האוצר מסדר לחברות הביטוח רווח של מאות מיליוני שקלים

בכל אחת משלוש השנים הבאות באוצר משנים את מבנה העתודות הנדרשות בביטוח הכללי ■ רק בשנת 2013 המהלך יוסיף לחברות הביטוח שפעילות בתחומי הביטוח הכללי רווח ענפי של כ-386 מיליון שקל נטו

חברות הביטוח צפויות ליהנות מרווח מיוחד של מאות מיליוני שקלים מדי שנה בכל אחת משלוש השנים 2013-2015, בעקבות רגולציה שמוביל הפיקוח על הביטוח באוצר.

היום נודע כי אגף שוק ההון, בראשות פרופ' עודד שריג, מבטל את עתודת "עודף הכנסות על הוצאות" בביטוחי החובה לרכב והחבויות, ובביטוחים קטנים יותר לביטוח כלי שיט, כלי טיס וסיכוני סחר חוץ.

על פי הערכות, רק בשנת 2013 המהלך יוסיף לחברות הביטוח שפעילות בתחומי הביטוח הכללי רווח ענפי של כ-386 מיליון שקל (נטו), כאשר זה ינבע משחרור הדרגתי של רווחים שנצברו בעתודה המדוברת לאורך השנים. נציין כי קודם למהלך, בשנים 2011 ו-2010, ענף הביטוח הציג רווח נקי מצרפי של כ-776 מיליון שקל ושל 2.9 מיליארד שקל, בהתאמה.

צעד זה מקטין את רמת השמרנות בניהול העתודות בענף הביטוח הכללי ומסמן מעבר לניהול עתודות על בסיס סטטיסטי. הוא נעשה בהתאם למהלך דומה שנערך לפני שנים באירופה וכחלק מהיערכות להחלת כללים שיחייבו את ביצוע שינוי זה בשוק הישראלי בעתיד הנראה לעין.

"דוחות ברורים יותר"

בשוק מעריכים כי כל חברת ביטוח תהנה מהרווחים הללו בהתאם לחלקה בשוק ביטוחי החובה לרכב והחבויות בביטוחים הכלליים (בכפוף למאפיינים של כל חברה), החל בגדולה ביותר - הראל, וכלה בכלל ביטוח, מנורה מבטחים, הפניקס, מגדל ואיילון. נציין כי משנת 2016 ואילך הרווחים המייצגים של החברות בביטוחים הכלליים אמורים להתיישר ברמה ה"שגרתית", בסדרי הגודל הנהוגים כיום.

באוצר הסבירו היום כי "ביטול עתודת 'עודף הכנסות על הוצאות' יגרום לשיפור בבהירות הדוחות הכספיים של חברות הביטוח, ולהכרה ברווחים שנצברו בענף רכב חובה ובענפי ביטוח כללי נוספים באופן מיידי, זאת לאחר בחינה של רמת השמרנות הנדרשת בעתודות בהתאם למאפייניה הייחודיים של כל חברה".

באוצר משחררים עתה את החברות בניהול העתודות שלהן אך במקביל מפרסמים טיוטת נייר "עמדת ממונה - נוהג מיטבי לחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי לצורך דיווח כספי", הקובעת סטנדרט מקצועי מינימלי לניהול העתודות. באוצר הוסיפו עוד שהביטול האמור "מתאפשר לאור השיפור שחל בשנים האחרונות באופן הערכת עתודות ביטוח בענפי הביטוח הכללי, ולאור הגידול בכמות המשאבים, הידע והניסיון של חברות ביטוח בתחום זה".

גורמים בשוק הביטוח ציינו היום כי "מדובר במהלך שחיכו לו הרבה זמן בענף. מהלך דומה כבר נעשה באירופה, וזה זמן שהתבקש לאפשר לחברות לנהל את העתודות בהתאם לידע שצברו, ללא השמרנות הרבה שבעתודה זו".

צרו איתנו קשר *5988