"החלטת המחוזי תסרבל הליכי שומה ותפגע בחופש העיסוק של רוה"ח"

לשכת רו"ח הצטרפה לבקשת ערעור של נישום, בטענה כי החלטת המחוזי שלא לאפשר הבאת ראיות חדשות בעת ערעור על שומה תהפוך את ההתדיינות מול פקיד השומה "מבעלת אוריינטציה חשבונאית להתדיינות משפטית מובהקת"

משרד פקיד שומה / צלם: איל יצהר
משרד פקיד שומה / צלם: איל יצהר

לשכת רואי החשבון יוצאת למלחמה על מעמדם ותפקידם של רואי החשבון בהליכי שומה מול רשות המסים: בבקשה שהגישה הלשכה לבית המשפט העליון להצטרף כ"ידיד בית המשפט" להליך בקשת רשות ערעור שהגישה חברה נגד החלטת פקיד שומה למפעלים גדולים - טוענת הלשכה כי החלטה של המחוזי בתיק, אם תיוותר על כנה, תפגע בחופש העיסוק של רואי החשבון, שלא יוכלו להמשיך ולייצג נישומים מול פקידי השומה ללא ליווי של יועצים משפטיים, תסרבל את הליכי השומה ותגרור התדיינות משפטיות ממושכות ופחות פשרות מול רשות המסים.

מדובר בבקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" להליך של בקשת רשות ערעור שהגישה חברת רובומטיקס טכנולוגיות, העוסקת במכירה, תחזוקה ושירות של מרכזיות תקשורת, על שומה שהוציא לה פקיד השומה למפעלים גדולים (פשמ"ג).

ואולם, הלשכה אינה מתייחסת לגוף החלטתו של פקיד השומה ומיסוי החברה, אלא לקביעות עקרוניות שיצאה תחת ידו של בית המשפט המחוזי במסגרת הליך הערעור על השומה. בהחלטה של השופט מגן אלטוביה נקבע כי יש להורות על מחיקת החלק הארי מתצהיר שהגישה רובומטיקס, לרבות נספחים שצורפו לחלקי התצהיר שנמחקו, שכן אלה לא עלו במסגרת הליכי השומה מול פשמ"ג.

מההחלטה עולה כי בשלב הערעור על שומה, חברה ורואי החשבון שלה אינם רשאים להעלות טענות חדשות או לצרף ראיות חדשות שלא הובאו בעת הליכי השומה, כאשר יסוד ההחלטה הוא כי היה על רובומטיקס להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים בעניינה בשלב ההשגה (ההתדיינות מול פקיד השומה), ומשלא עשתה כן, אין לאפשר לה "מקצה שיפורים" במסגרת הליך הערעור.

על החלטה זו הגישה חברת רובומטיקס בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון; ולבקשת זו מבקשת לשכת רואי החשבון להצטרף, כאמור.

"צוואר בקבוק"

באמצעות עורכי הדין משה מזרחי ועמית קריגל ממשרד עורכי הדין משה מזרחי, נח, קריגל, טוענת הלשכה כי "משמעות החלטת המחוזי היא שינוי מהותי בסביבת ההתדיינות המתקיימת במסגרת הליכי השומה, מהתדיינות בעלת אוריינטציה חשבונאית-מקצועית להתדיינות משפטית מובהקת".

בבקשת הלשכה נטען כי כיוון שהמחוזי קבע כי ראיות שלא הוצגו בשלב השומה אינן יכולות להיות מוצגות בשלב הערעור עליה, הרי שהליכי השומה נדרשים להפוך למסגרת דיונית בה יתמצו כלל ההיבטים המשפטיים של ההליך, לרבות היבטים הנוגעים להמצאת מסמכים ולדיני ראיות.

"גישה זו", נכתב בבקשה, "עלולה לגרום לנזק ממשי לדרך בה מתנהלים הליכי השומה, ולפגיעה ביעילות ההליכים; שינוי מהותי זה בהליכי השומה צפוי לגרום לסרבול גדול של ההליכים, להביא לצורך להידרש לייעוץ משפטי שוטף והדוק בשלב הליכי השומה, הן מצדם של ציבור הנישומים והן מצד רשויות המס, באופן שצפוי ליצור 'צוואר בקבוק' נוסף בהליכי השומה".

הלשכה אף מתייחסת לאופי הליך שמנוהל על-ידי עורכי דין לעומת הליך המתנהל על-ידי רואי חשבון, תוך שהיא רומזת כי עורכי דין לוחמניים וליטיגטוריים יותר. "בשל פערים בדינמיקה המלווה את המעורבות של עורכי הדין בהליך, מטבע הדברים, הגברת המעורבות המשפטית בהליכי השומה צפויה להערכת לשכת רואי החשבון להביא לצמצום מספר התיקים המסתיימים בפשרה ולגידול ממשי במספר התיקים המובאים להכרעה בפני בתי המשפט".

החלטתו של שופט בית המשפט המחוזי אלטוביה, מוסיפה לשכת רואי החשבון, תייקר משמעותית את עלויות הליכי השומה שיתגבשו בשל הצורך בליווי משפטי בשלבי השומה - הן לציבור הנישומים והן לרשויות המס.

"יכולת התמודדות מוגבלת"

עוד טוענת הלשכה כי החלטתו של השופט אלטוביה נוגסת בנתח משמעותי מעיסוקם של רואי החשבון, פוגעת בחופש העיסוק שלהם ועלולה לייתר את הצורך בהם בהליכי שומה. "תיחום שלב הערעור לטענות שנבחנו בהליכי השומה צפוי להשפיע גם על יכולתם של רואי החשבון האמונים על ייצוג המקצועי של הנישומים בחלק הארי של הליכי השומה, לבצע את מלאכתם נאמנה. בהקשר זה, עיצוב הליכי השומה ברוח ההחלטה עלול להביא, בהקשר הרחב יותר, לפגיעה ממשית בחופש העיסוק של רואי החשבון".

מנגד, מוסיפה הלשכה, גם מפקחי המס (רובם ככולם) אינם עורכי דין, כי אם במרבית המקרים בעלי הכשרה כלכלית-חשבונאית, כך שיכולתם להתמודד עם שאלות משפטיות הנוגעות לפרוצדורת ההליך המשפטי ולדיני ראיות מוגבלת אף היא.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988