גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"העליון הטיל מכה כואבת ולא צודקת על זוגות העובדים יחד"

מומחה המס עו"ד משה שקל מבקר את פסק הדין שלפיו חישוב המס של זוגות נשואים, בגין הכנסותיהם מחברה שבבעלותם, הוא מאוחד ולא נפרד ■ המשמעות: תשלום מס גבוה יותר לעומת זה הנגבה מזוגות נשואים העובדים במקומות שונים

סערת המס סביב הכרעתו של בית המשפט העליון בפסק דין מלכיאלי, שבמסגרתו נקבע כי חישוב המס של בני-זוג המחזיקים במשותף במניות חברה, המשלמת את שכרם, הוא מאוחד - עדיין לא שככה.

בשעה שהבקשה לערוך דיון נוסף בהכרעה מנוסחת על-ידי עורכי הדין בתיק - מתוך כוונה להגישה בימים הקרובים - מומחי מס נוספים מצטרפים לביקורת על ההלכה שנקבעה בעליון.

אל המבקרים מצטרף גם עו"ד משה שקל, ממומחי המס הבולטים בארץ, שלדבריו "בית המשפט העליון הטיל מכה כואבת ולא צודקת על אלפי זוגות נשואים בישראל העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם".

פסק הדין ניתן ב-3 ערעורים, שנדונו במאוחד על פסקי דין סותרים שניתנו בבתי המשפט המחוזיים בשנת 2009. בנוגע לשלילת זכותם של זוגות נשואים לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם מחברה שבבעלותם, קיבל בית המשפט העליון את עמדת רשות המסים, אשר אומצה בבתי המשפט המחוזיים "הדרומיים" (בבאר-שבע), ודחה את עמדת הנישומים, אשר אומצה בבתי המשפט "הצפוניים" (בתל-אביב ובנצרת).

הלכה למעשה, פסק הדין החדש של המשנה לנשיאה אליעזר ריבלין (בהסכמת השופטים יורם דנציגר וניל הנדל), הופך את תוצאת פסק דינו של העליון מ-2003 (פרשת קלס) ומגדיל את חבויות המס של בני-הזוג.

3 הזוגות פנו לפקידי המס המחוזיים וביקשו שכל אחד מבני-הזוג יגיש שומת מס נפרדת, בהתבסס על הטענה כי סעיף 66(א) לפקודת מס הכנסה קובע דרישת אי-תלות בין הכנסתו של בן-הזוג האחד לבין הכנסתו של האחר. בית המשפט העליון קבע כי דרישת אי-התלות מהווה חזקה חלוטה, ודחה את בקשותיהם.

בני-זוג העובדים במקומות שונים זכאים לחישוב מס לפי מדרגות המס השולי של כל אחד מהם. לעומת זאת, לפי הלכת מלכיאלי, כאשר הזוג הנשוי עובד באותו עסק- הכנסות שניהם יחושבו כאילו הם הכנסותיו של יחיד. כלומר, הכנסות בן-הזוג ה"שני" יצטרפו למדרגת המס הגבוהה ביותר החלה על הכנסותיו של בן-הזוג ה"ראשון". בני-הזוג יופלו לרעה יחסית לאלה העובדים במקומות שונים, משום שהם יאבדו את הזכות לשיעור המס הנמוך על חלק מהכנסותיהם.

שקל אומר כי "על-פי פסק הדין יראו לצורכי מס את הכנסתם של בני-זוג מאותו עסק שבבעלותם שהם עובדים בו, כאילו היא שייכת במלואה לאחד מהם, על כל המשתמע מכך לעניין שלילת האפשרות של שני בני-הזוג ליהנות מחישוב מס פרוגרסיבי ומתן נקודות זיכוי לכל אחד מהם בנפרד".

