נת"ע: מאות פרוטוקולים לא חתומים ופטור ממכרזים לא כחוק

‎‎דוח המבקר מגלה ליקויים בניהול הרכש והמכרזים בפרויקט הרכבת הקלה בת"א

הרכבת הקלה בתל אביב / צילום הדמיה: יחצ
הרכבת הקלה בתל אביב / צילום הדמיה: יחצ

‎‎מאות פרוטוקולים לא חתומים של ועדת המכרזים, איוש משרות ללא מכרז, פטור ממכרזים שלא על-פי חוק והורדת תנאי הסף של מכרזים גם אחרי שפורסמו - אלה הממצאים שעולים מדוח מבקר המדינה, יוסף שפירא, לגבי התנהלותה של חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) שבידיה מופקדת הקמת הרכבת הקלה בתל-אביב‎.‎‏

עוד מדגיש הדוח כי קיים חוסר כוח-אדם רב במקצועות הליבה ובשדרת הניהול, מה שעלול לפגוע בהתנהלותה של נת"ע ולהקשות עליה לעמוד ביעדיה ובמשימותיה הבסיסיות‎.‎‏

על-פי הדוח, הכשל העיקרי של נת"ע הוא בהוצאת מכרזים לא תקינים. כך, למשל, פורסמו מכרזים בלא שהיה בידי החברה תכנון מלא לפרויקט - מה שמוביל לביצוע עבודה לקויה. כמו כן, במכרז פירי השילוח שהוציאה נת"ע נעשו 4 שינויים בתנאי הסף של המכרז על פני חודשיים, שלושה מהם אף לאחר פרסום המכרז. "הדבר מצביע לכאורה על הכנה לקויה של המכרז".

‏מבחינת כוח-האדם החסר, נטען בדוח, כי רק שליש מתוך המשרות של אגף הרכש והמכרזים מאוישות, דבר הגורם לכך שהרכש נעשה באופן מבוזר ולא יעיל. לדעת משרד מבקר המדינה, בהתחשב בהיקף הפעילות הכספית של נת"ע ובהיקף הרכש המגיע למאות מיליוני שקלים בשנה, איוש כה מצומצם של המשרות באגף הרכש עלול לעורר חשש שפעילות הרכש אינה מתבצעת בצורה המיטבית. היעדר ריכוז מסמכים של הליכי מכרז באגף הרכש, הזמן הנדרש לאיתורם ולעתים אי-מציאת המסמכים המקוריים שהוצגו בוועדת המכרזים מצביעים על כשל בניהול הרכש שפוגע בבקרה הפנימית‎.‎‏

‏מנת"ע נמסר בתגובה כי "נת"ע רואה חשיבות רבה בדוח המבקר ובמוסד הביקורת, ומאחר שהדוח עוסק בתקופה שקדמה למינוי המנכ"ל והצוות הבכיר החדש, החברה כבר שינתה באופן ממשי את דפוסי פעולתה והתנהלותה‎.‎

בד-בבד, נת"ע פעלה ופועלת לתיקון הליקויים עליהם הצביע המבקר, תוך שהקשתה על עצמה ביישום כללי מינהל תקין מחמירים וקפדניים, כפי שמצופה מחברה ממשלתית ציבורית שבפניה משימה לאומית אדירת-ממדים". ‏‎‎‏

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988