הבנקים הגדולים פרסמו דוחות - והאנליסטים מנתחים ומחלקים ציונים

הפועלים בלט, מזרחי טפחות הרשים, ואילו לאומי, דיסקונט והבינלאומי הציגו דוחות רבעוניים פושרים יחסית

ציון קינן / צילום: תמר מצפי
ציון קינן / צילום: תמר מצפי

אתמול (ד') פרסמו ארבעה מבין חמשת הבנקים הגדולים את תוצאותיהם למחצית הראשונה של 2015, והצטרפו בכך למזרחי טפחות שעשה זאת מספר ימים לפני כן. בשוק קיבלו את התוצאות בתחושה מעורבת. האנליסטים תמימי דעים לגבי העובדה שבנק הפועלים הוא המצטיין ברבעון השני, והם מחמיאים גם למזרחי טפחות שהשיג תוצאות מרשימות. לעומת זאת, הבנקים לאומי , דיסקונט והבינלאומי השיגו תוצאות שלכל היותר עלו בקנה אחד עם הציפיות המוקדמות. אלה הנתונים המרכזיים מתוך דוחות הבנקים לרבעון החולף:

55.2% היה שיעור היעילות התפעולית של בנק הפועלים ברבעון השני של 2015 - הגבוהה בענף. יחד עם הפרשים חיוביים במדד (עלייה של 1.1% ברבעון השני לעומת ירידה של 1.4% ברבעון המקביל אשתקד) הצליח הפועלים לרשום רווח רבעוני נקי של 886 מיליון שקל, צמיחה של כ-13.3%.

בסיכום המחצית הראשונה רשם הבנק בניהולו של ציון קינן רווח של 1.69 מיליארד שקל, עלייה של 12.3% בהשוואה למחצית המקבילה. את השיפור ביעילות התפעולית ניתן לייחס לירידה בהוצאות הבנק בשיעור של כ-4%, לרבות ירידה של כ-3.5% בהוצאות השכר ביחס לתקופה המקבילה.

התשואה על הון של הפועלים במחצית עמדה על כ-11%, והיא אפשרה לבנק להצהיר על חלוקת דיבידנד של 177 מיליון שקל, המשקף תשואה שנתית של 2.4% - כפי שמעריך מיכה גולדברג, מנהל מחלקת המחקר של אקסלנס ברוקראז'. בניתוחו מציין גולדברג כי הרווח הגבוה של הפועלים נבע בעיקר מרווחי מסחר גבוהים של כ-268 מיליון שקל, רווחי מימון שעלו ב-8% על התחזית באקסלנס ועלויות הנמוכות ב-1.5% משצפו שם. לצד אלו נרשמה עלייה מאכזבת בהפרשה להפסדי אשראי (כ-60 מיליון שקל לעומת ריקברי של כ-3 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד). בבנק מסבירים את ההפרשה הגבוהה יחסית על ידי שינוי בחשיפה למגזרים שונים.

גם בלידר שוקי הון חיוביים לגבי תוצאות הפועלים. סמנכ"ל המחקר אלון גלזר מציין בעיקר את הגידול החד בהכנסות המימוניות וביצוע מהלכי ההתייעלות התורמים משמעותית להפחתת ההוצאות, לרבות עלויות השכר. גלזר מוסיף כי חלה עלייה באשראי לציבור בשיעור של 2.6% מתחילת 2015, כאשר את הצמיחה מובילים מגזר משקי הבית (עלייה של 2.2% בהשוואה לרבעון הקודם) והגידול באשראי לעסקים הקטנים והבינוניים (גידול של 1.5%), שקוזזו במעט בעם ירידה של כ-1.7% באשראי העסקי.

למרות התוצאות החיוביות, בקרב האנליסטים השונים ישנו חשש עדיין מההשפעות הפוטנציאליות של חקירת העלמות המס בבנק הפועלים בארה"ב, מסוף 2013.

518 מיליון שקל, זהו הרווח הרבעוני שהציג בנק לאומי, יותר מכפול לעומת הרבעון המקביל. במחצית השנה הגיע הרווח הנקי לכ-1.7 מיליארד שקל, כפול מבתקופה המקבילה אשתקד וגבוה אף מהרווח של בנק הפועלים.

