האוצר חוסם לסוכני הביטוח טיסות לחו"ל בגין העברות גמל

האוצר מציע לקבוע שעמלת ההיקף (עמלה גבוהה המשולמת לסוכן בגין המכירה והיקף הסכום שהוא מעביר לניהול הגוף המוסדי) לא תוכל להיות יותר מפי 40 מהעמלה החודשית על המוצר

לאחר חודשים ארוכים של התלבטויות, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, מוציא את הטיוטה המעודכנת שיגיש לאישור הכנסת, להסדרת התגמול המקסימלי לשני גופי התיווך בשוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני: סוכני הביטוח והמערכת הבנקאית.

האגף מוציא את תקנות עמלות הפצה ועמלות סוכנים. עמלת ההפצה שקיבלו הבנקים עבור ייעוץ פנסיוני מחקיקת בכר היא 0.25% מ"הצבירה המיועצת". ההסדרה של האוצר משנה זאת ל-0.2% מהצבירה, נוסף על עמלה של 1.6% מהפרמיה השוטפת. זאת, לעומת נקודת המוצא בטיוטה הקודמת שעמדה על 0.2% ו-2%. הקיטון בעמלת ההפצה מהפרמיה ביחס לטיוטה הקודמת נועד לפצות את המוסדיים, לאחר הפחתת דמי הניהול המקסימליים שהם מורשים לגבות בגמל ובביטוחי המנהלים.

באוצר עוצרים טיסות סוכנים לחו"ל ומסדירים את עמלותיהם בגין מכירות מוצרים פנסיוניים: האוצר מציע לקבוע שעמלת ההיקף (עמלה גבוהה המשולמת לסוכן בגין המכירה והיקף הסכום שהוא מעביר לניהול הגוף המוסדי) לא תוכל להיות יותר מפי 40 מהעמלה החודשית על המוצר. אם הפוליסה מתבטלת לפני שעוברות 5 שנים מיום מכירתה, על הסוכן להשיב את החלק היחסי המתאים מעמלת ההיקף.

הוצאות משרד - בלי הגבלה

האוצר מוריד את המגבלה שהציע על גובה ההשתתפות של חברות הביטוח בהוצאות המשרד של הסוכנים.

בהסדרה החדשה האוצר קובע שהסוכנים יורשו לקבל עמלת היקף בכסף או בשווי כסף, כגון טיולים לחו"ל, שמעתה יותרו רק עבור ביטוחי בריאות וביטוחים כלליים אבל לא עבור תגמול מכירות בחיסכון פנסיוני.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988