הבורסה משיקה מדדים - ולא מאפשרת להנפיק עליהם תעודות סל

השיקה את המדדים כדי לשפר את הסחירות בהם, אך קבעה כללים שבולמים הנפקת תעודות סל על רובם ■ הבורסה: בימים הקרובים נאשר כללים חדשים

הצלחת מדדי התל-בונד שהושקו לפני מספר שנים, ובעקבותיהם הונפקו תעודות סל שגייסו מיליארדי שקלים, גרמה לבורסה לניירות ערך בת"א לרצות לשחזר את ההצלחה.

על כן, לפני מספר חודשים השיקה הבורסה שלושה מדדי אג"ח חדשים - מדד תל-בונד צמודות, תל-בונד צמודות יתר ותל-בונד צמודות בנקים. אלא של"גלובס" נודע, כי למרבה ההפתעה הבורסה דווקא אינה מאפשרת הנפקה של תעודות סל העוקבות אחר מדדים אלה. גם על מדדי התקשורת, הביטוח והביומד לא ניתן עדיין להנפיק תעודות סל, אף שעברו קרוב לשנתיים מאז השקתם.

התוצאה היא שהמשקיעים בבורסה בעצם אינם יכולים להשקיע במדד, מה ששומט למעשה את המטרה העיקרית לשמה חושבו המדדים - מתן כלים נוחים ופשוטים להשקעה בקבוצות נבחרות של ני"ע הכלולות במדדים.

האיסור על הנפקת התעודות נובע מכללים שקבע דירקטוריון הבורסה במארס 2011, אשר מסדירים את התנאים בהם ניתן להנפיק תעודות סל. כך למשל, הם קובעים כי על מנת להנפיק תעודה על מדד התל-בונד הצמודות, על שווי השוק של כל אחת מהסדרות הכלולות במדד לעמוד על מינימום 200 מיליון שקל. ואולם, במדד התל-בונד הצמודות, הכולל את כל איגרות החוב הקונצרניות הצמודות שנכללות במאגר האג"ח, וכן במדד תל-בונד צמודות יתר, הכולל את כל האג"ח הקונצרניות שאינן כלולות בתל-בונד 60, יש חמש סדרות ששווי השוק שלהן נמוך מ-200 מיליון שקל.

לגבי מדדי התקשורת והביטוח, בדומה לכל מדדי המניות, הבורסה קבעה בין היתר כי על המדד לכלול לפחות 12 מניות על מנת שניתן יהיה להנפיק עליו תעודות סל. נכון להיום, במדד התקשורת יש שש חברות ואילו במדד הביטוח רק חמש, ולא נראה כי בעתיד הקרוב מספר החברות ישתנה, כך שלא ברור אם אי פעם יושקו עליהם תעודות.

גם במדד הביומד, שהושק כבר לפני יותר משנתיים, קיימת בעיה. לפי הכללים, סך שווי החזקות הציבור במדד לא יירד מ-7 מיליארד שקל. כיוון שזהו מדד תנודתי ביותר, לעיתים שווי ההחזקות עלה מעל רף זה ולעיתים היה מתחתיו. ככל הידוע, מנפיקי תעודות הסל ביקשו מהבורסה לפרסם תשקיף מדף ולהמתין לתקופה בה יעלה הרף המדובר מעל 7 מיליארד שקל. או אז הם יפרסמו דוח הצעת מדף וינפיקו תעודות סל תוך ימים ספורים - אך הבורסה סירבה לכך. יש לציין כי ביוני אשתקד, הבורסה אף הודיעה כי תאשר הנפקת תעודות סל על מדדי הביומד, נפט וגז, תקשורת, ביטוח, בלוטק 50 ות"א טכנולוגיה, אולם כאמור בפועל היא לא אישרה להגיש תשקיפים.

השקת תעודות סל על מדדים, לא רק מאפשרת למשקיעים להשקיע בסקטור מסוים בקלות ובעלויות זולות יחסית, אלא היא גם תורמת לסחירות בבורסה, שכן מניות ואג"ח הנכללות במדדים נהנות מהביקושים שמייצרות תעודות הסל. לכן, התנגדות הבורסה במיוחד בתקופה הנוכחית, בה מחזורי המסחר נמצאים בשפל של כמה שנים, נראית תמוהה.

מהבורסה נמסר בתגובה: "הבורסה פועלת בהתאם לעקרונות להנפקת תעודות סל על מוצרי מדדים אשר אושרו על ידי דירקטוריון הבורסה לפני כשנה. בימים הקרובים יובאו לאישור הדירקטוריון הכללים המפורטים. בהתאם לכללים אלו ניתן יהיה להנפיק תעודות סל על מדד בעל מתודולוגיה העונה על כל הכללים להנפקת תעודות סל והמתעדכן לפחות אחת לששה חודשים. העמידה בכללים תבחן רק במועד עדכון המדד ולא במהלך התקופה שבין עדכון לעדכון.

"לפיכך, גם אם בתקופה שבין שני עדכונים קיימים במדד ניירות ערך החורגים מתנאי הסף, ניתן יהיה להנפיק תעודות סל על המדד ובלבד שהמתודולוגיה שלו מתאימה לכללים שנקבעו".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988