צוות מיוחד יבחן הקמת יחידה לפיקוח על התובעים בשירות המדינה

מדובר על התובעים במשרדי הממשלה השונים, ברשויות ממלכתיות וציבוריות וברשויות המקומיות ■ המטרה של וינשטיין: אחידות במדיניות האכיפה בגופים השונים ■ היחידה תוקם במקביל לגוף המפקח על פרקליטות המדינה

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, הכריז השבוע על הקמת צוות שיבחן את הצורך בהקמת יחידה קבועה לפיקוח והנחיה של כלל התובעים בשירות המדינה.

מדובר על יחידות תביעה במשרדי הממשלה שונים וברשויות ממלכתיות וציבוריות, ברשויות המקומיות ועוד.

כל התובעים הללו מקבלים כיום הסמכה כתובעים בתחום הפלילי מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ואולם אין אחידות במדיניות האכיפה בין הגופים השונים, ואין פיקוח אפקטיבי מתמשך על אופן פעולתן של יחידות התביעה השונות.

בראש הצוות הוצבה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים אזרחיים, עו"ד שרית דנה, והוא אמור להגיש את המלצותיו בתוך 4 חודשים.

הצוות יבחן את המדיניות הנוכחית ביחס להסמכת תובעים מטעם היועץ ואת הצורך לעדכן מדיניות זו, את התנאים למתן הסמכה, את ההדרכה וההכשרה שמקבלים תובעים ואת הנחייתם המקצועית של התובעים, הליווי והסיוע הניתן להם והפיקוח והבקרה על עבודתם.

במשרד המשפטים מציינים כי אנשי פרקליטות המדינה והתביעה המשטרתית אינם נכללים בקבוצה זו, ולהקמת היחידה אין קשר להקמת גוף הפיקוח על פרקליטות המדינה המוקם במקביל בימים אלה.

בין התובעים הפועלים מכוח הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה פועלים למשל תובעים מטעם המשרד להגנת הסביבה, יחידת התביעות של רשות ההגירה והאוכלוסין, של הרשות להגבלים עסקיים ומחלקות משפטיות של רשויות מקומיות, בעבירות על חוק התכנון והבנייה, חוק רישוי עסקים, חוקי עזר עירוניים, חוק לימוד חובה, חוק שמירת הסביבה החופית, חוקים שונים להגנת הסביבה ולמניעת מפגעים ועוד.

היוזמה של וינשטיין באה על רקע התפיסה העקרונית במשפט הישראלי, שלפיה התביעה הפלילית ניזונה ממקור מרכזי אחד - היועץ המשפטי לממשלה, שאמון על אכיפת הדין הפלילי בישראל.

במשרד המשפטים אומרים כי סוגיית הפיקוח על התובעים מטעם הרשויות המקומיות עלתה לאחרונה בטיוטת דוח מבקר המדינה, שהתייחסה לתובעים העירוניים. ואולם, במשרד המשפטים מדגישים כי הצורך בהקמת יחידת פיקוח על כלל התובעים בשירות המדינה, ולא רק ברשויות המקומיות, התעורר אצל היועץ עוד קודם לקבלת טיוטת דוח המבקר.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988