גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אישום נגד פרדי רובינסון: "העביר מיליונים בין חברות שלא כדין"

רובינסון, פעיל שוק ההון, כיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר חברת הנדל"ן מילומור וכן כמנכ"ל ויו"ר החברה-הבת שחר המילניום המפעילה בתי-מלון וקזינו ביוון ■ טוען: "העברות הכספים משחר המילניום למילומור נועדו לשרת את מטרות החברות"

פרדי רובינסון / צילום: תמר מצפי
פרדי רובינסון / צילום: תמר מצפי

מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה היום (א') כתב אישום נגד פעיל שוק ההון, פרדי רובינסון, שכיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר החברה הציבורית מילומור, העוסקת בייזום מיזמי בנייה, נדל"ן מניב ותשתיות; וכן מנכ"ל ויו"ר החברה-הבת הציבורית שחר המילניום, המפעילה בתי-מלון ובתי-קזינו ביוון.

זאת, בגין ביצוע משיכות כספים אסורות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, מהחברה-הבת שחר המילניום למילומור, ללא תמורה וללא ביטחונות, כדי לספק מימון זמני ונזילות למילומור, שסבלה ממצוקה כספית קשה.

כתב האישום הוגש גם נגד היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אמיר דינור; חברת מילומור, שהייתה החברה-האם של שחר המילניום; סמנכ"ל הכספים שלה, אורן דואדי; ורואת החשבון שלה, גילה שלייפר.

כתב האישום מייחס לרובינסון, לדואדי ולדינור שורה של עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות דיווח במטרה להטעות. לרובינסון מיוחסות בנוסף גם עבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחת עד. שלייפר מואשמת בסיוע לעבירות דיווח במטרה להטעות.

מדובר בכתב אישום שמוגש 9 שנים לאחר ביצוע המעשים המיוחסים לרובינסון וכ-5 שנים לאחר תום החקירה. ואולם, רק בנובמבר אשתקד זומן רובינסון לשימוע, במסגרתו טען כי לא נפל כל פגם במעשיו, כי הוא לא לקח ולו שקל אחד לכיסו, וכי כל הפרשה עוסקת במערכת יחסים בין שתי חברות ציבוריות.

משיכות החורגות מהמותר

החברה הציבורית מילמור עוסקת במתן שירותי ייעוץ הנדסי ושירותי מדידה ובניהול פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית. היא משמשת גם חברת החזקות לפעילות מגוונת בתחומי התעשייה, הנדל"ן, התקשורת והתיירות.

בין השנים 2007-2005 שימש רובינסון כמנכ"ל מילומור, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בה. במקביל, שימש רובינסון באותן שנים יו"ר הדירקטוריון של שחר המילניום ובעל השליטה בה, והיה בעל השפעה מכרעת על קבלת ההחלטות בחברה. במהלך 2005 אף מונה רובינסון למנכ"ל שחר המילניום, ובמסגרת תפקידו היה בעל זכות חתימה יחיד בחשבונות החברה, וחתם על כל העברות ומשיכות הכספים שלה. במקביל, חתם רובינסון על כל הוצאות כספים מחשבון מילומור.

לפי כתב האישום - שהוגש בידי עו"ד יוני לבני ונחקר על-ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך - בראשית 2005 נקלעה מילומור למצוקה תזרימית, אך שחר המילניום נהנתה באותה תקופה מירמה גבוהה של נזילות.

על רקע זה, נטען באישום, משך רובינסון משחר המילניום, לרוב בסיוע עם אחרים, סכומי כסף בסך מצטבר של 35.4 מיליון שקל לטובת מילומור ולשימושה, "תוך שהוא עושה בשחר המילניום כבשלו".

לפי הנטען, בין הכספים שהועברו משחר המילניום למילומור היו גם סכומי כסף בגין ביטוח דירקטורים.

לפי כתב האישום, בהתאם להתחייבויות בתשקיף ההנפקה, הייתה רשאית שחר המילניום להעביר למילומור תשלום חודשי של דמי ניהול ותשלום בעת הכרזה על דיבידנד. לפיכך, צוין באישום, משיכות הכספים שביצע רובינסון משחר למילמור חרגו מהאמור בתשקיף ההנפקה, בוצעו ללא אישור כדין והיוו טובת הנאה. "משיכות אלה בוצעו ללא תמורה וללא ביטחונות, כדי לספק מימון זמני למילומור, ושלא לשם קידום מטרותיה של שחר", נכתב באישום.

