גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לוקחים את החוק לידיים

עד מתי ימתין בג"ץ להסדרה חקיקתית ומינהלית לנושאים שלא הוסדרו בחוק?

שתי מגמות שונות, אולי אף מתנגשות, קונות אחיזה בחודשים האחרונים בפסיקתו של בית המשפט העליון בתחום החוקתי. מצד אחד, ניכר כי בהיבטים שונים של הדיאלוג החוקתי שבין ערכאת השיפוט הבכירה לבין הרשויות האחרות - הממשלה והכנסת - לבג"ץ פשוט נמאס. במשך שנים הרגילו השופטים את המחוקק ואת הרשות המבצעת שהם נכונים להמתין עד קץ הימים עד להסדרה חקיקתית או מינהלית של עניינים המגיעים לשולחנם של השופטים. כעת נראה שהם מעבירים מסר חדש - לא נהיה מוכנים להמתין לנצח; בהיעדר פעולה מצדכם, איננו יראים לפסוק.

המגמה השנייה היא הנטייה, המתרחבת והולכת בבית המשפט העליון, להתרחק מלשון החוק בעת בחינת חוקתיותו, ולהתמקד במידת יישומו של החוק. זוהי מגמה שעניינה צמצום הצוהר החוקתי, שבעטיו ניתן להניע את בג"ץ לפסול דבר חקיקה.

בעוד שעתירות כנגד חוקתיותם של חוקים אמורות להיות מוגשות ללא שיהוי, מיד לאחר השלמת החקיקה, השופטים מעדיפים להימנע מבחינה חוקתית טהורה, ותחת זאת להמתין ולראות את אופן יישומו של החוק על-ידי הממשלה ורשויות המדינה. רק אם היישום יניב את התוצאות השליליות שאותן חזו העותרים - ייאותו שופטי בג"ץ לפסול את דבר החקיקה.

ביקורת חוקתית ומינהלית

הדוגמה הבולטת לכך היא חוק טל, שפטר את תלמידי הישיבות משירות צבאי במשך עשור, לפני שבוטל על-ידי בג"ץ לפני כ-4 חודשים. העתירות לביטולו של החוק הוגשו ימים בודדים לאחר שהתקבל, ואולם השופטים הפגינו אורך רוח אינסופי, כדי לאפשר לממשלה לייצר את השינוי הנדרש בהיקפי הגיוס של האוכלוסייה החרדית, ולשכנע כי מדובר בחוק חוקתי.

רק לאחר שנתונים שהגישה הממשלה לבג"ץ הובילו למסקנה שיישומו של החוק נכשל, ניאותו השופטים לפסול את החוק. הם נדרשו לנקיטת סעד חוקתי, על יסוד פעולותיה המינהליות של הממשלה, ובכך עירבו בין שני סוגים של ביקורת שיפוטית, שבעבר זכה כל אחד מהם לענף שיפוטי נפרד - משפט חוקתי מחד, ומשפט מינהלי מאידך.

גישה דומה נקט הרכב השופטים, בראשות נשיאת העליון בדימוס דורית ביניש, בפסק הדין בעניין החוקתיות של "חוק האח הגדול", שניתן בשבוע שעבר. העתירות נגד החוק הוגשו ב-2008, עם חקיקת חלקו הראשון של החוק: בימים אלה מבקשת הממשלה להרחיב את החוק, באמצעות הוספת רשויות ממשלתיות נוספות, שיהיו זכאיות לקבל נתוני תקשורת של חשודים וגם של עדים סתם. ואולם השופטים ביקשו לראות כיצד מיישמת המדינה את החוק, וכמה נתוני תקשורת פוגעניים נמסרים בפועל.

אף שהמדינה הציגה תמונה חלקית בלבד, וגם מזו עלה שחקיקת החוק הובילה להגדלה ניכרת בהיקף הנתונים המועברים, הגיעו השופטים למסקנה כי פגיעתו של החוק בערכים חוקתיים אינה מצדיקה את ביטולו.

אזהרה למחוקק

מן העבר השני, כאמור, ניצבים אותם פסקי דין, שבהם ניכר בבית המשפט שהוא איננו נכון להמתין לנצח להסדרה חקיקתית.

גם כאן מהווה פסק הדין בעניין חוק טל דוגמה ראויה: למרות הנכונות להמתין, ואף שהמדינה ביקשה מבית המשפט זמן נוסף להציג נתונים מעודדים עתידיים בדבר יישום מנגנוני החוק - ובהם מינהלת השירות האזרחי - קבעו השופטים בסופו של יום כי החוק נכשל, ודינו ביטול.

