פתיחת חשבון בנק באינטרנט - רק לבעלי חשבון קיים

בנק ישראל פרסם היום את התנאים לפתיחת חשבון ברשת: הלקוחות יהיו בני 18 ויותר, פעילות במזומן תוגבל ל-10,000 שקל

בנק ישראל מקדם את נושא פתיחת חשבון באינטרנט. המפקח על הבנקים, דודו זקן, פרסם היום (ד') טיוטת חוזר בסוגיה, הכוללת את המגבלות לפתיחת חשבון ברשת. "מתן אפשרות לפתיחת חשבונות באינטרנט תהווה צעד משמעותי בהקלת המעבר מבנק לבנק, ובהגברת כוחו התחרותי של הצרכן", אמר היום זקן.

מצד אחד, בבנק ישראל מעוניינים לקדם את העניין, מכיוון שמדובר באחת מההמלצות של ועדת זקן, שמטרתה לשפר את התחרותיות במערכת הבנקאית. מצד שני, פתיחת חשבון באינטרנט ללא זיהוי פנים-אל-פנים של הלקוח עלולה להוות פרצה לפתיחת חשבונות שייעשו באמצעותם פעולות להלבנת הון. כדי לאזן בין הרצון לשפר את התחרות למניעת פרצות להלבנות הון, הטיל המפקח מגבלות על חשבונות מסוג זה. מהתנאים עולה כי פתיחת חשבון באינטרנט תהיה אפשרית רק למי שיש לו כבר חשבון בנק, כלומר היא אינה מתאימה ללקוחות חדשים.

כמו כן, פתיחת החשבון תהיה אפשרית רק ללקוחות בני 18 ויותר. במערכת הבנקאית מציינים כי העריכו שפלח מרכזי ממי שיפתחו חשבון באינטרנט הם צעירים שפותחים חשבון בנק בראשונה, ואולם אפשרות זו חסומה בפניהם, שכן רק מי שיש לו חשבון בנק יכול לפתוח חשבון באינטרנט.

"כיום מרבית הצעירים פותחים חשבון בנק באותו הבנק שבו נמצאים הוריהם, מה שמסייע לשימור נתחי השוק בבנקים. האפשרות לפתוח חשבון בנק באינטרנט, הייתה יכולה לשבור את הנוהג הזה, ואולם כעת סביר שמצב זה יימשך, שכן לא ניתן לפתוח חשבון ראשון באינטרנט", ציין מקור במערכת הבנקאית.

בנק ישראל קבע מגבלות נוספות בחשבונות שנפתחו באינטרנט: ניתן יהיה לבצע פעולות במזומן בסכום של 10,000 שקל לכל היותר, ופעולות אחרות - עד 50 אלף שקל; יתרת הנכסים בחשבון תוכל לעמוד על 300 אלף שקל לכל היותר, ולא ניתן להפעיל מורשה חתימה. המגבלות השונות יוסרו כאשר הלקוח יגיע לאחד מסניפי הבנק וישלים את תהליך הזיהוי. באשר לתהליך פתיחת החשבון באינטרנט, הרי שהלקוח יצטרך לשלוח לבנק עותק של תעודת הזהות, וכן שיחת וידאו עם הבנק שתאפשר זיהוי ברור שלו. בבנקים ביקרו גם את הצורך בשיחת וידאו, וציינו כי זו דרישה מיושנת. עוד נציין כי חשבונות מהסוג הזה שנפתחו באינטרנט, יזוהו ויסומנו בסימון מיוחד במערכות של הבנקים לצורך ניטור סיכונים.

בנק ישראל אמנם פרסם בשלב זה רק טיוטה שפתוחה להערות, ואולם מרגע שיפרסם נוסח סופי, תיכנס ההוראה לתוקפה, ובנק שירצה לאפשר ללקוחותיו לפתוח חשבון באינטרנט יודיע על כך לבנק ישראל 60 יום מראש. לפי הערכות ההוראה תיכנס לתוקף עד לשנה הבאה.

צרו איתנו קשר *5988