המשביר מחייבת אוטומטית ב-100 ש' על חידוש כרטיס מועדון

תגובת המשביר: "נשלח זיכוי על סך 50 שקל והלקוחות מקבלים תזכורות טרום החיוב"

המשביר החדש לצרכן המשביר לצרכן / צלם: אריאל ירוזלימסקי
המשביר החדש לצרכן המשביר לצרכן / צלם: אריאל ירוזלימסקי

אם אתם חברים במועדון קלאב 365 של המשביר לצרכן ותוקף החברות שלכם במועדון פג לאחרונה, כדאי שתבדקו אם חויבתם ב-100 שקל כדי לחדש את החברות, וזאת מבלי שביקשתם זאת ביוזמתכם.

פנייה שהגיעה ל"גלובס" לאחרונה מגלה שבניגוד למקובל במועדוני לקוחות אחרים, החברות במועדון הלקוחות של המשביר אינה מסתיימת באופן אוטומטי כעבור שנה, אלא מתחדשת תוך גביית תשלום, מבלי לבקש את אישור החבר.

אלא שהחידוש האוטומטי נעשה באופן מתוחכם, כפי שעולה מתלונתו של י', חבר מועדון קלאב 365. י' לא קיבל מכתב כי חברותו במועדון הלקוחות עומדת לפוג. הוא קיבל מכתב המבשר לו בדבר הטבת הצטרפות בסך 50 שקל - מחצית מדמי החבר שחויב - ורק כך הבין שחודשה החברות במועדון ללא אישורו ובוודאי שלא מיוזמתו.

לשון המכתב שקיבל הייתה זו: "כדי שתוכל ליהנות גם בשנה הקרובה מכל ההטבות, חודשה חברותך בקלאב 365 לשנה נוספת. בחודש זה חויב כרטיס הקלאב 365 בסך 100 שקל בגין דמי חבר לשנה הקרובה ואנו מעניקים לך 50 בחזרה".

"האם מותר לבית עסק לחייב את כרטיס האשראי שלי ללא אישורי ומבלי שביקשתי?" תהה י' בפנייתו ל"גלובס", "מטשטשים את העובדה שחייבו אותי 100 שקל, באמצעות שובר מתנה של 50 שקל בחזרה". לדבריו, ההטבה הזאת יצרה אצלו את הרושם שמטרתה שלא יתלונן או יבטל אל החברות.

תגובת המשביר: בחברה מציינים שהצרכן קיבל התראות בפירוט חיובי האשראי שלו, ובהן נאמר כי הוא יחויב בדמי חבר בתום שנת החברות העומדת להסתיים: "חברותם של חברי מועדון 365 המחזיקים בכרטיס האשראי, מחודשת באמצעות חיוב כרטיס האשראי על סך 100 שקל לשנה ונשלח זיכוי על סך 50 שקל כפי שקיבל הלקוח. בהתאם לחוק, מקבלים הלקוחות שבנדון תזכורות טרום החיוב, באמצעות דף הפירוט החודשי שנשלח מכאל".

משמעות ההתנהלות של המשביר היא שרק אם הצרכן היה מסרב באופן אקטיבי - היה נמנע חידוש החברות והייתה נמנעת הגבייה. האם מדובר בסיטואציה לגיטימית? מרבית הצרכנים המצטרפים למועדון לקוחות לשנה, יוצאים מהנחה הפוכה: בתום השנה תסתיים החברות באופן אוטומטי, והם יבחרו אם לחדשה או לא - בוודאי אם החברות כרוכה בתשלום.

במשביר כאמור סבורים אחרת, ואף טוענים כי החוק עומד לצדם. אלא שבדיקת "גלובס" מגלה שהחיוב האמור לא עומד בקנה אחד עם החוק: "כאשר מדובר בחידוש חברות מועדון בלבד ולא בחידוש כרטיס אשראי, אזי הם לא יכולים לחדש באופן אוטומטי את החברות - אלא עליהם לבקש הסכמה פוזיטיבית להמשך העסקה", מסבירה עו"ד חנה וינשטוק טירי, יועצת משפטית ברשות להגנת הצרכן.

בשלב זה האופציה היחידה להעניש בתי עסק שעושים ככל העולה על רוחם היא באמצעות תביעה שיכול הצרכן להגיש ולקבל פיצויים של עד 10,000 שקל בהתאם לפסיקת בית המשפט. במקרה הזה, לשם ביטול העסקה, מציעים ברשות להגנת הצרכן להשתמש במינוח של הכחשת עסקה, משום שאם הצרכן יבקש לבטל את העסקה תתפרש בקשתו כהודאה בביצוע העסקה עצמה.

