גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תאונות דרכים: האם הביטוח ישלם כשהמזיק הוא קרוב משפחה?

מה קורה כשמכוניות של בני זוג פוגעות זו בזו, או כשמתרחשת תאונה בין הורה לילדו? הסעיפים הרלוונטיים בחוק מעוררים פרשנויות שונות ■ מה קבעו בתי המשפט? ■ מדריכים בתחום

תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק
תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק

בכל פוליסת ביטוח כיום ישנם חריגים שמטרתם להביא לידיעת המבוטח מהן הנסיבות שבהן לא יחול הכיסוי הביטוחי. חלק גדול מהחריגים נקבע בחוק ונוסף לפוליסות כדין. עם זאת, כפי שלסעיף חוק בודד ישנן לעתים כמה וכמה פרשנויות, כך הדיון בחריגים בבתי המשפט מעורר פרשנויות רבות.

נדון בכמה מקרים שבהם נדונה פרשנותן של הוראות חוק המחריגות את זכות השיבוב (מצב שבו חברת הביטוח ששילמה תגמולי ביטוח תובעת את המזיק בגין התשלום ששילמה למבוטח שלה) בין המבוטחות, כאשר מדובר במעורבות של קרובי משפחה.

רכב שבוטח על-ידי חברת ביטוח מסוימת פגע ברכב שבוטח על-ידי חברת ביטוח אחרת כאשר הרכב הנפגע עמד בחניית ביתו. המבוטחת, שנהגה ברכב הפוגע, הייתה בת זוגו של הנפגע.

חברת הביטוח של בן הזוג שילמה למבוטחה את מלוא תגמולי הביטוח בגין הנזק שאירע לרכבו. מיד לאחר מכן פנתה בתביעת שיבוב אל חברת הביטוח האחרת שביטחה את רכב בת הזוג, בדרישה כי זו תשלם לה את מה ששילמה למבוטחה. חברת הביטוח סירבה להיענות לדרישה, ולכן נתבעה בבית המשפט.

המקרה עורר בבית המשפט דיון נרחב באשר לזכות השיבוב של חברת ביטוח שביטחה את בן הזוג כלפי חברת ביטוח שביטחה את בת הזוג. עוד נידונה בהרחבה משמעותו של המונח "בני ביתך" בפוליסה, אשר מחריג כיסוי כאשר מעורבים קרובי משפחה.

סעיף 62 (ד) לחוק חוזה ביטוח שולל את זכות השיבוב במצב שבו "מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קירבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם".

לטענת חברת הביטוח שביטחה את בן הזוג, אין לקרוא בהוראת החוק כוונה להעניק לחברת ביטוח יתרון במצב שבו "התמזל מזלה" של חברת הביטוח כך שמבוטחה הוא בן משפחתו של הניזוק.

עוד טענה החברה כי כוונת המחוקק הייתה למנוע מצב שבו חברת ביטוח תתבע בן משפחה שהינו חסר ביטוח, אך במקרה זה הרכב הפוגע מבוטח, ולכן חברת ביטוח שביטחה את בת הזוג חבה כלפיה בהתאם לזכות השיבוב.

חברת הביטוח שביטחה את בת הזוג טענה בתגובה כי אין היא חייבת בתגמולי ביטוח כלפי מבטחת הרכב שנפגע, הואיל והמקרה נופל ב"חריגים לחבות כלפי צד שלישי" המופיעים בפוליסה שהונפקה על-ידה ובהתאם לסעיף 15 לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח.

בית המשפט דחה את טענת חברת הביטוח של בת הזוג, קיבל את תביעת השיבוב ופסק כי אכן אין לפרש את סעיפי חוק חוזה הביטוח והפוליסה התקנית לרכב כמתכוונים להעניק יתרון לחברת ביטוח במסגרת אירוע שבו מתברר כי מבוטחה הוא בן משפחתו של הניזוק.

