גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

יובל שלום נגד אייל בקשי: צו מניעה נגד גיוס הון של ברק קפיטל

ביהמ"ש הוציא צו מניעה זמני האוסר על ברק קפיטל מקבוצת דלק להשלים הליך גיוס הון, חוב והקצאת מניות, וזאת עקב טענותיו של יובל שלום לקיפוח זכויותיו

אייל בקשי / צלם: בן יוסטר
אייל בקשי / צלם: בן יוסטר

מערכה נוסף במאבק הכוחות בין יובל שלום, מבעלי המניות בחברת המסחר בניירות ערך ברק קפיטל, לבין בעל השליטה בחברה, אייל בקשי. לבקשת שלום, בית המשפט המחוזי בתל-אביב הוציא צו מניעה זמני האוסר על ברק קפיטל להשלים מהלך בזק של גיוס הון וחוב, עקב טענה לקיפוח זכויותיו.

בבקשה לבית המשפט, שהוגשה באמצעות עו"ד גיא גיסין, נטען כי בקשי מנסה לדלל את החזקותיו של שלום בכל דרך ו"להראות לו את הדרך החוצה" מהחברה, תוך פגיעה מכוונת בזכויותיו ובשווי השקעתו העצומה בברק קפיטל. בקשי, כך טוען שלום, עושה זאת "באין-ספור דרכים תוך התעמרות חוזרת ונשנית בו ובזכויותיו".

ברק קפיטל היא חברה פרטית העוסקת בעיקר במסחר עצמי (נוסטרו) בניירות ערך ומכשירים פיננסים בארץ ובחו"ל ובפעילות חיתום. בעבר הייתה ברק קפיטל שותפה בחברת תעודות הסל אינדקס, שנמכרה בשנת 2011 לדש איפקס לפי שווי חברה של 80 מיליון שקל. בעל השליטה בחברה, אייל בקשי, מחזיק ב-92.3% ממניותיה של ברק קפיטל.

שלום פועל מזה כ-15 שנים, בעצמו ובאמצעות חברת עמירדן השקעות בע"מ, כסוחר, שותף ובעל מניות בברק קפיטל. הפעם, לטענתו, מדובר בהליך הצעת זכויות שבקשי מתיימר להוביל בחטף ובניגוד לתקנון החברה. זאת, על מנת ליצור מצב שבו שלום לא יוכל להעריך את כדאיות ההשתתפות בהצעת הזכויות וייאלץ לבחור בין אחת משתי אפשרויות רעות: או שהחזקותיו ידוללו לכדי חמישית ממה שהן כיום; או שהוא ייאלץ להזרים סכומי עתק נוספים לחברה, להמיר את זכותו להחזר הלוואות מהחברה לאג"ח צמיתות, כאשר בעל השליטה מותיר בידיו את כל שיקול-הדעת, את כל המידע והשליטה ואפילו את היכולת של החברה להשיב לבעל השליטה עצמו את המימון שהעמיד לחברה - מבלי להחזיר במקביל את השקעתו של שלום.

על-פי הצעת הנפקת הזכויות, חיזוק ההון של החברה ייעשה באמצעות הקצאת מניות לבעלי מניות קיימים שיסכימו להעמיד את המימון הנדרש לחברה, באמצעות רכישת איגרות חוב צמיתות, ללא תאריך פירעון וללא זכות למי מהמחזיקים לדרוש פירעון.

בפועל, נטען בבקשתו של שלום, גיוס המימון נעשה באמצעות המרת חובות של החברה למי מבעלי המניות, בסך כולל של 280 מיליון שקל למעמד של חוב צמית ללא מועד פירעון. כך, נטען, המימון שיוזרם לחברה במסגרת ההליך יוגדר מבחינה חשבונאית כ"חוב", אולם למעשה הוא מהווה "הון", משום שהוא נחות לעומת חובות אחרים, ואין לו מועד פירעון.

טענה ל"קיפוח חמור"

המאבק בין בעלי המניות בברק קפיטל החל בספטמבר 2014, כששלום, שהחזיק אז 2.2% ממניות ברק קפיטל, טען בתביעה שהגיש כי קבוצת דלק ואייל בקשי רוקנו את קופת החברה בניגוד לטובתה. זאת, לאחר שבסוף יוני באותה שנה הודיעה קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה כי היא מוכרת את חלקה בברק קפיטל למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אייל בקשי, תמורת 237 מיליון שקל, כשמרבית הסכום (137 מיליון שקל) תועמד על-ידה כהלוואת מוכר.