בשלב זה מתנה מועדון הלקוחות את השבת כספו של הלקוח בכך שיסור לסניף ויחזיר את השובר - דרישה שמעוררת את זעם הלקוח: "הרי ממילא לא ניתן לעשות שימוש בשובר אם אני לא חבר יותר, מדוע עליי לטרוח לגשת לסניף?". בנושא זה מציינים ברשות להגנת הצרכן שלא ניתן לחייב את הצרכן לסור לסניף במטרה לקבל את כספו חזרה, משום שהביטול מעוגן בחוק ביטול עסקה קצובה.

ומה עם סנקציה? הבשורות הטובות הן שמ-1 בינואר 2015 התמונה תשתנה כשייכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת הצרכן, שיעניק לרשות סמכות להטיל עיצומים כספיים על בתי עסק המפרים את החוק - גם במקרים כמו אלה. החוק יאפשר להטיל קנס של 45,000 שקל לכל הפרה, כלומר מול כל לקוח ולקוח. כך שחידוש אוטומטי במועדון המשביר למאות אלפי חברי המועדון - יחשב כהפרה עליה יכול בית העסק לקבל קנס משמעותי בהחלט.

"לפי התקנון"

תגובת כאל365: "לקוח המבקש לקבל כרטיס כאל 365 ממלא טפסי הצטרפות, הכוללים הצהרה ואישור כי דמי החבר השנתיים, בסך 100 שקל, נגבים באמצעות כרטיס כאל 365 אחת לשנה, וכי תינתן ללקוח הודעה מראש בדבר החיוב הצפוי, ואם הלקוח לא יודיע על התנגדותו, יש לראות בכך את הסכמתו לחיובים החוזרים והמשך חברותו במועדון הלקוחות. בהתאם לכך, נשלח ללקוח אחת לשנה, עם חידוש החברות, שובר מתנה בסך 50 שקל, למימוש במגוון רשתות המעניקות הטבה לחברי המועדון. אופן חידוש החברות האוטומטי אף מצויין מפורשות בתקנון Club 365 ו-Cal 365 המופיעים באתר מועדון 365 ומחולק לכל לקוח המצטרף למועדון.

"הלקוח מקבל 3 הודעות מראש - קודם למועד החיוב: 90 יום, 60 יום ו-30 יום לפני מועד החיוב. לקוח שחויב לאחר שקיבל את ההודעות, ומבקש לבטל את החיוב, יכול לעשות כן תוך 45 יום ממועד החיוב, ובלבד שלא עשה שימוש בהטבות.

"במקרה האמור, מדובר בלקוח שחתם על הצהרה ואישור בדבר ידיעתו והסכמתו לחיוב כרטיס כאל 365 בדמי החבר השנתיים. הוא חוייב בדמי החבר השנתיים בחודש ספטמבר 2014, לאחר שנשלחו לו 3 ההודעות המקדימות בדבר החיוב הצפוי, ונשלח אליו שובר הטבה בסך 50 שקל.

"הלקוח התלונן לראשונה ביום 17/11/2014, עד אז לא ביקש לבטל את הכרטיס בשום שלב. כשהתקבלה פנייתו, הובהר לו כי החיוב יבוטל וכרטיס האשראי יזוכה. הוא התבקש להשיב את שובר המתנה, אך סירב. הוסבר לו כי לא יוכל להחזיק בשובר שלא ניתן לביטול ומהווה כסף לכל דבר, ומנגד לדרוש את ביטול חברותו והשבת דמי החבר. ברגע שיושב השובר, יזוכה הלקוח.

תגובת כאל: "בעת הצטרפות לכרטיס אשראי 365Cal חותם הלקוח על טפסי הצטרפות הכוללים מלבד בקשה להנפקת כרטיס אשראי גם בקשת הצטרפות למועדון 365, במסגרת בקשת ההצטרפות האמורה נותן המועדון גילוי מלא ללקוח אודות דמי החבר של המועדון. יש להדגיש כי תשלום דמי החבר נגבים על ידי מועדון 365, וחברת Cal משמשת רק כגורם מתפעל להעברת התשלום. יצוין כי, לפני חיוב דמי החבר השנתיים נשלחת ללקוח הודעה על מועד החידוש, כמו כן נמסרים ללקוח מספר טלפון להתקשרות במידה ואין ברצונו לחדש את החברות במועדון".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נתח שוק וצרכנות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988