עלייה של 9.1% בנזק הכלכלי מהפשיעה בשנת 2014

המשרד לביטחון הפנים: הנזק הכלכלי שנגרם למדינה כתוצאה מהפשיעה ב-2014 עמד על 15.8 מיליארד שקל ■ ארדן: נמשיך לפעול בנחישות לצמצום הפשיעה והנזק הכלכלי ממנה

דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הנזק הכלכלי שנגרם למדינה כתוצאה מהפשיעה בשנת 2014 היה 15.8 מיליארד שקל - כך עולה מדוח שמפרסם היום (ב') אגף תכנון, תקצוב ובקרה במשרד לביטחון הפנים.

לפי הדוח, העלייה בנזק הכלכלי מחזירה את היקף הנזק לרמתו בשנים 2009-2010, ומדובר בעלייה חדה של 9.1% ביחס לנזק הכלכלי בשנת 2013. עלייה חדה נרשמה גם בנזק הממוצע למקרה פשיעה - עלייה של 10.7%.

הדוח מציין כי הנזק הכלכלי המצטבר למדינה מתופעת הפשיעה בשנים 2001-2014 מגיע, לפי אומדן המשרד לביטחון הפנים, לכ-228 מיליארד שקל.

עוד עולה כי הנזק הכלכלי הממוצע למקרה פשיעה עמד בשנת 2014 על כ-12,259 שקל - עלייה של 10.7% לעומת 2013. הנזק הכלכלי הכבד ביותר נגרם על-ידי מקרי רצח, בהם נאמד הנזק הממוצע על כ-2.3 מיליוני שקל.

הדוח מנתח גם את הנזק שנגרם לפי סוגי עבירות, וקובע כי עבירות מין גורמות נזק כלכלי ממוצע של כ-40.4 אלף שקל למקרה, עבירות אלימות - כ-39.1 אלף שקל בממוצע למקרה, הנזק הכלכלי הממוצע מעבירות רכוש נאמד בכ-10,100 שקל, והנזק מעבירות מירמה נאמד כ-7,000 שקל בממוצע.

מחברי הדוח מציינים כי למרות העלייה בנזק הכלכלי בשנת 2014, "נטל הפשיעה" (הנזק הכלכלי כתוצאה מהפשיעה כאחוז מהתמ"ג) נשאר יציב ועמד בשנת 2014 על כ-1.5% מהתמ"ג, עלייה מזערית לעומת שנת 2013, בה עמד הנטל על כ-1.4%.

"מס הפשיעה" - הנזק הכלכלי כתוצאה מתופעת הפשיעה לנפש - עמד בשנת 2014 על 1,921 שקל, עלייה משמעותית בשיעור של 7% לעומת שנת 2013. למרות העלייה נשאר "מס הפשיעה" בשנת 2014 נמוך יחסית, ומאז החל המשרד לביטחון הפנים לאמוד את הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה, נרשמה ירידה ב"מס הפשיעה" בשיעור של 30.4%.

עבירות האלימות, כולל רצח ועבירות מין, הסבו בשנת 2014 כ-34.4% מכלל הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה. בכך ממשיכה העלייה בחלקן של עבירות אלה בכלל הנזק הכלכלי שנאמד בשנת 2014 ועומדת על כ-6 מיליארד שקל - עלייה של כ-30% לעומת שנת 2013. לעומת עבירות האלימות נרשמה בשנת 2014 ירידה נוספת בחלקן של עבירות הרכוש בכלל הנזק הכלכלי, לכ-22% לעומת 25% בשנת 2013.

במקביל לעלייה בכלל הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה, נרשמה גם עלייה בנזק הכלכלי מעבירות סל "ביטחון אישי", סל עבירות המורכב מסוגי עבירות המשפיעות בצורה ניכרת על תחושת הביטחון האישי. בשנת 2014 עלה הנזק הכלכלי מעבירות סל "ביטחון אישי" בשיעור של 18.6% לעומת 2013, במידה רבה כתוצאה מהעלייה של הנזק שנגרם מעבירות אלימות.

השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, בהתייחסו לדוח, ציין כי תופעת הפשיעה מסבה למדינה ולאזרחיה נזק רב, וכי יש להמשיך לפעול בנחישות לצמצום התופעה והנזק הכלכלי שנגרם.

עוד ציין ארדן כי מדיניות המשרד לביטחון הפנים, המתמקדת בשיפור הביטחון האישי של האזרח, נקבעה במטרה להביא לשיפור באיכות חייהם של אזרחי המדינה ולחיזוק התשתית החברתית-כלכלית של המדינה והחוסן הלאומי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988