בית המשפט העליון: המסלול המקוצר בהוצאה לפועל לא ייסגר

בית המשפט דחה עתירה של לשכת עורכי הדין נגד התיקון לחוק ההוצאה לפועל ■ אך צמצם את מעורבותם של עורכי הדין בהליכי הגבייה ואת יכולתם לגבות שכר טרחה

המסלול המקוצר בהוצאה לפועל לא ייסגר, אף שהוא מצמצם את מעורבותם של עורכי דין בהליכי הגבייה ואת יכולתם לגבות שכר טרחה מזוכים ומחייבים. כך עולה מפסק דינו של בג"ץ, שדחה לפני ימים אחדים (ג') את עתירתה של לשכת עורכי הדין, כנגד התיקון לחוק ההוצאה לפועל, שהקים את מסלול הגבייה המקוצר. עם זאת, ביחס לטענתה של לשכת עוה"ד כי המסלול המקוצר הפך למסלול גבייה לחברות מסחריות גדולות ולא לזוכים פרטיים - העיר בג"ץ כי יש טעם לפגם לפרסומים משותפים של חברות מסחריות ביחד עם רשות האכיפה והגבייה.

באשר לטענת הלשכה כי המסלול המקוצר פוגע בייחודו של מקצוע עריכת הדין, כפי שנקבע בחוק הלשכה, קבע השופט נעם סולברג, בהסכמת עמיתיו מרים נאור וצבי זילברטל, כי "לא שוכנעתי כי הוראות המסלול המקוצר אכן יוצרות מסלול עוקף לייחוד מקצוע עריכת הדין, בניגוד לחוק הלשכה. יש לפרש את הוראת החוק הכללית לגבי ייחוד מקצוע עריכת הדין, על רקע ההוראות הספציפיות של התיקון העוסק במסלול הגבייה המקוצר".

עוד קבע סולברג כי "קבלת פרשנותה של לשכת עוה"ד ביחס למסלול המקוצר תפגע ביעילות המנגנון שנוצר מכוח הדין, תאט את פעולות רשמי ההוצאה לפועל ועובדי היחידה לניהול תיקים במסלול המקוצר, תקשה על הזוכים לממש את זכייתם ותשפיע על מידת מעורבותם בהליך. יהיו לכך שתי תוצאות שליליות, הן מבחינת הזוכה הן מבחינת החייב. האחת, מעורבותם של עורכי דין בהליכי הגבייה תגבר באופן ישיר, בניגוד לכוונת המחוקק לצמצם את הוצאות תשלום שכר טרחת עורכי הדין ולחסוך מכספם של שני הצדדים; השנייה, תקופת הגבייה צפויה להתארך במידה ניכרת. כפועל יוצא מכך, מבחינת החייב, החוב עשוי לצבור ריבית והצמדה; ומבחינת הזוכה, גביית החוב תידחה למועד שאינו ידוע".

עם זאת, העיר סולברג כי מסמך שצורף לעתירה, ובו הודעה משותפת לחברת בזק ולרשות האכיפה והגבייה, שלפי ההודעה "יוצאות במבצע משותף על מנת להקל על לקוחות שנפתחו כנגדם תיקי הוצאה לפועל בגין חוב לחברה". סולברג ציין כי "בכותרת מתנוססים סמל המדינה וסמלה של רשות האכיפה והגבייה, והגורם המפיץ הוא דוברת רשות האכיפה והגבייה. דומני כי כוונותיהם רצויות אך מעשיהם אינם רצויים. יש טעם לפגם בחבירה שכזו בין חברת תקשורת מסחרית לבין גורם ממשלתי (המופקד על ייִשום הוראות חוק ההוצאה לפועל). מראית פני הדברים אינה טובה, כביכול רשות האכיפה והגבייה 'תופסת צד', ונותנת חסותה לחברת בזק כזוכה, אל מול החייבים. מוטב תעשה רשות האכיפה והגבייה את מלאכתה; בזק תפיץ את פרסומיה; ולא קָרַב זה אל זה".

מנהל רשות האכיפה והגביה, דוד מדיוני, אמר בתגובה כי "נמשיך לפעול ובמרץ לשינויים רבים נוספים במערכת ההוצאה לפועל החשובה כל כך לשלטון החוק, כאשר טובת החייבים והזוכים לנגד עינינו. ביחס לקביעת בג"ץ בנושא הפרסומים המשותפים עם חברות, הרשות מקבלת את קביעת בג"ץ ותפעל על פיה". (בג"ץ 6804/12)

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988