אפי פיתוח בהסכם מימון לאפימול; מסגרת אשראי: 626 מ' ד'

החברה-הבת של אפריקה ישראל מדווחת כי קיבלה מסגרת אשראי בסך כולל של 21 מיליארד רובל מבנק VTB

אפריקה מדווחת היום (ד') כי החברה-הבת אפי פיתוח, המרכזת את פעילות הקבוצה ברוסיה, התקשרה בהסכם אשראי חדש עם תאגיד בנקאי זר מקבוצת VTB.

על-פי הסכם האשראי, הועמדה לחברה מסגרת אשראי בסך כולל של 21 מיליארד רובל (כ-626.5 מיליון דולר), אותה רשאית חברת-הבת לממש ב-5 חלקים, תוך שכל חלק מיועד לשימוש מוסכם כמפורט בהסכם האשראי.

מרביתם של כספי האשראי מיועדים למימון מחדש של האשראי הקיים שניטל מקבוצת VTB. יתרת הסכומים מיועדת למימון מחדש של הלוואות שניטלו בקשר עם עלויות ההקמה והעבודות שבוצעו בחניון הצמוד לקניון אפימול במוסקבה, וכן למימון של תשלומי התמורה הנותרים בגין רכישת החניון.

עוד הוסכם בין הצדדים כי הלוואות שיועמדו ברובל יישאו ריבית בשיעור 9.5% לשנה, ואילו הלוואות שיועמדו בדולר יישאו ריבית בשיעור ליבור 3 חודשים בצירוף 6.7% לשנה. הריבית תשולם לבנק בתשלומים רבעוניים במהלך מלוא התקופה בה יהא האשראי בתוקף. בנוסף, חברת הבת התחייבה לפרוע לבנק חלק מהקרן באמצעות תשלומים רבעוניים שווים, בסך של 6.5 מיליון דולר כל אחד, במהלך השנים 2014 עד 2017 (כולל). יתרת הקרן תיפרע בחודש אפריל 2018.

צרו איתנו קשר *5988