דוח המבקר: המפלגות מוכרות נכסי נדל"ן ב"מחירי ריצפה"

‎‎דוח המבקר על נכסי הנדל"ן של המפלגות קובע: לתאגידים המפלגתיים אין מדיניות ברורה, והטיפול בנכסים נעשה ללא נהלים ■ ‎‎קרן ברל של מפלגת העבודה מכרה למכללת ברל נכס בסכום הנמוך בכ-45% משוויו כדי לכסות את חובות המפלגה ‏

‎כך מפסידות המפלגות כספי ציבור: הן מנהלות את נכסיהן ללא מדיניות ברורה, מוכרות או משכירות אותם במחירים נמוכים בהרבה משוויים האמיתי ומפגרות בתשלומי הארנונה. אלה ממצאי דוח ביקורת שמפרסם היום (א') מבקר המדינה היוצא, מיכה לינדנשטראוס, על ניהול נכסי דלא ניידי של המפלגות המיוצגות בכנסת.

‏הדוח מעלה ליקויים חמורים בניהול נכסי המקרקעין במפלגות הליכוד, העבודה, המפד"ל, המפלגה הקומוניסטית ומר"צ.

בין היתר נמצא כי למפלגות ולתאגידים המפלגתיים אין מדיניות ברורה, וכי הטיפול בנכסים נעשה ללא נהלים וללא מידע ותיעוד מספקים. כמו כן, ישנה הזנחה של הטיפול בנכסים, וחלק מהמפלגות פיגרו בתשלום חובותיהן לרשויות מקומיות.

עוד מצא המבקר כי נכסים הושכרו או נמכרו במחירים שגרמו הפסדים כספיים בשווי מיליוני שקלים למפלגות.

‏חוב של 1.45 מיליון שקל

‏הממצא החמור בדוח נוגע לעסקת מכירה בין קרן ברל למכללת בית ברל: קרן ברל, שבשליטת מפלגת העבודה, מכרה למכללת בית ברל נכס בשטח של כ-140 דונם בסכום הנמוך בכ-45% משוויו, במטרה לכסות את חובות המפלגה.

‏במארס 2006 חתמה קרן ברל על הסכם גישור עם מכללת בית ברל, שמטרתו יישוב מחלוקת על דמי חכירה שנתיים שהמכללה נדרשת לשלם לקרן. ואולם, בניגוד לחוק החברות, לא היו החלטות של דירקטוריון הקרן המאשרות את הפנייה למגשר ואת הסכם הגישור.

‏‏בנובמבר 2008 גובשה במסגרת הליכי הגישור עסקה, ולפיה המכללה תשלם לקרן 98.3 מיליון שקל. העסקה הוגדרה עסקת היוון של דמי חכירה שעל המכללה לשלם לקרן תמורת חכירת משנה של נכס ששטחו כ-140 דונם ובו מבנים רבים. ואולם, המבקר מצא כי במסגרת העסקה ויתרה קרן ברל, ללא תמורה, על זכויות החכירה במקרקעין הללו. לפיכך, קבע, העסקה הזאת הייתה במהותה עסקת מכירה.

‏עוד נמצא כי שמאי הקרן העריך את שווי הנכסים שעליהם חלה העסקה בסכום של כ-178 מיליון שקל, ולא ניתן הסבר מספק מדוע הוסכם על תמורה נמוכה בכ-45% מהערכה זו.

לדברי המבקר, מדרך פעולתה של קרן ברל עולה כי היא הסכימה לתמורה הנמוכה, משום רצונה להיענות לבקשת מפלגת העבודה לממש את נכסי הקרן כדי לשפר את מצבה הכלכלי הקשה של המפלגה.

‏המבקר גם מצא כי נכון לדצמבר 2010, המפלגה הייתה חייבת ל-17 רשויות מקומיות כ-1.45 מיליון שקל בגין ארנונה, וכי נכסים שהוחזקה על-ידי חברת בית ארלוזורוב שבשליטת המפלגה נוהלו ברשלנות, ללא חוזי השכרה או חכירה. המבקר כותב גם כי החברה מכרה בשנים 2008-2010 נכסים במחירים הנמוכים ב-6%-23% משוויים כפי שנקבע בשומות השמאים.

‏גם בליכוד נמצאו ליקויים חמורים באופן ניהול הנכסים. בין היתר מצא המבקר כי קרן תל חי שבשליטת המפלגה מכרה באפריל 2008 נכס במחיר של 1.86 מיליון שקל - סכום הנמוך באופן משמעותי מהמחיר שנקבע בשומת שמאי ונע בין 2.65 מיליון שקל ל-2.38 מיליון שקל.

העבודה: פועלים לתיקון הליקויים

‏‏ממפלגת העבודה נמסר בתגובה: "מפלגת העבודה מאמצת את דוח מבקר המדינה ולוקחת לתשומת-לבה את הערות הביקורת אשר התייחסו לשנים קודמות. המפלגה פועלת ותפעל למען הפקת הלקחים, תיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת.

"העניינים נשוא הביקורת התקיימו בעת כהונתם של בעלי תפקידים קודמים, ואילו הנהגתה הנוכחית של המפלגה והנהלתה רואות חשיבות עליונה בהחלת סדרי ניהול ראויים ותקינים אשר יוחלו על המפלגה ועל תאגידי-הבת שלה.

"מפלגת העבודה בהנהגתה הנוכחית החלה זה מכבר בהחלת תפיסה ניהולית וארגונית חדשה, ואף בהחלת נהלי הסדרה ובניית תהליכי פיקוח וארגון, הן על נכסי המפלגה והן על התאגידים המסונפים לה בפרט".

‏באשר למפד"ל נמצא, בין היתר, כי המפלגה נשאה בהוצאות של כ-100 אלף שקל בגין מכירת שני נכסים שעיקל כונס נכסים בשל חוב שכר-טרחה לבא כוחה. "הוצאות אלה ניתן היה למנוע אילו נקטה המפד"ל פעולות להערכת שווי הנכסים האמורים ולמכירתם לפני מינוי כונס הנכסים", קבע המבקר.‏

המבקר ציין עוד כי נכון לדצמבר 2010 צבר המפד"ל חובות בסך כ-34.45 מיליון שקל, ולמרות זאת המפלגה לא בחנה אפשרות מימוש זכויותיה בנכסים כדי לצמצם את חובותיה.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988