גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"גלובס" חושף את ההמלצות הסופיות של ועדת יוגב

מדוע הסיכויים ליישום הרפורמה שמציעה ועדת יוגב במשק החשמל נראים קלושים? ■ הוועדה ממליצה להמיר את החשמל חינם לעובדי חברת החשמל לרכיב שכר, בגובה הצריכה הממוצעת במשק

הרפורמה שמציעה ועדת יוגב הוצגה אתמול כגרועה יותר מהמשך המצב הקיים. הבעיה היחידה היא שהמצב הקיים אינו יכול להימשך.

חברת החשמל זקוקה להזרמת הון של 10 מיליארד שקל כדי שתוכל לעמוד על רגליה ללא הסטרואידים שהיא מקבלת בשנתיים האחרונות מהמדינה. במקביל חסם בית הדין לעבודה לפני כמה חודשים את כביש עוקף רפורמה שבו השתמש האוצר בשנים האחרונות כדי לדחוף לשוק יצרני חשמל פרטיים ולנגוס בכוחו של המונופול הממשלתי: בית הדין התיר לעובדים לפגוע ביצרני החשמל הפרטיים, אם יתברר שהמדינה אינה רצינית בכוונותיה להגיע עמם להסכמה. פיצוץ שיחות הרפורמה כעת יאפשר לוועד להשתולל על גבם של היצרנים, בחסות בית הדין.

בינתיים מתכוון האוצר לפרסם את דוח יוגב לשימוע ציבורי, בשעה שסיכויי יישומו נראים קלושים מתמיד.

לא צריך להתאמץ הרבה כדי לנחש מדוע החליט האוצר לבטל אתמול ברגע האחרון את מסיבת העיתונאים שתוכננה להצגת המלצות הדוח. ברשימת "מאוכזבי ועדת יוגב" נמצאים כל המי ומי במשק החשמל, מלבד אולי יוגב עצמו. במחשבה שנייה, גם למנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב יש סיבות טובות משלו לחוש אכזבה.

ראש הממשלה, שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות מאוכזבים מכך שהדוח אינו מציג מתווה ברור וחד-משמעי להוזלת תעריף החשמל. במקום מתווה כזה הסתפקה הוועדה באמירה לקונית שלפיה התעריף אמור לרדת מ-2015 וגלגלה את האחריות לקביעתו על רשות החשמל.

הורדת תעריף החשמל, מה לעשות, היא צעד הזוי ובלתי אחראי כשמדובר בחברה שסוחבת חוב פיננסי של יותר מ-50 מיליארד שקל, שמפסידה מיליארדים בשנה ונשלטת על ידי ועד עובדים שנהנה מהגנה מוחלטת של בית הדין לעבודה.

הפוליטיקאים המאוכזבים גם חוששים מאזהרותיו של הממונה על השכר באוצר קובי אמסלם, שמתנגד להלבנת חריגות השכר של עובדי החברה ולתשלום פיצויים ממשיים בתמורה לרפורמה. אזהרותיו של אמסלם שהופצו בימים האחרונים בכל כלי תקשורת אפשרי כוונו היטב. לפחות פעמיים בעבר סוכלו רפורמות בחברת החשמל רק מפני שלפוליטיקאים רעדה היד רגע לפני החתימה על צ'ק של 6 מיליארד שקל שהעובדים מצפים לקבל בתמורה. חוק המספרים הגדולים ניצח עד היום את כל מי שניסה להגיע לרפורמה בחברת החשמל.

בין חברי ועדת יוגב אפשר למנות ברשימת המאוכזבים מלבד אמסלם גם את החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו, שהעירה לגבי חלק מהתרחישים. בין הרגולטורים, כבר הודיעו על אכזבתם הפומבית מהדוח רשות החשמל והממונה על ההגבלים העסקיים.

גם הנהלת חברת החשמל והוועד מאוכזבים מכישלון הניסיון לסגור עסקה מול פרויקטור ממשלתי רציני. בהסתדרות מאוכזבים מהיוזמה להנפיק את החברה בבורסה, שהמדינה מציעה לנקוט במקום הצעד הטבעי והמתבקש של הזרמת הון בעלים.