בכך הניעו את המערכת הפוליטית לנקוט פעולה, לטוב או לרע: פסק הדין הניח שיח ציבורי ופוליטי בדבר חקיקתו של חוק חדש ומהות ההסדר שיכלול ביחס לגיוס החרדים, שכן הימנעות מחקיקה - משמעותה חובה לגייס את תלמידי הישיבות החל מעוד חודשיים ימים.

מגמה דומה ניכרת בפסק הדין בעניין זכויות השידור של משחקי הכדורגל מליגת הפרמיירליג, מלפני שבועות אחדים. שופטי הרוב, בראשות המשנה לנשיא הפורש, אליעזר ריבלין, קבעו כי בהיעדר חקיקה מסדירה, בית המשפט אינו מוסמך להורות לספקיות האינטרנט לחשוף את פרטיו של בעל אתר האינטרנט, המעביר את שידורי הכדורגל תוך הפרת זכויות יוצרים.

ואולם, השופטים הזהירו כי אם המחוקק לא יפעל להסדיר את הנושא, ינקוט בית המשפט גישה של "חקיקה שיפוטית", כפי ששופט המיעוט ניל הנדל גרס כי ניתן לעשות כבר עתה, ולגשר על הלקונה החקיקתית.

בשבוע שעבר, בפסק הדין הפומבי האחרון שהקריא ריבלין בטקס פרישתו, בנוגע לעילת תביעה של "הולדה בעוולה" במסגרת דיני הרשלנות הרפואית, ננקטה גישה דומה. במהלך הדיונים בערעור בעליון, מינתה המדינה ועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס אליהו מצא, שהמליצה על גיבוש "הסדר סוציאלי" ולא ביטוחי ביחס למי שנולדו בעלי מומים כתוצאה מרשלנות רפואית.

לאחר מתן פסק דינו של העליון, לא ברור מעמדו הנורמטיבי של דוח ועדת מצא, ואולם השופטים ציינו כי הוועדה המליצה למחוקק להסמיך את בית המשפט להורות להוריו של היילוד לעשות שימוש בכספי הפיצוי הנזיקי כדי להבטיח את צרכיו.

"יש לקוות שהמחוקק ייענה לקריאה", כתב ריבלין, "ועד לאותה עת, יפתחו בתי המשפט את המנגנונים המתאימים בכלים העומדים לרשותם".

וינשטיין, קח דוגמה ממלצר

החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, להעמיד לדין את העיתונאי אורי בלאו בגין החזקת מסמכים ביטחוניים סודיים, נתפסת ובצדק כאיום על חופש העיתונות, ודרכו על ערכים בסיסיים של חופש הביטוי ורוח דמוקרטית. החלטותיו להימנע מהגשת כתבי אישום נגד הרבנים החתומים על הספר "תורת המלך", ונגד ד"ר אייל ניר, בחשד להסתה לאלימות כנגד אנשי ימין, לא סייעו ליועץ למצב עצמו כאביר חופש הביטוי.

במה שנוגע להתייחסות הראויה לחשיבותה של עיתונות במשטר נאור, מוטב ליועץ לקחת דוגמה משופט בית המשפט העליון, חנן מלצר. בפסק דינו של בג"ץ מהשבוע שעבר, שנמנע מביטולו של "חוק האח הגדול", אך הורה לממשלה לנקוט גישה מצמצמת ביישומו, קבע השופט מלצר בדעת מיעוט כי יש לאסור כליל על רשויות המדינה מלקבל נתוני תקשורת בלא צו שיפוטי, ביחס למי שעומד להם חיסיון מכוח החוק או הדין - לרבות עורכי דין, רופאים ועיתונאים.

שנים רבות עומדת על כנה הלכת ציטרין שקבע נשיא העליון מאיר שמגר ב-1987, ושעיגנה במשפט הישראלי את החיסיון העיתונאי. מלצר, המכנה אותה "נכס צאן ברזל של המשפט החוקתי הישראלי", מוליך את החיסיון העיתונאי לעבר העידן החוקתי וקובע כי ניתן לעגנו גם בזכויות חוקתיות ובהן כבוד האדם, הזכות לפרטיות והזכות לחירות.

הוא מגיע למסקנה כי נוכח הפגיעה החוקתית בבעלי החסיונות, ובהם עיתונאים ומקורותיהם, אין בסיס להבחנה בין נתוני התקשורת על אודות קיום שיחות לבין תוכן השיחות, ויש לאסור על העברת נתונים מכל הסוגים, בלא צו בית משפט.

וינשטיין עשוי להתנחם בעובדה שגישתו של מלצר בהקשר זה לא זכתה להסכמת חבריו להרכב בג"ץ, ונותרה דעת מיעוט (בג"ץ 3809/08).