לפי כתב האישום, המשיכות האסורות בוצעו בין השנים 2005-2007, תוך שרובינסון מסתיר את מעשיו ממרבית נושאי המשרה בחברות, ממבקר הפנים של שחר המילניום ומנאמן אגרות החוב שלה, ללא כל אישור, ללא דיווח ובניגוד לדין. באישום מצוין כי עם הצטרפותו למילומור כסמנכ"ל כספים, בראשית נובמבר 2005, ביצע דואדי את המשיכות האסורות בצוותא עם רובינסון.

לפי האישום, כדי שהמשיכות לא יופיעו בדוחות הכספיים, דאג רובינסון - בסיוע של אחרים - בתום כל רבעון לפני פרסום הדוחות, כי מילומור תשיב לשחר מיליניום את הכספים שנטלה ממנה, כך שהמאזן בין החברות יאופס, יעמוד על יתרת זכות לטובת מילומור, או לכל הפחות שיתרת החובה של מילומור לטובת שחר מיליניום תצומצם.

ערבות בלתי מוגבלת

מכתב האישום עולה כי בצד המשיכות האסורות, פעל רובינסון בדרכים נוספות כדי לשפר את מידת הנזילות של מילומור, ובין היתר שיעבד את חשבונה של שחר המילניום לטובת מילומור, ופעל בצוותא עם דינור לכך ששחר המילניום תעניק ערבות בלתי מוגבלת בזמן ובסכום לטובת מילומור, אף זאת ללא אישור, ללא דיווח ובניגוד לדין.

לפי האישום, בתום הרבעון הראשון של 2006 גברו קשיי הנזילות של מילומור, ועל רקע זה פנו רובינסון ודינור לבנק המזרחי, בבקשה כי שחר המילניום תעמיד למילומור ערבות בלתי מוגבלת בסכום ובזמן.

במסגרת הפנייה אישרו רובינסון ודינור בחתימתם כי הדירקטוריון של שחר המילניום אישר את המהלך, הגם שהדירקטוריון כלל לא דן בכך. למעשה, כפי שהיה ידוע לרובינסון ולדינור, הדירקטוריון החליט חודשים אחדים קודם לכן שלא להעמיד מסגרת אשראי למילומור.

בהמשך, נטען, בראשית 2007 שיעבדה שחר המילניום 3 פיקדונות בסכום כולל של כ-6 מיליון שקל לטובת הגדלת מסגרת האשראי של מילומור או של חברה המוחזקת על ידה (חברת רסידו יזום). יצירת השעבודים נעשתה ללא תמורה ובמטרה לספק מימון זמני למילומור או לחברה-הבת שלה, והייתה בגדר טובת הנאה שהעניקה שחר המילניום למילומור.

השהיה בהעברת מסמכים לחקירה

עוד לפי כתב האישום, במארס 2006 הורה דירקטוריון שחר המילניום על ביצוע עבודת ביקורת על-ידי מבקר הפנים של החברה, לבדיקת הקשרים הכספיים בין שחר המילניום למילומור. בעת עריכת הביקורת נמנע רובינסון במשך זמן ממושך מלהעביר למבקר הפנים מסמכים רלוונטיים, ובכלל זה את כרטיס הנהלת החשבונות המשקף את יתרות החובה והזכות במסגרת היחסים הכספיים בין שתי החברות. לבסוף, צוין בדוח שפורסם כי "אין ממצאים משמעותיים אותם יש להציג בפני ועדת הביקורת".

בהמשך, בשלהי 2006, החלה ביקורת של רשות ניירות ערך לבדיקת ההתנהלות בחברת מילומור. לפי כתב האישום, רובינסון, שחשש שדבר המשיכות האסורות יתגלה, פנה לגורמים שונים בחברה בניסיון להסתירן או לפחות להרחיק את עצמו מאחריות להן, ובכך שיבש מהלכי חקירה ומשפט.

רובינסון: "העברות הכספים נועדו לשרת את מטרות החברות"

עורכי דינו של פרדי רובינסון, נבות תל-צור וירון ליפשס ממשרד כספי ושות', מסרו בתגובה להגשת כתב האישום נגדו: "קיבלנו בצער רב את החלטת הפרקליטות להגיש היום, בשלהי שנת 2014, אישום הנוגע לפעולות שבוצעו לפני 9 שנים, בשנת 2005, ואשר החקירה בעניינן הסתיימה לפני יותר מ-5 שנים.

"יודגש כי בכתב האישום אין צל של טענה כי רובינסון, לכאורה, לקח שקל אחד לכיסו הפרטי, והטענות שכן כלולות בו נוגעות אך ורק להעברות כספיות שבוצעו בין שתי חברות ציבוריות שבשליטתו, העברות שבמהלך המשפט יובהר כי נועדו לשרת את מטרות החברות ולקדם את עניינם של ציבור המשקיעים, בעלי המניות ומחזיקי האג"חים של החברות.

