עו"ד דליה טל תחדל מלכהן כיועצת להנהלת בנק לאומי

החל ביום רביעי השבוע, 1 בינואר, תשמש טל רק כיועצת המשפטית של דירקטוריון בנק לאומי, וזאת לאחר שבנק ישראל דרש כי תבחר באחד משני התפקידים

עידן חדש בבנק לאומי: עו"ד דליה טל תשמש כיועצת המשפטית של דירקטוריון הבנק בלבד, ולא תשמש יותר כיועצת המשפטית של הנהלת הבנק - כך נודע ל"גלובס". עוד נודע כי טל החליטה לבחור ולייעץ לדירקטוריון ולא להנהלה בימים האחרונים.

טל נדרשה לבחור בין שני התפקידים על-פי הוראה המפקח על הבנקים דודו זקן מאוגוסט אשתקד, שקבע כי החל ב-2014 (קרי החל ביום רביעי השבוע) עו"ד טל לא תוכל לכהן בשני התפקידים, וזאת לאחר ששימשה בהם במשך 23 שנה. הסיבה היא פוטנציאל ניגוד העניינים הטמון בכך שטל מייעצת לדירקטוריון שאמור לפקח על ההנהלה.

כמו כן לא תוכל עוד עו"ד טל, ומשרד קנטור-אלחנני-טל שהיא שותפה בו, להמשיך ללוות ולייצג לקוחות בעסקאות מול הבנק ותאגידים בשליטתו - אלא אם יתקיים דיווח מקדמי מסודר לבנק, ויתקבל ממנו אישור מראש לכל פעילות כזו. כל זאת כדי למנוע את המשך פוטנציאל ניגוד העניינים המתקיים במכלול התפקידים הללו זה שנים רבות.

ההחלטה של עו"ד טל לבחור לעבוד עם הדירקטוריון ולא עם ההנהלה אינה טריוויאלית. גורמים משפטיים העריכו בעבר כי קיים סיכוי גבוה שטל תעדיף לעבוד דווקא עם ההנהלה, שכן מדובר בעבודה רווחית יותר, הכרוכה בליווי עסקאות. כמו כן, אם טל תייעץ להנהלה בלבד, היא תוכל לעבוד עם בנקים אחרים, בה בעת שאם תעבוד רק עם הדירקטוריון, כנראה לא תוכל לעשות זאת.

ההליכים להפסקת כפל התפקידים של טל נמשכו יותר מ-4 שנים. החלטתו של זקן בסוגייה ניתנה בינואר 2011, ונחתמה סופית והועברה לבנק באוגוסט 2012. למרות שניתנה אחרי כמה שנים של התדיינות, התכתבויות וסחבת ניתן להנהלת הבנק, לדירקטוריון ולעו"ד טל ומשרדה מרווח זמן ארוך במיוחד (כמעט שנה וחצי) כדי להתארגן בהתאם.

הבנק טען בפני זקן כי במשך השנים שעו"ד טל ומשרדה מהווים נדבך מרכזי בייעוץ המשפטי, התנוון למעשה המערך המשפטי של הבנק, ויש לאפשר לו זמן כדי לבסס לעצמו מחלקה משפטית עצמאית שתוכל להיכנס לנעליה של עו"ד טל.

עוד עילה לדחייה הממושכת ביישום ההחלטה הייתה נוכח בקשתו של יו"ר הבנק דוד ברודט לקבל זמן מספיק בעבור הדירקטוריון. ברודט מסר למפקח כי נדרש זמן לדירקטוריון לגבש קריטריונים לבחירת הייעוץ המשפטי החדש, נוכח החשיבות הגדולה של תפקידו ברקע העובדה שהבנק עמד אז להיות בנק ראשון בישראל ללא גרעין שליטה.

ברודט מסר אז למפקח כי במקביל ימנה קבוצת דירקטורים לבצע בחינה ולהצגת מועמדים סופיים שיובאו לבחירה במליאת הדירקטוריון. כמו כןף הדחייה הארוכה במיוחד ביישום ההחלטה נעשתה לבקשת עו"ד טל עצמה, נוכח החלק המשמעותי שלאומי מהווה בפעילות משרד עורכי הדין שלה.

טל, שבעבר שימשה כיועצת משפטית של בנק ישראל בתקופה שגליה מאור הייתה המפקחת על הבנקים, גם דרשה באותה עת כי הבחירה באיזה תפקיד להישאר תתקבל על-ידה בלבד.

מבנק לאומי נמסר בתגובה: "כפי שסוכם עם בנק ישראל ובהתאם להנחייתו, החל ב-1 בינואר תחדל עו"ד דליה טל מלכהן כיועצת המשפטית גם לדירקטוריון הבנק וגם להנהלת הבנק, ותכהן כיועצת המשפטית של דירקטוריון הבנק בלבד.

"עו"ד נעמי זנדהאוז היא היועצת המשפטית הראשית של בנק לאומי, וככזו היא מטפלת ותמשיך לטפל בנושאים הקשורים בהנהלת הבנק".

רקע: למה זה נמשך כל-כך הרבה זמן?

נושא הכהונה הכפולה של עו"ד דליה טל החל עוד בתחילת 2010 בטיוטת דוח ביקורת חסויה שהוגשה למפקח לשעבר רוני חזקיהו בעניין דירקטוריון בנק לאומי. יו"ר הבנק היה אז איתן רף, והמנכ"לית הייתה גליה מאור. אלה היו הימים שבהם החזיקה המדינה בגרעין השליטה, ו"ועדה ציבורית" בחנה, בחרה ומינתה את הדירקטורים.

הדוח שפורסם ב"גלובס" מצא כי הדירקטוריון מובל על-ידי ההנהלה, וההחלטות מגיעות מההנהלה לדירקטוריון כשהן מנוסחות, מגובשות ו"מבושלות". כמו כן נמצא כי דירקטוריון לאומי אינו יוזם פעולות פיקוח אקטיביות על ההנהלה וכמעט שאינו מעלה בעצמו נושאים לדיון.

הדוח כלל סקירה של החלטות שנידונו או התקבלו בדירקטוריון , ונגעה לאיכות הממשל התאגידי. מכאן עבר הדוח לדון במרחב הייצוג של עו"ד דליה טל, תוך ציון חשש לכאורה לניגוד עניינים.

הדוח קבע כי לא יכולה להיות תאימות מלאה בין שני התפקידים, יועצת משפטית להנהלה וגם לדירקטוריון, שכן ההנהלה היא המבצעת והדירקטוריון אמור לפקח עליה. לפיכך, בהגדרה, מחויבת הפרדה.

בהמשך ובתאום עם מי שהיה אז נגיד בנק ישראל סטנלי פישר, פנה חזקיהו ליו"ר רף. ואולם רף היה אז בדרכו לפרישה מהבנק, ביקש לדחות את הדיון ולהעבירו למחליפו, גם בגלל הקשר ההדוק בין מאור לטל ורף המקיימים קשרים חבריים.

גם חזקיהו היה אז בדרכו לסיים את הקדנציה, ובנק לאומי עמד לעבור לניהול ללא גרעין שליטה. לפיכך, בהסכמה בין חזקיהו לזקן, שעמד להחליף אותו, הוחלט להמתין.

זקן חיכה שברודט יעשה סדר חדש בבנק, יממש את הכוונת הפיקוח ויקבע סדר חדש ביחסים עם טל. אלא שההתכתבויות והשיחות בין זקן לברודט המשיכו להתגלגל עוד ועוד - עד שהתקבלה ההחלטה, שמימושה נמשך גם הוא זמן ניכר.

צרו איתנו קשר *5988