עוד כתבות

גדעון סער / צילום: שלומי יוסף

איך נסגור את הגירעון בתקציב? גדעון סער חושף את משנתו הכלכלית והמדינית

שנתיים וחצי לאחר שחזר לפוליטיקה, גדעון סער מתכונן לקרב על הנהגת הליכוד ● בראיון ל"גלובס" הוא אומר כי הוא לא מעלה על דעתו שלא יתקיימו פריימריז בליכוד אם ישראל תלך לבחירות שלישיות, ומסביר איך הדברים שייעשה יוציאו את ישראל מהבעיות בהן היא נמצאת

בניין ימק"א עוטה חג / צילום: יותם יעקבסון

כמעט כמו באירופה: מרי כריסמס, ג’רוזלם

בימק"א ירושלים חוגגים חג מולד כמעט כמו באירופה - עם עץ, סנטה, יין חם וערמונים, אבל בטאץ' מקומי של אוכל מזרחי ומכונת שלג מלאכותי

רוחאני. מסר פייסני לארה"ב  / צילום: רויטרס

החרם הכלכלי מעיק, אז מדוע ההנהגה באיראן אופטימית

בממשל טהראן הצליחו לדכא את המהומות במדינה, ונהנים גם מהצטרפותן של שש מדינות אירופיות למנגנון עקיפת הסנקציות האמריקאיות

אוקסיקונטין (Oxycontin) של פרדו פארמה / צילום: ג'ורג' פריי, רויטרס

שמה של משפחת סאקלר הוסר מאוניברסיטה בבוסטון בצל פרשת משככי הכאבים בארה"ב

אוניברסיטת טאפטס בבוסטון תסיר את השם סאקלר מכל התוכניות והמתקנים בקמפוס מדעי הבריאות ● נשיא האוניברסיטה: "בהתחשב בנזק שגרמה מגיפת האופיואידים בה קשורים בני משפחת סאקלר והחברה שבבעלותם, פרדו פארמה, ברור כי המשך הצגת השם סאקלר אינו עולה בקנה אחד עם ערכינו"

אנגלה מרקל צילום: רויטרס, Hannibal Hanschke

לראשונה בכהונתה, קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מבקרת באושוויץ

מרקל צפויה לבקר  באושוויץ, בו תחלוף מתחת לשער הכניסה הנושא את הסיסמא הנאצית "Arbeit macht frei" ולהניח זר ליד "קיר המוות", ששימש להוצאות להורג ● לאחר מכן תקיים גם סיור בבירקנאו הסמוך

שחקן מנצ'סטר סיטי, קון אגוארו/ צילום : רויטרס

מה לאמזון ולכדורגל, ואיך הצליחה לחתוך נתח כל כך יוקרתי ובלעדי משידורי הליגה האנגלית?

בזמן שרוב הליגות באירופה יוצאות לפגרת חג המולד, באנגליה לא עוצרים, ומבלים את החג בצפייה בכדורגל ● מי שמצטרפת השנה לחגיגה היא אמזון, שרכשה את זכויות השידור ל-20 משחקים ● אלא שהכדורגל עבורה הוא רק תירוץ כדי למשוך לקוחות חדשים לשירותים אחרים

לוגו הבנק הלאומי של אוסטרליה / צילום: רויטרס

בנק באוסטרליה לא יספק הלוואות לעסקים הפוגעים ברווחת בעלי החיים; האם ישראל הבאה בתור

הבנק האוסטרלי הלאומי (NAB) הודיע כי לא יספק הלוואות לעסקים המפרים סטנדרטים של רווחת בעלי חיים ● עמותת 'אנימלס': "יש לקוות שגם בישראל המגזר העסקי יפנים שיש לו אחריות כלפי בעלי החיים ויותר תאגידים יאמצו מדיניות הכוללת התחייבות לשיפור הגנת בעלי-חיים"

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

כתבי האישום עשויים לשים קץ לשלושה עשורים של עסקאות צוללות בין ישראל לגרמניה

לאחר החשדות שפורסמו בהרחבה בשנתיים האחרונות, גרמניה הכניסה סעיף לאופציית רכישת הצוללות הבאות של חיל הים הישראלי, שככל הנראה מתנה את ההתקדמות בכך שלא התגלתה שחיתות ב"לב העסקה" ● פרשנות

עמית דרור / צילום: ננו דיימנשן

עמית דרור, נשיא ומנכ"ל ננו דיימנשן, פורש מתפקידו; יואב שטרן יחליפו

דרור יישאר בחברה, ויעבור לתפקיד של Customer Success Officer, וימשיך לכהן גם כדירקטור

נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן. /צילום: רויטרס Amir Levy ,

הנפקה היסטורית בסימן אכזבה: ארמקו הסעודית גייסה 25.6 מיליארד דולר, לפי שווי שוק נמוך מזה שביקש בן סלמן

