גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

האלוף אורי שגיא עשה שימוש חורג בקרקע; איך הגיבה רמ"י?

האלוף שגיא ירש נחלה חכורה בכפר ביאליק, והשכיר לחברת החשמל מבנה הממוקם בחלקה החקלאי, באופן חורג ■ למרות 8 ביקורים של פקחי רמ"י שתיעדו את השימוש החורג - קיבל שגיא יחס סלחני ■ ואיך הגיב האלוף? התמיד בשימוש החורג עד להתיישנות מרבית זכות התביעה נגדו

אורי שגיא / צילום: איל יצהר
אורי שגיא / צילום: איל יצהר

פסק דין שנתן לאחרונה בית משפט השלום בחיפה מלמד מה קורה כאשר אלוף (במיל') משתמש בקרקע שבבעלותו בניגוד לחוק ובאופן חורג. רשות מקרקעי ישראל(רמ"י) נוהגת בו בעדינות, לפנים משורת הדין, ונוקטת יחס מתחשב בניסיון מתמיד להגיע לפשרה - שלא כמו היחס שלו היה "זוכה" אחד האדם, או אם להשתמש במילותיה של רמ"י עצמה, היא לא נוהגת בו ב"מבחן בוזגלו". וכיצד מגיב האלוף לניסיונות הפשרה הללו? הוא ממשיך בשימוש החורג, עד שזכות התביעה של הרשות בקשר לרוב תקופת השימוש החורג מתיישנת.

בשנים שלפני פרישתו מצה"ל, ירש ראש אגף המודיעין דאז, אלוף אורי שגיא, מהוריו נחלה ביישוב כפר ביאליק, לא רחוק מקריית ביאליק. מדובר בקרקע חקלאית בחלקה, ובחלקה האחר מיועדת למגורים, שבבעלות קק"ל, המוחכרת לשגיא באמצעות רמ"י.

בחלקה החקלאי של הנחלה בנה שגיא בתי אריזה, שמטרתם לשמש לאריזת תוצרת חקלאית. אלא שחקלאות לא מניבה תשואה כבימים עברו. אז מה עושה האלוף? משכיר את המבנה לחברת החשמל.

בין השנים 1997 ל-2010 נערכו 9 ביקורים של פקחי רמ"י בנחלתו של שגיא. בכל אחד מ-8 הביקורים הראשונים, עד לתחילת 2010, תיעד המפקח את השימוש החורג במבנים.

במאי 1997 שלחה רמ"י מכתב ראשון לשגיא, ובו השאלה - האם נעשה שימוש חורג במבנה. הכול כדין, השיב האלוף, והמשיך להשכיר את המבנה באין-מפריע.

שנתיים חלפו, וב-1999 ביקש שגיא להגיש בקשה להיתר בנייה לבריכת שחייה, לסככה ולמבנה עזר בנחלתו. שגיא נענה בתגובה שרמ"י לא תחתום על ההיתר עד שלא יבוא על פתרונו עניין השימוש החורג בבתי האריזה. כאן הביעה הרשות לראשונה בבירור את עמדתה ששגיא מבצע שימוש חורג. אך נראה כי האלוף לא התרגש.

בשנת 2000 נכנס לתמונה סגן מנהל מחוז ברמ"י, ששלח מכתב לאלוף באופן אישי. החלו חילופי מכתבים על פני תקופה שנמשכה לא פחות מ-5 שנים.

בספטמבר 2005 הודיעה מנהלת המחוז לשגיא כי תסכים לחתום על היתר הבנייה שביקש, בתמורה לכך שיפסיק את השימוש החורג בבתי האריזה - החל מסוף אוגוסט 2006 - תום תקופת החוזה של שגיא עם חברת החשמל, וישלם דמי שימוש "ראויים" בהתחשב בשימוש בקרקע.

שגיא הסכים ואף שלח מכתב שבו הודיע על כוונתו שלא להאריך את חוזה השכירות עם חברת החשמל, וביקש לקבל שומה על דמי השימוש שיידרש לשלם.

לאחר קבלת המכתב חתמה רמ"י על היתר הבנייה שביקש שגיא. שגיא קיבל את ההיתר והמשיך בהשכרה החורגת, בניגוד לחוזה החכירה ובניגוד לסיכומים.

בשנת 2005 שלחה רמ"י לשגיא שמאות, שלפיה דמי השימוש הראויים בעבור השנים 1997-2005 הם 361 אלף שקל. שגיא השיג על השומה, והשמאי הממשלתי הכריע שהשומה מצויה בטווח הסביר ואפילו "נוטה לצד הנמוך". החלטת השמאי הממשלתי בערעור לא מצאה חן בעיני שגיא, אז הוא פשוט לא שילם.