בסקטור הפרטי מאוכזבים מיוגב יצרני החשמל הפרטי, שקיוו להמשיך במתכונת המאוד נוחה שארגנה להם רשות החשמל, עם תשואה מובטחת על ההון והארכות כמעט אוטומטיות של הרישונות המותנים.

אליהם יצטרפו מהערב גם יזמי האנרגיה המתחדשת שיגלו בין המלצות הדוח המלצה להפחית את יעד ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת ל-7.5% עד 2020 לעומת יעד של 10% שקבעה הממשלה ב-2009. נוכח ממדי האכזבה הכלליים קשה להשתחרר מהרושם שדוח יוגב הוא הניסיון המאוזן, הרציני והמקיף ביותר שנעשה כאן בשנים האחרונות לפתור את תחלואי חברת החשמל ומשק החשמל הישראלי.

להלן ההמלצות הסופיות של ועדת יוגב:

שינוי מבני, התייעלות וגמישות ניהולית

רקע: חברת החשמל פועלת כיום בחמישה מחוזות. בחברה מועסקים 7 עובדים בחוזה אישי, 10,000 עובדים קבועים המוגנים בהסכם קיבוצי ועוד 3,000 עובדים זמניים. שליטת הוועד בכל ענייני כוח האדם בחברה נובעת מהמבנה הפירטטי שמעניק לוועד ולהנהלה ייצוג שווה בוועדות המשמעות, הקידום וניוד העובדים. ההמלצות בפרק זה לא גובשו סופית בשל מחלוקות עם ועד העובדים מצד אחד והממונה על השכר מצד אחר.

ההמלצות:

צמצום וייעול מבנה המחוזות, מעבר לתחנות כוח מרחביות ותחזוקה מרחבית, ארגון מחדש של חטיבות המטה והשירותים, צמצום מהותי בתקני כוח אדם קבועים וצמצום מוטת שליטה ותפקידי ניהול.

חברת החשמל תבצע תוכנית התייעלות מקיפה לצמצום מצבת כוח האדם של החברה (בוועדה דובר על פרישת 2,600 עובדים בני 55 ומעלה וצמצום של 1,700 תקנים). תקן עובדי החברה יקובע לתקופה של עשר שנים

חוזים אישיים - כל המנהלים בחברת החשמל מדרגת סגן ראש אגף ומעלה יועסקו בחוזים אישיים. בנוסף, לגבי הרחבת העסקה בחוזים אישיים בתפקידי ליבה התמחותיים, המלצת הצוות היא שמכסת העובדים בחוזים אישיים לא תרד מ-3% ממצבת העובדים הקבועים.

שינוי בתרבות הארגונית בחברת החשמל - יוגדרו שינויים בהסכמי העבודה לצורך חיזוק הגמישות הניהולית בחברת החשמל, בנושאים הבאים: הקמת מנגנון משמעת חדש; מנגנון פיטורים במקרה של אי התאמה; סמכות הנהלה בוועדות מכרזים לתפקידי ניהול; ניוד עובדים; נוכחות בעבודה ומיצוי יום עבודה.

מבנה השכר - על החברה לפעול לשינוי מבנה השכר כך שיותאם יותר לשוק עבודה מודרני ולסביבה תחרותית. בעניין זה, ממליץ הצוות לפעול לביטול שיטת סולם השכר הפתוח ולהפעלת מנגנוני קידום מדורגים יותר לעומת המצב כיום, בתוך צמצום עלויות העסקת העובדים בחברה.

חשמל חינם - הפסקת תשלום רכיב חשמל לעובדי החברה ובחינת המרתו לרכיב שכר, בגובה הצריכה הממוצעת במשק. חשמל חינם לעובדי חברת החשמל נהוג בחברת חשמל עוד מימי רוטנברג. נכון להיום, לכל עובד קבוע יש זכאות לעד 18,000 קוט"ש בשנה בחינם, לרבות גילום מס של ההטבה על חשבון החברה. התוספת היא 100% פנסיונית, שכן להבדיל מהשכר שרק 70% ממנו משולם בפנסיה, אין שוני בין הזכאות לחשמל חינם בין עובדים לבין גמלאים.

