דירוג D&B: מיהן חברות ייעוץ הנדל"ן המובילות בישראל?

דן אנד ברדסטריט: חברת פז כלכלה והנדסה מובילה זו השנה השנייה ברציפות את הדירוג ■ ירון ספקטור שמאות מקרקעין שומרת על המקום השני ■ את המקום השלישי תופסת חברת גרינברג אולפינר ושות'

חברת פז כלכלה והנדסה מובילה זו השנה השנייה ברציפות את דירוג חברות ייעוץ הנדל"ן- ליווי פרויקטים של קבוצת דן אנד ברדסטריט. פז כלכלה והנדסה העסיקה השנה 54 עובדים מקצועיים, לעומת 47 עובדים מקצועיים שהועסקו בשנת 2011, גידול של כ-15%.

חברת ירון ספקטור שמאות מקרקעין שומרת על המקום השני בדירוג עם גידול של 25% במספר העובדים המקצועיים: 25 בהשוואה ל-20 עובדים מקצועיים שהועסקו ב-2011. את המקום השלישי תופסת חברת גרינברג אולפינר ושות' שטיפסה מקום אחד, עם גידול של 50% במספר העובדים המקצועיים - 21 לעומת 14.

הדירוג בוצע על סמך מספר העובדים המקצועיים המועסקים במשרד: מהנדסים, הנדסאים, שמאים, כלכלנים, מתכנני ערים, גיאוגרפים, סטטיסטיקאים ובוגרי מנהל עסקים.

רקע על הענף

■ שוק ייעוץ הנדל"ן הינו שוק ריכוזי הנשלט ע"י מס' מצומצם של שחקנים מרכזיים. שאר השחקנים הינם קטנים יחסית. בהתאמה, השחקנים הגדולים בענף הם הגורם הדומיננטי במתן ייעוץ ללקוחות בפרויקטים הגדולים בענף.

■ להערכת כלכלני דן אנד ברדסטריט, 8 החברות המובילות בשוק ייעוץ הנדל"ן בישראל (חברות העוסקות בליווי ופיקוח של פרויקטי בניה) גילגלו כ-70 מיליון שקל בשנת 2012, והכנסות כל הענף מוערכות בכ-100 מיליון שקל בשנת 2012.

■ הקריטריונים המרכזיים לבחירת חברת ייעוץ ע"י היזם: שהחברה תהיה מוכרת ע"י הבנק המלווה, ושיהיה לה ניסיון, מוניטין והיכרות אישית. הבנקים המממנים את הפרוייקטים הם אלו הבוחרים עם מי מחברות הייעוץ לעבוד ולכן הם הגורם המשפיע ביותר על פעילותן.

■ חברות ייעוץ הנדל"ן מושפעות מהתמורות המתרחשות בענף הנדל"ן והבניה ולכן אחד הסיכונים המרכזיים עימו הן מתמודדות הוא האטה משמעותית בשוק הזה. חברות ייעוץ הנדל"ן חשופות לסיכונים של אחריות מקצועית, כאשר שוק הנדל"ן בהאטה הסיכון לתביעות על רשלנות גדל שכן אם הפרויקט נכשל יחפשו אחראיים לכישלון ואפשרי שהשמאי או יועץ הנדל"ן יהיו אחד מהנתבעים.

■ מנתוני החברות המדורגות ניתן לראות כי בשנת 2012 העסיקו 8 החברות המובילות בתחום 163 עובדים מקצועיים, לעומת כ-140 עובדים בשנת 2011 - גידול של כ-16% המעיד על צמיחה בענף.

■ להערכת כלכלני הקבוצה, קיימים שני גורמים מרכזיים שצפויים להשפיע על הענף ב-2013: ריבית נמוכה וקיצוץ בהשקעה הממשלתית.

תחומי הפעילות העיקריים בענף ייעוץ הנדל"ן הם: שמאות מקרקעין - הערכות שווי שמאיות וחוות דעת; ליווי פרויקטים לבנייה - בדיקות כדאיות וליווי פיננסי; יעוץ פרוגרמתי - יעוץ בנוגע ליעוד קרקע (הקמת מבני תעשייה, מסחר וכד'); ליווי סטטוטורי - ליווי משפטי צמוד; מחקרי נדל"ן - מחקר וסקירה של מגמות עכשוויות ועתידיות של שוק הנדל"ן.