תכלית הסייג שבסעיף 62(ד) לחוק חוזה ביטוח היא למנוע הגשת תביעת תחלוף נגד מי שמבוטח סביר לא היה מגיש נגדו תביעה בהיותו בן משפחה, ובכך למנוע פגיעה בתא המשפחתי, או למנוע הצבת המבוטח במצב לא נעים, כאשר חברת הביטוח שממנה הוא דורש שיפוי, על-פי הפוליסה, חוזרת אל בן משפחתו בתביעת שיבוב, ובכך למנוע מהמבוטח לתבוע את נזקו ול"העשיר" את המבטחת.

עוד הוסיף בית המשפט כי אם היו שואלים את "המבוטח הסביר" האם היה נמנע מהגשת תביעה נגד המבטחת של בן משפחתו, רוב הסיכויים שהיה משיב בשלילה, מאחר שהוא היה רוצה שהמבטחת תישא בנזק של בן משפחתו, ולכן כך יש לפרש את הוראת סעיף 62(ד).

אבות ובנים

במקרה אחר נסעו אב ובנו זה בעקבות זה. האב פגע במקרה במכונית הבן וגרם נזק שאותו תבע הבן מחברת הביטוח של אביו, וזו סירבה לשלם עקב קירבת המשפחה.

בבית משפט השלום נקבע כי האב היה אחראי לתאונה, ולכן עליו לשלם לבנו את סך הנזק.

בית המשפט פטר את חברת הביטוח של האבא מתשלום, וקיבל את טענתה שלפיה מאחר שהבן מתגורר עם אביו באותו מבנה, יש לראותו כאחד מ"בני ביתו", ולכן חל החריג הקבוע בסעיף 15 לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח, ולפיו המבטחת פטורה מתשלום תגמולים, כאשר אירע נזק "לרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירתם של המבוטח או נהג הרכב או אחד מבני ביתם".

בעקבות כך ערער האב לבית המשפט המחוזי וטען כי חריג זה אינו חל על מקרה זה, וכי נוצר מצב לא הגיוני בין בני משפחה המבוטחים בחברות ביטוח שונות.

המחוזי הפך את החלטת בית משפט השלום, קיבל את ערעורו של האב וקבע כי אין לפרש את החריג המופיע בסעיף 15 בדרך שהוצעה על-ידי המבטחת, ולכן היא אינה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח לבן במסגרת תביעת השיבוב.

לפי בית המשפט, מטרתו של סעיף 15 לפוליסה התקנית היא להבהיר כי הפוליסה לא נועדה לבטח נזקי רכוש של המבוטח עצמו או של בני ביתו המתגוררים עמו, אלא מדובר בביטוח נזקי רכוש של צד שלישי.

בית המשפט קבע כי יש לראות את הבן כצד שלישי ולא כאחד מ"בני ביתו" של האב, וזאת מאחר שמדובר בבן בגיר, שאינו מתגורר עם האב, אלא מתגורר ביחידת דיור נפרדת ובקומה אחרת בבניין. לכן על חברת הביטוח שביטחה את האב לשפות את חברת הביטוח של הבן בגין סך הנזקים ששילמה.

בית המשפט הוסיף בהערת אגב כי גם אם הבן היה מתגורר עם אביו, והיה נחשב אחד מ"בני ביתו", לא היה מקום להחיל את החריג, מאחר שתכלית החריג היא להחריג רכוש ששייך למבוטח וזקוק לביטוח נפרד - ולא לפטור את המבטחת מתשלום במקרים שבהם ישנה מעורבות של בני משפחה. לכן, אין להרחיב את החריג מעבר לגבולותיו הראויים - וזאת גם לטובת המבוטח.

בית המשפט הדגיש כי פרשנות המבטחת עלולה להוביל לתוצאה קשה, שלפיה המבטח את מכוניתו בביטוח אחריות צד שלישי לא יהיה מבוטח אם פגע במכונית אחרת של בן משפחתו, ולכן אין מקום להחיל את החריג הנ"ל.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, בעלי משרד עורכי הדין ג'ון גבע.

