תשואות של 2.2%-2.7% לפוליסות משתתפות וקרנות הפנסיה

בסיכום של השנה שבין מארס 2013 למארס 2014 הציגו כל שבע החברות העוסקות בביטוחי המנהלים תשואות דו-ספרתיות, והתשואה הממוצעת עמדה על 12% ■ קרנות הפנסיה המקיפות החדשות הציגו תשואה נמוכה יותר

קבוצות הביטוח הגדולות, בדומה לקרנות הפנסיה המקיפות, פתחו את שנת 2014 בהמשך ישיר למגמה שהציגו ב-2013, עם תשואות נומינליות ברוטו חיוביות - לפני שנגבו דמי ניהול מהחסכונות של הציבור - שעמדו ברבעון הראשון על שיעור ענפי ממוצע של כ-2.71% ו-2.17%, בהתאמה. קופות הגמל לתגמולים, שדי מקבילות לפוליסות החיסכון בביטוחי המנהלים, רשמו בשלושת החודשים הראשונים של 2014 תשואה ממוצעת של כ-2.55%.

ב-12 החודשים האחרונים, מאפריל 2013 ועד סוף מארס השנה, רשמו שבע חברות הביטוח המחזיקות בתיק של פוליסות משתתפות ברווחים בתחום פוליסות החיסכון לטווח ארוך, תשואה מצטברת ממוצעת של כ-12% בסך הכול. למעשה, כל שבע החברות העוסקות בתחום זה רשמו בתקופה זו תשואה דו-ספרתית.

בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, שנוסף על רכיב החיסכון כוללות גם כיסויים ביטוחיים למקרי מוות ונכות, התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים נמוכה יותר. התשואה המצטברת על סך ההשקעות - הכוללת גם את רכיב האג"ח המיועדות, שמסייע בתקופות קשות בשווקים ומהווה משקולת על התשואות בתקופות טובות - הסתכמה ב-12 החודשים האחרונים בכ-10.65% בממוצע. בשקלול התשואה הדמוגרפית, שמגיעה מהעודף (או החוסר) שנוצר כתוצאה מתשלום הכיסויים הביטוחיים ביחס לתשלומים ששילמו עמיתי הקרן מראש, עמדה כבר על כ-10.8%, בממוצע.

הפניקס בראש בביטוחי החיים

בשל רכיב האג"ח המיועדות, התיק של קרנות הפנסיה המקיפות סולידי יותר מזה של אפיקי החיסכון לטווח ארוך האחרים - ביטוחי המנהלים וקופות הגמל לתגמולים.

אף שמנורה מבטחים, שאת השקעותיה מנהל יוני טל, מובילה את דירוג התשואות בענף הביטוח ברבעון הראשון השנה (עם תשואה נומינלית ברוטו של כ-2.9%), הרי שבראש דירוג התשואות של "גלובס" נכון לסוף חודש מארס 2014, עומדת קבוצת הפניקס, שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר. הפניקס, שמחזיקה בתיק המשתתף ברווחים השלישי בהיקפו בשוק, רשמה ב-12 החודשים האחרונים תשואה מצטברת של כ-12.34%.

אחריה, בצמידות של ממש, נמצאות שתי החברות הגדולות בתחום: מגדל וכלל ביטוח, עם תשואות מצטברות של 12.06% ו-12.05%, בהתאמה.

שתי החברות הללו בולטות בדירוג התשואות בפוליסות החיסכון בביטוחי החיים גם בדירוג התשואות לשלוש השנים האחרונות. את המקום הראשון בדירוג התשואות לשלוש השנים האחרונות מובילה מגדל, שלאחרונה חוותה שינוי דרמטי בזהות אנשי ההשקעות המובילים שלה. עומר קרייזל ולימור דנש עזבו, ואסף שהם, שהגיע למגדל מאליהו, מונה למנהל ההשקעות הראשי של הקבוצה. בשלוש השנים האחרונות רשמה מגדל תשואה שנתית ממוצעת של כ-7.09%.

אחריה ניצבות הראל, שאת השקעותיה מנהל אמיר הסל, וכלל ביטוח, שאת השקעותיה מנהל שוקי בורשטיין. השתיים רשמו בשלוש השנים האחרונות תשואה שנתית ממוצעת של 7.01% ו-6.66%, בהתאמה.

הפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י', שאת התשואות שלהן אנו מציגים, סגורות להצטרפות של מבוטחים חדשים מאז 2004. ואולם, מדובר בתיקים הגדולים ביותר של חברות הביטוח, שמנוהלים בדומה למסלולים המרכזיים בפוליסות "החדשות" מ-2004 ואילך, והם שמייצגים טוב ביותר את אופן ניהול השקעות כספי המבוטחים על-ידי מנהלי ההשקעות של חברות הביטוח. מהרבה בחינות, עדיין מדובר במסלולי הדגל של חברות הביטוח.

