דמי הניהול בחיסכון לטווח ארוך: 6.4 מיליארד שקל אשתקד

מבדיקת "גלובס" עולה, כי ב-2013 גדל היקף דמי הניהול שנגבו ב-30%, אבל כשיעור מהנכסים, בנטרול ביטוחי המנהלים, מדובר דווקא על ירידה

בשנת 2013 גבו בתי ההשקעות, קרנות הפנסיה החדשות, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות דמי ניהול בהיקף כולל של כ-6.36 מיליארד שקל. מדובר בגידול של כ-30% ביחס לדמי הניהול המצרפיים שגבו הגופים הללו ב-2012. גידול זה נובע במידה רבה מעלייה חדה בגבייה של דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח, וכן מהגידול בנכסים המנוהלים בשוקי קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות.

נתונים אלה עולים מבדיקת "גלובס", שלפיה המספרים הללו משקפים תשלום ממוצע של כ-0.92% מסך הנכסים, שהם 92 אג' מכל 100 שקל שמנוהל על-ידי הגופים הללו עבור החוסכים, גידול של כ-14% ביחס לשיעור ממוצע של כ-0.8% שנרשם ב-2012.

כאמור, עיקר השינוי נרשם בפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח, שאינן נמכרות ללקוחות חדשים מאז 2004, כך שבנטרול נתונים אלה משתנה התמונה לגבי דמי הניהול שנגבו בפועל מעמיתי קרנות הפנסיה החדשות, קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות. אלה ירדו בכ-0.5% לסך של כ-3.42 מיליארד שקל, שהם כ-0.75% מהצבירה הממוצעת בגופים אלה (לעומת שיעור ממוצע של כ-0.86% שנרשם ב-2012).

אחרי שנה של רפורמה

בתחילת 2013 נכנסה לתוקפה הרפורמה בדמי הניהול בשוקי הגמל לתגמולים וביטוחי המנהלים החדשים, הרף המקסימלי לגבייה מהצבירה הופחת, ובין היתר הותר לקופות הגמל להתחיל לגבות דמי ניהול מהפרמיה.

כעבור שנה, בתחילת 2014, הגיעה הרפורמה האמורה לסיומה, והרף המקסימלי הופחת לרמה קבועה של 1.05% מהצבירה ושל 4% מהפרמיה השוטפת, לצד עוד כמה מהלכים משלימים.

הרפורמה הזו נדרשה ובוצעה על רקע התייקרויות חדות הרבה יותר מדי בדמי הניהול בקופות הגמל לתגמולים בשנים שקדמו לה, ובשל דמי הניהול הגבוהים היסטורית שהיו בביטוחי המנהלים (ושנותרו גבוהים ללא שינוי עבור אלו שכבר החזיקו בביטוח מנהלים קודם לרפורמה). ואולם, עד שהיא באה לידי ביטוי, השוק כבר החל להגיב בהפחתה מסוימת של דמי הניהול, לאחר שנים של עליות חדות.

כך או אחרת, הרפורמה האמורה השפיעה בעיקר על שוק קופות הגמל, שהנו שוק הנמצא בראן-אוף (אין כניסה משמעותית של כספים חיצוניים חדשים, והשוק חי על צבירה מהעבר ועל התשואה שנרשמת בגינה). בסוף 2013, דמי הניהול הממוצעים בשוק קופות הגמל לתגמולים ירדו בשיעור חד של כ-19%, משיעור של כ-0.86% לכ-0.7%. גם בסך דמי הניהול שגבו כל הקופות לתגמולים חלה ירידה, של כ-13%, מכ-1.42 מיליארד שקל ב-2012 לכ-1.23 מיליארד שקל.

אגב, שיעור דמי הניהול הללו מוטה מטה מבחינת רוב העמיתים בקופות הגמל. זאת משום שהנתון הזה נכון לכל השוק, כולל קופות ענפיות ומפעליות וכולל קופות ללא דמי ניהול. הקופות ה"רגילות" בשוק הפרטי, שפתוחות לכל הציבור, גבו וממשיכות לגבות דמי ניהול ממוצעים גבוהים יותר.

