גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מס על הכנסתה של נערת ליווי

עיסוק שהחוקיות והמוסריות שלו מוטלות בספק אינו פוטר ממס אמת

לפני מספר חודשים סקרנו כאן פסק דין, שניתן בעניינו של השר לשעבר אברהם הירשזון ושעסק בשאלה אם על גנב לנהל ספרים ולרשום בהם את סכומי הגניבות שלו.

והנה, לפני ימים ספורים יצאה תחת ידיו של שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, יונה אטדגי, החלטה בה נדונה שאלה דומה במהותה. השאלה נדונה אגב דיון בבקשת פקיד השומה להטיל עיקול זמני על סכום כסף נכבד - כרבע מיליון שקל - שנתפס בחיפוש של משטרת ישראל בדירתה של בחורה, שנחשדה בהחזקת סם. במהלך החיפוש נתפס בדירה סכום הכסף האמור, והבחורה הסבירה שמדובר ברווחיה מעיסוקה כנערת ליווי במהלך 7 השנים האחרונות.

משלאור דבריה של הבחורה, התברר לפקיד השומה שניצבת בפניו בעלת עסק כי לא דיווחה לו על הכנסותיה, הוא הפיק לה שומה על-פי מיטב השפיטה וחייב אותה לשלם מס בגין הכנסותיה. השומה התבססה, בין היתר, על עדותה-שלה בנוגע לכך, שכנערת ליווי היא הכניסה כ-3,500 שקל לחודש (מפתיע. נהוג לסבור כי אלה הכנסותיה של נערת ליווי מיום-יומיים של עבודה).

גם לאחר הפקת השומה, לא שילמה הבחורה את המס, שהוטל עליה. לפיכך, ביקש פקיד השומה (באמצעות עו"ד יונתן בן-דוד וניר וילנר) מבית המשפט להורות על עיקול סכום הכסף הנכבד, שנתפס בדירתה, וזאת להבטחת תשלום המס.

בתגובה לבקשה, טענו פרקליטיה של נערת הליווי, עו"ד משה כדר ואמנון סמרה, כי מאחר שלמעשה היא שימשה כ"פילגש" של הגברים, ששילמו לה, אין להתייחס לכספים, שניתנו לה על-ידיהם, כהכנסה החייבת במס, אלא כמתנה או כ"הכנסה זקופה" בין בני-זוג, הפטורות ממס.

השופט אטדגי הטיל עיקול על מחצית מסכום הכסף שנתפס. תחילה, הוא קבע, כי המבחנים להטלת עיקול מכוח פקודת מס הכנסה דומים לאלה, שנקבעו בנוגע לעיקול זמני במשפט אזרחי. בדונו בבקשה להטלת עיקול על-ידי פקיד השומה על בית המשפט לבדוק את סבירותה הלכאורית של השומה ואת סבירות החשש שהמס שבשומה לא ייגבה, בין אם משום שהנישום ייצא מן הארץ או מסיבה אחרת. אטדגי הוסיף והזכיר, שכפי שבעת דיון בבקשה לסעד זמני אין בית המשפט נכנס לניתוח מקיף של הראיות, כך אין מקום להיכנס לניתוח מקיף של השומה שנקבעה. בשלב זה תיבחן רק השאלה "האם היה בסיס סביר לשומה שנקבעה, בהתבסס על ניתוח ראשוני של הראיות שהובאו".

לאחר שכך עשה, קבע אטדגי כי "התקיימו הנסיבות המצדיקות הטלת עיקול להבטחת סכום המס שיידרש בסופם של ההליכים".

רווחים המהווים 'הכנסה'

אליבדא דאטדגי, "הוכח לכאורה שהכספים שקיבלה המשיבה מהגברים, להם העניקה את שירותיה, הם רווחים המהווים 'הכנסה'... כיוון שהיא נבעה ממקור קבוע והיה לה אופי מחזורי של הכנסה שבפירות". בנוגע לכך הוא העדיף את עדותה הספונטנית במשטרה, בה גרסה שמדובר בחסכונותיה מעבודתה כנערת ליווי, על-פני עדותה בפניו, כשכבר הייתה מיוצגת בידי עורכי דין, בה גרסה, כי היא מתפקדת כ"אישה שנייה" לאותם גברים, וכי מדובר בגברים קבועים. בעדותה הספונטנית במשטרה היא הוסיפה והעידה, כי הגברים הזוכים לשירותיה מממנים עבורה גם את כל הוצאותיה, לרבות שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים, נסיעות לחו"ל אוכל ובגדים.

