הקלות מס לזוגות נשואים העובדים יחד בחברה בבעלותם

זוגות שביקשו חישוב מס נפרד, לפני שבית המשפט העליון שלל זכות זו, יזכו להטבות מס - בהן ביטול קנסות וריבית ופריסת חובות של 12 תשלומים

לאחר שבית המשפט העליון שלל את זכותם של זוגות נשואים העובדים יחד בחברה, או בעסק בבעלותם, לחישוב מס נפרד על הכנסותיהם, רשות המסים מפרסמת הקלות בחבות המס שנצברה לבני זוג כאלה, שהגישו את בקשתם לחישוב מס נפרד לפני שנת 2012.

בנוהל פנימי שהופץ על-ידי חיים גבאי, סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ברשות המסים, ואשר הגיע לידי "גלובס", הנחה גבאי את פקידי השומה לנקוט בגישה מקלה עם בני זוג שדרשו חישוב מס נפרד, לפני שניתנה הלכת פסק דין מלכיאלי בבית המשפט העליון (ההלכה השוללת את זכות חישוב המס הנפרד).

גבאי ציין בנוהל כי "המצב המשפטי ששרר בשנים קודמות היה מעורפל לאור פסיקות סותרות בבתי משפט. לפיכך, רשות המסים החליטה להקל על הנישומים שדרשו חישוב נפרד בשנים אלה כדלקמן: יש לאפשר לנישומים להחיל את סעיף 66(ה) לפקודה בשנות המס 2010-2011 וכן בשנת המס 2012, גם אם לא הודיעו על בקשה זו כאמור בתנאי הסעיף; יבוטלו קנסות וריבית הנובעים מהמס הנובע מהסוגיה הנדונה; יש לאפשר פריסת חוב המס הנובע מסוגיה זו עד 12 תשלומים".

עם זאת, גבאי ציין כי לגבי זוגות שהגישו ויגישו שומות משנת 2012 ואילך, "אין לאפשר חישוב נפרד בכל המקרים המפורטים בסעיף 66(ד) לפקודה".

פריסת תשלומים

פסק הדין שניתן בעליון בפרשת מלכיאלי עסק בפרשנות של סעיף 66 לפקודת מס הכנסה, המעניק לבני זוג נשואים אפשרות לתבוע שקביעת חבותם במס תתבצע על-פי חישוב נפרד, כאילו לא היו נשואים. זאת, אם לא קיימת תלות בין מקורות הכנסותיהם.

ההלכה החדשה של העליון הפכה פסק דין קודם משנת 2003 בפרשת קלס, והגדילה בפועל את חבות המס המוטלת על בני זוג.

עם זאת, השופטים הכירו בכך שפסיקתם מובילה לתוצאה לא רצויה, שלפיה בני זוג נשואים העובדים יחד בחברה שבבעלותם מופלים לרעה מבחינת שיקולי המס, לעומת בני זוג שאינם נשואים או כאלה העובדים במקומות עבודה נפרדים. לפיכך, בית המשפט קרא למחוקק לתקן את לשון החוק ואת הסעיף הרלבנטי שנחקק לפני 55 שנה.

לדברי עו"ד-רו"ח רמי אריה, שייצג את בני הזוג מלכיאלי ואחרים, "לאור העובדה שבית המשפט העליון קיבל את עמדת רשות המסים, נוצרה לבני זוג שביקשו חישוב מס נפרד חבות מס גדולה רטרואקטיבית עד כ-50 אלף שקל לשנת מס. לפי ההנחיה, זוגות אלה יהיו פטורים מתשלומי הריבית והקנסות, ותינתן להם פריסת תשלומים של 12 תשלומים.

"כמו כן, יתירו להם חישוב מס נפרד לפי שכר מינימום עד תקרה של 42,000 שקל לשנה רטרואקטיבית משנת 2010-2011, אף אם לא ביקשו חישוב מס נפרד לפי תקרה זו בעבר, מה שייתן להם הטבת מס של עד 20,000 שקל לשנה, מתוך ה-50,000 שקל", נקבע.

מחר (ג') עתיד להתקיים דיון בנושא זה בוועדת הכספים של הכנסת, אליו עתידים להגיע עשרות זוגות נשואים שמבקשים כי החוק בעניין יתוקן.

"אנו נבקש מחברי ועדת הכספים כי יפעלו באופן מהיר לביטול סעיף 66(ד) לפקודה או לתיקונו, באופן שיאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד, נחוצים בעסק ובשכר ראוי. הגיע הזמן להפסיק הקיפוח שלהם בעניין זה", אומר עו"ד אריה.

זוגות נשואים צפויים להפגין מחר בצהריים מול משרד האוצר, ואף דאגו לקבל לכך אישור מראש של משטרת מרחב ירושלים.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988