חברות הביטוח מיישרות קו עם לפיד: מקצצות שכר הבכירים

מגדל, כלל ביטוח, מנורה, הפניקס, איי.די.איי - כולן מעדכנות את חבילות תגמול הבכירים

איזי כהן / צילום: תמר מצפי
איזי כהן / צילום: תמר מצפי

ההבנה כי חגיגת השכר הפרועה בגופי הפיננסים עומדת לפני סיום, מחלחלת גם לקבוצות ביטוח נוספות מלבד הפניקס. ימים ספורים לאחר שחברת איי.די.איי ביטוח מקבוצת ביטוח ישיר הודיעה כי שכר המנכ"ל יופחת בעתיד בהתאם לרף של 3.5 מיליון שקל בשנה, מודיעות חברות ביטוח נוספות כי הן מיישרות קו, לפחות באופן רעיוני, עם נורמת התגמול שהאוצר מבקש להחיל על ראשי הגופים הפיננסיים.

כך, קבוצת הביטוח מגדל , שבשליטת שלמה אליהו, דיווחה אתמול לבורסה כי "תכבד להבא את עמדת הפיקוח על הביטוח באוצר, ולא תשלם מעבר לתקרה המוצעת בתזכיר החוק, אלא במקרים חריגים ומיוחדים...".

במגדל, שרמת השכר של בכיריה קטנה ביחס לעבר, בעקבות העברת השליטה לאליהו, מציינים גם כי "נכון למועד זה אין לחברה בעלי תפקיד מרכזי שאושר להם שכר שוטף כולל שיחרוג מהתקרה, היה ותזכיר החוק יהפוך לחוק".

בהקשר זה מציינים במגדל כי עלות שכרה הקבוע של מנכ"לית קבוצת מגדל ויו"רית חברת הביטוח, ענת לוין, מסתכמת בכ-3.1 מיליון שקל לשנה, בעוד שעלות שכרו הקבוע של מנכ"ל מגדל ביטוח, עופר אליהו, עומדת על כ-2.9 מיליון שקל. לשניים זכאות למענקים (הכפופים לאישור האסיפה הכללית) שעשויים להביאם אל מעל לנורמה שהאוצר מקווה להחיל באמצעות תזכיר החוק.

מעדכנים את המדיניות

בקבוצת מנורה מבטחים התייחסו במדיניות התגמול החדשה שפרסמו היום לתזכיר החוק, וציינו בהקשר זה כי "הוטמעו במדיניות התגמול רכיבים המותאמים... לרבות בנוגע לגובה ותמהיל תגמול נושאי המשרה הבכירים במנורה ביטוח - ובכלל זה הפחתה ברמות השכר של נושאי משרה בכירים.

"מבלי לגרוע מהאמור, בהתאם לטובת החברה, ליעדיה ארוכי-הטווח ולגמישותה הניהולית, ועל רקע תנאי תגמול מקובלים בשוק כפי שיהיו מעת לעת, תאמץ מנורה ביטוח את רף התגמול המפורט בתזכיר החוק לכשיחוקק, ובהתאם להוראות המעבר בו, ברוח פניית הממונה הנזכרת לעיל".

בכלל ביטוח , שמנהלה איזי כהן הוביל את דירוג השכר בענף הביטוח ב-2013 עם שכר בעלות כוללת של כ-18 מיליון שקל, ציינו במדיניות החדשה ביחס לתזכיר החוק, כי "החברה תביא בחשבון, בבואה לקבוע את היקף התגמול המרבי לבעל תפקיד מרכזי, את הוראות תזכיר החוק בהתאם לנוסחו הסופי, כפי שיחוקק על-ידי הכנסת". כלומר, בכלל יבחנו את ההוראות לכשיתקבלו, ואינם מתחייבים כעת לאופן שבו יפעלו.

עוד חברה ששולחת נציגים קבועים לצמרת מקבלי השכר היא קבוצת הראל, שאצלה מדובר לכל הפחות בשני המנכ"לים המשותפים, שמעון אלקבץ ומישל סיבוני, שקיבלו ב-2013 שכר בעלות מצרפית של כ-18.6 מיליון שקל.

בהראל, שבשליטת יאיר המבורגר, מציינים בהסתכלות לעתיד כי "לא יאושרו הסכמים חדשים, ולא יעודכנו הסכמים באופן שעלול להביא לחריגה מהרף שייקבע בתזכיר החוק (3.5 מיליון שקל לשנה לפי שעה, ר' ש')".

לגבי מקומות שבהם יידרש עדכון להסכמי שכר קיימים של מנהלים, הראל מציינת כי "המדיניות תעודכן עם חקיקת החוק, ולא יאוחר מיולי 2015".

צרו איתנו קשר *5988