השיקול: יעילות אדמיניסטרטיבית

לדברי שקל, "לכאורה, הפסיקה הוסיפה רבות לתקציב המדינה - יש האומרים כי נחסכו בכך כחצי מיליארד שקל לתקציב, אך השאלה היא האם היא הוסיפה רבות לזכות הנישומים לתשלום מס אמת, ליוקרתו ולכבודו של בית המשפט עצמו; ומעבר לזאת, אני לא משוכנע כלל כי בחישוב הכולל פסיקה זו אכן הוסיפה רבות להכנסות המדינה ממסים. ייתכן כי בחישוב הכולל עמדתה העיקשת, הדווקנית, האנטי-כלכלית והלא צודקת של רשות המסים, שקיבלה גיבוי בפסק הדין, יכולה לגרוע מהכנסות המדינה ממסים".

ושקל מסביר: "בית המשפט העליון מציין ברוב הגינותו כי קביעתו זו יוצרת עוול לאותם 3 זוגות שהופיעו בפניו, ומן הסתם לאלפי זוגות אחרים הנמצאים במצב דומה, ומפלה אותם לרעה לעומת כל אזרח העובד למחייתו ונהנה מחישוב מס פרוגרסיבי על שכרו, בלי שיצרפו שכר זה לשכר של אדם אחר, לרבות לשכר בן-זוגו או בת-זוגו.

"לשיטת בית המשפט, הגם שהוראת סעיף 66 (ד) לפקודה הינה הוראה אנטי-תכנונית אשר נועדה למנוע מניפולציות ופיקציות; והגם שלא אלה היו המקרים של 3 הזוגות שהופיעו בפניו, ששם עבודת האישה בעסק הרשום על-שם הבעל או על-שם שני בני-הזוג הייתה עבודה 'אמיתית' שלא נועדה לחסוך מס; והגם שהפקודה קובעת חזקות תלות בין הכנסות בני-הזוג, הניתנות לסתירה על-ידי בני-הזוג - למרות כל אלה העדיף בית המשפט את הפרשנות שלפיה דרישת אי-התלות עצמה הינה חזקה חלוטה (שאינה ניתנת לסתירה), תוך שימוש בשיקול של יעילות אדמיניסטרטיבית.

כלומר, "בדרכו הפרשנית, בחר בית המשפט העליון להעדיף את השיקול של יעילות אדמיניסטרטיבית על פני השיקול של מס אמת. עם כל החשיבות שיש לייחס לשיקול של יעילות אדמיניסטרטיבית, נדמה שאדם שחושב שעל בית המשפט לבקש לעשות משפט צדק גם בתחומי המס, מתקשה שלא לנוע בחוסר נוחות בכיסאו בשעה שהוא קורא את הדברים".

שקל - אשר ייצג בין היתר את ורד פרי בתיק שבו נקבע כי נשים עובדות זכאיות לניכוי מס על חלק מהוצאות הטיפול בילדים - מתקומם מהמשמעויות הרחבות העולות מפסק הדין.

"ראשית, קשה לקבל את הרעיון שבעימות הישיר שבין הערך של 'מס אמת' ובין השיקול של יעילות אדמיניסטרטיבית, בית המשפט ייתן ידו לתוצאה שדווקא ידה של היעילות האדמיניסטרטיבית - תהיה על העליונה.

"שנית, בנסיבות העניין, בית המשפט יכול היה לחשוב על אלטרנטיבות אחרות להשגת יעילות אדמיניסטרטיבית, ולא על דרך מתן פרשנות לסעיף חקיקה שעושה עוול עם נישומים ישרי דרך, חפים מכל מניפולציות, שלהם לא הותיר בית המשפט כל אלטרנטיבה זולת תשלום מס לא צודק.

"שלישית, קיימת מידה לא מעטה של היתממות בהפניית הנישומים האומללים שהופיעו בפניו למצוא מזור לעוול המס שנוצר להם אל המחוקק, על מנת שהוא ישנה את החוק באופן שימנע שימוש ציני מצידה של רשות המסים בהוראה אנטי-תכנונית על מנת לגבות מס משני בני-זוג שעובדים באותו עסק שבבעלותם, תוך הפלייתם מול זוגות נשואים העובדים במקומות שונים".