שלום טען אז, באמצעות עו"ד גיא גיסין, כי העסקה גרמה ל"קיפוח חמור" של בעלי מניות המיעוט בברק קפיטל, עד כדי "עושק וכפייה", והוא מבקש כי זכויותיו לא ייפגעו.

כתב התביעה התבסס על חלוקת דיבידנד בהיקף של 370 מיליון שקל עליו הכריזה ברק קפיטל בסמוך למועד חתימת העסקה. לטענת התובע, החלטתם של בקשי וקבוצת דלק, שכל אחד מהם החזיק בכ-46% ממניות החברה, לחלק דיבידנד בגובה ההון העצמי של ברק קפיטל נכון לסוף 2013, נועדה לשרת את מטרות העסקה ולא עולה בקנה אחד עם צרכיה וטובתה של החברה.

"כתוצאה מחלוקת הדיבידנד, רוקנה למעשה ברק קפיטל מכל ההון העצמי המוחשי שלה", נכתב בתביעה. "אחרי ההחלטה על חלוקת הדיבידנד והחזר הלוואות הבעלים, מכרה דלק את מניותיה בחברה לבקשי בתמורה אפסית".

למעשה, שלום טען כי קבוצת דלק ובקשי הסכימו ביניהם על "עסקה סיבובית", מבלי לעדכן את בעלי המניות האחרים מה השיקולים שעמדו מאחוריה, ובאפשרות שמניותיהם וזכויותיהם יהפכו לכלי שרת לטובת בעלי השליטה.

ההליך המשפטי נסגר לאחר שבית המשפט חייב את דלק ואת בקשי לתת לשלום זכות לרכוש מניות באופן יחסי לרכישה של בקשי עצמו, והוא אכן ניצל זאת והגדיל את החזקותיו בחברה ל-3.2%.

בבקשה הנוכחית שהגיש שלום בשבוע שעבר לבית המשפט, נטען כי בקשי מסרב להשלים עם הוראת בית המשפט ומנסה לדלל את החזקותיו בכל דרך. לטענתו, ברק קפיטל פרסמה את הצעת הזכויות בתואנה כי נוצר לה "אילוץ" המחייב אותה לבצע גיוס הון מהותי, זאת לאור "שינויים בשווקים הפיננסיים", תנודות במטבעות המובילים ובשווקי הריבית ועוד.

שלום טוען כי כתוצאה מאותם שינויים הודיעה החברה, "לפתע פתאום", כי נדרשה על-ידי הבנק המממן העיקרי שלה לחזק את מבנה ההון שלה בערב חופשת סוכות האחרונה, וטענה כי אין מנוס מלבצע זאת ב"היסטריה" תוך 14 ימים לכל היותר, ש-12 ימים מתוכם היו סופי שבוע, חגים ופגרת בית משפט, וכאשר כל המעורבים ועורכי דינם שהו בחופשות בחו"ל.

ואולם, לטענת שלום, תקנון החברה חזה מראש סיטואציה כזו, בה החברה "תיאלץ, מכל סיבה שהיא, לגייס הון נוסף", וקבע בדיוק מהם התנאים לדילול החזקות בעלי מניות, שלא ייענו לפנייה אליהם, להזרים את חלקם היחסי בהון הנוסף הנדרש.

לדבריו, החברה מפרה כעת את התנאים הללו, ובקשי, שמתעלם מן המנגנון המפורש לגיוס הון שנקבע בתקנון, הודיע על דילול מיידי אדיר (לכדי חמישית מההחזקות הנוכחיות) לכל מי שלא יענה לדרישתו להשתתף בהצעת הזכויות.

שלום טוען עוד כי לא רק שלצורך גיוס ההון החברה ובעל השליטה כלל לא פנו אליו לצורך קביעת שווי החברה, אלא שמהצעת הזכויות כלל לא ניתן להבין מה שווי החברה לפיו יתבצע הדילול של מי שלא יענו להצעה, או על מה התבססה החברה בעת שקבעה שווי זה. משכך, לטענת שלום, הוא אינו יכול לשקול את טיב ההצעה ואת הכדאיות או חוסר הכדאיות שבהיענות לה.

