סלינגר: להשיב דמי ניהול עודפים לעמיתים גם לאחר 2009

הממונה על שוק ההון מרחיבה היום הוראה שהוציא קודמה, ומחייבת את קופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח להשיב לעמיתים שנגבו מהם בניגוד להוראות דמי ניהול עודפים לא רק עד סוף 2009 אלא גם לאחר מכן

דורית סלינגר / צילום: לע"מ
דורית סלינגר / צילום: לע"מ

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, דורית סלינגר, מרחיבה היום (ד') הוראה שהוציא קודמה, ומחייבת את קופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח להשיב לעמיתים שנגבו מהם בניגוד להוראות דמי ניהול עודפים לא רק עד סוף 2009 אלא גם לאחר מכן.

על מה מדובר? מביקורות שערך האוצר בעבר עלה כי חברות מנהלות של קופות גמל העלו לעתים דמי ניהול ללא מתן הודעה מראש לעמיתים, וזאת בניגוד להנחיות. הוראות האוצר קובעות כי חברה מנהלת תהיה רשאית לגבות את דמי הניהול המעודכנים רק בתום חודשיים ממועד משלוח ההודעה.

בקיץ שעבר הורה האוצר כי אם חברה מנהלת לא פעלה בהתאם, עליה להשיב לעמית דמי ניהול שנגבו ממנו ביתר, וזאת ביחס להעלאות דמי ניהול בתקופה שהחלה בתחילת 2006 והסתיימה בסוך 2009. עתה קובעת סלינגר כי "ההשבה תכלול דמי ניהול שנגבו מאותם עמיתים, בניגוד להוראת התקנה, גם לאחר תקופת ההשבה (סוף 2009, ר"ש)".

לפיכך, על החברות המנהלות את החיסכון הפנסיוני (לא כולל קרנות פנסיה ותיקות ועוד כמה גופים שאינם עיקר השוק) לבדוק עד סוף השנה הנוכחית את כל החשבונות שבהם הועלו דמי ניהול מאז תחילת 2006, ולהשיב תשלומים עודפים מאז ועד בכלל. או אז על החברות המנהלות להשיב לכל עמית שנגבו ממנו דמי ניהול שלא בהתאם לתקנות את הכספים שנגבו ממנו ביתר.

עוד קובע האוצר כבר בקיץ שעבר כי הכספים שיושבו לעמיתים יישאו ריבית שנתית בשיעור הריבית השקלית הממוצעת בתקופת ההשבה, המפורסמת על ידי החשכ"ל באוצר לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (בשיעור של כ-5.1%) החל מהמועד שבו נגבו דמי ניהול ביתר ועד למועד ביצוע התשלום לפי הוראות הכרעה זו.

הנחיות אלה לא חלות במקרים בהם דמי ניהול נקבעו בהתאם להסכם או הסדר בין החברה המנהלת לבין המעסיק או ארגון או ועד עובדים המייצג את העמיתים (כלומר, בהסכם קולקטיבי/קבוצתי), ובמקרים בהם העלאת דמי הניהול בוצעה בתום תקופת הטבה קצובה בדמי הניהול ולחברה המנהלת יש אסמכתא לכך שלעמית ניתנה הודעה על שיעור ההטבה ועל התקופה שלגביה ניתנה ההטבה. כמו כן, אם ניתנה לעמית הודעה בעניין זה במסגרת הדוח התקופתי לעמית, או בכל מסמך אחר שהועבר לעמית, על העלאת דמי הניהול, תחושב תקופת ההשבה ממועד ההעלאה בפועל ועד חודשיים לאחר ההודעה שניתנה לעמית על העלאת דמי הניהול.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988