הניצול בקרב כלל העובדים והגמלאים עומד על כ-75% מההטבה - כ-14,000 קוט"ש בשנה. לצורך השוואה, השימוש הממוצע למשק בית בישראל עמד על כ-8,000 קוט"ש בשנה. עלות ההטבה עומדת על כ-800 שקל בחודש בנטו (משתנה בהתאם לתעריף), כלומר העלות לחברה היא של כ-1,500 שקל בחודש בהינתן שיעורי המס הגבוהים של עובדי חח"י. סך העלות לחברה היא של כ-260 מיליון שקל בשנה, כ-5% מעלות השכר.

קביעת התגמול לעובדים הנשארים בחברה בתמורה להסכמה לשינויים שיסוכמו עם העובדים, יינתן בצורה הדרגתית בכפוף לאבני דרך שייקבעו (יישום תוכנית ההתייעלות, הקמת חברה בת לייצור וכו').

חשבון הנאמנות - החברה תפעל להעברת 1 מיליארד שקל נוספים מחשבון הנאמנות לרכיבים לא קצבתיים לקופה המרכזית לקצבה עד 1 בינואר 2015. החברה תממן באמצעות יתרת הסכומים בחשבון הנאמנות את תשלום הרכיבים הלא קצבתיים, באופן שוטף.

ניהול מערכת החשמל

רקע: מנהל המערכת הוא הגוף האחראי על רשת החשמל הארצית, מפעיל את תחנות הכוח ורשת החשמל במטרה לספק את הביקושים במשק ומתווה את תכנון רשת קווי ההולכה. כיום מנהל המערכת הוא יחידה בתוך חברת החשמל.

ההמלצות: עד 1 בינואר 2015 תוקם חברה ממשלתית נפרדת שאליה יועברו מחברת חשמל יחידת ניהול המערכת, אגף תכנון פיתוח וטכנולוגיות ומחלקת סטטיסטיקה וחקר שווקים. החברה החדשה תרכז גם את התכנון והמו"פ ותהיה אחראית על הסחר בחשמל. החברה תקבל את כל הנכסים הרלוונטיים לתכנון ותפעול מערכת הייצור והמסירה מחברת החשמל ובכלל זה את מרכז הפיקוח הארצי שיועבר לידיה עד סוף שנת 2014.

חברת ניהול המערכת תעסיק כ-150-200 עובדים, ורוב כוח האדם בשלב ההקמה יתבסס על עובדי חברת החשמל. העובדים הבכירים בחברת ניהול המערכת, מדרגת סגן ראש אגף ומעלה וכן עוד 10 עובדים במשרות אמון, יועסקו בחוזים אישיים. יתר העובדים, שייקלטו בחברה מ-1 בינואר 2015, יועסקו בהסכם קיבוצי בנוסח זהה להסכם הקיבוצי בחברת רפאל (בשינויים המחויבים). תנאי השכר של כל העובדים שיעברו מחברת החשמל לחברת ניהול המערכת עד ל-1 בינואר 2015, יישמרו במלואם, במתכונת של רציפות זכויות, בהתאם להסדר שייקבע.

ייצור חשמל

רקע: חברת החשמל שולטת בתחנות כוח בהספק של כ-13 אלף מגוואט - יותר מ-90% מתחנות הכוח במדינה. בשנים הקרובות חברת החשמל מתכננת להקים שתי תחנות כוח חדשות - D באשקלון שתופעל בפחם ובגז ו-E שאמורה להיות תחנת כוח גרעינית.

ההמלצות:

מכירת תחנות הכוח הבאות של חברת החשמל ליצרנים פרטיים: כל תחנות הכוח ברמת החובב (הספק של 1,140 מגוואט) וקרקע לתחנת כוח באלון תבור - יימכרו למדינה או ישירות לפרטיים אם המדינה תחליט על כך עד סוף 2014. התחנות באתר אשכול ג' ואשכול ד' (באשדוד, בהספק של 912 מגוואט), לרבות המקרקעין הרלוונטיים, יימכרו לפרטיים במקביל ובתנאי שתתקבל החלטה על הקמתו של פרויקט תחנה D, שתהיה בבעלות של 100% של חברת החשמל. הליך המכירה ינוהל על ידי צוות משותף לרשות החברות ולחשב הכללי. חברת החשמל תסייע בכל הנדרש למימוש ההליך. חברת החשמל תחל להקים תחנה גרעינית בבעלותה ב-2025, בהתאם לצורכי המשק.