עוד הוא טוען כי בקשי שוזר בתנאי ניירות הערך שבכוונתו להנפיק לנענים בהצעת הזכויות תנאים מקפחים, שבפועל יאפשרו לבעל השליטה לחלק דיבידנדים עתידיים רק לעצמו, מבלי לחלקם לשלום, וכך להפוך את השקעתו של המבקש באג"ח ובמניות החברה ל"אבן שאין לה הופכין". זאת, כיוון שעל-פי תנאי האג"ח הצמיתות שיונפקו, תהיה החברה רשאית לרכוש את האג"ח מחלק מהמחזיקים כהבנתה ובתנאים שתראה לנכון.

"אם כן - בידה האחת קובעת החברה שהאג"ח שיוקצו יהיו 'צמיתות' כך שייחשבו כחלק מבסיס ההון של החברה (אקוויטי); ובידה השנייה תהיה רשאית בכל עת לרכוש את האג"ח האמורות מחלק מבעליהן, אפילו מבלי שהדבר יפגע בכמות המניות המוחזקות על-ידי אותו בעל מניות תיאורטי, כך שתוחזר לו ההשקעה, אך זכויותיו ב'הון' המניות, בזכויות לדיבידנדים הרשמיים ובזכויות ההצבעה, לא תיפגענה כלל! ממש לקרוא ולא להאמין", נכתב בבקשה.

כאמור, שופטת בית המשפט הכלכלי בתל-אביב, השופטת דניה קרת-מאיר, נעתרה לבקשתו של שלום לעצור באופן זמני את גיוס ההון, וזאת בכפוף לכך ששלום יגיש תביעה נגד בקשי בתוך 7 ימים, וכן עד לקבלת תגובת אייל בקשי לבקשה.

ברק קפיטל: "שלום פועל מתוך כוונה להזיק"

אייל בקשי יושב בימים אלה שבעה על מות אביו. חרף זאת הוא הגיש תגובה דחופה לבית המשפט, באמצעות עורכי הדין עופר צור וכפיר ידגר ממשרד גורניצקי, במסגרתה הוא מבקש לבטל את צו המניעה הזמני שניתן.

לטענתו, שלום מציג תמונה חלקית ומסולפת של המציאות. כך, לטענת בקשי, בנסיבות העניין שנוצרו - כשעל-מנת להמשיך את פעילות החברה מול הבנקים הזרים בהיקפים דומים לעבר, היה עליה לעבות את הונה - נבחרה חלופה לעיבוי ההון שבמסגרתה נעשה שימוש בכספים שכבר הועמדו לחברה בעבר על-ידי בעלי המניות, באופן שבו שלום לא נדרש להביא כספים מהבית כפי שהוא מנסה לטעון בבקשתו.

שנית, נטען, רובם המכריע של בעלי המניות בחברה מסכימים לעיבוי ההון בדרך שהוצגה.

עוד מסרה החברה בתגובה כי "שלום הוא עובד לשעבר של ברק קפיטל אשר מחזיק בה מניות מיעוט, ומאז שעזב הוא פועל מתוך כוונה להזיק לה ולבעלי מניותיה, כדי לכפות את רכישת מניות המיעוט שלו במחיר מופרז. במסגרת זו גם עשה לעצמו שלום מנהג: להגיש הליכי-סרק משפטיים. לצערו של שלום, לא צלח הדבר בידו, והמשפטים שפתח בעבר נסגרו. ניסיונות להציג את הדברים אחרת הם לכל היותר בגדר מניפולציה.

"ההליך הנוכחי הוא המשך של הליכי-סרק קודמים. שלום פנה בהיחבא לבית המשפט, מאחורי גבה של החברה וללא ידיעתה, כשהוא יודע שהיועצת המשפטית של החברה ובעל השליטה ומנכ"ל החברה יושבים שבעה על מותו הפתאומי של אביהם ואינם יכולים להגיב באותו רגע. התנהגות ראויה לכל גינוי אפשרי.

"לגופו של עניין, אין בטענות מר שלום כלום. מדובר במהלך עיבוי הון מקובל ושוויוני לכל בעלי המניות".

עוד כתבות

זהבה גלאון מגיבה למשה כחלון. הציוץ עם הכי הרבה "לייקים" בישראל / צילום: צילום מסך, גלובס

טוויטר מסכמת שנה: הציוץ הכי אהוב בישראל - זהבה גלאון נגד משה כחלון

הרשת החברתית טוויטר פרסמה הלילה סיכום רשמי של שנת 2019 בפלטפורמה ● בין ההאשטאגים הפופולריים בישראל: האירוויזיון, פורטנייט ונסיון הנחיתה על הירח של בראשית

מה אפשר לקנות במיליון שקל / צילומים: איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

איזו דירה תוכלו לקנות במיליון שקל במרכז הארץ?

