גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שותפים במוניטין

ביהמ"ש העליון שם קץ לסאגה הממושכת של פירוק משרד עורכי הדין "רפאל, רבינוביץ, מהולל ושות"

מזה שנים רבות מעסיק פירוקה של שותפות עורכי הדין "רפאל, רבינוביץ, מהולל ושות'" את בתי המשפט בישראל. אפילו לספו של בית המשפט העליון הגיעה הפרשה יותר מפעם אחת. המדובר במשרד, שהוקם בשנת 1992 ושכעבור כ-8 שנות קיום, שבמהלכן השתנה הרכב השותפים, הוחלט על פירוקו. במסגרת ההליכים שהתנהלו בין הצדדים הנצים, מונה עו"ד ישראל ברון ככונס נכסים של השותפות.

המחלוקת העיקרית, שהייתה נטושה בין השותפים-לשעבר, סבבה סביב טענתם של הכונס ושל עו"ד אמנון רפאל - שחלקו בשותפות עמד על כ-30 אחוזים - שלפיה השותפים הנותרים נטלו לעצמם את המוניטין של השותפות, בהקימם משרד חדש, שהיה זהה למשרד הישן, לבד מכך שרפאל לא נטל בו חלק, והותירו אותו ללא יכולת לספק שירות למי מלקוחות השותפות הישנה, וגמלתו פקעה מן העולם.

פתח פרקטיקה משגשגת

עו"ד רפאל טען (באמצעות עו"ד אמיר ויתקון), כי מאחר שלשותפות לא היו נכסים קבועים או נכסים בלתי מוחשיים אחרים, הרי הערכת שווי המוניטין שלה אמורה להיות זהה להערכת שווי השותפות בכללה. לטענתו, על השותפים הנותרים להעביר לקופת הכינוס, למעשה לידיו, את חלקו בשווי זה.

שותפיו-לשעבר של רפאל (שיוצגו בידי עו"ד מיכאל שפיגלמן, ילנה וולוובסקי, עידן ריבה, גיורא ארדינסט ומיכל טויסטר) טענו, מנגד, כי בעקבות פירוק השותפות, פתח רפאל פרקטיקה משגשגת משלו, במסגרתה העסיק חלק מעובדי השותפות שפורקה, העניק שירותים משפטיים ללקוחותיו ועשה חיל לעצמו ולביתו.

הם ביקשו לדחות את טענתו של רפאל, שלפיה את שווי המוניטין של השותפות שפורקה יש לחשב ככולל בחובו את שווי המוניטין האישי של השותפים בה. לטענתם, נוכח חייה הקצרים של השותפות ועברה הלא-יציב, היא לא הקימה ולא גיבשה לעצמה מוניטין בעל ערך משל עצמה, מעבר למוניטין של חבריה.

התיק עבר גלגולים רבים, כאמור. בתחנתו הראשונה, פגש בו שופט בית המשפט המחוזי (בתוארו דאז), גבריאל קלינג. האחרון קבע, כי לא ניתן לשלול את האפשרות, שלפיה משרד עורכי-דין יכול לייצר לעצמו מוניטין, בנפרד מזה האישי של שותפיו. כך, לא תמיד ישקף שווי תיק הלקוחות של שותפות את שוויה-שלה.

מאוחר יותר, עבר התיק לידיה של השופטת רנה משל, אשר הוסיפה לו משלה. לדידה, דבר קיומו של מוניטין הוא, כמובן, עניין עובדתי, שיש להוכיחו. היא הציבה מבחנים שונים לבחינת זיהויו של מוניטין של שותפות עורכי-דין, וקבעה כי לשותפות עורכי-דין שנתפרקה עשויים להיוותר מוניטין רק בנסיבות מיוחדות וחריגות, בהן ותקה הרב, יציבותה ארוכת השנים ונסיבות נוספות, שיצרו לה "שם", ללא קשר לזהות שותפיה.

כוח משיכה כלפי לקוחות

השופט חגי ברנר היה האחרון מבין שופטי בית המשפט המחוזי, שהטביע את חותמו על התיק. הוא שמע, בין היתר, עדויות של מומחים לדבר, וקבע, כי שווי המוניטין של השותפות - להבדיל משווי המוניטין של כל אחד מן השותפים - הוא השווי, המבטא את יכולתה של השותפות למשוך לקוחות מעבר ליכולתם של שותפיה לעשות כן, מכוח המוניטין האישי שלהם. בבחינת שוויה של שותפות עורכי-דין, הפעיל ברנר, למעשה, את הכללים, שנקבעו כבר, בנוגע לחישוב מוניטין של בעלי מקצועות חופשיים אחרים.