רוח של שמרנות

שקל מביא את פרשת ורד פרי כדוגמה לכך שהמחוקק אינו הכתובת הנכונה עבור הנישומים: "האם נשתכח מבית המשפט שאותו המחוקק בלחץ משרד האוצר, נתן את ידו בעבר הלא רחוק לחקיקת מס בלתי צודקת בעליל שהפכה על-פיה לא אחת את החלטות בית המשפט עצמו. כך, למשל, בתיקון 170 לפקודה שביטל את תוצאות פסק הדין בעניינה של ורד פרי".

לדבריו, הציבור צריך להיות מוטרד גם מהמסר שבית המשפט העליון מעביר בנוגע למאבק הקיים בין הכיס הציבורי לכיס הפרטי: "גם אם נאמר שיש להעדיף את הכיס הציבורי על פני הכיס הפרטי, וזאת בניגוד לפסיקה קודמת של בית המשפט העליון, וגם אם נאמר שהערך של יעילות המס אינו נופל בחשיבותו מהערך של תשלום מס אמת - הרי שגם בנסיבות שעמדו בפני בית המשפט, אין מדובר בערכים מתנגשים.

"לא תמיד השיקול של יעילות אדמיניסטרטיבית מקדם את הערך של יעילות המס. להיפך, הניסיון מלמד כי כאשר המס אינו צודק, כך גם גוברת הנטייה אצל ציבור הנישומים לעשות כל מאמץ על מנת להתחמק ממנו בכל דרך אפשרית. ודרכים - לא חסרות.

"בעניינם של זוגות נשואים הדומים לאלה שהופיעו בפני בית המשפט, לא יהיה מפתיע למצוא בשנים הקרובות תופעות 'מעניינות', החל מפיצול העסק המשותף, המשך במעבר לשיטות עבודה במתכונת אחרת מזו שהייתה נהוגה עד היום בין בני-הזוג, וכלה בגירושים פיקטיביים. במילים אחרות, לעיתים דווקא הדרך לנסות ולהשיג יעילות אדמיניסטרטיבית יכולה לפעול נגד הערך של יעילות המס בשעה שתוצאתה היא פגיעה בערך של מס אמת".

ושקל מסכם: "כשקוראים את פסק הדין, אין מנוס ממחשבה שרוח חדשה של שמרנות ואי-התערבות מנשבת במסדרונות בית המשפט העליון, וכי שסתום ההגנה שהוא העמיד לנישומים ישרי-דרך מפני עריצותה של הרשות המבצעת (רשות המסים) מתפוגג והולך".

הפיכת ההלכה

עוד כתבות

דוד ביטן, הליכוד / צילום: איל יצהר, גלובס

האם בלי בדר ועופר הליכוד הייתה גדולה כמו כחול לבן?

ח"כ דוד ביטן מאשים הסכם עודפים כושל בכך שהליכוד קטנה מכחול לבן. הזיכרון בוגד בו ● המשרוקית של גלובס

סמסונג סאני / צילום: יחצ

ההסתדרות נערכת להחרפת המאבק בסאני; פנתה לנשיא סמסונג

לדברי ההסתדרות, המשבר בסאני, יבואנית סמסונג, נגרם נוכח גרירת הרגליים של ההנהלה במו"מ להסכם קיבוצי ראשון בחברה, תוך ביזוי מתמשך של נציגות העובדים וניסיונות להכשיל את התאגדותם בהסתדרות, וללא נכונות לקיום דיאלוג אמיתי ● סאני: "מחויבים למו"מ הקיבוצי"

הפגנה של "המרד בהכחדה" / צילום: NOAH BROWNING, רויטרס

סערה בגרמניה: אחד ממייסדי "המרד בהכחדה" המעיט בחשיבות השואה, והתנצל

בראיון עם השבועון הגרמני "צייט" אמר רוג'ר האלאם, אחד ממקימי הארגון הגלובלי, כי השואה אינה יוצאת דופן לעומת מקרים אחרים של ג'נוסייד ● היום פרסם התנצלות על דבריו: "אני מצטער מאוד על המלים שבהן השתמשתי"

שי ניצן/ צילום: איל יצהר

פרקליט המדינה שי ניצן בשיחות סגורות: נתניהו לא יכול לקבל מנדט להקים ממשלה תחת כתב האישום