דירת חדר וחצי בבת ים, דירת 2 חדרים בחולון, דירת 3 חדרים ברמלה או בבני ברק

מפעלי ים המלח / צילום: רויטרס

המלחמה על קרן העושר: רשות המסים בדרך לחקיקה נגד כיל, שוקלת גם הליכים משפטיים

במשרד האוצר זועמים על כיל: השומה שהגישה לשנת 2018 כוללת תרגילים חשבונאיים, שחוסכים ממנה תשלום מס לקרן העושר • גורם ממשלתי: "יש כאן כמעט חצייה של הגבול הפלילי" • באוצר אומרים כי חברות נוספות מתחמקות מתשלום תמלוגים • כיל: אנחנו פועלים בשקיפות ולפי חוק

האם הגרמנים חוסכים יותר מדי כסף? / צילומים: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

אומה ללא מינוף: האם הגרמנים חוסכים יותר מדי?

לא קונים נדל"ן, מתרחקים ממניות וממשיכים לחסוך גם כאשר הריבית שלילית ● ממשלת גרמניה, העסקים במדינה וגם האזרחים לא מאמינים במינוף - למרות שהמומחים מזהירים שהגישה הזאת פוגעת בכלכלה

 

בורסות אסיה על רקע פסגת טראמפ-קים \ צילום: רויטרס

המסחר באסיה מתנהל בהמשך לנעילה השלילית אמש בניו יורק

המדדים בניו ירק קטעו אמש רצף עליות של ארבעה ימים, מבלי שדווח על עדכונים משמעותיים לגבי מתיחות הסחר למרות הדד-ליין המתקרב ● העלייה במדד המחירים לצרכן הסיני מיוחסת לזינוק במחירי המזון במדינה בשל מחסור בחזיר

מטוס הדרימליינר העשירי של אל על הנקרא אילת  / צילום: יוחאי מוסי

כמה תעלה לכם טיסת הניסוי של אל על לאוסטרליה?

על הפעלת קו ישיר לאוסטרליה הכריזה אל על בד בבד עם פרסום דוחות הרבעון השלישי לשנה זו כרגע לא מדובר בפתיחת הקו, אלא בטיסות ניסוי במסגרתן אל על תבחן את כדאיותו ● הטיסות יתקיימו בחודשים אפריל ומאי 2020

שי באב"ד ומשה כחלון / צילום: ליאור מזרחי

מבקר המדינה החדש מרוקן מתוכן את הדוח על הגירעון

ל”גלובס” נודע כי מהדוח שצפוי להתפרסם בסוף החודש הוסרו פרקים שלמים והוא לא יכלול אמירות אישיות שהופיעו בטיוטה, על התערבות פוליטית בעבודת הדרג המקצועי במשרד האוצר • בדיון בכנסת גילה המבקר כי הוא התערב באופן אישי במחלוקת שנוצרה במשרדו בנושא

יעקב פרי / צילום: תמר מצפי, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

דיווחים בגרמניה: ראש השב"כ לשעבר בעקבות "שוד התכשיטים הגדול בהיסטוריה"

CGI Group, שבראשה עומד ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי, מעורבת לפי הדיווחים בניסיון למצוא מי שדד תכשיטים ויהלומים בשווי רב ממוזיאון היסטורי בדרזדן לפני שבועיים ● המשטרה מציעה פרס של חצי מיליון אירו למידע על השוד

מתקן ההתפלה בשורק / צילום: איל יצהר

המכרז להקמת שורק ב': ועדת המכרזים אישרה מחדש את החלטתה להעביר את IDE והאצ'יסון לשלב הסופי

בעקבות ביקורת שמתח ביהמ"ש  על ועדת המכרזים להתפלה, היא הסכימה לבטל את החלטתה לפיה IDE והאצ'יסון, מפעילות מתקן ההתפלה שורק א' שלגביו התגלו ממצאים חמורים למרמה, ימשיכו לשלב הבא במכרז להקמת מתקן שורק ב', וערכה דיון מחודש במועמדותן

 בניין בנק ישראל \ צילום:Shutterstock ס.א.פ קרייטיב

פרוטוקול הריבית של בנק ישראל חושף שינויים בקרב חברי הוועדה

אם בדיונים קודמים שני חברי ועדה תמכו בהורדת ריבית - בישיבה האחרונה, שבה הותיר הבנק את הריבית ללא שינוי, התמונה השתנתה