לאחר שמיעת העדויות, מצא ברנר, כי במקרה הנדון היה מדובר בשווי זניח - 13,000 שקלים. משקבע שרפאל כבר נטל ממנו, במידה לא פחותה מזו, שנטלו שותפיו-לשעבר, הוא דחה את בקשתם של הכונס ושל רפאל.

ערעור שהגיש רפאל לבית המשפט העליון נדחה עתה. השופט נעם סולברג חזר ועמד על הקושי הקיים בהגדרת "מוניטין", "קושי שאינו ייחודי למשפט הישראלי, והוא נחלתן של שיטות משפט שונות". הוא אזכר את ההלכה, שלפיה המוניטין מבטאים "את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו - מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק", ושלפיה העסק בעל המוניטין משמר את הרגלם של לקוחותיו לשוב ולפקוד אותו". מילים אחרות: "גרעין של המוניטין מצוי בקיומה של סבירות כי הלקוחות ישובו, מסיבה זו או אחרת, למקום העסק".

סולברג הזכיר גם, שאין תשובה אחת וברורה לשאלה אם המוניטין שייך לשותפות או לשותפים. התשובה לשאלה זו היא תלוית נסיבות. "מחד גיסא, יכולה להיות פירמה בעלת שם 'נוצץ' שיש בו כוח משיכה כלפי לקוחות", הסביר והוסיף: "הדוגמאות לכך רבות, אך מפני ניקיון הדעת, מוטב שלא לנקוב בפסק הדין בשמות המפורשים של פירמות שכאלה. מאידך גיסא, יכולה להיות פירמה בעלת כוח משיכה כלפי לקוחות בשל פעילות השותפים או השכירים, מבלי שלפירמה, ככזו, או לשותפות, תהא תרומה כלשהי למשיכת הלקוחות". הוא הזכיר גם את זאת שייתכנו גם אפשרויות ביניים. "הטעמים לחזרת הלקוחות יכולים לנבוע מסיבות רבות כדוגמת איכות המוצרים, יעילות העסק, מיקומו ועוד", הוסיף סולברג.

עוד הוא קבע, כי כאשר מדובר בשותפות עורכי-דין, יש ליחס האישי, שמעניק בעל העסק ללקוחות, משקל רב בבחינת השאלה הרלבנטית לעניין המוניטין, והיא מה גורם ללקוח לחזור לבית העסק.

לדידו, נימוקו של השופט ברנר לכך שבחר להעדיף את עמדת השותפים הנותרים על-פני זו של רפאל, לאחר שבחן את המוניטין של השותפות שפורקה, היה משכנע. גם סולברג השתכנע בכך, כי עברה הבלתי יציב של השותפות, משך הזמן הקצר, שבו היא התקיימה, השינויים התכופים בהרכב השותפים, שינויי שמה וכתובתה וכו', לא הועילו לטענותיו של רפאל בנוגע לקיומם לשותפות של מוניטין נפרדים מזה האישי של השותפים-עצמם.

תיק לקוחות בשווי כלכלי רב

"המוניטין של השותפות נבנה לאורך שנים רבות ולעיתים במשך 50 שנה, כדוגמת פירמות הנושאות את שם המייסדים לאחר מותם", צדד סולברג בטענת השותפים הנותרים. "אכן, יש ליתן משקל של ממש למשך הזמן כאשר מדובר ברכישת מוניטין", המשיך. "משמעות הדברים בענייננו איננה שלא הו*כח קיומו של מוניטין", פסק סולברג. "נדמה כי הן המערער, הן שותפיו, זכו למוניטין, עשו חייל בעסקיהם, ועוד נתכנו להם עלילות. אולם לעיתים מזומנות שייך המוניטין לאדם הפרטי ורק לו", קבע וסיכם: "בנסיבות העניין דנן, ועל רקע התשתית העובדתית שנקבעה על-ידי בית המשפט, אין די בהוכחת המוניטין האישי של השותפים על מנת לשייכו לשותפות".