ארמקו גייסה לפי מחיר של 32 ריאל (8.53 דולר למניה) מה שמשקף לחברת הנפט שווי של 1.7 טריליון דולר ● מדובר בהנפקה הגדולה בהיסטוריה, מעל זו של אליבאבא שגייסה 25 מיליארד דולר בשנת 2014 ● החברה תחל להיסחר בבורסה בריאד החל מה-11 בדצמבר

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט / צילום: גלובס

היועמ"ש על מינוי מ"מ לפרקליט המדינה: "איני מעוניין בעימות עם אוחנה, אך לא אתפשר על עקרונות שלטון החוק"

בדברים שנשא בכנס בחיפה, התייחס אביחי מנדלבליט למחלוקת עם שר המשפטים בנוגע לשאלה מי יהיה מ״מ פרקליט המדינה במקום שי ניצן ● "משקלה של עמדת היועץ המשפטי יהיה רב ומשמעותי"

בוריס ג'ונסון וג'סטין טרודו / צילום: Yui Mok, רויטרס

ממבחן פיזה עד מימון מפלגות - כמה אתם שולטים בחדשות?

מי צחקו על דונלד טראמפ, ממה הזהיר ה-FBI ובכמה זמן מקצר נתיב הקארפול את הנסיעה? 10 שאלות מסיפורים שהיו השבוע בחדשות

ערן פרץ / צילום: תמונה פרטית

"רשימת הקשיים ארוכה. להיות עצמאי זה לחיות תמיד באי ודאות"

ערן פרץ בעל משרד לייעוץ כלכלי ומימוני, הוא בן 36 וחושב שהוא לא יוכל לדעת לעולם מה תהיה ההכנסה שלו בחודש העוקב ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 4 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 11 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

הטרדה במקום עבודה, אילוסטרציה / צילום: שאטרסטוק

עובדים צעירים חווים ושמים לב לאפליה יותר מאשר עמיתיהם המבוגרים

כך לפי סקר חדש של גלאסדור ומכון האריס שסקר 1,100 עובדים מקבוצות גיל שונות ● הצעירים דיווחו יותר גם על אפליה על רקע גיל (גילנות)

דינה זילבר / צילום: דוברות אוניברסיטת חיפה

"הם ישסעו ואנחנו נאחד": המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בנאום תקיף כנגד הביקורת על מערכת המשפט

בנאום בכנס העמותה למשפט ציבורי בישראל, זילבר השיבה אש ואמרה כי ההסתה נגדם בנויה על "מיתוסים , מיסקונספציות, פייק ניוז", אותם היא ביקשה להפריך

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

ניחושים פיננסיים ועונשם: על הטעות ישלם הציבור הרחב

תופעות רבות שלא היו מוכרות בעבר, כמו ריבית שלילית, מחייבות ניחושים כדי להעריך את השפעותיהן ● ואולם, כשהמנחשים לא נדרשים לשלם מחיר על הניחוש, את מחיר הטעות עוד ישלם הציבור הרחב ● בשנת 2020 כדאי לעקוב באופן שוטף אחרי הפוליטיקה, כי היא זו שתקבע את כיוון השווקים

אליעזר מרום (צ'ייני), מיקי גנור ודוד שמרון / צילומים: אבי אוחיון - לע"מ, כדיה לוי, יונתן בלום

כתבי האישום בפרשת הצוללות: מיקי גנור ואליעזר מרום הואשמו בשוחד; דוד שמרון בהלבנת הון

מפקד חיל הים לשעבר וכן עד המדינה שחזר בו יואשמו בשוחד בכפוף לשימוע בתיק הצוללות המכונה "פרשה 3000", דוד שמרון, מקורבו של רה"מ נתניהו, יואשם בהלבנת הון ● כל הפרטים

נתן דטנר / צילום: כפיר זיו

זורבה מחכה לצ'ק - נתן דטנר עובד ללא הפסקה ורודף אחר הכסף

תיאטרון הבימה חייב לנתן דטנר 200 אלף שקל והוא הפסיק לעבוד איתו, עד שהציעו לו לביים את "זורבה היווני" ● הוא הסכים בתנאי שהתשלום יגיע מתיאטרון ב"ש, השותף לקו־פרודוקציה, וכך היה. וזה רק אחד מהפרויקטים שהוא ממשיך לעבוד בהם בלי הפסקה

מתקן הפקת נפט/  צילום: רויטרס, Axel Schmidt

יצרניות הנפט יצמצמו את תפוקת הנפט ב-500 אלף חביות ליום

שרי האנרגיה מכמה ממעצמות הנפט הגדולות בעולם הודיעו היום כי נתקבלה הסכמה להעמיק את ההפחתה בייצור הנפט ● כתוצאה מכך, מחירי הנפט מזנקים כעת ב-1.3%