בעלת מנהרות הכרמל הפסידה 47 מיליון שקל ב-2013

הכנסות כרמלטון שבבעלות שיכון ובינוי ואלייד עמדו על 37.4 מיליון שקל - גידול של כ-53% לעומת 2012, אך נמוך מהתחזיות בתחילת הפרויקט

מדוחותיה של קבוצת שיכון ובינוי, הנמצאת בשליטת שרי אריסון, עולה כי החברה הבת כרמלטון - שהקימה, מנהלת ומתפעלת את פרויקט התשתיות מנהרות הכרמל בחיפה - עדיין רחוקה מרווחיות. כרמלטון, שמוחזקת במשותף על ידי שיכון ובינוי ואלייד החזקות (שבניהול רו"ח יצחק סוארי), רשמה ב-2013 הכנסות בהיקף של כ-37.4 מיליון שקל, גידול של כ-53% ביחס להכנסות ב-2012, ושל כמעט פי 3 לעומת הכנסותיה ב-2011, שהייתה השנה הראשונה להפעלת הפרויקט.

עם זאת, היקף ההוצאות של כרמלטון ממשיך להיות גבוה, והוא עמד אשתקד על 84.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של כ-46.9 מיליון שקל. זאת, בהמשך להפסדים של כ-58.5 מיליון שקל ושל כ-71.6 מיליון שקל ב-2012 וב-2011, בהתאמה. בעבר, עם תחילת הפעלת הפרויקט, דווחו הערכות כי צפי ההכנסות השנתיות של מנהרות הכרמל יעמוד בעתיד על כ-160 מיליון שקל. גם אם הערכות אלה גבוהות מהציפיות כיום, הרי שדי ברור שלפי שעה המטרה עדיין רחוקה, ויש הטוענים שמדובר בכישלון כלכלי, בוודאי לנוכח הצלחת פרויקט "כביש חוצה ישראל".

בסביבת החברה מסבירים כי בהתאם לטבעם של פרויקטי BOT, יעברו שנים עד שהפרויקט יהפוך לרווחי, וזה יקרה בתוך 10 שנים לפעילותו. כעת, שלוש שנים לאחר שהפרויקט החל לפעול, עדיין מוקדם לצפות לכך. עוד אומרים גורמים המעורים בנושא, כי מאז חיבור עוקף הקריות למנהרות, התנועה בהן גדלה בשיעור ניכר.

קבוצת כרמלטון מחזיקה בזכויות לניהול, הקמה והפעלת פרויקט מנהרות הכרמל. במארס 1999 חתמה החברה על הסכם זיכיון עם המדינה למימון,

תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקת הפרויקט, לרבות גביית אגרה מהמשתמשים בכבישי הפרויקט במשך תקופת הזיכיון, שעתידה להסתיים בשנת 2040.

במסגרת הסכם הזיכיון התחייבה כרמלטון לשלם למדינה תמלוגים בגין קבלת הזיכיון בהיקף של כ-218 מיליון שקל. החלק הארי של התשלום עשוי להתחיל לעבור לידי המדינה במהלך 2014, בכפוף לתזרים מספק, ולהימשך לאורך 23 שנים. בשיכון ובינוי מדווחים כי "למועד הדיווח, עומדת כרמלטון בהתחייבויותיה על פי הסכם הזיכיון".

הכנסות שו"ב גדלו ב-5%

בחודש דצמבר 2010, לאחר סיום שלב ההקמה, החלה כרמלטון להפעיל את הפרויקט ולגבות אגרה מהמשתמשים במנהרות. הפעלת הפרויקט מתבצעת באמצעות קבלן התפעול בפרויקט - נתיבי הכרמל מערכות ותפעול, שבו מחזיקה שיכון ובינוי (שו"ב) ב-35.5% מהמניות.

לצורך הקמת הפרויקט נלקחה ב-2006 הלוואה של 884 מיליון שקל, שרובה המכריע (89%) נמכר ב-2011 לגופים מוסדיים. נכון לסוף 2013 מסתכמת יתרת ההלוואות לצורך מימון הפרויקט בכ-1.22 מיליארד שקל. בדוחותיה של שו"ב מצוין כי ב-2013 הסתכמה יתרת ההלוואות שהעמידה לכרמלטון בכ-138.4 מיליון שקל.

קבוצת שיכון ובינוי דיווחה אתמול כי הכנסותיה בשנה החולפת גדלו בכ-5% לסך של כ-6.4 מיליארד שקל, למרות ירידה בהכנסות מתשתית ובנייה ויזמות נדל"ן בחו"ל. שחיקה בשיעור הרווח הגולמי הובילה לירידת הרווח הנקי, מ-448 מיליון שקל ב-2012 לכ-393 מיליון שקל ב-2013.

צרו איתנו קשר *5988