סיכונים ענפיים

חברות ייעוץ הנדל"ן חשופות לסיכונים שבענף, אך פחות מחברות הנדל"ן. זאת, מכיוון שהן אינן משקיעות בנדל"ן, לא קונות או מוכרות, אלא רק מספקות שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים. על פי הערכות כלכלני הקבוצה, היקף הפעילות של חברות הייעוץ אינו מושפע ישירות מעליית או ירידת מחירים בענף. במצב של שוק בירידה הפעילות תעבור מחוות דעת לבניה חדשה, לכיוון של חוות דעת לכינוסים או פרויקטים תקועים ושמאויות לביטחונות אשראי.

חברות יעוץ הנדל"ן בישראל מתמודדות עם הסיכונים הבאים: ירידה בביקוש; צמצום מקורות מימון; רגולציה מכבידה; מחסור בקרקעות לבניה; התייקרות תשומות לבניה; מחסור בכוח אדם מקצועי.

ירידה בביקוש - ההוראות החדשות של בנק ישראל, עלולות להוביל לירידה בביקוש לדיור, הן מצד רוכשי דירה ראשונה והן מצד משקיעים. כמו כן, בישראל, בניגוד למדינות אחרות, אין מתאם חזק בין רמת השכר הממוצע במשק לבין מחירי הדירות, מה שמעיד על כוח קנייה הולך ונשחק של הישראלים שבאופן טבעי עלול להרחיק קונים פוטנציאלים מהשוק.

לפי בדיקה של D&B, בעוד שהשכר הממוצע במשק עלה ב-11.4%, מחיר דירה ממוצע עלה ב-38.7% ומספר המשכורות הנדרשות לרכישת דירה עלה ב-24.3%.

צמצום מקורות מימון - במטרה להקטין את הסיכון הגלום בתיק האשראי הבנקאי, פועל בנק ישראל לצינון שוק המשכנתאות וכתוצאה מכך חלה שחיקה במקורות המימון של הצרכן ושל חברות הנדל"ן. עם זאת, חברות הנדל"ן גייסו בשנת 2012 כ-11 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-7.5 מיליארד שקל בשנת 2011. חלקן בסך ההנפקות עלה לכ-35% מסך הגיוס הכולל באג"ח, לעומת 19% ב-2011.

רגולציה - חברות יעוץ הנדל"ן מושפעות באופן ישיר מפעילות חברות הנדל"ן ולכן חשופות להשלכות המדיניות הממשלתית בישראל - כדוגמת מדיניות המיסוי, מדיניות הסיוע לרוכשי הדירות, מדיניות הפשרת ושיווק קרקעות, מדיניות תכנונית ועוד.

מחסור בקרקע לבנייה - 93% מהקרקעות בישראל מנוהלות על ידי מנהל מקרקעי ישראל, ואילו השאר בבעלות פרטית. נתונים אלה ממקמים את "הקרקע" במקום גבוה במפת הסיכונים ולכן מינהל מקרקעי ישראל פועל בשיטת השיווק המרוכז בכדי להגדיל את היצע הקרקעות ולהוריד את מחירי הדיור.

התייקרות תשומות הבניה - מדד תשומות הבניה משקף את שיעור השינוי בעלותם של מוצרים הדרושים בתחום הבניה כגון: ברזל, מלט, חומרי מחצבה וכו'. ב-2012 עמד שיעור השינוי במדד תשומות הבנייה על כ-3.2% לעומת 3.8% בסוף שנת 2011 ו-3.9% בסוף שנת 2010.

מחסור בכוח אדם מקצועי - היקף המועסקים הממוצע בענף עמד על 193,700 בשנת 2012, נמוך בכ-4% מהממוצע ב-2011 שעמד על 201,800. המצוקה בכוח אדם הביאה לכדי עצירת פרוייקטים ואף הביאה בפועל לעליית שכרם של העובדים שהוכשרו לענף - מה שמייקר את עלויות הבנייה וכפועל יוצא גם את הדירות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988