אכיפה מינהלית: רשות ני"ע קנסה סוחר יום ב-50 אלף שקל

הרשות: רפאל דהן יצר עסקאות שגרמו לנפח מסחר מלאכותי במניית אס אר אוברסיז ■ ‎מדובר בהחלטה ראשונה של ועדת האכיפה המינהלית ברשות ני"ע

מהפכת האכיפה המינהלית ברשות ניירות ערך יוצאת לדרך באופן רשמי: הבוקר (ה') הותרה לפרסום החלטתה הראשונה של ועדת האכיפה המינהלית של הרשות, במסגרתה הוטל עיצום כספי בגובה של 50 אלף שקל על אדם שנהג לסחור בבורסה על בסיס יומי ועשה מניפולציה בשערי ניירות ערך.

התיק כנגד רפאל דהן, "סוחר יום" שנהג לפעול בשלב המסחר הרציף במניית אס אר אוברסיז השקעות בע"מ (כיום מניית להב אל.אר רילאסטייט בע"מ), עסק בהשפעה על שערי נייר ערך באמצעות עסקה מלאכותית.

מההחלטה עולה כי בין החודשים פברואר 2011 לינואר 2012 ביצע דהן 77 עסקאות עצמיות באמצעות חשבונות בשליטתו. במסגרת העסקאות העצמיות קנה ומכר דהן את המניה כמעט בו-זמנית, כך שפקודת קנייה מטעמו בחשבון אחד "פגשה" פקודת מכירה מטעמו בחשבון אחר.

מותב ועדת האכיפה המינהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור וד"ר מאיר סוקולר, קבע כי בעשותו כך פעל דהן להשפיע על מנית אס אר אוברסיז בניגוד לחוק ניירות ערך.

בהחלטה צוין כי מעיון בהגדרת "עסקה עצמית בניירות ערך", הקבועה בהפרה המינהלית, עולה כי מדובר בעסקה מלאכותית שבמסגרתה מוזרמות על-ידי אדם אחד פקודות קנייה ומכירה של אותו נייר ערך, באופן שהן "פוגשות" זו את זו. בנסיבות שכאלה אין הציבור יודע כי מדובר באדם שקונה ומוכר לעצמו, וכך נוצר רושם של פעילות תוססת במניה - רושם שאין מאחוריו ולא כלום.

פעולות אלה מהוות מניפולציה אסורה מטבע בריאתן, מאחר שמדובר בפעולות המבטלות זו את זו, נעדרות כל טעם כלכלי, ממשות או בסיס לוגי בעולם המסחר, זולת ההשפעה המצופה על השער.

עסקה עצמית יכולה להוות במקרים המתאימים עבירה פלילית, ובאחרים הפרה מינהלית בלבד. נקבע כי "עצם ביצוע העסקה אשר השפיעה על שער נייר הערך בבורסה מהווה הפרה מינהלית, מבלי צורך להתחקות אחר הכוונה הפלילית של המפר, כפי שהיה נדרש בהליך הפלילי".

המותב קיבל, בהסתמך על דברי ההסבר בהצעת החוק, כי בחוק האכיפה המינהלית ההפרות הינן בעלות יסוד נפשי ברמת רשלנות לכל היותר, כאשר קיימת הבחנה בין הפרות מינהליות הדורשות על-פי לשונן הוכחת רשלנות - ובין הפרות בעלות יסוד נפשי נמוך יותר של אחריות קפידה. בהפרות אחריות קפידה התביעה לא נדרשת להוכיח יסוד נפשי, אלא רק את ביצוע המעשה, והנטל להוכיח את היסוד הנפשי עובר אל המפר.

הוועדה קיבלה את טענות רשות ניירות ערך - באמצעות ד"ר אילנה מודעי, מנהלת האכיפה המינהלית, ועו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המינהלית - ביחס לטיבן של ההפרות המינהליות בחוק האכיפה המינהלית כהפרות אחריות קפידה, את הטענה ביחס לנטל הראיות המינהלי הנמוך הקיים בהליך זה, והעניקה פרשנות רחבה למונח "השפעה על שערי ניירות ערך" בהפרות המניפולציה.

במסגרת ההחלטה העניק המותב פרשנות רחבה למונח ה"השפעה על השער", וקבע כי הוא מתבטא לא רק ישירות על-ידי שינוי בשער נייר הערך, אלא גם בעקיפין על-ידי יצירת "נפח מסחר" מלאכותי שאינו גורם לתזוזה בשער נייר הערך. יצירת נפח מסחר כוזב מצביעה על "התעניינות" כביכול של משקיעים אחרים ועשויה לפתות משקיעים להצטרף למסחר בנייר הערך על בסיס הרושם הכוזב, ובכך להניע את שער נייר הערך.

פן נוסף ראשוני ותקדימי בהחלטת המותב נוגע לנטל הראיה הנדרש בהליך המינהלי. המותב קיבל את טענת הרשות כי נטל הראיה המוטל על הרשות בהליך זה הינו בדומה לנטל הראיה במשפט המינהלי, כך שהדרישה היא להציב תשתית ראייתית סבירה לצורך קבלת ההחלטה, בדומה לנטל המוטל במשפטים אזרחיים.

באשר לסנקציה, הואיל ודהן אינו בעל רישיון או נושא משרה בגוף מפוקח, על-פי חוק ניתן להטיל עליו אמצעי אכיפה של עיצום כספי בלבד.

בהתאם לכך הוטל על דהן עיצום כספי בגובה של 50 אלף שקל, תוך שהמותב מציין כי הוא מתחשב, בין היתר, בנסיבותיו האישיות של דהן והחרטה העמוקה שהביע, וכן לאור ראשוניותו של הדיון בהפרת המניפולציה במישור המינהלי, ובהתחשב בהודעתו של יו"א הרשות, פרופ' שמואל האוזר, בדבר מיתון הענישה בשנה הראשונה של יישום החוק.

ההחלטה התקבלה ב-13 בספטמבר, אך הותרה לפרסום רק היום (ד'). זאת היות ועל-פי חוק ניירות ערך פרסום ההחלטות של ועדת האכיפה המינהלית שאינן בהסדר מושהה למשך כ-60 יום, וכך גם אמצעי האכיפה המוטלים על המפר.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, בירך על ההחלטה ועל הקביעות המשפטיות החשובות שנקבעו בה ואמר כי "זהו ביטוי נוסף לאקטיביות בה נוקטת הרשות ביישום הליך האכיפה המינהלית, ופרק הזמן הקצר ממועד תחילת ההליך ועד תומו, שנמשך כ-5 חודשים, משקף את יעילות הליך האכיפה המינהלי. אני צופה כי בעתיד הקרוב יתקבלו החלטות חשובות נוספות בהליכים המינהליים, הן בהסדרי אכיפה והן בתיקים מתנהלים".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988