גידול של כ-20% ברווח הנקי של מגדל ברבעון הראשון

דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים גדלו לכ-214 מיליון שקל, אבל השפעה זו קוזזה בהפרשה להגדלת עתודות בשל הריביות הנמוכות

קבוצת הביטוח מגדל , שבשליטתו ובראשותו של שלמה אליהו, מסכמת את הרבעון הראשון ב-2014 עם הרווח הכולל השני בגודלו בענף, וזאת בין היתר הודות לשוקי ההון, ובשל עדכון עתודות בביטוח חיים בעקבות הריביות הנמוכות, ובשל הרעה בתוצאות חיתומיות בחלק מהפעילויות.

בשורה התחתונה רשמה מגדל גידול של כ-20% ברווח הנקי, שהסתכם ב-249 מיליון שקל, והחברה נהנתה מתשואות טובות בשוקי ההון ומהמדד השלילי. בשקלול רווחי השקעה שנזקפו להון החברה הציגה גידול דומה ברווח כולל לסך של כ-267 מיליון שקל.

מגדל, המחזיקה בתיק ביטוחי החיים הגדול בענף, רשמה גידול בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים מכ-169 מיליון שקל ברבעון המקביל לכ-214 מיליון שקל השנה, אבל השפעה זו קוזזה במידה רבה כתוצאה מהפרשה להגדלת עתודות בשל הריביות הנמוכות. בחברה ציינו ש"ברבעון הראשון נרשמה הפרשה בגין בדיקת נאותות העתודות בביטוח חיים, בסך של כ-74 מיליון שקל לפני מס וכ-46 מיליון שקל לאחר מס".

רוב הרווח הגיע מהפעילות המרכזית: מגזר החיסכון לטווח ארוך, שהניב רווח כולל לפני מס של כ-332.2 מיליון שקל, שרובו המכריע הגיע מתחום ביטוח החיים. מנגד, חלה ירידה ברווח בביטוחי הבריאות ובביטוחים הכלליים (בשל הפסד בביטוחי החבויות). כך, החברה דיווחה עוד על "גידול בתביעות ביטוח הוצאות רפואיות, בעיקר השתלות, וביטוח סיעודי", וציינה נוסף על כך, כי "בתחום הביטוח הכללי חלה ירידה ניכרת בתוצאות החיתומיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בענפי החבויות".

בתחום השירותים הפיננסיים, באמצעות בית ההשקעות מגדל שוקי הון, ההכנסות גדלו בכ-5% לכ-55.1 מיליון שקל. בשורה התחתונה, הרווח לפני מס ממגדל שוקי הון הסתכם בכ-4.3 מיליון שקל, גידול של כרבע ביחס לרווח שנרשם ברבעון המקביל.

בניגוד למתחרותיה, מגדל דיווחה כי ב-2013 חל קיטון בערך העסקים החדשים (VNB) שמכרה בביטוחי החיים, ביטוחי הבריאות והפנסיה, שירד בכ-11% לסך של כ-569 מיליון שקל, בצל "המשך הירידה הניכרת במכירות החדשות (ללא הגדלות) בתוכניות ביטוח חיים לעומת הרבעון המקביל".

כמו כן, החברה פרסמה שהערך הגלום בפוליסות ארוכות-הטווח שלה בביטוחי החיים והבריאות ובעסקי הפנסיה (ה-EV) עמד בסוף 2013 על סך של כ-13 מיליארד שקל, גידול של כ-12% ביחס לשנה שעברה.

צרו איתנו קשר *5988