כך, בקופות גמל לתגמולים שבבעלות חברות הביטוח ובתי ההשקעות, דמי הניהול שנגבו הסתכמו ב-2013 בכ-782 מיליון שקל, שהם כ-0.82% מהצבירה הממוצעת. אגב, גם בקופות אלה הממוצע די משקר, וישנם עמיתים "מיוחסים" שנמנים עם קבוצות חזקות, או לחלופין מחזיקים בצבירה גבוהה ויודעים למקסם את מעמדם.

עם זאת, ב"אח החורג" של קופות הגמל - שוק קרנות ההשתלמות, שהנו מוצר חיסכון לטווח בינוני-ארוך ואינו מוצר פנסיוני - התמונה שונה. מדובר בשוק צומח, שלא היה חלק מרפורמת דמי הניהול.

ב-2013 הניבו קרנות ההשתלמות, כולל הפרטיות ה"רגילות" והענפיות והמפעליות, הכנסות מדמי ניהול בהיקף של כ-985 מיליון שקל. מדובר בעלייה של כ-7% ביחס לשנה שקדמה, בעוד שדמי הניהול הממוצעים עמדו על שיעור של כ-0.73%, ירידה לעומת שיעור ממוצע של כ-0.77% ב-2012. הקרנות שבבעלות חברות הביטוח ובתי ההשקעות רשמו ב-2013 דמי ניהול בשיעור של כ-0.95%, שהסתכמו בכ-622 מיליון שקל.

גם שוק קרנות הפנסיה החדשות צומח, ובשיעורים חדים אף יותר. בשנת 2013 גבו פעילויות הפנסיה החדשות דמי ניהול בהיקף מצרפי של כ-1.2 מיליארד שקל, גידול של כ-10% ביחס לדמי הניהול שנגבו ב-2012.

לא רק זאת, אלא שהשיעור האפקטיבי הממוצע של דמי הניהול שנגבו (שקלול של דמי הניהול מהצבירה ודמי הניהול מהפרמיה השוטפת) עמד על כ-0.84% - בדומה לשיעור שבקופות התגמולים וקרנות ההשתלמות שבבעלות חברות הביטוח ובתי ההשקעות, שהנם מוצרים פשוטים הרבה יותר לניהול (בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל מדובר רק על ניהול השקעות, בעוד שבקרנות הפנסיה ישנו גם ניהול סיכונים ביטוחיים ומערך טיפול בתביעות).

בביטוחי המנהלים של חברות הביטוח, שלאורך השנים היו מקור כמעט בלתי נדלה להכנסות אדירות מדמי הניהול - בעיקר בפוליסות ישנות יחסית, הסתכמו דמי הניהול בשנה החולפת ב-3 מיליארד שקל כמעט - גידול חד של יותר מפי שניים ממה שנרשם בשנה שקדמה.

רוב רובו של הגידול קרה הודות לגבייה מלאה כמעט של דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים, שבהן גובות החברות כ-15% מהרווח הריאלי (התשואה החיובית) שנרשם בתיקי העמיתים.

ב-2012 החברות לא גבו דמי ניהול אלה בשיעור מלא, בגלל הפסדי עבר שהיה עליהן להשיב למבוטחים בגין תשואות שליליות בעבר. מרגע סגירת ה"בור" בתשואה כלפי המבוטחים בפוליסות המשתתפות ברווחים, שבו דמי הניהול המשתנים לזרום לכיסי חברות הביטוח.

סהכ דמי הניהול שנגבו ב2013 עבור החיסכון לטווח ארוך החדש של הציבור
 סהכ דמי הניהול שנגבו ב2013 עבור החיסכון לטווח ארוך החדש של הציבור

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988