כלל ביטוח מובילה בפנסיה

איי.די.איי ביטוח, המוכרת כביטוח ישיר, מחזיקה בתיק פוליסות חיסכון צעיר יותר, שלא כולל פוליסות משתתפות ברווחים, ושקטן משמעותית משל המתחרות. בניגוד למתחרותיה, הציגה איי.די.איי ב-12 החודשים האחרונים תשואה חד-ספרתית בממוצע על נכסיה בפוליסות החיסכון.

את דירוג התשואות בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות מובילה קרן מיטבית עתודות שבבעלות כלל ביטוח, שהיא הקרן השלישית בגודלה בשוק. הקרן רשמה ב-12 החודשים האחרונים תשואה נומינלית ברוטו מצטברת של כ-11.46%. אחריה ניצבת הראל גילעד. בשקלול התשואה הדמוגרפית, השתיים עדיין עומדות בראש הדירוג של הקרנות הגדולות (שמחזיקות ברוב המכריע של השוק) אך הסדר ביניהן משתנה.

כך, עם הסיוע מהתשואה הדמוגרפית, הראל גילעד כבר מציגה תשואה כוללת של כ-11.67%, בעוד שכלל ביטוח מציגה תשואה של 11.53%. למול שתי אלה נציין כי קרן הפנסיה הגדולה בשוק - מבטחים החדשה שבבעלות מנורה מבטחים - בולטת לרעה בתחתית הדירוג של הקרנות הגדולות, עם תשואה של כ-10.2%.

אפרופו ה"סיוע" האדיר מהתשואה הדמוגרפית בהראל גילעד, גם בקרן השנייה של הראל - הראל מנוף - התשואה הדמוגרפית סייעה מאוד, וגידול של כ-0.74% מהתשואה על סך ההשקעות לתשואה הכוללת העביר את הקרן מהמיקום השלישי בכלל הענף בדירוג התשואות על ההשקעות, למקום הראשון בענף בתשואה הכוללת.

גם הפניקס והלמן אלדובי נהנו מתמיכה ניכרת של כ-0.5%, ואף למעלה מכך, מצד התשואה הדמוגרפית.

איך נראה התיק בימים אלה?

קרנות הפנסיה המקיפות החדשות נמצאות כמעט לגמרי (במונחי נכסים מנוהלים) בשליטת קבוצות הביטוח, ובמיוחד בידי חמש קבוצות הביטוח הגדולות ששולטות כמעט לגמרי גם בשוק פוליסות החיסכון בביטוחי החיים. למעשה, ההשקעות בקרנות הפנסיה שבבעלות חברות הביטוח, וההשקעות בפעילויות הביטוח (חיים וכללי), מנוהלות על-ידי אותם מערכי השקעות בכל קבוצות הביטוח, כך שלמעשה אותן מחלקות השקעה מנהלות את ההשקעות באפיקי החיסכון השונים הללו, אך עבור ועדות השקעה נפרדות ושונות ועבור לקוחות שונים.

נכון לסוף הרבעון הראשון ב-2014, פחות מ-4% מהתיק של הפוליסות המשתתפות ברווחים הופנו למזומנים ושווי מזומנים, ולפיקדונות הופנו רק עוד 1.4% מהתיק. אלו אפיקי השקעות חסרי תשואה, במיוחד בימים אלה.

מול זאת, כ-31.4% מהתיק המשתתף ברווחים נמצא כיום במניות, באופציות ובתעודות סל מנייתיות, ועוד 7.4% מהתיק מופנה לקרנות נאמנות. שיעור דומה, של כ-7.4%, מופנה מכספי המשתתפות להלוואות פרטיות. נוסף על כך, 31.9% מנכסי התיק המשתתף מושקעים כיום בחו"ל ובמט"ח, ו-27.8% מהתיק הוא בנכסים לא-סחירים.

בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות מדובר בשיעורים שונים. נוסף על אג"ח מיועדות, המהוות כ-30% מהתיק בהתאם להוראות המדינה, המזומנים ושווי מזומנים והפיקדונות מהווים רק כ-4.6% מהתיק.

מנגד, תיק המניות בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות (כולל אופציות ותעודות סל מנייתיות) היווה נכון לסוף הרבעון הראשון ב-2014 כ-26.1% מהתיק, בעוד שקרנות הנאמנות היוו כ-6.17% מהתיק. שני רכיבים אלה גדלו משמעותית, הן מבחינה אבסולוטית בשקלים והם כשיעור מהתיק, ביחס לשיעורם לפני כשנה. אז דובר על שיעורים של כ-23.8% ו-5.4%, בהתאמה.

קרנות הפנסיה
 קרנות הפנסיה

ביטוחי מנהלים
 ביטוחי מנהליםaaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988