יורשי חברי קיבוץ גליל ים: הקיבוץ מחלק נכסים ומתעלם מזכויותנו

דורשים להיות מעודכנים בכל עסקה שמבצע הקיבוץ ולקבל את חלקם הכספי

21 יורשים של חברי ומייסדי קיבוץ גליל ים הגישו לאחרונה תביעה נגד הקיבוץ ונגד מינהל מקרקעי ישראל, בטענה כי הקיבוץ מתעלם מזכויותיהם בעת חלוקת נכסי הקיבוץ, זאת על רקע רווחי הקיבוץ מעסקי נדל"ן שביצע על קרקעותיו.

בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב באמצעות עו"ד יורם מושקט, דורשים התובעים כי ייאסר על הקיבוץ לבצע כל פעולות לחלוקת הנכסים בו ללא שיתופם.

מהתביעה עולה כי התובעים הם צאצאיהם ויורשיהם החוקיים של מי שהיו חברי ומייסדי הקיבוץ שחיו בו במשך עשרות שנים עד יום מותם, ובכך אף הכיר בית המשפט המחוזי בפסק דין שניתן בשנת 2001.

לאחר מתן פסק הדין פנו התובעים אל הקיבוץ בבקשה לקבל את החלטות הקיבוץ הנוגעות לנכסי הקיבוץ וחלוקתם, אך לטענתם הקיבוץ לא השיב לאף אחת מהפניות. בחודש נובמבר 2006 הגישו התובעים תביעה למתן צו מניעה, עקב חששם כי הקיבוץ מנסה לבצע חלוקה של נכסיו ללא התחשבות בזכויותיהם.

בחודש נובמבר 2009 הגיעו הצדדים להסכם פשרה, במסגרתו הצהיר הקיבוץ כי הוא מקיים את פסק הדין, וכי לא נעשה כל שיוך של קרקעות הקיבוץ לחבריו. בנוסף התחייב הקיבוץ להודיע לתובעים על כל מכירה של נכסי הקיבוץ שמעל 50 מיליון דולר ועל כל אסיפת חברים העוסקת בחלוקת נכסי הקיבוץ או קרקעותיו ואף להמציא להם את הפרוטוקולים לכך.

לטענת התובעים, בחודש מאי האחרון אישרה אסיפת הקיבוץ ברוב קולות את שינוי תקנון גליל ים בנושא חישוב הוותק לצורך חלוקת נכסים, באופן שצפוי להקל על קבלת החלטות לחלוקת נכסי הקיבוץ.

לטענתם, מלבד זאת שהקיבוץ לא יידע אותם על ההחלטה בניגוד להתחייבותו בהסכם הפשרה, הקיבוץ גם הפר את הצהרתו כי לא יבצע כל חלוקה של קרקעות הקיבוץ.

בתביעה נטען כי לאחר שנחתם הסכם הפשרה בין הצדדים, הוקמה בקיבוץ גליל ים שכונת מגורים חדשה, שנבנתה עבור חברים בקיבוץ, במימון משותף של הקיבוץ והחברים שמתגוררים בשכונה החדשה.

לטענתם, בין הקיבוץ לבין החברים המתגוררים בשכונה החדשה הוסכם כי במקרה שייערך בקיבוץ מהלך של שיוך דירות, ישוייך לכל משפחה המתגוררת בשכונה החדשה הבית בו היא מתגוררת.

"אין ספק כי הענקת הזכות לבנות בית על קרקע של הקיבוץ הנמצא בהרצליה, תוך השתתפות במימון הבנייה על-ידי הקיבוץ ונכסיו הקיימים, והתחייבות לשיוך הבית לדיירים בו, הינה חלוקת נכס רב ערך לחברי הקיבוץ", נכתב בכתב התביעה. זאת, לדברי התובעים, בניגוד לפסק הדין שקבע כי אין לבצע חלוקה שכזו מבלי לשתף את התובעים.

לטענתם, עולה תמונה ברורה כי הקיבוץ ביצע ומבצע בפועל חלוקה של נכסיו ואף מתכנן חלוקה נוספת, וכל זאת מבלי לעדכן או לשתף את התובעים בניגוד לשני פסקי דין חלוטים של בית המשפט המחוזי.

על רקע זה דורשים התובעים מבית המשפט להוציא צו מניעה קבוע האוסר על הקיבוץ לבצע כל שינוי או דיספוזיציה בנכסיו, שלא בשיתוף מלא עם התובעים, תוך שמירה על חלוקה שווה ועל זכויות התובעים.

בנוסף הם דורשים מבית המשפט לתת צו המחייב את הקיבוץ למסור לתובעים דיווח מפורט על כל עסקה שבוצעה או שמתוכננת להתבצע לגבי נכסי הקיבוץ.

עוד דורשים התובעים למנות את עו"ד יורם מושקט ככונס נכסים לצורך שמירה על זכויותיהם, השתתפות באסיפות הקיבוץ ושיוך הדירות המגיע להם.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988