עוד כתבות

שאול ואיריס אלוביץ' בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף

הגיע הזמן שהפרקליטות והמשטרה יפנימו את המסר המרסן של ביהמ"ש העליון בסוגיית החילוטים

בזמן שהמשטרה והפרקליטות ממשיכות במגמה של חילוט אגרסיבי של רכוש של חשודים ונאשמים בפלילים, שיש מי שיאמר שנועד בין היתר להגביר את הלחץ על חשודים בחקירותיהם - ביהמ"ש העליון חושב אחרת ● בשורה של פסקי דין מעביר העליון לשתי הרשויות מסר שלפיו היד שלהן על הדק החילוטים והתפיסות היא קלה מדי, והגיע הזמן שירגיעו ● פרשנות

פייסבוק / צילום: רויטרס

חיסיון פסיכולוגי? לא אם אתם עובדי קבלן של פייסבוק

בודקי התוכן של פייסבוק, שמועסקים דרך חברת קבלן, נחשפים במסגרת עבודתם לתכנים קשים במיוחד, ולכן הם זכאים לפגישות עם פסיכולוגים ● לפי דיווח אתר "The Intercept", מנהלים בחברת הקבלן אקסנצ'ר ניסו ללחוץ על המטפלים כדי שיפרו את החיסיון וישתפו אותם בתוכן השיחות עם העובדים

ג’ף בזוס, מנכ”ל אמזון /  צילום: רויטרס, JOSHUA ROBERTS

הרוחניות שעשויה לפוצץ את הבועה והקהילה היהודית בניו יורק נגד אמזון: מה קרה השבוע בהייטק

המייסד השקט של מלאנוקס נחשף, איך ההייטק הישראלי מתמודד עם השקל החזק, המחאה של הקהילה היהודית בניו יורק נגד אמזון, והאם פייסבוק משתמשת בהאוסטפארטי הישראלית כדי לאותת לרגולטורים? ● כל מה שהיה השבוע בתעשיית ההייטק

איילת שקד ונפתלי בנט בגוש עציון / צילום: מפלגת ימינה

איילת שקד: "קוראת לנתניהו לחדול ממתקפות בתוך גוש הימין"

יו"רית מפלגת ימינה בסיור בגוש עציון: "צריך להחיל את הריבונות על גוש עציון. זה קונצנזוס. צריך לנצל את התקופה שיש לנו נשיא אוהד בבית הלבן ולהחיל את החוק הישראלי"

בית הרוס בפלורידה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הזדמנות סוערת: משקיעי הנדל"ן שמרוויחים כסף מהוריקנים, משריפות ומסופות טורנדו

כאשר אסון טבע מכה באחד ממדינות ארה"ב, לרוב אנשים חסרי ביטוח, ולעתים גם כאלה בעלי אחד, נאלצים למכור את בתיהם הפגועים בזול ● משקיעים חובבי סיכון קונים את הבתים האלה, משפצים אותם ומציפים לעצמם ערך: "לכו בעקבות נתיב הסערה"

ד"ר יעקב מנדל (מימין), צ'ארלס הוסקינסון, גל לנדאו-יערי ומשה חוגג, באוניברסיטת תל אביב / צילום: ישראל הדרי

מכון הבלוקצ'יין של משה חוגג איבד מנהל לטובת ג'יי פי מורגן

ד"ר יעקב מנדל פרש מניהול המכון, שהושק רשמית לפני כשלושה חודשים באוניברסיטת ת"א ומונה לתפקיד ניהולי במרכז מצוינות הבלוקצ'יין של ג'יי פי מורגן בהרצליה ● ד"ר ארי אחיעז מונה במקומו למנהל המכון, שהוקם בסיוע תרומה של 7 מיליון שקל מחוגג, בעלי בית"ר ירושלים ויו"ר קרן סינגולריטים

עו"ד יהונתן קלינגר, אלי בז'רנו, מני רוזנפלד / צילום: שלומי יוסף, ניצן בר

מחזיקי הביטקוין יוצאים לקרב נגד הבנקים שמסרבים לשרת אותם

בשורה של תביעות ופניות שהוגשו באחרונה ונחשפות כעת ב"גלובס", מתחילים מחזיקי מטבע דיגיטלי ישראלים להיאבק בסירובם הגורף של הבנקים לאפשר להם להפקיד כספים או לפתוח חשבונות ● בעתירת חופש מידע שהוגשה השבוע, נדרש בנק ישראל להציג לציבור את מדיניות הבנקים בעניין

