המבקר: יוצאי מערכת הביטחון קיבלו מתע"א 56 מ' ש' ללא מכרז

אחד היועצים קיבל "דמי הצלחה" של 4.6 מיליון שקל ■ הערכות: בין היועצים שעבדו בשנים האחרונות עם תע"א נמנים הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, האלוף במיל' גיורא איילנד ומנכ"ל משרד הביטחון לשעבר עמוס ירון

דב בהרב, יצחק ניסן, יאיר שמיר / צילום: תמר מצפי, עינת לברון ואיל יצהר
דב בהרב, יצחק ניסן, יאיר שמיר / צילום: תמר מצפי, עינת לברון ואיל יצהר

56.5 מיליון שקל יצאו בין השנים 2010 ל-2013 מקופת התעשייה האווירית כתשלום על שירותי ייעוץ חיצוניים ששכרה החברה הביטחונית שבבעלות המדינה. הסכומים הללו שולמו ל-42 יועצי שיווק ואסטרטגיה שאיתם תע"א התקשרה באופן לקוי ומבלי שפרסמה מכרזים או נימקה את הסיבות לבחירתם, לא קיימה הליך תחרותי ושוויוני כנדרש, ולא הקפידה על בחינת פעילותם ותרומתם לחברה בתמורה לסכומי הכסף הגדולים שקיבלו.

בפרק נרחב בדוח הביקורת שלו, מצביע מבקר המדינה על כשלים בהנהלת התע"א בהעסקת היועצים החיצוניים בחברה, וקובע: "מדובר בהתנהלות בלתי תקינה שאין לקבלה". לפי הדוח, בשנת 2010 שילמה תע"א ל-23 יועצים 17.8 מיליון שקל; ב-2011 קיבלו 29 יועצים 15 מיליון שקל; ב-2012 שולמו ל-32 יועצים כ-11.3 מיליון שקל; וב-2013 שולמו כ-12.4 מיליון שקל ל-32 יועצים.

מדובר בשירותי ייעוץ שהתע"א שכרה עבור יחידות המטה של החברה, לחטיבות שעוסקות במערכות טילים וחלל, כלי טיס צבאיים ולחברה-הבת שלה בתחום המכ"מים, אלתא מערכות. מהדוח עולה כי בכל ההתקשרויות עם יועצים אלה לא נמצא תיעוד לכך שהגורמים האמונים בתע"א ניסו לקבל הצעות מיועצים אחרים, או לפחות נימוקים להיעדר פניות שנעשו אליהם לקבלת הצעות כאלה: "בכך היה כדי לגרום למתן עדיפות ולהתקשרות עם יועצים מסוימים שתע"א היתה מעוניינת בשירותם על פני יועצים פוטנציאליים אחרים. באופן זה קיים חשש כי התע"א פגעה בעקרונות השוויון וההוגנות בין מתחרים פוטנציאליים", קובע מבקר המדינה, "התע"א בחרה את יועציה ללא מכרז או ללא אישור פטור ממכרז כנדרש, ולא עמדה בהוראות חוק חובת המכרזים ובתקנות".

דוח היועצים בתע"א מתייחס לתקופה שבה כיהנו יאיר שמיר בתפקיד יו"ר החברה ויצחק ניסן בתפקיד המנכ"ל, ועוסק גם בתקופה שלאחר כהונתם כאשר יו"ר החברה היה דב בהרב והמנכ"ל יוסי וייס. כיום יו"ר החברה הוא רפי מאור.

מהדוח עולה שחלק מהיועצים קיבלו בונוסים מופלגים, לא תמיד עם קשר ישיר לביצועים טובים. כך, ב-2006 חתם מנכ"ל החברה לשעבר ניסן על הסכם התקשרות עם אחד היועצים בתמורה ל-35,000 שקל בחודש. בהמשך, עודכן השכר לפי 2 ועמד על כ-70,000 שקל בחודש. קצת יותר משנה לאחר תחילת ההתקשרות האמורה קיבל היועץ מהתעשייה האווירית בונוס נדיב במיוחד: כחצי מיליון שקל. על מה? גם אחרי חודשים של חקירה בתוך משרדי התעשייה האווירית, מבקר המדינה עדיין מנסה להבין מדוע. לטענת היועץ, הבונוס שולם לו על כך שמאמצים שהקדיש "לנושא מסוים" שהוטל עליו עלו יפה. בכירה בתע"א הסבירה בתגובתה למבקר כי "בונוס לא חייב להיות על עסקה מסוימת". התע"א טענה כי הסיבה לכך שלא ניתן פירוט בכתב "למאמצים החריגים" שעשה היועץ היא בשל חשש שתיעוד כזה יודלף וימנע מהחברה להמשיך ולהשתמש בשירותיו של אותו יועץ. ניסן טען כי פעילות היועץ "הביאה לפריצת דרך ולשינוי תפיסת הפעילות של התע"א", וכי הנהלת החברה ידעה על תשלום הבונוס ואת הסיבה לכך.