לא יבוצעו הקמה, שיחלוף או שדרוג של תחנות כוח על ידי חברת החשמל בתקופת ההסכם. כל המהלכים שתוארו יביאו להשגת יעד הוועדה כך שבתום התקופה הייצור הפרטי יהיה לא פחות מ-42%.

יוקפאו עבודות פיתוח של חברת החשמל במסגרת פרויקט להפחתת פליטות מזהמים מתחנות הכוח הפחמיות של החברה, שהיקפו כ-9 מיליארד שקל, עד לסיום הליך של בחינה מחדש על ידי צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות. בין היתר תוקפא הסבת יחידות 1-4 באתר אורות רבין מפחם לגז טבעי והשלמת פרויקט הסולקנים באתר תחנת הכוח רוטנברג באשקלון.

כמו כן ייבחנו מחדש שיטת ההפעלה של תחנה D העתידית - האם בגז או בפחם - ויופקו לקחים מפרויקטי אנרגיות מתחדשות באשר למדיניות חלוקת רישיונות נוספים. הוועדה ממליצה לפעול למימוש הרישיונות הקיימים כך שבשנת 2020 יהיה הייצור באנרגיות מתחדשות 7.5% מכלל הייצור במשק.

תחנת הכוח הישנה ברדינג תוצא לגריטה עד סוף 2021 ובמקומה ייבנו שתי תחנות כוח חדישות המופעלות בגז טבעי. יצאו לגריטה גם תחנות הכוח הישנות בחיפה ובאשדוד (אשכול) עד סוף 2018.

מ-1 בינואר 2015 תפעל חברה בת בשליטה מלאה של חברת החשמל שבה ירוכזו כל תחנות הכוח החדישות של חברת החשמל הפועלות בגז טבעי (סה"כ 3,720 מ"ו).

כל העובדים הבכירים בחברה הבת, מדרגת סגן ראש אגף ומעלה וכן עוד 10 עובדים במשרות אמון, יועסקו בחוזים אישיים. כל יתר העובדים כיום בחברת החשמל או שייקלטו בה בעתיד ויועסקו בתחנות אלו, יושאלו לחברה הבת מחברת החשמל.

השכר הממוצע בחברת החשמל

עוד כתבות

סוגת קמח חיטה

אפקט הקורונה: הקמח בישראל עומד להתייקר

מחירי קמח החיטה יעלו ב-7%, כשההתייקרות תיכנס לתוקף ב-8 באפריל; ואילו מחירי קמחים העשויים מכוסמין עומדים לעלות ב-25% החל מ-1 במאי

השפעה ניכרת על מצב החיסכון הפנסיוני  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

חודש שחור לקופות הגמל, פדיונות חסרי תקדים בקרנות

עפ"י הערכת מיטב דש, קופות הגמל רשמו במרץ תשואה שלילית ממוצעת של 9.3% שהביאה לתשואה שלילית של 11.4% ברבעון הראשון ב-2020 ● קרנות הנאמנות פדו סדר גודל חסר תקדים של 42 מיליארד שקל בחודש החולף

אריאל קלנר / צילום: מתוך יוטיוב

אריאל קלנר הגיש תביעת לשון הרע ב-420 אלף שקל נגד תנועת "דרכנו"

קלנר, חבר הכנסת ה-21 ופעיל הליכוד, תבע את "דרכנו" לאחר שבמספר פרסומים יוחסו לו אמירות קיצוניות שכלל לא אמר ● בתגובה לפניית "גלובס" הודתה "דרכנו" בטעותה וביקשה להתנצל בפני קלנר

מזרחי טפחות משכנתא/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ערב הקורונה, הציבור המשיך להתנפל על הבנקים למשכנתאות

מנתוני בנק ישראל עולה כי פברואר 2020 היה הגבוה ביותר בהיקף לקיחת המשכנתאות מכל חודשי פברואר בעשור האחרון

דורשי עבודה רשומים בשירות התעסוקה

שירות התעסוקה: שיעור האבטלה מטפס ל24.4%; כ-850 אלף נרשמו בתוך חודש

המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל הוא 1,017,468 ●היום עד השעה 17:00 נרשמו 19,203 דורשי עבודה בשירות התעסוקה ● 89.7% מדורשי האבטלה בחודש מרץ הוצאו לחל"ת