למרות זאת, סבורים מרבית האנליסטים כי התוצאות הרבעוניות סבירות עד מאכזבות, שכן התשואה על ההון של הבנק עמדה על 7.8% בלבד. בסיכום המחצית עמדה התשואה על ההון על 13.1% -הגבוהה בענף, ואולם כשמנטרלים את ההכנסות החד פעמיות שרשם לאומי ממימושי המניות הרווחיים של החברה לישראל ומובילאיי, מקבלים תשואה נמוכה משמעותית.

הוצאות השכר של לאומי עלו בשיעור של 1% במחצית לסך של 2.76 מיליארד שקל. עדי סקופ, אנליסט הבנקים של אי.בי.אי, מציין כי הוצאות ההתחייבויות הפנסיוניות עבור עובדי לאומי הוונו לפי שיעור אג"ח ממשלתית בישראל פלוס המרווח הקונצרני האמריקאי. הוא מדגיש כי הוצאות אלו תלויות בפער בין עקום הריבית בישראל לבין עקום פרמיית הסיכון האמריקאית.

12.4% הייתה התשואה על ההון של בנק מזרחי טפחות ברבעון השני, הגבוהה במערכת הבנקאית בישראל. לגבי תוצאות מזרחי טפחות, ציין אמיר אדר, מנהל מחלקת המחקר במיטב דש, כי הן טובות יותר מהתחזיות - רווח נקי של 330 מיליון שקל ושיעור הלימות הון של 9.3%. אדר הדגיש עוד את הגידול בתיק האשראי, בשיעור של כ-1.1% לעומת הרבעון הקודם, כאשר תיק המשכנתאות זינק בכ-2.99 מיליארד שקל, ומנגד חלה ירידה בסקטור העסקי של כ-2 מיליארד שקל.

76% הוא שיעור העלייה ברווחי דיסקונט במחצית הראשונה, ל-522 מיליון שקל, כאשר ברבעון השני היה הרווח 270 מליון שקל (שיפור של 68%). אדר ממיטב דש מציין כי השיפור נובע ברובו מריקברי של חובות מסופקים בהיקף של כ-28 מיליון שקל. הלימות ההון של דיסקונט עמדה על 9.5% לעומת כ-9.4% ברבעון המקביל, והתשואה על ההון הרבעונית הסתכמה בכ-8.6%. האשראי של הבנק לציבור ירד בכ-1.2% ברבעון, בעיקר בסקטור העסקי, ומנגד נרשמה עלייה באשראי למשקי הבית (2.1%) ולעסקים קטנים (1.9%).

118 מיליון שקל, היה הרווח הרבעוני של הבנק הבינלאומי, בניהולה של סמדר ברבר צדיק, ירידה של 21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במיטב דש סבורים כי התוצאות סבירות ובהתאם לצפי, כשהרווח הרבעוני משקף תשואה על ההון של 7%. האנליסט אדר מציין שכאשר מנטרלים את ההפרשה בגין מיזוג החברות הבנות יובנק ופאגי, וכן את ההוצאה החשבונאית בגין עודף עלות הרכישה בבנק אוצר החייל, מתקבלת תשואה להון של 8.5%, המדגישה כי מאמצי ההתייעלות של הבינלאומי מתחילים להיראות.

בבינלאומי מציינים בקשר לכך כי בוצעה הפרשה של 11 מיליון שקל נטו בגין מיזוג יובנק ופאגי, שצפוי להיכנס לתוקף בסוף 2015, ויהיה כרוך בעתיד בפרישת עובדים בעיקר במטה יובנק. עוד מזכירים בבינלאומי את המימוש החד פעמי אשתקד ממכירת פיבי לונדון, שהניב רווח הון של 26 מיליון שקל.

פרמטרים מרכזיים מתוך תוצאות הבנקים
 פרמטרים מרכזיים מתוך תוצאות הבנקים

צרו איתנו קשר *5988