בהמשך שלחה רמ"י מכתבים נוספים לשגיא בדרישה לתשלום החוב, שתפח בעוד כ-40 אלף שקל, בשל המשך השכרת המבנה שלא כחוק. אך שגיא לא שילם, וגם לא הפסיק את השכרת המבנה תוך שימוש חורג. רק כשהביעה רמ"י את כוונתה להגיש תביעה נגדו לבית המשפט, הפסיק שגיא את השכרת המבנה.

אלא שלאנשי רמ"י לקח עוד כמעט 3 שנים להגיש את התביעה, וזו הוגשה לאחר סחבת רק בשנת 2010. לכן, כשהוגשה התביעה, עילתה כבר התיישנה בנוגע לרוב שנות השימוש החורג, וגובה התביעה הועמד על מעט פחות מ-200 אלף שקל.

יצוין כי לשאלת "גלובס" - מתי הופסק השימוש החורג במבנה בפועל, השיב שגיא: "אני לא זוכר".

שגיא במבחן בוזגלו

"דין בוזגלו כדין ידלין", אמר נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, בתקופה שבה כיהן כיועץ משפטי לממשלה, והורה לחקור את המועמד לתפקיד נגיד בנק ישראל, אשר ידלין, כאחד האדם.

ב"מבחן בוזגלו", מטבע לשון העוסק בשוויון בפני החוק, מודה רמ"י בכתובים שהיא פשוט לא עמדה במבחן הזה במקרה של שגיא. לטענתה, שגיא קיבל יחס עדיף על "בוזגלו", משופר מזה של אזרח מן השורה.

רמ"י טענה בסיכומים שהוגשו לבית המשפט, באמצעות עו"ד יואב אבן, כי "אם לסכם את קורותיו של תיק זה בקצרה, רמ"י, בין היתר לנוכח היות שגיא אישיות מוכרת וידועה, לא ששה להגיע עימו לפתחו של בית המשפט, ופעלה ללא לאות על-מנת להגיע עימו להבנות במסגרת החוק והכללים. היא לא נהגה בו 'מבחן בוזגלו', לבטח לא נהגה בו כפי 'מבחן בוזגלו הפוך' (המבחן ההפוך מתייחס ליחס מחמיר מן הרגיל שניתן לאנשים רמי-דרג - ג' מ'), אלא ההיפך הגמור מכך: נהגה בו בכבוד, בסבלנות אין-קץ ומתוך כוונת מכוון לגרום לו להסדרת התשלום, כדי שלא לגלגל את העימות לפתחו של בית המשפט".

שגיא טען בבית המשפט כי נוסח הסכם החכירה שנחתם עימו אינו ברור, וקיימות בו סתירות פנימיות, ועל כן יש לפרש את החוזה כנגד מנסחיו (רמ"י וקק"ל) ולקבוע כי הסכם החכירה לא אסר על השכרת המבנה לחברת החשמל.

עוד טען שגיא כי יש להתייחס להסכם החכירה המקורי שנחתם עם הוריו עוד בטרם קום המדינה, שהתיר לטענתו את השימוש החורג, ולא להסכם המחודש שנחתם עימו בשנת 1992.

השופט אחסאן כנעאן דחה את טענותיו של שגיא ביחס לעצם קיומו של האיסור להשכרת המבנה לחברת החשמל. יחד עם זאת, השופט קיבל את טענותיו של שגיא לגבי דרך חישוב החבות, בהתאם לכללי חישוב שאליהם הפנה שגיא ובהתאם להיקף השימוש החורג במטרים - שהיה נמוך מזה שטענה רמ"י בפועל, והפחית את סכום החבות הנטען לכ-60 אלף שקל בגין 4 שנות השימוש החורג, שהזכות לתבוע בגינן לא התיישנה.

"רמ"י התמהמהה בהגשת התביעה שהוגשה רק בשנת 2010, אף שכבר בשנת 1999 ידעה אודות השימוש החורג", העיר השופט בין נימוקיו שלא לצרף ריבית לסכום שנפסק.

אורי שגיא מסר בתגובה: "אני דוחה בשאט-נפש את הטענות בעניין מבחן בוזגלו. מעולם לא אמרו לי שעושים לי הנחות. בניתי בהתאם להיתר בנייה שניתן כחוק ב-1997. ההיתר ניתן לשימושים של אחסנה, קירור ואריזה. החל משנת 1998 פניתי לוועדה המקומית ובהמשך לרמ"י  מיוזמתי, בשאלה האם השימוש שנעשה מותר, והם לא השיבו עד 2005. כך כתוב בפסק-הדין. השומה שקבעה רמ"י הייתה מופרכת, על בסיס גודל שימוש חורג גדול מזה שבוצע בפועל, וכך קבע גם השופט שהפחית אותה. בסופו של יום, הפסקתי את השימוש החורג".