חצי מיליון שקל הם "כסף כיס" לעומת "דמי ההצלחה" שקיבל שנתיים אחר כך אותו יועץ, המכונה בדוח המבקר "יועץ ב'": באמצע 2010 קיבל היועץ מקופת התעשייה האווירית דמי הצלחה של 4.6 מיליון שקל, לאחר שסוכם איתו מראש על תשלום של דמי הצלחה ב"תנאים מסוימים". המבקר קבע כי תשלום הסכום הגבוה ליועץ לא הובא כלל לאישור הגורמים הרלבנטיים והם ממילא לא אישרו אותו. "במצב זה התע"א שילמה 4.6 מיליון שקל ללא קבלת כל האישורים המתחייבים וללא בקרה מספקת מצד ההנהלה - דבר שאינו עומד בכללי המינהל התקין", נכתב בדוח.

מנכ"ל התע"א דאז ניסן הגיב למבקר כי ההסכם עם היועץ נחתם בידיעת הגורמים הרלבנטיים, וגם אם לא כונסו פורמלית טרם תשלום דמי ההצלחה - הרי שיש לראות בכך פגם טכני בלבד. המבקר קבע כי "התע"א שילמה ליועץ דמי הצלחה בשיעור שעולה משמעותית, פי שניים ויותר על השיעור שאותו הציגה לגורמים הרלבנטיים בהנהלה ולמשרד הביטחון. זאת, בלי שהוצגו למשרד הביטחון נתונים מעודכנים ובלי שאושרו על ידי הגורמים בחברה".

"ליקויים משמעותיים"

במקרה אחר, משנת 2012 התקשרה התעשייה האווירית עם יועץ נוסף, אך חתמה איתו על הסכם התקשרות רק מספר חודשים אחרי שהוא החל לעבוד עבורה. תפקידו של היועץ היה להביא הזמנות, לקדם עסקאות יצוא, ולהכניס לחברה כסף בתמורה ל-66,000 שקל בחודש. היועץ החל לעבוד, אך הסכם העסקה שלו הוחתם רק כעבור כחמישה וחצי חודשים. שבועיים לאחר החתימה על ההסכם קיבל גם היועץ הזה דמי הצלחה בסך של 750,000 שקל.

במסגרת הדוח מאיר המבקר את האופן שבו התע"א קולטת יועצים בתמורה לשכר של מיליוני שקלים מהקופה הציבורית: בדיון שערכה ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה בפברואר 2013, פנה אחד הדירקטורים אל סמנכ"ל השיווק של תע"א בשאלה מיהו הגורם שמחליט מי יועסק כיועץ שיווק. הסמנכ"ל השיב כי כל היועצים נבחנים על ידו, לעתים לאחר היוועצות עם המנכ"ל, ושלרוב מדובר ביועצים "בעלי רקע מאוד נדרש וייחודי" וכי ההליך מתנהל כך שהוא (סמנכ"ל השיווק - י"א) ממליץ והמנכ"ל מאשר".

מעבר לכך שהתעשייה האווירית עשתה ככל העולה על רוחה בבואה למנות לעצמה יועצים, נציגי מבקר המדינה לא מצאו מסמכים שנוגעים לידע, למומחיות או לכישורים שהיו ליועצים שנבחרו בידי ההנהלה ומצדיקים את התאמתם לתפקיד. המבקר גם לא מצא שמישהו בהנהלה שקל או בחן יותר ממועמד אחד לתפקיד של יועץ: "בכך היה כדי לגרום למתן עדיפות ולהתקשרות עם יועצים מסוימים שהתע"א הייתה מעוניינת בשירותם על פני יועצים פוטנציאליים אחרים. באופן זה קיים חשש כי התע"א פגעה בעקרונות השוויון וההוגנות בין מתחרים אפשריים", נכתב בדוח המבקר. המבקר הוסיף והעיר כי "כתוצאה מהתהליך הבלתי תקין לא ניתן לוודא אם יועצי השיווק והאסטרטגיה שעימם התקשרה התע"א הם בעלי הידע והכישורים המיטביים המתאימים ביותר לצרכי החברה. במצב זה תהליך מינוי היועצים בתע"א היה פגום ונגד כללי מינהל תקין. היעדר תהליך מובנה וממצה של בחירת יועצים בחברה והיעדר תיעוד מתאים לתהליך זה עלולים ליצור פתח לאפשרות של קיום אי-סדרים בכל הקשור להתקשרות תע"א עם יועציה".