שליחים של חברת המשלוחים "וולט" משקיפים לעבר רחוב ריק בצל הקורונה. חברות המשלוחים הפכו להיות מרכזיים בתקופה שבה אי אפשר לצאת כמעט מהבית / צילום: כדיה לוי, גלובס

חברת משלוחי האוכל וולט מסירה את הכפפות: שוכרת את שירותי חברת הלובינג פוליסי

וולט נמצאת בעיצומו של מאבק מול המסעדנים, שמבקשים ממנה להוריד את העמלה שהיא גובה על משלוחים ● חברת המשלוחים: שכרנו את חברת הלובינג במטרה "לקדם אינטרס משותף עם תעשיית המסעדנות"

תמיר פרדו/צילום: "חיילים על הקשת" יח"צ

ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו מזהה פוטנציאל להשקעה בחברת אינטר תעשיות

חברת OSEG, שבה שותף פרדו עם ניסן כספי, מבעלי ג'י.פי גלובל פאוור, ועם אסי שלגי, לשעבר מנכ"ל משרד האנרגיה - תשקיע עד 21 מיליון שקל במניותיה של אינטר תעשיות, לפי שווי כפול ממחיר השוק

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

בתחום הנדל"ן מחכים לבית המשפט: האם הקורונה היא כוח עליון?

במכתב ששלח משרד האוצר נטען כי עיכובים בבנייה עקב המגפה לא ייחשבו לכוח עליון, ואנשי הנדל"ן זועמים • בפועל מדובר בסוגיה שתוכרע רק בבית המשפט

היועץ המשפטי של הכנסת עו״ד איל ינון  / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

היועץ המשפטי של הכנסת נפרד: "היה מחיר לעבודתי הנייטרלית"

עו"ד איל ינון נפרד היום מהכנסת אחרי 10 שנים בתפקיד ● בשנה האחרונה לכהונתו ליווה ינון משבר חוקתי ופוליטי חסר תקדים בהיסטוריה של המדינה, עם שלוש מערכות בחירות וסוגיות משפטיות-חוקתיות מורכבות ביותר, רובן נטולות תקדימים משפטיים

דסק הדל"ן עולה לשידור חי / צילום: אפרת לוי, גלובס

שכר הדירה שלכם והקורונה: מי מוריד מחיר והאם המדינה צריכה להתערב

מעל מיליון ישראלים מובטלים, ורבים מהם מגלים כי תשלום שכר הדירה הוא כבר מעמסה כבדה ● מהצד השני נמצאים בעלי דירות שלחלקם קשיי נזילות משלהם ● איך מתמודדים עם המצב? ומה קורה בתחום במדינות אחרות? הצטרפו לשידור הלייב של דסק הנדל"ן ב"גלובס"

איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר / צילום: תמר מצפי

בפרטנר חששו ממכירת הסיבים האופטיים: מה קרה בדרך לביטול העסקה עם הוט

בפרטנר חששו שרשות התחרות תדרוש מהם למכור את פעילות הסיבים האופטיים ● הוט העריכה כי העסקה תאושר מפני שלא תייצר פגיעה בתחרות בשום מקטע בשוק התקשורת ולא תביא לעליית מחירים ● "גלובס" מביא פרטים נוספים על הנעשה מאחורי הקלעים בדרך לביטול העסקה

אנשים עם מסכות בשוק הכרמל בתל אביב / צילום: Oded Balilty, AP

מספר הנדבקים בישראל עלה ל-6,092; שישה מקרי מוות ביממה האחרונה

95 מהחולים במצב קשה, 6 מקרי מוות ביממה האחרונה ● נתניהו הנחה את משרד הביטחון להעביר את כל הבאים מחו"ל לבידוד במלוניות תחת השגחה ● קופות-החולים יפתחו מרכזים ומרפאות לבדיקות קורונה במגזר הערבי ● משרד החינוך: התלמידים ייבחנו השנה עד 5 בחינות בגרות בלבד