עוד כתבות

סוחר בבורסת פרנקפורט / צילום: רויטרס

עליות באירופה; המכירות הקמעוניות צנחו בשיעור החודשי הגבוה ביותר ב-2019

ירידה של 0.6% במכירות הקמעוניות בגוש האירו באוקטובר - פי שניים מהציפיות ● צמיחה מתונה של 0.2% ברבעון השלישי בכלכלת הגוש ● ההזמנות ממפעלים בגרמניה צנחו באוקטובר ● בורסות אסיה ננעלו במגמה חיובית

טראמפ ומקרון בוועידת נאט"ו / צילום: רויטרס

בשולי כנס 70 שנה לנאט"ו: במערב יש קצת חדש

הדמוקרטיות המערביות מציינות 70 שנה לברית שהצילה אותן מן הקומוניזם ● אבל התקוטטות טראמפ-מקרון מעיבה על המסיבה ● נשיא צרפת חושב שנאט"ו סובלת ממוות מוחי, ונשיא ארה"ב חושב שמקרון צריך להתבייש לו ● האם הגיע הזמן להחליף את "האופציה האטלנטית" ב"אופציה אירופית"?

האחים אמיר יעקובי פיני יעקובי / צילום: אריק-סולטן

בדרך להסדר נושים חדש? ביהמ"ש הוציא צו הקפאת הליכים זמני לאורתם סהר

אורתם סהר הנדסה, אורתם סהר תשתיות ובנייה ומליבו בנייה מבקשות לשנות את הסדר הנושים הנוכחי שלטענתן אינו מאפשר את המשך ניהולן של החברות

 

 

נוחי דנקנר /צילום: שלומי יוף

משטרת ישראל מבקשת לעכב מתן חנינה לנוחי דנקנר בשל מידע חדש

בחדשות 12 נחשף הערב כי דנקנר הועבר מבית הכלא מעשיהו לכלא ניצן לתא בבידוד זאת על סמך מידע חדש בעניינו ● דנקנר הגיש בפברואר האחרון בקשת חנינה לנשיא המסתמכת בעיקר על מצבו הרפואי

מחנה מעצר למהגרים בארה"ב / צילום: USA TODAY NETWORK, רויטרס

השערוריה שמטלטלת את ארה"ב: מקינזי ייעצה לקצץ במזון ובתרופות למהגרים לא חוקיים כדי להאיץ גירושם

ארגון "פרופבליקה" חשף 1,500 מסמכים מהם עולה כי חברת הייעוץ הוותיקה ייעצה לממשל האמריקאי איך לחסוך בעלויות הטיפול במהגרים הבלתי חוקיים ששוהים במחנות מעצר בסמוך לגבול ● הפרשה מעלה סימני שאלה אתיים סביב פעילות החברה

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

קים קרדשיאן ובר רפאלי בקמפיין של קרולינה למקה ברלין  / צילום: יח"צ

עכשיו זה רשמי: קסטרו וקרולינה למקה נפרדים מקים קרדשיאן

קים קרדשיאן לא סיפקה את הסחורה וקסטרו מסיימת עמה את ההתקשרות

מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה  / צילום: יוסי זמיר

פרשנות: בדיקת מדיניות החילוטים חשובה, למרות שהמניע שלה לא ברור

ל"מהפכת החילוטים" מטרות ראויות, כמו סגירת צינור הכספים לעבריינות כלכלית ולארגוני פשיעה ● אולם נדמה שרשויות האכיפה איבדו קצת את הדרך לאחרונה ● פרשנות

סוחר בבורסת ניו יורק. המצטרפת החדשה אינמוד סיימה את אוגוסט בזינוק של 42%   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

זהירות, האטה לפניך: אם לא יקרה שינוי גם החגיגה בשווקים תיגמר

קצב הצמיחה בכלכלות החזקות מאט, אך הביצועים של השווקים השנה היו בין הטובים בשנים האחרונות ● אם לא יקרה שינוי, גם החגיגה בשווקים תיגמר ● כדי שיקרה השינוי שיאפשר את המשך הביצועים הטובים, צריך להבין מה היו הסיבות להאטה בצמיחה בשנתיים האחרונות

דן בודנר, מנכ"ל ורינט / צילום: איל יצהר

הלחץ עבד: ענקית הטכנולוגיה ורינט מתפצלת לשתי חברות - אזרחית וביטחונית

הפיצול מגיע מספר חודשים לאחר שבעלת מניות מיעוט בחברה טענה שאין סינרגיה בין העסקים, אך ורינט דחתה את טענותיה ● למתחרה נייס זה עבד היטב: ב-2015 היא יצאה מהתחום הביטחוני ומאז שווייה יותר מהוכפל

איילת שקד / צילום: מארק ניומן, לע"מ

איילת שקד בטור מיוחד ל"גלובס": "ההסתדרות גורמת נזק למשק"

הכוח של ההסתדרות הוא חסר היגיון; החקיקה שמסדירה את פעולתה היא קיצונית ויוצאת דופן בהשוואה לעולם בכוח הלא פרופורציונאלי שמקבלת ההסתדרות לעומת הכוח שמקבלים שאר השחקנים במשק ● דעה

הפגנת מחאה בשדרות רוטשילד בתל אביב לקראת פסגת האקלים במדריד / צילום: שני אשכנזי, גלובס

כמה משרות יוצר דולר שמושקע באנרגיה ירוקה לעומת דולר שמושקע בדלקים מזהמים?

