"האינפלציה הנמוכה תפעיל לחץ לפעולה על בנק ישראל"

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI: "סביבת האינפלציה המקומית צפויה להישאר נמוכה בשנה הקרובה, מכיוון שהיא נובעת ברובה מגורמים מבניים ולא ממחזוריים"

בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי
בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי

"סביבת האינפלציה המקומית צפויה להישאר נמוכה בשנה הקרובה, מכיוון שהיא נובעת ברובה מגורמים מבניים ולא ממחזוריים. אנו מייחסים את הצניחה באינפלציה הבסיסית בעיקר לגורמים מבניים ובראשם: יוקר המחייה על רקע שחיקה ממושכת בשכר הריאלי; עליית מחירים שהתמקדה בשנים האחרונות בצריכה הבסיסית (דיור, מזון, אנרגיה); שימוש מוגבר במיסוי העקיף לסתימת חורים תקציביים שפגע בצריכה הפרטית; אי שוויון גבוה מאוד והתגברות המודעות הצרכנית מאז פרוץ המחאה החברתית". כך כותב רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, בסקירת מאקרו שפרסם היום.

סביבת האינפלציה הבסיסית הנוכחית היא שלילית, כך שתחזית האינפלציה של גוזלן לשנה הקרובה, העומדת על 0.5%, משקפת עלייה מסויימת בסביבת האינפלציה. זאת, על רקע הפחתת הריבית האחרונה והצפי להמשך מגמת הפיחות בשער החליפין של השקל. "מעבר לגורמים המבניים אותם ציינו, סבבית האינפלציה הנמוכה צפויה להיתמך גם בירידה במחירי הסחורות העולם. כמו כן, התחזית נשענת על צפי לתרומה מתונה יותר מצד העלויות, בפרט בסעיפי הדיור והמזון וכן ציפיה לירידת מחירים בשוק התקשורת בשנה הקרובה ולירידה בתעריף החשמל והמים".

להערכתו, צפויה אינפלציה מצטברת אפסית ב-3 המדדים הקרובים: מדד אוקטובר צפוי לעלות ב-0.1%-0.2%, מדד נובמבר לרדת בשיעור של 0.3%-0.4% ומדד דצמבר צפוי לעלות בשיעור של 0.1%. "מעבר לגורמים העונתיים המדדים הקרובים צפויים להיות מושפעים מהירידה במחירי הסחורות בעולם, מהיחלשות השקל ומסביבת האינפלציה הבסיסית הנמוכה המשקפת את הביקושים המתונים במשק".

"הערכתנו כי האינפלציה צפויה להישאר בטריטוריה שלילית בשני הרבעונים הקרובים ולהיות מתחת לגבול התחתון לאורך השנה הקרובה, צפויה להפעיל לחץ לפעולה על בנק ישראל. לפיכך אנו מעריכים כי בנק ישראל ישאף להמשיך את מגמת ההיחלשות של השקל, מכיוון שזהו הערוץ היחיד דרכו בנק ישראל יכול בשלב זה להשפיע על עלייה מסויימת בסביבת האינפלציה".

"ההתפתחויות האחרונות בשווקים בעולם, שהובילו לירידה בציפיות להעלאת הריבית בארה"ב, במקביל להרחבה מוניטארית בגוש היורו ולירידה בסביבת האינפלציה המקומית מקרבים הפחתת ריבית נוספת של 0.1%-0.15% באחת משתי ההחלטות הקרובות. במידה ולא יירשם שינוי בסביבת האינפלציה לאחר הפחתה נוספת בריבית, ההסתברות לקביעת רצפה לשע"ח תעלה באופן משמעותי", כותב גוזלן.

צרו איתנו קשר *5988