חלק ממסמכי תע"א שנבדקו במסגרת הביקורת מלמדים כי החברה האריכה שוב ושוב את תקופות ההעסקה של חלק מיועציה שנבחרו ממילא ללא מכרז ובלי אמות מידה ברורות ומוגדרות. מהביקורת עולה כי לא נמצאו פרטיהם של הגורמים בחברה שאישרו את תקופות ההתקשרות הנוספות עם היועצים, גם לא את הנימוקים והשיקולים המקצועיים שהובילו לכך. כשאחד מחברי דירקטוריון החברה שאל את המנכ"ל וייס האם מוצדק בעיניו שיש בתע"א יועצים שעובדים בשירותה 20 שנה, הוא נענה שהם חיוניים, שלא ניתן להעסיקם בדרך אחרת, ש"זו משימה קבועה של ההנהלה" - ולפיכך אין צורך להגביל את תקופות ההתקשרות איתם בזמן: "בהעסקת יועצים לתקופות ארוכות יש כדי להביא למעורבות מצדם בפעילות התע"א שחורגת מפעילות ייעוץ גרידא, וליצור בסופו של דבר אפשרות לקיום יחסי עבודה בינם לבין החברה. על החברה לבחון את התועלות שבהעסקת יועצים למשך תקופות חריגות אל מול פוטנציאל הנזק לחברה ממצב זה", כתב המבקר.

דמי הייעוץ משולמים ליועצים על בסיס קבוע בסכומים שבין 10,000 שקל לכ-76,000 שקל לחודש. כמעט בכל המקרים החברה שילמה ליועציה בלי קשר למספר השעות שעבדו. תכולת העבודה של רוב היועצים לא הוגדרה בהסכמי ההתקשרות, גם לא באמצעות תפוקות שניתנות למדידה ואבני דרך לביצוען. החברה, כפי שעולה מהדוח, ממילא לא קבעה אמות מידה לקביעת גובה השכר המשולם ליועציה - כמו מעמדם המקצועי, היותם בעלי ידע, השכלה ויכולות ייחודיות, חיוניותם לפעילות החברה, תפוקתם ועוד.

גם דירקטוריון התע"א לא חף מביקורת וניכר ששקע בשנת ישרים בזמן שהמיליונים של החברה שימחו עוד כמה יועצים בישראל: מבקר המדינה מתריע כי בשנים 2010-2013 קיימה מועצת המנהלים דיון אחד בלבד בעניין העסקת יועצים חיצוניים. על כך כותב המבקר: "הדירקטוריון לא מילא את תפקידו כנדרש בחוק החברות הממשלתיות בעניין חובת מעקב ברציפות אחר הגשמת התוכניות והתקציבים של החברה, ולא מילא את הנחיות רשות החברות בקשר להעסקת יועצים. מדובר בליקויים משמעותיים בפיקוח ובבקרה של הדירקטוריון".

מהתעשייה האווירית נמסר בתגובה כי "הדוח מתייחס לשנים 2010 עד ינואר 2013 ונוגע בעיקר לנושאים מנהלתיים מסביב לשירותי הייעוץ הרבים שלהם נדרשת החברה מתוקף היקפי פעילותה הנרחבים. הליקויים שנמצאו, בהתייחס למכלול פעילותה של התע"א, הם מעטים ובחלקם הם כשלים טכניים נקודתיים שלא מלמדים לחלוטין על אופן התנהלות החברה. יחד עם זאת, החברה לא מקלה ראש בממצאי הדוח ופעלה בשנים האחרונות לתיקונים ואף תמשיך לפעול ככל הנדרש. כך, ננקטו פעולות במקרים שבהם היו סטיות מהסטנדרטים הנדרשים - תוקנו ליקויים, נהלים והליכים וזאת על מנת להבטיח התנהלות תקינה וראויה".

בין היועצים לתעשייה האווירית: הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ והאלוף (במיל') גיורא איילנד

"האמור בדוח זה נוגע לפעילות התע"א ואין בו נקיטת עמדת מבקר המדינה בדבר כישוריהם ומקצועיותם של יועצי השיווק והאסטרטגיה שחלקם שירתו בעבר בתפקידים בכירים ביותר במערכת הביטחון או במגזר הציבורי", כך הבהיר בפתח דוח היועצים של התע"א מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא.

