השבוע נעסוק בטווח הארוך מאוד של מדד המניות המקומי העיקרי שלנו, דהיינו מדד ת"א 25. תחילה כמה מילים אישיות לגבי המדד הזה: למרות כל הגורמים הברורים לעיכוב האופטימיות כלפיו, המדד הזה מאכזב אותי למדי.

נכון שיש האטה כלכלית ברורה בעולם, וגם אצלנו; נכון שאנו עוברים תקופה ביטחונית לא קלה, שוב, וזה בהחלט משפיע לא מעט על הצריכה, והצמיחה; נכון שכל נושא מתווה הגז הכניס סוג של עולם שלישי לתהליך קבלת ההחלטות הכלכליות האסטרטגיות במשק הישראלי.

כל זה נכון.

ובכל זאת, כאשר אנו רואים מה הצליחו לעשות מדדי חו"ל, היינו מצפים לעקיבה קצת יותר צמודה מצד המדד הגדול, והכבד ביותר אצלנו. אגב, הוא גם המדד המכיל בתוכו את המניות הנהנות הכי הרבה ממה שקורה באתו חו"ל, וזאת הרבה יותר מאשר מה שקורה כלכלית בארץ.

בכל אופן, הנה גרף חודשי של המדד, בו כל נר מהווה פעילות של חודש שלם:

משה-שלום-תא25-27-20

הסיבה העיקרית שהבאתי בפניכם את הנכס החשוב הזה נעוצה בעובדה שהמדד נמצא, בעיני, בנקודה קריטית למדי של חייו הטכניים.

קצת אחרי תחילת השנה הוא הצליח לברוח מעלה מן היתד העולה הגדולה, ובכך נתן לנו לחשוב שלפנינו תקופה אסטרטגית חיובית (2 שחור). לא רק זאת אלא שבעשייתו זו אינדיקאטור המומנטום ביטל את הסטייה השלילית המתמשכת מאז המשבר של 2007 (!) (3 שחור), ועלה מעל קו השיאים שנקבע אז (4 שחור).

התקווה הייתה ממש גדולה, עד שהגיע חודש אוגוסט. אז, כל הישגי השנה בוטלו כלא היו כאשר שני גורמי החיוב נעלמו כחמאה בשמש. המדד חזר לתוך היתד, והמומנטום ירד מתחת לקו השיאים. עוצמת הירידות הייתה תוצאה ישירה מן ההפתעה שבשבירת קו המגמה, ב-3 כחול. קו אשר תחם את ההתנהלות החיובית של המדד מאז תחילת 2014 (1 שחור).

שבירת הגבול העליון של היתד, ושל אותו קו מגמה חשוב, גרמו לשטף פקודות קטיעת הפסד אשר לא ניראה כמוהו זמן רב עד אז. וזה לא פלא: השילוב של הפריצה מעלה מתבנית היתד, וביטול הסטייה השלילית, כל אלו היו עכשיו דלק ההיצעים מצד המתחרטים.

מדוע ציינתי שההווה מהווה נקודה קריטית עבור המדד? כי הזמן הקרוב הוא שיקבע לזכות או לחובה, וזאת לתקופה ארוכה. עבור האופטימיים עומדים הדברים הבאים:

■ זה החודש השני שהמדד נתמך בממוצע הנע החשוב של 24 חודש.

■ העולם חזר כמעט את כל המהומה של אוגוסט, ויכול להיות הגב הדרוש למהלך חיובי במדד שלנו.

■ ביטול הסטייה השלילית עדיין עומדת לו לכף הזכות.

אבל, לפסימיים יש גם הרבה הגיון משלהם:

■ העובדה שהמדד מסרב להשתתף בחגיגה עולמית מדאיגה.

■ הדולר העולמי והמקומי מתחילים לייצר שוב תנועה חיובית מהירה.

■ ראינו אחרי תקופה ארוכה תאוצה שלילית ראשונה מזערית.

■ והעיקר, אין שכנוע עצמי הוני מאחורי המהלך המתקן מעלה.

לדעתי, הנקודה האחרונה היא הגורם העיקרי לדאגה עבור האופטימיים: הכסף לא מגבה את התנועה, כפי שזה קורה בכל שוקי ההון האחרים.

לסיכום: לחידוש החיוב והשגת שיאים חדשים המדד חייב לתת ערובות של הון ושל תנועה מעלה. את נושא ההון נראה אט אט אבל יכולת המדד לחזור ולעלות מעל גבול היתד ביום הראשון של שהשבוע הזה חייבת לעבור מטמורפוזה של השגת שיאים חדשים. אחרת, ייווצר מצב מסוכן כאשר התבנית הטכנית של היתד תגיע, בסופו של דבר, למיצויה הזויתי.

משה שלום הינו ראש מחלקת המחקר ב-FXCM ישראל (חברה למסחר במטבע חוץ, מדדים וסחורות).

ניתן לפנות אליו, ולהצטרף לרשימת התפוצה שלו, דרך פניה ישירה לאימייל: Moshe.Shalom@gmail.com.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה - על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.