על פי גורמים במשרד המשפטים, פרקליט המדינה שהיה אחד הגורמים הדומיננטיים בהליכים המשפטיים טען בשיחות כי נתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה משום שעליו לקבל מנדט להרכיבה ודבר זה איננו אפשרי תחת כתב אישום

יצחק בן ישראל  / צילום: איל יצהר

גורמים בממשלה נגד המלצות הוועדה לקידום בינה מלאכותית שנחשפו ב"גלובס"

בעקבות חשיפת חלקים מטיוטת דוח ההמלצות של ועדת ההיגוי הממשלתית ב"גלובס" שלחו גורמים בכירים בות"ת, ברשות החדשנות ובאוצר, מכתב שבו התבטאו נגד הכוונה להקים במשרד רה"מ גוף שירכז את הטיפול בקידום התוכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות בינה מלאכותית: "מסקנה שגויה" 

ענבר בזק, יועצת עסקית / צילום: רון לביא

"אני מוטרדת מחוסר יציבות. עסק חייב להיות כל הזמן עם פלוס בבנק"

ענבר בזק (45) היא יועצת עסקית שמלווה עסקים קטנים ובינוניים ● "בתקופה שהעסקתי עובדים כשכירים, מכל הרווח הנקי נשאר לי 33%" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

אסנת רונן / צילום: ישראל הדרי

אסנת רונן מונתה ליו"ר פרטנר במקום אדם צ'זנוף: "החברה בעמדה מצוינת"

צ'זנוף פרש מהתפקיד בשבוע שעבר יחד עם דירקטורים נוספים מקבוצת סבן, לאחר שהקבוצה ויתרה על השליטה בפרטנר ● האצ'יסון תגיש למשרד התקשורת בקשה להיתר שליטה בימים הקרובים

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער: יש לקיים פריימריז לראשות הליכוד אם הולכים לבחירות שלישיות

אביחי מנדלבליט ובנימין נתניהו / צילום: רויטרס ואיל יצהר, גלובס

סערה בזירה הפוליטית לאחר החלטת היועמ"ש להגיש כתב אישום נגד רה"מ

פוליטיקאים וחברי כנסת מגיבים להחלטת היועמ"ש להגיש כתב אישום נגד רה"מ נתניהו בגין עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים ● ח"כ ניצן הורוביץ: "אסור שנתניהו יכהן ולו רגע אחד נוסף. מדובר בשפל היסטורי" ● ח"כ מיקי זוהר: "עצב גדול. כואב לי על רה"מ, איזו מתנה 'נהדרת' העניקה לו המדינה על כך שנתן את מיטב שנותיו למעננו"

הנשיא ריבלין ויו"ר הכנסת אדלשטיין / צילום: מיכאל דימנשטיין , לע"מ

ריבלין: "גורל חברי הכנסת לא חשוב יותר מגורל הזקנה בבית החולים"

הנשיא ראובן ריבלין מתח ביקורת קשה על הפוליטיקאים בשל כישלון ניסיונות הקמת הממשלה ● "ב-21 הימים הללו, אתם תשבו איש איש לנפשו, עם מצפונו, ותצטרכו לענות על שאלה אחת בלבד: מהי חובתי כלפי מדינת ישראל?"

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון החדש / צילום: אביב אברמוב

איפוס הוצאות המימון הרבעוניות הקפיץ את רווחי מליסרון ברבעון השלישי ב-25%, ל-131 מיליון שקל

ענקית הקניונים נהנתה מתחילת השנה מעליית שווי של קרוב ל-400 מיליון שקל בנכסיה ● בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הציגו הקניונים האזוריים של הקבוצה גידול של 3.5%, עם פדיונות בהיקף של 5.2 מיליארד שקל ● הצומח ביותר הוא קניון רמת אביב שהציג גידול של 5.6% בפדיונות

אלוביץ', נתניהו ומוזס / צילום: ברני ארדוב, וואלה ניוז, רויטרס ותמר מצפי, גלובס

הנאשמים מגיבים: "הצגת חלק נקודתי מדברי מוזס בשיחה כהצעת שוחד היא פרשנות שגויה"