הקבוצה של 42 יועצי התע"א שאליהם מתייחס המבקר בדוח המתפרסם היום, התקשרו עם החברה בין השנים 2010 ל-2013 ופעלו לקידום עסקאות שלה בעולם, בין השאר בשווקים רגישים באסיה. בין היועצים: רמטכ"ל לשעבר, ראש מל"ל (מועצה לביטחון לאומי) לשעבר, מנכ"ל לשעבר של משרד הביטחון, מפקדי חיל אוויר לשעבר, ראש מו"פ (מחקר ופיתוח) לשעבר במשרד הביטחון ועוד.

גורמים המקורבים לנושא אמרו כי בין יוצאי צה"ל ומערכת הביטחון מהעשור האחרון ששימשו כיועצים לתע"א נמצא הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר לשעבר דן חלוץ. חלוץ סירב להתייחס היום לדברים ואמר: "אני לא מאשר ולא מכחיש". בכירים נוספים לשעבר בצה"ל ובמערכת הביטחון שסיפקו בשנים האחרונות שירותי ייעוץ לתע"א הם מנכ"ל משהב"ט לשעבר עמוס ירון; ראש מו"פ לשעבר תא"ל (במיל') דני גולד; האלוף (במיל') גיורא איילנד; האלוף (במיל') והפרופ' יצחק בן ישראל; והאלוף (במיל') אייל בן ראובן. האחרון שימש כמנהל החטיבה היבשתית של תע"א ובבחירות האחרונות נבחר לכנסת. בתפקידו בתעשייה האווירית הוא שימש על תקן יועץ. אגב, במקום האלוף בן ראובן מונה באחרונה לאותו תפקיד האלוף (במיל') גדי שמני.

"יועץ ב'" למשל שמככב בדוח הוא בכיר לשעבר בצה"ל ובעל עבר כבכיר במשרד הביטחון. אותו יועץ הוגדר ככזה שצבר ידע רב, ניסיון בנושאים ביטחוניים ומבצעיים ומשלב ידע ייחודי של ניסיון מבצעי קרבי וניסיון עשיר בעבודת מטה.

הקשר בין חלק מהיועצים לבין תע"א נרקם עוד במהלך תפקידיהם בצה"ל ובמערכת הביטחון במסגרת תוכניות פיתוח של מערכות שונות. "כמות היועצים בתחומים אלה מצומצמת מאוד", מסרה התע"א למבקר המדינה, "כשיועצים אלה מסיימים את תפקידיהם הקודמים, כל התעשיות הביטחוניות מחזרות אחריהם ומבקשות לגייס אותם לשורותיהן. לרוב, יועצים אלו בוחרים את החברה שאיתה יפעלו, והימנעות מהעסקה של יועץ בעל כישורים כאלה עלולה להסב נזק משמעותי לאותה תעשייה ביטחונית. לפיכך, גם פנייה לקבלת הצעה מיועצים נוספים אינה רלבנטית".

אלא שהתעשייה האווירית לא התקשרה רק עם גנרלים שפשטו מדים: עם כניסתו לתפקיד של היו"ר הקודם שלה דב בהרב, הוא הביא איתו את יועץ התקשורת מוטי שרף, וזאת למרות שלתע"א מחלקת דוברות ויח"צ פעילה. לפני כחודשיים, בזמן שבמשרד המבקר עשו הגהות אחרונות על הדוח שהותר לפרסום היום, התקשרה תע"א עם חברת גיתם BBDO IM של משה תאומים לקבלת שירותי ייעוץ ואסטרטגיה לחברה. מתע"א נמסר בנוגע להתקשרות זו כי "מדובר בייעוץ אסטרטגי בנושאים הקשורים בהתנהלות העסקית והציבורית של החברה, ובין היתר בנושאים הקשורים להיערכותה לקראת הנפקה אל מול הזירה הציבורית". בתע"א אמרו כי החברה נבחרה בתום הליך תיחור מסודר שקיימה.

דוח המבקר - חברת החשמל: שנים של בדיקות. ואין שינוי

דוח המבקר - הלוואות חוץ-בנקאיות: 28% חנוקים באפור

דוח המבקר - אשראי למשקי בית: רק הדיור במעקב

דוח המבקר - רשות המסים: גבתה מיליארדים בעודף, לא החזירה

דוח המבקר - דואר ישראל: הנפוטיזם עדיין חוגג

דוח המבקר - חברת נשר: מחירי המלט ומחירי הדירות

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988