"עם כל הצער על הניסיון לפגוע בשמו הטוב וזאת על לא עוול בכפו, רובינסון שם את מבטחו בבית המשפט. הוא סמוך ובטוח כי לאחר ליבון הדברים בפני ערכאה בלתי תלויה ומקצועית, יתברר - גם אם שנים ארוכות לאחר מעשה - כי לא נפל כל פסול במעשיו, כי הוא נקי ללא רבב, וכי ההאשמות המיוחסות לו בכתב האישום הן האשמות-שווא נטולות כל בסיס ויסוד".

עוד כתבות

דונלד טראמפ / צילום: Gripas Yuri -ABACA, רויטרס

האם טראמפ יגביל את ההגנות על רשתות הסושיאל? טיוטה לצו נשיאותי חדש

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לשכתב חוק שהגן מזה זמן רב על טוויטר, פייסבוק וגוגל של אלפאבית מלהיות אחראיות על החומר שמפורסם על-ידי המשתמשים שלהן ● הצו הנשיאותי מגיע לאחר סכסוך של הנשיא עם רשת טוויטר, כשזו סימנה באזהרת "עלולים להטעות" את ציוציו

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

הלקח שנלמד וזה שעדיין לא: כך זרמו (שוב) מיליארדים מהפנסיה שלנו אל יצחק תשובה

כעשור לאחר הקריסה של דלק נדל"ן ולמרות תמרורי האזהרה בצל עסקת נפט ענקית בים הצפוני, מחזיקי האג"ח שוב נקלעים למתיחות עם יצחק תשובה ביחס לאשראי שהעמידו לו ● גם לאחר שהמוסדיים הגיעו להבנות, הם עדיין נקלעו, שוב, למשבר ללא בטוחות וכמעט ללא אפשרויות

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

התגברו העליות בנעילה בוול סטריט: הדאו זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 סגר מעל ל-3,035 נק'

מדד הנאסד"ק קפץ ב-0.8%, ה-S&P 500 זינק ב-1.45% ● באירופה הדאקס קפץ ב-1.3%, הקאק ב-1.7% ● הנפט צנח בכ-5% ● מיקרון זינקה בכ-8% לאחר שהחברה העלתה תחזיות

גיל חובב  / צילום: רלי אברהמי

אוצר מלים: גיל חובב על המילה שסבא שלו, איתמר בן אב"י, המציא בלהט הרגע

הסופר ומבקר המסעדות גיל חובב מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "כייס" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מימין יגאל אונא, ראש מערך הסייבר; ראש המוסד יוסי כהן; ופרופ' איציק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באונ' ת

ראש מערך הסייבר הלאומי: נדרשת היערכות לאומית מול מתקפות הסייבר

יגאל אונא אמר את הדברים בכנס "סייברטק" בהשתתפות בכירים בעולם אבטחת המידע מרחבי העולם ● לדבריו, מתקפת הסייבר שיוחסה לאיראנים נגד מתקני שפכים בישראל היה גורמת לאסון לולא נמנעה ● "נזכור את החודש האחרון כנקודת שינוי בהיסטוריה של מלחמות סייבר מודרניות"

אמי פלמור / צילום: יח"צ

אוצר מלים: אמי פלמור תוהה מתי אנו מתוודעים לחירות

עו"ד אמי פלמור, חברת מועצת התוכן של פייסבוק, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "חירות" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

דעה: עמוד השדרה של המשק תקין - הבנקים בישראל עמדו במבחן משבר הקורונה

מערכת הבנקאות הישראלית הגיעה מוכנה למשבר הקורונה, אף שהוא מאתגר עבורה יותר מאשר המשבר הכלכלי הגדול של 2008

מדפים מלאים בסחורה לאחר חידוש המלאי / צילום: שני אשכנזי, גלובס

הבורסה ננעלה בירידות: ת"א 90 איבד 1.6%, בזן צנחה בעוד 6%

שופרסל דיווחה על קפיצה של 87% ברווח הנקי, דיסקונט על ירידה של 31% ברווח ● גזית גלוב פרסמה דוחות והכריזה על רכישה בחזרה של מניותיה בכ-400 מיליון שקל ● נייס איבדה 2.1%, מזרחי טפחות 2.5%

דורי ושאול נאוי / צילום: יונתן בלום

שאול נאוי מכר לאחיו דורי את מניותיו בחברה ופורש מניהולה

המניות נמכרות תמורת 60 מיליון שקל, בדיסקאונט של 25% על מחיר השוק ● דורי נאוי: "שאול הגיע למסקנה שהוא רוצה ליהנות מהחיים לפני שהוא מזדקן" ● מניית נאוי קרסה ב-50% מתחילת השנה