היועמ"ש החליט היום להעמיד את נתניהו לדין בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים וכן להעמיד לדין את נוני מוזס, שאול ואיריס אלוביץ' בעבירות שוחד ● מטעם בני הזוג אלוביץ' נמסר כי "על סמך הראיות בתיק, אנחנו משוכנעים שראוי היה להמנע מהגשת כתב אישום נגד מרשינו"

תחנת הכח אלון תבור /  צילוםיוסי זמיר חברת החשמל

אנרג'יאן תמכור לתחנת אלון תבור גז טבעי בכמיליארד דולר על פני 15 שנים

המחיר בעסקה נמוך בכ-40% מזה שמשלמת חחברת חשמל עבור גז ממאגר תמר ● העסקה מותנית בהשלמת הרכישה של אתר אלון תבור על ידי קבוצת MRC - הכוללת את  מאיר שמיר, רפק, קרן ג'נריישן קפיטל וחברה סינית - מידי חברת החשמל תמורת כ-1.9 מיליארד שקל

כיצד יתמודדו חברות עם השלכות האוטומציה שלהן? / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

BigPanda גייסה 50 מיליון דולר בהובלת Insight partners

את הגיוס הובילה קרן Insight partners, שהשקיעה גם בוויקס הישראלית ובטוויטר, והשתתפו בו גם המשקיעים הקיימים בחברה Sequoia, Battery Ventures ו- Mayfield

נפגעי הקורקינטים - 20 בנובמבר 2019

לראשונה בישראל: "גלובס" ואיכילוב עם מספר נפגעי תאונות הקורקינטים

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

אמסלם תוקף: "הלוואי ואת שיעור הנאמנות של חברי הבלוק ילמד גם סער"

דוד אמסלם הגיב להודעת גדעון סער, שאמר כי יתעקש על קיום פריימירז בליכוד במקרה של סבב בחירות נוסף: "לא זמן למאבקים פנימיים על-בסיס אגו ואספרציות אישיות" ● ח"כ יואב קיש וח"כ מיכל שיר תומכים גם הם בקיום פריימריז

נוני מוזס / צילום: ברני ארדוב, וואלה! NEWS

מועצת העיתונות: על מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס להשעות את עצמו על רקע אישום השוחד נגדו

זאת עד לסיום ההליך המשפטי נגדו ● עוד ציינה המועצה כי היא "מביעה זעזוע מן הפגיעה בחופש העיתונות בארץ העולה מכתבי האישום נגד ראש ממשלת ישראל, אשר שב ותקף את התקשורת בהכללה גם בנאום התגובה שלו"

טרמינל 1 - צילום לפני אירוע פתיחה/ צילום: סיוון פרג'

טסים לחו"ל? טרמינל 1 בנתב"ג יהיה סגור מחר עד השעה 13:00

בעקבות תרגיל של חטיבת הביטחון בנתב"ג, בין השעות 08:00 ל-13:00 מחר כל הפעילות של טרמינל 1 תיעצר, והנוסעים יופנו להמראות מטרמינל 3

ברני סנדרס/  צילום: רויטרס

ברני סנדרס בעימות הדמוקרטי: "אני פרו-ישראלי, אך אנו צריכים לדאוג לפלסטינים"

הסכסוך הישראלי-פלסטיני פרץ (בקצרה) לעימות הדמוקרטי אמש ● הסנאטור ברני סנדרס העלה ביוזמתו את הנושא: "שוב אין זה מספיק טוב להיות פרו-ישראלי" ● זכה בתשואות ● התקפה על הילארי קלינטון

בורסת הונג קונג. / צילום: Shutterstock

וול סטריט סגרה יום שלישי ברציפות של ירידות על רקע מתיחות הסחר

שלושת המדדים המרכזיים איבדו 0.2%, והדאו ג'ונס רשם את רצף הירידות הארוך ביותר מאז אוגוסט ● מגעים למיזוג בתחום הברוקראז' הבינלאומי בין צ'ארלס שוואב לטי.די אמריטרייד ● דיווח: ארה"ב עשויה לדחות את הטלת המכסים שנקבעה ל-15 בדצמבר