"הכספים שהתקבלו מאותם גברים מהווים 'הכנסה' החייבת במס", שנה אטדגי והוסיף: "לא זו בלבד שגם הכספים במזומן שקיבלה המשיבה מאותם גברים לא ניתן, לאור האמור לעיל, להגדירם כמתנה שאינה קשורה לעיסוקה, אלא כך הוא הדין גם באשר לכל התשלומים ששולמו על ידי אותם גברים עבור שכר דירה, ארנונה, נסיעות, בגדים וכו', שהרי גם הכנסה שהתקבלה בשווה כסף דינה כדין הכנסה החייבת במס".

בהביטו על הפן העקרוני-הכללי של הסוגיה, ראה אטדגי להדגיש, כי "אין בכך שהכנסותיה של המשיבה נובעות מעיסוק שחוקיותו או מוסריותו מוטלת בספק כדי לפטור אותה מתשלום מס עליהן. כך נקבע בפסיקה גם לגבי הכנסות בלתי חוקיות באופן ברור, ובוודאי שכך יש לקבוע לגבי הכנסות המשיבה, שעל פניהן הן חוקיות, אך אולי בלתי מוסריות".

לאחר שבחן את שומתו של פקיד השומה, בבחינה ראשונית, כיאה לשלב מוקדם של עיקול זמני, לא מצא בה אטדגי חוסר סבירות.

או אז הוא נפנה לבחון את החשש להכבדה, בה ייתקל פקיד השומה, על גביית המס מנערת הליווי. את חששו ביסס פקיד השומה, בעיקר, על כך שמשך שנים לא דיווחה הבחורה על הכנסותיה. "בלא להיכנס בשלב זה לדיון, האם הכנסותיה של המשיבה מעיסוקה זה חייבו ניהול ספרים כחוק, אם לאו, נראה כי די בכך שאותן הכנסות לא דווחו למעשה, בין שהיו פטורות מדיווח ובין אם לאו, כדי להצדיק את החשש לאי גביית המס שיידרש", חרץ אטדגי. בקשר לכך, הוא הזכיר פסיקה קודמת, בה בעל משרד לנערות ליווי ניהל ספרי חשבונות.

לחשש שלא יהיה ניתן לגבות מנערת הליווי את המס, אותו עליה לשלם, הוסיף אטדגי, שהוכח כי אין לה נכסים - דירה או מכונית - שניתן להיפרע מהם.

לסיום בחן אטדגי את "מאזן הנוחות", היינו, האם הנזק, שעלול להיגרם לנערת הליווי ככל שהעיקול יוטל, חמור מזה, שעלול להיגרם לפקיד השומה אם העיקול לא יוטל. מבחן זה הביא את אטדגי להסתפק בעיקול על מחצית סכום הכסף שנתפס, ולא על כולו. "על פי דברי המשיבה... הכסף שניתן לה נחסך במלואו על ידה, כאשר הוצאותיה מומנו על ידי הגברים האמורים. כך, שהמשיבה, על פי דבריה, איננה זקוקה באופן שוטף לכספים הללו, ולא ייגרם לה כל נזק אם מחציתם תעוקל עד שתתברר צדקת השומה בסופם של ההליכים", הטעים.

הוא הורה כי מחצית מסכום הכסף שנתפס בדירתה של הנערה תעוקל עד לבירור סופי של השומה. הוא הוסיף והורה כי את המחצית הנותרת יש להחזיר לידי נערת הליווי (ע"מ 25990-03-13).