"ניסיון המערער להצביע על מוניטין של השותפות ולכמת אותו, לא הוכח כנדרש, ואף נקבעו ממצאים השוללים זאת", התקרב סולברג לסיום. "ניסיון המערער להציג את עצמו כמי שנושל ונותר חסר כל אינו עולה בקנה אחד עם קביעות בית משפט קמא. כך למשל נקבע כי הוא נטל עמו תיק לקוחות בשווי כלכלי רב והמשיך לעבוד ולבסס את עצמו לאחר פירוק השותפות", חרץ.

השופט אליקים רובינשטיין ראה להוסיף: "ישנן דוגמאות לפיהן יוצאים לשותפות מוניטין ככזאת, והדבר קיים להבנתי במשרדי עורכי דין מסוימים, ויתכנו מקרים שבהם עורכי הדין רוכשים להם מוניטין ב'שמם האישי', שמם שלהם. המערער דנא - בלא לפגוע כמובן בחבריו, שכבודם במקומם, ובמוניטין שלהם איש איש - דומני שהוא בעל מוניטין רב שנים בתחום המיסוי גם בכתיבה מקצועית רבה וגם כעורך דין. כפי שציין חברי, מה שמעבר לכך לעניין מוניטין של השותפות לא הוכח כדבעי, ומכאן התוצאה".

השופט עוזי פוגלמן הצטרף לקביעותיהם של רובינשטיין ושל סולברג, הערעור נדחה ורפאל חויב בהוצאות בשיעור 50 אלף שקלים (ע"א 1228/11).

עוד כתבות

בנימין נתניהו עם נפתלי בנט / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

בנט בביקורת על הסגר הכללי; גורם בסביבת נתניהו: שיבצע את שהוטל עליו

"חייבים לעבור ממדיניות הפטיש למדיניות הפינצטה", כתב הערב שר הביטחון נפתלי בנט בפוסט פייסבוק ● בסביבת נתניהו לא היו מרוצים והגיבו כי "במצב חירום מצופה משר בממשלה להתנהג בצורה אחראית ולקיים את הדיונים בפורומים המקצועיים בממשלה ולא בתקשורת"

צילומים: שלומי יוסף, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

בלי "מה נשתנה?" ובלי "אחד מי יודע?": (כמעט) 100 קושיות לחג

בחנו את עצמכם: קושיות קשות יותר ופחות על אקטואליה, פוליטיקה כלכלה, ספורט ועוד ועוד (כולל נועה קירל!)

ניר זוהר, נשיא ויקס / צילום: יח"צ

"לא תיאמן המכה שאנשים קיבלו, שם הקוד לחזרה לעבודה הוא מערכת החינוך": אסטרטגיית היציאה של ניר זוהר, נשיא ויקס

"ברמת הביזנס", אומר נשיא ויקס ניר זוהר, "העסק שלנו כמעט מושלם להתמודד עם משבר מהסוג הזה; המוצר שלנו לא מתבסס על קווי אספקה או ייצור, הכל אונליין" ● "לעומת זאת, המשתמשים שלנו הם עסקים קטנים שחוטפים כרגע הכי חזק, וזה עצוב ממש"

סוחרים מודאגים בוול סטריט צופים בנשיא טראמפ / צילום: Mark Lennihan, Associated Press

חבילת חילוץ של הפד הובילה את וול סטריט לנעילה חיובית, מניות חברות התעופה טסו

הפד הכריז על תוכנית 2.3 טריליון דולר לתמיכה בעסקים ● שיעור האבטלה בארה"ב עומד על 4.4% ● נעילה חיובית באירופה, הפוטסי זינק ב-2.9% ● נעילה מעורבת בבורסות אסיה: בורסת אוסטרליה זינקה, הניקיי ביפן ירד

עוברת אורח מסתכלת בנייד כשברקע גרפיטי בבריטניה על ההסטריה בצל הקורונה / צילום: Massimo Paolone/LaPresse, Associated Press

מצבו של ג'ונסון השתפר קלות; בספרד שוקלים לצאת מהסגר ב-26 באפריל

החום ממנו סבל בוריס ג'ונסון במשך קרוב לעשרה ימים ירד, והוא נושם בסיוע חמצן ● ברוב מדינות אירופה מספר הקורבנות ממגפת הקורונה נמצא בירידה, בבריטניה המספר ממשיך לשבור שיאים