בורסת ניו יורק, בעת הנפקת אובר/ צילום: רויטרס Brendan Mcdermid

הסטארט-אפ של המשקיעים בסטארט-אפים

משך הזמן עד להנפקת חברות טכנולוגיה התארך משמעותית ● המייסדים והעובדים מתוסכלים מאי היכולת לממש מניות חסומות או אופציות, וציבור המשקיעים רואה תשואה גבוהה בחברות בהן הוא לא יכול להשקיע ● הנה פתרון חדשני

אדם נוימן / צילום: שאטרסטוק

אדם נוימן שוקל למכור את הפנטהאוז שלו במנהטן

לפי דיווח של "בלומברג", נוימן שכר משרד תיווך כדי למצוא קונה לפנטהאוז באזור פארק גראמרסי ● מדובר בשתי יחידות דיור, שנרכשו בכ-28 מיליון דולר ב-2017, ואוחדו לדירה אחת

פערי שכר / צילום: שאטרסטוק

השכר החציוני במשק טיפס ב-2018 ב-6.3%; עלייה בפערי השכר בין נשים לגברים

ההכנסה החציונית ברוטו לחודש מעבודה שכירה עמדה על 7,988 שקל בשנה שעברה, ואילו ההכנסה הממוצעת עמדה על 10,584 שקל, עלייה של 4% ● ההכנסה החציונית של אישה לחודש עומדת על 72.5% מההכנסה החציונית של גבר, לעומת 75.3% ב-2017

משה בר סימן טוב/ צילום: ליאור מזרחי

שנתיים לאחר שנגנזה רפורמת התמרוקים חוזרת

הרפורמה שאמורה להקל את הרגולציה על מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה חוזרת לשולחן הדיונים אחרי עבודת מטה של משרד הבריאות שנמשכה שנתיים 

ניר שטרן  / צילום: תמר מצפי

סלקום, גולן טלקום ואקספון הגישו עתירה לבג"ץ נגד המכרז לדור ה-5

כפי שנחשף ב"גלובס", החברות דורשות להקפיא את המכרז ולהכניס בו שינויים שכן היא ומפעילות נוספות לא יוכלו להגיש הצעות בשל המבנה הפגום של המכרז, לטענתן

חיה ויצחק תשובה יחד עם גל נאור  / צילום: אביב חופי

כבר לא רק נתניה: תשובה עובר לקומות העליונות של מגדל "פארק בבלי"

בני הזוג תשובה יחלקו את זמנם בין ביתם הנוכחי בשכונת פולג בנתניה ודירת דופלקס בחלק העליון של מגדל דירות בפרויקט "פארק בבלי", אותה מקימה חברת אלעד ישראל מגורים שבבעלותו של תשובה

סניף רשת BE פארם של שופרסל באילת / צילום: שיר גולני

מנסה לשפר את הרווחיות: שופרסל תחל לאחד את פעילות הסחר שלה עם Be

ספקים בתחום מוצרי הצריכה עודכנו בשבוע האחרון כי Be תאחד את רוב פעילות הסחר שלה עם שופרסל • שופרסל: "פועלת ליצירת סינרגיה מירבית בין הרשתות"

ביר בזאר / צילום: יח"צ

רשת הבארים הירושלמית בירבזאר מקימה חנות אונליין

ל"גלובס" נודע כי רשת הבירות תחל לבצע משלוחים ללא עלות מתחילת 2020 בפריסה ארצית

בינה מלאכותית/ Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

דעה: כדי להציל חיים של מטופלים, צריך יותר מביג דאטה

למרות השימוש הגובר במערכות בינה מלאכותית בעולם הרפואה, לא רואים במקביל שיפור באיכות הטיפול ● הסיבה: המפתחים לא מתמקדים מספיק במרכיב האמון של הצוות ושל המטופלים במערכות האלה ● דעה

מטוסים של איזי ג‘ט ווויז אייר./ צילום:Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

עמלת איות: מדוע חברות התעופה מקשות על שינוי השם בכרטיסי טיסה, ומה כן אפשר לעשות?

מי שיופיע בשדה התעופה עם כרטיס טיסה שהשם עליו אינו תואם במדוייק לזה המופיע בדרכון - מסתכן בכך שלא יעלו אותו לטיסה ● חברות התעופה לא ממהרות להסכים לשנות, גם לא תמורת תשלום ● הסיבה: חוקים מיושנים וחשש מספסרות