עובדים הודים מתחילים את המסע מניו דלהי הביתה / צילום: Altaf Qadri, AP

פרשנות: סגר הזוועה בהודו: מודי נתן ארבע שעות, ודלת-העם החלה לצעוד מאות קילומטרים

ראש ממשלת הודו הוא חזק ופופולרי, ונוהג לנצח בקלות בבחירות ● עכשיו הוא מבקש סליחה על הייסורים שצו ההסגר שלו גרם ● הודו נזכרת ב־1947, הטרגדיה של ייסודה, כאשר מיליונים נמלטו מבתיהם ● הפעם הם גם נותנים טרמפ לקורונה

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל, אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: איל יצהר, ישראל הדרי

הקורונה שולחת את החוסכים לחפש נזילות: משיכות גבוהות בהרבה מהרגיל בקרנות ההשתלמות

המשבר הכלכלי והירידות החדות בשווקים גורמים לתזוזות באפיקי החסכונות של הציבור • בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות מספרים על משיכות בהיקף גבוה של אנשים שזקוקים מיידית לכסף, בעיקר בקרנות ההשתלמות ובפוליסות החיסכון, ועל העברת הפנסיה לאפיקים סולידיים

ראש הממשלה נתניהו מחמיר את ההנחיות לציבור בצל איום הקורונה על ישראל / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו: "מענקים בסך 500 שקל לכל ילד, מהדקים את הגבלות התנועה על בני ברק"

הצעדים החדשים של ראש הממשלה כוללים מענק של 500 שקל לכל ילד - עד הילד הרביעי במשפחה ● עוד יוטלו הגבלות תנועה על בני ברק וממנה, ניתנה הנחיה לחבוש מסכות במרחב הציבורי והחלטה כי כל ישראלי ששב ארצה יוכנס לבידוד במלונית

דודי עזרא, בעל השליטה בחברת נטו / צילום: יח"צ

ההנפקה בוטלה, העסקה נפלה: דודי עזרא נשאר עם 50% משיווק הפירות והירקות של ביכורי השדה

נטו אחזקות, שהייתה אמורה למכור לביכורי השדה את חלקה בחברה-הבת המשותפת תמורת כ-300 מיליון שקל: "החברה בוחנת אפשרויות שונות ביחס להחזקותיה"

יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן

תשובה מנסה לקושש מזומנים: קבוצת חג'ג' תרכוש שני מגרשים בפארק בבלי ב-400 מיליון שקל

קבוצת חג'ג' חתמה על מזכר הבנות, בכפוף לאישור דירקטוריון ● על המגרשים קיימת תוכנית מאושרת להקמת 2 מגדלים של 44 קומות, ובהם 380 דירות ● בחודש שעבר חתם תשובה על הסכם למכירת חברת הנדל"ן אלעד מגורים החדשה לישראל קנדה

ג'ף בזוס / צילום: Charles Krupa, AP

ניו יורק בודקת האם אמזון פיטרה עובד שארגן מחאה עקב מחסור בציוד מיגון מהקורונה

נציב זכויות האדם של ניו יורק יפתח בחקירה נגד אמזון בשל פיטורי העובד ● אמזון טוענת שהעובד פוטר מכיוון שלא שמר על הנחיות הבידוד

מגרש מכוניות של אלבר / צילום: איל יצהר

שוק הרכב מציג: תאונת דרכים בהילוך איטי

עננים קודרים מרחפים מעל ענף הרכב הישראלי ● התחזית האופטימית מדברת על ירידה של כ-20% במכירות השנה ועל צמצום משמעותי באשראי הצרכני לרכישת רכב ● התחזית הפסימית חוזה תגובת שרשרת שעלולה למוטט הר אשראי בגובה של יותר מ-20 מיליארד שקל

בגרות במתמטיקה / אילוסטרציה: SHUTTERSTOCK

בעקבות הנגיף: בחינות בגרות במתכונת מצומצמת, גיוסי צה"ל יידחו

שר החינוך רפי פרץ: "אנחנו פועלים שכל תלמידי תש"פ יהיו זכאים לתעודת בגרות. בנינו מערכת מדורגת של הקלות בעקבות המצב. אנחנו מקווים שההתפשטות תפחת בצורה דרסטית לאחר הפסח ונוכל לחזור לשגרה, אמנם שגרה שונה, אבל שתחזיר את התלמידים למסלול"