מסעדה סגורה בסיאטל. בעל המסעדה חוסם את החלונות כדי למנוע ביזה / צילום: Ted S. Warren, AP

OECD: חודש מרץ מסתמן כגרוע בהיסטוריה מבחינה כלכלית

על-פי סקירה שמפרסם היום הארגון, הסימנים לכניסה למיתון באירופה ובגוש האירו חזקים יותר מכפי שהיו במהלך משבר 2008 ●לפי כותבי הסקירה, לא ניתן כעת לצפות מתי המיתון יגיע לסופו, אולם ככל שהסגרים יתארכו הפעילות הכלכלית צפויה להתאים את עצמה למציאות החדשה

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

ועד טייסי ארקיע נגד היו"ר: "מוביל את החברה לפירוק"

הוועד שיגר מכתב חריף ליו"ר ארקיע בו הוא מאשים אותו בהתנהלות שמסבה נזק לחברה ● דורש לקבל את המושכות בדיונים מול משרד האוצר ● חורמרו: "לא אמרתי פירוק, אם המדינה לא תתעורר מהר ארקיע תישאר בהדממה"

אישה בשדה התעופה בווהאן מתכוננת לחזור הביתה ביום הראשון לשחרור לאחר הסגר / צילום: AP

במקום שבו הכל התחיל: הסגר בווהאן נגמר אחרי 77 ימים. כך זה נראה בתמונות

המקור להתפרצות מגפת הקורונה שהתפשטה בכל העולם במהירות מטילת אימה היא עיר הממוקמת במרכז סין. מאז ה-23 בינואר 11 מיליון תושביה שהו בסגר, בעוד כל העולם לוטש עיניים בחשש, ועכשיו בתקווה ● היום, בחג החירות של היהדות, הם יצאו לחופשי

צעירות עם מסכות בת"א / צילום: Oded Balilty, AP

בעזרת 8200: מאגרי הנתונים שהממשלה פרסמה על הקורונה

קבצי אקסל עם נתונים על כמאה אלף בדיקות, ועל מספר המבודדים, עלו לאתר מאגרי המידע הממשלתיים ● איסוף המידע והנגשתו מבוססים בין היתר על שיתוף הפעולה של הממשלה עם יחידת המודיעין 8200 ● גורמים בתעשייה שבדקו את המאגר: "לא מספיק אבל התחלה טובה"

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

האם קבלת ההחלטות במשבר הקורונה מתייחסת מספיק להיבטים שהם לא רק בתחום הבריאות?

אי-הוודאות כיום מקשה מאוד על היכולת למצוא הזדמנויות במשבר, ולא נראה שהמצב הולך להשתפר מהותית בקרוב ● במקום להבטיח הבטחות סרק, ראוי להודות שבמשבר בהיקף כזה, ספק אם כולנו נוכל למצוא הזדמנות; מצד שני, כולנו יכולים לנסות

פסח בישראל בצל הקורונה / צילום: AP

העוצר נגמר, הסגר הכללי יימשך עד מחר; מניין המתים בישראל עלה ל-79

ההנחיות הנוגעות לליל הסדר הסתיימו היום ב-07:00, אך עדיין אסור לעבור בין הערים ● המרכולים והפארמים נפתחים, ומותרת ההצטיידות במצרכים חיוניים ● הסגר יימשך עד ליום שישי בבוקר, אך ייתכן והממשלה תאריך את המועד ● 9,755 בני אדם נדבקו עד כה בנגיף בהם 165 במצב קשה ו-119 מונשמים

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

פרשנות: למה כולם מדברים על אסטרטגיית יציאה ומה אפשר ללמוד ממלחמת העולם השנייה

איך נחזור לשגרה ומה כבר בטוח לא נעשה ● כיצד ישפיע השיבוש של הקורונה על אורח החיים שסיגלנו ועל הכלכלה הגלובלית ● מי ישלם את החוב אחרי המשבר, ולמה כדאי לזכור את מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה ● שש הערות על מה שניתן לראות גם בתוך ערפל אי הוודאות

קירה רדינסקי / צילום: איל יצהר, גלובס

ד"ר קירה רדינסקי רוצה את שיתוף הפעולה שלכם כדי לחזות מה יהיה המקום הבא שבו תתפרץ המגפה

