אלה הנושאים החברתיים שכל משקיע חייב לקחת בחשבון

ישראל צלחה את המשבר הפיננסי הבינלאומי, וגם התחזקותו של השקל מספקת בטחון למשקיעים המקומיים והזרים ■ עם זאת, יש מספר נתונים חברתיים המספקים מקום לדאגה

*** הכתבה בשיתוף חברת מנורה מבטחים

ההתחזקות הנמשכת של השקל מול הדולר משקפת את בטחון המשקיעים בעולם וגם את תחושת הציבור שהכלכלה הישראלית איתנה ומשגשגת. על פניו, רבים יגידו שצלחנו את משבר 2008 בקלות יחסית, שיעורי האבטלה נמוכים בהשוואה עולמית, אנו נמצאים בחוד החנית של הטכנולוגיה והרפואה והנדל"ן בישראל ובתל אביב בפרט, מושך גם לא מעט תושבים זרים. הביטחון בעוצמת המשק ניכר לאחרונה גם בירידת התשואות באג"ח הממשלתיות, בצמצום המרווח מול ארה"ב ובירידת התלילות שלדעת חלק מהמשקיעים צריכה להוסיף ולרדת תוך התקרבות לרמות הבינלאומיות.

לפני מספר ימים פרסם מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל את הדוח התקופתי שלו "תמונת מצב המדינה" העוסק במצבה של ישראל בתחומי החינוך פריון העבודה, עוני ואי שוויון, תעסוקה ובריאות. הדוח מציג בעיות המוכרות לכולנו אך נושא אחד תפס את עינינו במיוחד בשל השלכותיו על עתידה הכלכלי של ישראל. להלן עיקרי הדברים:

חינוך

הדוח מעלה תמונה מטרידה של מצב החינוך בישראל, מעבר לבעיות שכבר מוכרות לכולנו כמו תקציבים משמעת צפיפות ורמת ההוראה. למרות השיפור שחל בשנים האחרונות בהישגי הילדים היהודים, בחינוך הכללי עדיין קיימים פערים ברמת החינוך בין הציבור היהודי הכללי לחרדי ולערבי. הישגי התלמידים הערבים נמוכים ב-16.8% מהממוצע של ישראל (ללא חרדים) והישגי הילדים היהודים (ללא חרדים) גבוהים ב 4.8% מהממוצע. החינוך הניתן לילדים הערבים ישראליים מניב הישגים ברמת מדינות מתפתחות (ראו גרף) ואילו ילדים המתחנכים בחינוך החרדי אינם לומדים באופן מלא את חומר הלימוד הבסיסי וממילא אינם נוגעים בחומר זה לאחר שלב היסודי. רמת האנגלית והמתמטיקה נמוכה מאוד בהשוואה לבתי ספר מקבילים. המשמעות היא שהילדים הללו יתקשו להשתלב בשוק העבודה של ימינו, שוק הדורש רמת השכלה וכישורים גבוהים, ומכיוון שהכלים הניתנים להם דלים, ניתן להעריך שהם יאלצו לעסוק במקצועות בהן ההכנסה נמוכה ורגישות התעסוקה גבוהה.

יש קשר מובהק בין רמת ההשכלה לרמת ההכנסה. מבט אל חלקו השמאלי של הגרף המציג את הגידול של אוכלוסיות התלמידים מספק מושג על האצת התהליך. כבר כיום שיעור התלמידים החרדים והערבים עומד על 45% מהתלמידים בישראל ובשנת 2030 כמחצית מהאוכלוסייה בגילאים 0-14 תהיה ערבית או חרדית.

התפלגות תלמידים
 התפלגות תלמידים

פריון העבודה

פריון מוגדר כתוצר לשעת עבודה. פריון גבוה מאפשר עלייה ברמת השכר ופריון נמוך משמעותו פגיעה בשכר. פריון העבודה בישראל הוא מהנמוכים בעולם המפותח. הפריון הנמוך חוצה מגזרים בישראל. בין הסיבות לפריון הנמוך נציין את התשתיות הלקויות והבירוקרטיה בישראל וכן את רמת ההשקעות בהון בישראל שבמשך שנים רבות הייתה נמוכה. מלאי ההון בישראל נמצא בחלק התחתון של קבוצת המדינות החברות ב-OECD. קיים קשר בין רמת ההשקעה בהון לפריון, ובמגזרים עתירי-הון הפריון יהיה גבוה יותר.

ככל שעובד מייצר יותר בשעת עבודה, כלומר מייצר ערך גבוה יותר, כך שכרו יעלה. עובד משכיל ומיומן צפוי לייצר ערך גבוה יותר לשעת עבודה ולצפות לשכר גבוה יותר ולהיפך. במידה וכוח האדם אינו מיומן ניתן לצפות שגם השקעות בהון יקטנו שכן התמריץ להשקיע בהון יורד והעבודה תהפוך מעתירת הון לעתירת כח אדם, והשכר - בהתאם. גידול מתמשך במשקל העובדים הלא מיומנים יגרור ירידה בפריון, בתוצר ובהכנסות המדינה ממיסים ומנגד יגדיל את תשלומי ההעברה.

הכנסות המדינה

בישראל, נתח הכנסות המדינה ממיסים עקיפים כמו מע"מ, מס קנייה ומכס עומד על 36.7% מכלל ההכנסות, שיעור זה גבוה מההכנסות ממס ההכנסה המהוות 30.1% מההכנסות. כמעט מחצית מהישראלים לא שילמו מס הכנסה מפני שלא הגיעו לסף המס. לעומת זאת נטל מס ההכנסה עולה בחדות בעשירונים העליונים כשהעשירון העליון אחראי לכמעט 75% מהכנסות המדינה ממס הכנסה. שני העשירונים העליונים אחראים ל- 90% מהכנסות המדינה ממס ההכנסה. אוכלוסיית העשירונים העליונים חזקה יותר כלכלית אך גם גמישה יותר ביכולתה למצוא עבודה מעבר לים או להגר. ירידה ברמת החיים בישראל ועלייה בנטל המס לא רק שתגביר את המתח בין הקבוצות, אלא גם עלולה לעודד את עזיבת הכוחות החזקים במשק.

אחוז הכנסות המדינה ממיסים ישירים
 אחוז הכנסות המדינה ממיסים ישירים

מכאן שאם לא נשכיל לקרב ולשלב את הציבור החרדי והערבי במעגלים החברתיים והכלכליים השונים מתוך הכרה אמתית בצורך, אין זה מופרך להעריך שישראל תתדרדר במדרון הכלכלי.

לאור תמונת המצב ע"פ מחקר זה, ייתכן ונראה בשנים הבאות שינוי מגמה בעניין חוזקו של המטבע המקומי. ובכל מקרה מדובר בגורם שצריך לקחת בחשבון. אולם בטווח הזמן הקרוב נתוני המשק הטובים, חולשת הדולר ובעיקר הריביות הנמוכות בעולם - יוסיפו לספק סביבה תומכת לשווקים.

*** יהודה יגור מכהן כראש צוות אג"ח במנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ, והוא ו/או מנורה קרנות נאמנות או חברות אחרות בקבוצת מנורה עשויים להיות בעלי ענין אישי בנושאי הסקירה. שיווק ההשקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

צרו איתנו קשר *5988