עוד כתבות

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

מענקים מהירים והגנה על השקעות מוסדיים: תוכנית הסיוע של המדינה לתעשיית ההייטק בימי הקורונה

האוצר יעביר לרשות החדשנות באופן מיידי 1.25 מיליארד שקל, כחלק מהתקציב השנתי שלה, שישמשו בעיקר למענקים בתמורה לתמלוגים ● המדינה תספק למוסדיים מנגנוני הגנה במטרה לעודד אותם להשקיע בחברות הייטק בהיקף של 2 מיליארד שקל

אתר בניה בבוסטון שעבודתו מושהית עקב התפשטות נגיף הקורונה / צילום: David Goldman, Associated Press

כוח עליון נוסח אמריקה: איך מתמודד ענף הנדל"ן בארה"ב עם הקורונה

בישראל הוחלט בשבוע שעבר שהתפרצות הקורונה בישראל לא תוכר ככוח עליון שיאפשר לקבלנים לאחר במסירה ● ומה קורה בחו"ל?

צעירות עם מסכות בת"א / צילום: Oded Balilty, AP

בעזרת 8200: מאגרי הנתונים שהממשלה פרסמה על הקורונה

קבצי אקסל עם נתונים על כמאה אלף בדיקות, ועל מספר המבודדים, עלו לאתר מאגרי המידע הממשלתיים ● איסוף המידע והנגשתו מבוססים בין היתר על שיתוף הפעולה של הממשלה עם יחידת המודיעין 8200 ● גורמים בתעשייה שבדקו את המאגר: "לא מספיק אבל התחלה טובה"

פסח בישראל בצל הקורונה / צילום: AP

משרד האוצר בהבהרה חריגה: "הסגר יוסר בבוקר כמתוכנן"

במשרד הבריאות ביקשו להאריך את המגבלות שהוטלו ערב ליל הסדר ובראשן תנועה בין הערים ● במשרד האוצר מתנגדים ובהודעה חריגה מסרו הערב כי המגבלות יוסרו בשש בבוקר כמתוכנן

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה / צילום: כדיה לוי, גלובס

"חשובים מכל הם העובדים שהצלחנו לשמור גם בימים קשים אלו"

לדברי דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה, "אנו מנסים ככל הניתן לשמור על השגרה. המרכזים המסחריים והלוגיסטיים שלנו ממשיכים לפעול ברחבי הארץ, גם אם חלקית. לא הוצאנו את העובדים שלנו לחל"ת ואין לנו כוונה כזו"

פגישת עבודה דרך זום  / צילום: רויטרס

גוגל והסנאט האמריקאי אסרו על עובדיהם להשתמש בזום

בגלל פרצות אבטחה: גוגל שלחה דוא"ל לכל העובדים שהתקינו את אפליקציית שיחות הווידאו הפופולרית והודיעה להם כי האפליקציה תיחסם עוד השבוע ● וכמה ישראלים חגגו את ליל הסדר באפליקציה?

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

"הביצועים של הראל ראויים להערכה בגלל שאיכות נשמרת בעקביות ולאורך זמן"

כך אמר ראש מחלקת המחקר בלאומי שוקי הון, אייל דבי, על קבוצת הביטוח הראל, שמציגה "צמיחה אדירה בנכסים" ● "זה לא דבר של מה בכך, שהרי מכאן נגזרת בסופו של יום השורה התחתונה"

דגלי בריטניה ודגלי האיחוד האירופי מונפים מול הפרלמנט בלונדון / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מתקרבים להדפסת כסף: בנק אוף אינגלנד יספק מימון זמני לממשלת בריטניה

זאת על מנת לסייע בהתמודדות עם השיבושים בשווקים שגורמת מגפת הקורונה ● בהודעה הרשמית לא פורט סכום המזומן אותו יעביר הבנק אוף אינגלנד לממשלה

מפלס הכנרת עולה? מה אפשר לקנות מסביב לה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מפלס הכנרת בעלייה? איזה נכס אפשר לקנות מסביב לה

קוטג' בן 5 חדרים ב-1.63 מיליון שקל או בית בן 8 חדרים ב-1.2 מיליון

דירת 4 חדרים בלוד / צילום: יח"צ

עסקה בעיצומם של ימי המגפה: כמה עלתה דירת 4 חדרים בלוד

אילו נכסים נוספים נמכרו והושכרו לאחרונה בערד ורמת גן?

