קבוצת דלק מסכמת רבעון עם הכנסות של 19 מיליארד שקל

קבוצת דלק מסכמת את הרבעון הראשון של 2013 עם רווח נקי של 50 מיליון שקל, לעומת 110 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ■ בנטרול מיסים חד פעמיים בגין מכירת מניות דלק US, הסתכם הרווח הנקי של הרבעון ב-207 מיליון שקל

קבוצת דלק מסכמת היום (ד') את הרבעון הראשון של 2013 עם רווח נקי של 50 מיליון שקל, לעומת 110 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, בנטרול מיסים חד פעמיים בגין מכירת מניות דלק US, הסתכם הרווח הנקי של הרבעון ב-207 מיליון שקל.

בקבוצת דלק מציינים כי הרווח ברוטו ממכירת המניות של דלק US הסתכם בכ-788 מיליון שקל. כתוצאה מכללי הרישום החשבונאי, חלק מהוצאות המיסים שהסתכמו בכ-157 מיליון שקל נרשמו בדוח רווח והפסד ואילו הרווחים נטו (בסך של 591 מיליון שקל) נזקפו ישירות לקרן ההון של החברה (ולא נזקפו לרווח והפסד החברה).

ההכנסות ברבעון הסתכמו בסך של כ-18 מיליארד שקל, ונותרו כמעט ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בנוסף רושמת הקבוצה זינוק חד ברווה התפעולי של הקבוצה ברבעון הראשון ל-908 מיליון שקל. הרווח הגולמי הסתכם בכ-2.45 מיליארד שקל, לעומת רווח של כ-2.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 15%.

נכון למועד פרסום הדוחות בקופת החברה יתרות נזילות ומסגרת אשראי מובטחת בהיקף כולל של 1.7 מיליארד שקל.

החברה הודיעה על דיבידנד של 150 מיליון שקל בגין תוצאות הרבעון הראשון.

מנכ"ל דלק, אסי ברטפלד, מציין כי "במהלך הרבעון האחרון ולאחריו ביצענו שורה של מהלכים אסטרטגיים שהביאו לחיזוק משמעותי בהון העצמי של הקבוצה, הגדילו את הנזילות והביאו להפחתה במינוף. פעולות אלה מעידות פעם נוספת על האיתנות הפיננסית והגמישות של הקבוצה"

צרו איתנו קשר *5988