סמי מיכאל  / צילום: רפי דלויה

אוצר מלים: סמי מיכאל על רוגע שמצא בקולות אנוש עדינים ובלחשושי הטבע

הסופר סמי מיכאל מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "צליל" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

עוגת גבינה חמה בעלי פילו / צילום: קרן אגם

עוגות גבינה, קצת אחרת: עדיין יש מה לחדש בגזרת העוגה לשבועות

עוגת הגבינה היא המלכה הבלתי מעורערת של חג השבועות, ובכל זאת מתברר שעדיין יש מה לחדש בגִזרה הזאת ● הנה כמה עוגות של קרן אגם

מירי רגב צילום תמר מצפי

רגב תוקפת את גנץ בראיון: "לא בשל, צריך לעבור אפייה ולגלות לנו אם הוא סחיט"

את הדברים הקשים אמרה השרה רגב בראיון שצפוי להתפרסם מחר ב"ידיעות אחרונות" ● ממפלגת הליכוד נמסר "הקמפיין הסתיים וזו העת לאחדות. הגיע הזמן להפסיק את המתקפות האישיות מכל צד שהוא. הבחירות מאחורינו והמשימות המשותפות לפנינו ועלינו לשלב ידיים למען אזרחי ישראל"

מוצרי חלב, סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

מלחמות החלב: תנובה יוצאת במבצע חריג בהיקפו כדי להתחרות ראש בראש עם שטראוס

במסגרת המבצע תציע תנובה כי בכל רכישה של 8 מוצרי חלב מתוצרתה, יקבל הלקוח שני מוצרים חינם – הזולים מתוך העשרה ● המבצע שיתקיים בכל נקודות המכירה ברחבי הארץ יתקיים החל מ-1 ביוני ועד 19 לחודש

חיים כצמן, בקניון פרומנדה של אטריום בוורשה 
 / צילום: יח"צ

חיים כצמן על הצניחה במניית גזית גלוב: "יש סנטימנט שלילי לנדל"ן המסחרי - הוא מוטעה"

משבר הקורונה הוביל את ענקית הנדל"ן להפסד של 618 מיליון שקל ברבעון הראשון ● חיים כצמן, המנכ"ל ובעל השליטה: "עברתי כבר משבר אחד או שניים, ואני חושב שנצא מהמשבר הזה הרבה יותר מחוזקים"

כנס לרוכשים פוטנציאליים ביישוב מיתר / צילום: יח"צ

הנחה לחברי מועדון: המודל העסקי של קבוצות רוכשים לדירות

מועדוני לקוחות כמו חבר, הייטקזון ובהצדעה, מציעים ללקוחות שלהם דירות בהנחה או הטבות שוות כסף כמו מעצב צמוד או מוצרי חשמל לבית ● מה מרוויח היזם ממכירה לקבוצות רוכשים, והאם זה באמת משתלם לקונים?

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

טראמפ חתם על צו נשיאותי נגד הרשתית החברתיות

תיוג ציוץ של טראמפ ככזה הדורש בדיקת עובדות הוביל לאסקלציה משמעותית ביחסיו עם טוויטר ופייסבוק ● הצו מטיל מגבלות על חופש הפעולה שלהן וחושף אותן לתביעות

אוצר מילים / עיצוב: גלובס

אוצר מלים: 100 ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם בעברית

מנכ"ל מודרנה סטפן בנסל / צילום: Andrew Harnik, AP

חשש מחקירה נגד מפתחת החיסון לקורונה מודרנה הפיל את המניה

חשד כי החברה וחלק ממנהליה או דירקטורים מטעמה ביצעו עבירות שלא כדין בקשר לתוצאות הניסוי בחיסון לקורונה שפרסמה החברה בתחילת החודש

חללית השיגור של נאס"א וספייסX / צילום: ביל אינגלס, AP

בעקבות מזג האוויר: נדחה שיגור האסטרונאוטים האמריקאים על גבי חללית SpaceX

18 דקות לפני השיגור הודיעה בקרת השיגור לשני האסטרונאוטים כי "בשל תנאי הבטיחות והעובדה שכמה פרמטרים בנוגע למזג האוויר אינם עומדים בהם, אנחנו נאלצים לבטל את השיגור" ● ניסיונות שיגור נוספים נקבעו מראש ל-30 במאי ול-31 במאי

רון פאינרו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אירועים חד פעמיים השנה ואשתקד סייעו למקס לעבור מהפסד לרווח רבעוני למרות הקורונה

חברת כרטיסי האשראי הרוויחה 47 מיליון שקל ברבעון הראשון ● 5.2% ממניות מקס הוקצו ליו"ר, למנכ"ל ולחברי הנהלה נוספים ● בשל משבר הקורונה שב"א רשמה הפסד נוסטרו שחתך את רווחיה