המדענית שהתפרסמה כמי שפתחה יכולות לניבוי העתיד, רוצה לחזות עכשיו באמצעות הסטארט אפ שייסדה את היישוב הבא שבו תתפרץ הקורונה, מייעצת למשרד הבריאות ואף מצויה בקרב קרדיטים סוער עם מכון ויצמן ● מנכ"ל החברה יונתן עמיר: "המטרה היא לתמוך בהחלטות כמו איפה להחמיר את הסגר"

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

עליות חדות בסיום המסחר בוול סטריט לאחר שסנדרס פרש מהמרוץ לנשיאות

הסנאטור ברני סנדרס נשר מהמירוץ לנשיאות ● נעילה שלילית בבורסות סין, יפן עלתה בלמעלה מ-2% ● טראמפ האשים אתמול את ארגון הבריאות העולמי בכך שטעה "בכל היבט" של הטיפול במגפת הקורונה

מטוסי אל על חונים בנתב"ג, שהתרוקן מנוסעים / צילום: Ariel Schalit, AP

התחזית הקודרת של ארגון התעופה העולמי לא פוסחת על ישראל

לפי בדיקת ארגון התעופה העולמי, משבר הקורונה עומד לפגוע משמעותית בענף התעופה בישראל ויוביל לירידה משמעותית של מיליוני נוסעים בביקוש לטיסות ● המחזור הכספי של החברות הישראליות צפוי לרדת בכ-2.3 מיליארד דולר בעקבות עוצר הטיסות

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

התפשטות הקורונה: מניין המתים בישראל עלה ל-73; בן 63 מת בבי"ח סורוקה

הגבר סבל ממחלות רקע, מוקדם יותר בת 90 עם מחלות רקע מתה בשערי צדק ● מניין הנדבקים עלה ל-9,404 ● מצבו של ג'ונסון התייצב והוא מגיב לטיפול ● בספרד מספר החולים זינק ל-147 אלף ● מלון קורונה נפתח בחיפה ● העוצר יימשך עד מחר ב-07:00

נכנסים לבית - שירלי דן בהרצליה / צילום: שי אדם, גלובס

אירופי עם לב חם: הבית בהרצליה שכל אחד היה רוצה להעביר בו בידוד

בבית בן ארבע הקומות שתכננה שירלי דן בהרצליה נעשה ניסיון לחמם את החללים הבהירים באמצעות רצפת עץ, רהיטים שחורים וקירות מחופי לבֵנים

עסקה עסקאות ידיים מיזוג לחיצת ידיים חתימת חוזה / צלם: פוטוס טו גו

דעה: האם משבר הקורונה יחשב "כוח עליון" המצדיק השתחררות מכבליו של הסכם אשר נכרת ערב המשבר?

אין בישראל תקדים משפטי רלוונטי ממנו ניתן ללמוד באופן ישיר לגבי המשבר בעיצומו אנו מצויים וזאת אף שנידונו בעבר סיטואציות משבריות שונות ● איך בכל זאת ניתן לפרש את הוראות החוק ולהסיק ממקרים קודמים

קניון tlv/ צילום:auev fvi

עוד מכה לשוק האופנה: רשות התחרות לא תאשר מו״מ משותף מול הקניונים

רשות התחרות מוציאה לרשתות האופנה והמסחר כרטיס צהוב: ההתאגדות מול חברות הקניונים עלולה להיות הסדר כובל אסור ● התאגדות רשתות האופנה והמסחר: "חלק ניכר מבעלי הנכסים אשר מבינים את גודל השעה, ואת המשמעויות החוקיות של משבר שכזה על הסכמי השכירות, הציעו מיוזמתם לוותר על דמי השכירות בתקופת הסגירה"

נעמה קוטרמן, מפיצה סחורה עבור חקלאים / צילום: יאיר עוז

הישראלים שוויתרו על תשלום שכר הדירה ואלו שממשיכים לשלם לעוזרת

בעלת הבית שוויתרה על שכר הדירה, התיכוניסטית שמספקת אוכל לנזקקים, הפנסיונר שממשיך לשלם לעוזר, השכירה בחל"ת שמסייעת לחקלאים והפעיל החברתי שגייס 2 מיליון שקל ליתומי הקורונה • כמה דוגמאות מייצגות לביטויי האלטרואיזם המציפים אותנו בימי הקורונה