פסגת האקלים של האו"ם, שנפתחה השבוע, מושכת אליה נציגי ממשלות ופעילי איכות סביבה מכל העולם • איך ישראל משתלבת במאמץ הממשלות להפחתת נזקי האקלים, האם כדאי להשקיע בתעשייה ירוקה והאם המגזר העסקי, מתוך אינטרס כלכלי, הוא זה שיציל את העולם?

שוק הכרמל בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

בדרך לתייר ה-5 מיליון? תל אביב על המפה בדירוגים עולמיים גם בגזרת הפוד'יס

שני דירוגים חדשים מציבים את הקולינריה של תל אביב בעשירייה הפותחת שלהם בזכות המטבח הטבעוני המגוון, הברים, שוק הכרמל והפתיחות שמאפיינת את העיר העברית הראשונה ● ומי עוד ברשימות?

עו"ד אילנית ציבין/ צילום: יחצ

עיריית ר"ג השתלטה על חניות פרטיות - והוציאה דוחות חניה לבעלי הדירות

על אף שהחניות צמודות בטאבו בבעלות פרטית - העירייה צבעה את אבן השפה ב"כחול לבן", וגבתה תשלום על החניות שלא היו שלה • בית המשפט קבע כי היא תצטרך לפנות את החניות בתוך חצי שנה

 

דניאלה פיק בקמפיין החדש של Yes / צילום: רותם לבל

סקר הפרסומות: דניאלה פיק ו-yes כבשו את הצמרת

גיאוקרטוגרפיה: הקמפיין הכי מושקע בשבוע החולף - הפרסומת לפליי קארד עם השקעה של 1.2 מיליון שקל

סוחרים בבורסת ניו יורק / צילום: רויטרס

ריבאונד בוול סטריט: אופיטמיות סחר דחפה את המדדים לעליות; הנפט זינק לקראת פגישת אופ"ק

המדדים המובילים בניו יורק עלו בכ-0.6% ושברו רצף ירידות של שלושה ימים ● לפי דיווח ב"בלומברג" ארה"ב וסין קרובות להסכם ● סקר ה-ADP בארה"ב הצביע על תוספת של 67 אלף משרות בחודש נובמבר, מתחת לתחזיות ● הנפט קפץ בכ-4% על רקע דוח המלאים ולקראת הפסגה של אופ"ק מחר בווינה

סטיבן מנושין, שר האוצר האמריאי / צילום: ג'ייסון לי, רויטרס

ארה"ב חוששת מהצעות לשינויים בינלאומיים של חוקי המיסוי

כך כתב שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין במכתב ל-OECD ● מנושין קרא למדינות להשעות את המסים שהן מתכננות על שירותים דיגיטליים עד שיגובש הסכם בינלאומי

נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה

אג"ח חברת הנדל"ן אול-יר חזרו לצנוח אחרי הפסד של 45 מיליון דולר ברבעון השלישי

להפסדי החברה הזרה, שגייסה יותר מ-2 מיליארד שקל באג"ח בת"א, תרמו בעיקר מחיקה של 10 מיליון דולר בערך הנדל"ן להשקעה של החברה וזינוק של 180% בהוצאות המימון

ביטקוין /צילום: רויטרס

משקיעים מוסדיים נסוגים משוק הקריפטו: כמעט 70 קרנות גידור בתחום נסגרו ב-2019

מחקר חדש מצביע על ירידה משמעותית במספר הקרנות המשקיעות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים  ● לפי ממצאי הדוח, רק 140 קרנות בתחום הושקו מתחילת השנה - פחות מחצי ממספר הקרנות שהושקו בשנת 2018

אסי טוכמאייר וברק רוזן / צילום: חן גלילי

הבוננזה של רוזן וטוכמאייר מניהול קבוצת הרכישה של פרויקט דה וינצ'י: דמי ניהול של קרוב ל-200 מיליון שקל

בעקבות השלמת התנאים הדרושים בהסכמי הליווי הפיננסי של חברי הקבוצה, יקבלו ישראל קנדה ואקרו נדל"ן, המנהלות את הקמת פרויקט המגורים היוקרתי במרכז תל אביב, את החלק הראשון מדמי הניהול שלהם הן זכאיות, בסכום של 108 מיליון שקל