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

סימולטור הקורונה של גלובס / אינפוגרפיק: אפרת לוי, גלובס

סימולטור הקורונה של גלובס: בואו לבדוק איך ההתנהגות שלכם תשפיע על התפשטות המגפה

חושבים לנסוע להורים לחג? להחלטות שתקבלו בשבועות הקרובים תהיה השפעה קריטית על החיים של כולנו ● סימולטור הקורונה של "גלובס" מאפשר לבחון את התרחישים האפשריים, בהתאם להתנהגות הציבור ● היכנסו ובדקו מה יכול לקרות בישראל ובשאר העולם ● פיתוח: ירון שמש

צילומים: שלומי יוסף, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

בלי "מה נשתנה?" ובלי "אחד מי יודע?": (כמעט) 100 קושיות לחג

בחנו את עצמכם: קושיות קשות יותר ופחות על אקטואליה, פוליטיקה כלכלה, ספורט ועוד ועוד (כולל נועה קירל!)

בנימין נתניהו עם נפתלי בנט / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

בנט בביקורת על הסגר הכללי; גורם בסביבת נתניהו: שיבצע את שהוטל עליו

"חייבים לעבור ממדיניות הפטיש למדיניות הפינצטה", כתב הערב שר הביטחון נפתלי בנט בפוסט פייסבוק ● בסביבת נתניהו לא היו מרוצים והגיבו כי "במצב חירום מצופה משר בממשלה להתנהג בצורה אחראית ולקיים את הדיונים בפורומים המקצועיים בממשלה ולא בתקשורת"

בני גנץ / צילום: יוסי זמיר

גנץ: "לא אכנס לממשלת חירום עם הליכוד בכל מחיר"

לדברי גנץ על אף שהיו הסכמות כמעט סופיות וניתן היה כבר לברך על המוגמר, ראש הממשלה נתניהו ביקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ● הליכוד: "ספינים תקשורתיים כוזבים של כחול לבן אינם מקרבים את האחדות אלא מרחיקים אותה"

ניר זוהר, נשיא ויקס / צילום: יח"צ

"לא תיאמן המכה שאנשים קיבלו, שם הקוד לחזרה לעבודה הוא מערכת החינוך": אסטרטגיית היציאה של ניר זוהר, נשיא ויקס

"ברמת הביזנס", אומר נשיא ויקס ניר זוהר, "העסק שלנו כמעט מושלם להתמודד עם משבר מהסוג הזה; המוצר שלנו לא מתבסס על קווי אספקה או ייצור, הכל אונליין" ● "לעומת זאת, המשתמשים שלנו הם עסקים קטנים שחוטפים כרגע הכי חזק, וזה עצוב ממש"

חלוקת מזון לנזקקים בחג בצל הקורונה  / צילום: כדיה לוי, גלובס

סולידריות במשבר או שינוי לטווח ארוך: האם האחדות החברתית תישאר גם כשהמגפה תחלוף?

החברה הישראלית המורגלת בתקופות משבר מתגייסת גם בימי הקורונה, ויוזמות אזרחיות וולנטריות לסיוע למוחלשים בחברה שוטפות את הארץ ● מומחים מנתחים אם 'ההתארגנות של השטח' תחלוף עם היעלמות הנגיף, או שהאנרגיה הזו תהפוך לתודעה שלפיה סולידריות צריכה להיות מוסדית

הקורונה במספרים / אינפוגרפיק: אפרת לוי, גלובס

האם מספר החולים היומי באמת בירידה? הגרפים של מגפת הקורונה בישראל

כמה חולים אובחנו היום לעומת השבוע שעבר? כמה מהם במצב קשה וכמה כבר החלימו? כמה בדיקות כבר בוצעו בישראל וכמה מהן יצאו חיוביות? ● ״גלובס״ מציג את סיפורה של המגפה בישראל בשישה גרפים פשוטים ● בשיתוף עידן דרדיקמן ורות השקס

סוחרים מודאגים בוול סטריט צופים בנשיא טראמפ / צילום: Mark Lennihan, Associated Press

חבילת חילוץ של הפד הובילה את וול סטריט לנעילה חיובית, מניות חברות התעופה טסו

הפד הכריז על תוכנית 2.3 טריליון דולר לתמיכה בעסקים ● שיעור האבטלה בארה"ב עומד על 4.4% ● נעילה חיובית באירופה, הפוטסי זינק ב-2.9% ● נעילה מעורבת בבורסות אסיה: בורסת אוסטרליה זינקה, הניקיי ביפן ירד