תשובה מצ'פר את המנהלים: אופציות בשווי 4 מיליון שקל לברטפלד

קבוצת דלק מחלקת 21,769 אופציות (0.19% מהון המניות) לבכירים ■ עפ"י הערכת שווי, הערך הכלכלי הכולל של האופציות מסתכם בכ-8.13 מיליון שקל

קבוצת דלק, הנמצאת בשליטת יצחק תשובה, דיווחה הערב (ה') על אימוץ תכנית אופציות פאנטום למנהלים, לנושאי משרה בכירה ולעובדים בחברה.

מתוך הכמות הכוללת של האופציות, החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה על הקצאת סך של 10,884 אופציות (כ-0.09% מההון בדילול מלא לו היה מדובר באופציות לרכישת מניות של החברה), למנכ"ל החברה, אסי ברטפלד. על-פי הערכת שווי שקיבלה קבוצת דלק, הערך הכלכלי של האופציות המוענקות לברטפלד עומד על כ-4 מיליון שקל (לפי מחיר מניה של 738.5 שקל).

סך כמות אופציות הפאנטום שהחברה תעמיד לצורך מימוש התכנית הינה 21,769 אופציות (0.19% מהון המניות). על פי הערכת שווי שקיבלה החברה, הערך הכלכלי של הכמות הכוללת של האופציות הסתכם לסך של כ-8.13 מיליון שקל.

הבוקר דיווחנו כי דירקטוריון דלק אנרגיה החליט אתמול לפנק את מנכ"ל החברה הבת דלק קידוחים, יוסי אבו. על פי החלטת הדירקטוריון, יקבל אבו בונוס בגובה 750 אלף שקל עבור שנת 2011. כמו כן, שכרו החודשי של אבו יעלה מ-55 אלף שקל ל-66 אלף שקל.

על-פי הודעת דלק אנרגיה, בפני הדירקטוריון וועדת הביקורת הוצג חומר רקע הדן בתוצאות הכספיות, פירוט באשר לתרומתו של אבו לדלק קידוחים, פירוט מכלול תנאי העסקתו ונתונים ביחס למענקים שהוענקו לו. כמו כן, הוצג מידע השוואתי אודות תגלמות מנכ"לים בחברות ציבוריות שונות בעלות היקף פעילות דומה לזה שבדלק קידוחים.

צרו איתנו קשר *5988