בצעד חריג, החליט המפקח על הבנקים, דודו זקן, לקבוע את מחיר מסלול העו"ש הבסיסי בבנקים. זקן קבע כי המסלול, הכולל 10 פעולות בערוץ ישיר ופעולת פקיד בחודש, יעלה 10 שקלים. "מדובר בצעד חריג שלא רצינו להגיע אליו", אמר הבוקר (ד') זקן.

הבנקים אמורים להציג החל מתחילת אפריל אפשרות לתשלום עבור פעולות בעו"ש באמצעות מסלולים, הכוללים היקף מסוים של פעולות במחיר קבוע. בנק ישראל קבע את תמהיל המסלולים, והותיר לבנקים את התמחור. בפברואר הציגו הבנקים את מחירי המסלולים, ובבנק ישראל חשבו שהמחיר למסלול העו"ש הבסיסי גבוה מדי, ועל כן החליטו להתערב ולקבוע את המחיר.

כיום, עבור תמהיל השירותים הנכללים במסלול הבסיסי גובים הבנקים בממוצע כ-20 שקל. לפי הערכות, הבנקים הציגו לזקן מחירים למסלול הבסיסי שעמדו על כ-12-15 שקל. אלא שזקן ציפה למחיר נמוך יותר.

"לאחר שהוצג לנו התמחור למסלול הבסיסי בבנקים השונים, הגענו למסקנה כי הוא אינו עולה בקנה אחד עם מטרת המהלך, ולפיכך החלטנו להטיל פיקוח על המסלול הבסיסי ולקבוע את מחירו המרבי. לא הייתה לנו כוונה להתערב במחיר, והגענו אליה בלית-ברירה", אמר זקן.

הבנקים יציגו עוד שני מסלולים. המסלול הראשון הוא מורחב וכולל עד 10 פעולות פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר. מסלול זה מיועד בעיקר לעסקים קטנים. במסלול זה לא התערב בנק ישראל במחיר.

זקן הסביר כי השונות במחירים שקבעו הבנקים למחירי המסלול המורחב גבוהה למדי, ולכן הוא מעריך כי בעתיד חלק מהבנקים יישרו קו ויורידו מחירים. "אנו קוראים לציבור להיעזר בעובדה שמעתה ניתן לבצע השוואה פשוטה וקלה בין המחירים המוצעים לו ולבחון את כדאיות ההצטרפות אליו", אמר זקן.

המחיר הנמוך של מסלול העו"ש הבסיסי אמנם יפגע בהכנסות הבנקים, אך הוא פחות מטריד אותם. המסלול המורחב הוא הבעייתי יותר., שכן כיום עבור תמהיל המוצרים שבמסלול גובים הבנקים בממוצע כ-120 שקל.

הבנקים לא יוכלו להציג תעריף כזה, והוא יצטרך לעמוד על כמה עשרות שקלים בלבד (לפי הערכות, הציפייה בבנק ישראל היא שהמחיר יעמוד על 30-40 שקל), כלומר נמוך בעשרות אחוזים מהמחיר הנוכחי. בבנקים ניסו לבקש מבנק ישראל להחריג את העסקים הקטנים מתוכנית המסלולים, אולם נענו בשלילה.

מסלול נוסף הוא מסלול מורחב פלוס, שיכלול את המסלול המורחב ויציע שירות נוסף, ובבנקים עובדים בימים אלה על תוכניות להוספת השירות, ושומרים את הקלפים קרוב לחזה באשר לאותו השירות. בינתיים, רק בנק הפועלים הודיע כי יהיה זה שירות המרכז חיובים שוטפים בחשבון העו"ש למועד אחד קבוע בחודש.

המעבר למסלולי עוש