מרצדס CLS53 / צילום: יח"צ

ספורטיבית באדום וירוק: דגם הספורט של מרצדס גם ידידותי לסביבה

עם מנוע חדש ומשופר, מרצדס מציגה מכונית ספורט חדה, קשוחה וידידותית לסביבה ● עם תא נוסעים שמרגיש כמו מלון בוטיק, מחירה מתחיל ב-830 אלף שקל

אלנתן גולום ואלון טיגר בחפץ חיים / צילום: תמר מצפי, גלובס

היום שאחרי השריפה: למה החזרה הביתה של תושבי מבוא מודיעים נראית רחוקה מתמיד

בסוף מאי, תושבי מבוא מודיעים מצאו את עצמם ללא קורת-גג לאחר שהמושב שלהם נשרף כליל ● בסוף אוגוסט יהיה עליהם להתפנות מבית ההארחה בחפץ חיים שבו הם שוהים מאז, ולא נראה שהמדינה קרובה לספק להם פתרון ● המשטרה הודיעה על סגירת התיק לאחר שהראיות לא הוכיחו חשד להצתה ● מעקב G

נדב צפריר / צילום: איל יצהר

נדב צפריר, לשעבר מפקד 8200, מונה ליו"ר משותף בחברת סולאראדג'

המינוי אושר פה-אחד בדירקטוריון ● החברה נסחרת בנאסד"ק בשווי של 4 מיליארד דולר ● צפריר יקבל שכר שנתי של 55 אלף דולר וכן תגמול הוני שיכלול מניות חסומות בסך 150 אלף דולר עם כניסתו לתפקיד והקצאה שנתית של מניות חסומות בסך 155 אלף דולר

ניוזלטר הייטק הון סיכון מנהל סטארטאפ   / צלם: save as

קנטאר מדיה זכתה במכרז על מדידת הרייטינג ל-7 השנים הבאות

גברה על חברת נילסן ● בוועדת המדרוג הוחלט להשתמש בהזדמנות זאת להשביח את שיטת המדידה באופן שתתאים לעידן החדש: לא עוד נתוני צפייה נפרדים לטלוויזיה ולדיגיטל, אלא תוצאה אחת שמאגדת את נתוני הצפייה בכל הפלטפורמות

אורן טל, מנכ"ל אספרסו קלאב / צילום: ישראל הדרי

"זיהינו את נקודת התורפה של נספרסו, שבשביל קפה טוב לא צריך פלצנות"

עם ניצחונו בסאגה המשפטית מול נספרסו שנמשכה 5 שנים, מנכ"ל אספרסו קלאב מסביר ל"גלובס" מדוע לטעמו לא ביזו את המתחרים בפרסומת המדוברת ההיא, למה בכל זאת הורידו את הקמפיין מהאוויר, ומה הצעד הבא של החברה השולטת ב-25% מענף מכונות הקפסולות בישראל ● ראיון

אילהן עומאר / צילום: רויטרס

"מחוקקים דמוקרטים בוחנים צעדי גמול נגד שגריר ישראל בארה"ב"

רשת עיתוני מקלאצ'י: זעם במפלגה הדמוקרטית על רון דרמר ועל שגריר ארה"ב בישראל דייוויד פרידמן בשל התפקיד שמילאו בפרשת המחוקקות מסורבות הכניסה לישראל ● תומס פרידמן: "יהודי שחושב להצביע בעד טראמפ כי הוא פרו-ישראלי – אוויל"

דני נווה / צילום: תמר מצפי

דני נווה ופנחס צרויה עוזבים את תפקידיהם בחברת הקנאביס בטר

זאת על רקע אי השלמת המיזוג עם וויטסמוק ● בטר הוקמה ונמצאת רשמית בבעלות גליה גולן, אמו של המייסד יוחאי גילד ● כנראה תישאר כעת חברה פרטית

חגיגות עשור לנישואין של עידן ובתיה עופר במיקונוס / צילום: צילום מסך מתוך news 24-7

חמישה מיליון יורו ו-700 מוזמנים: עידן עופר חגג עשר שנות נישואים

העיתונות ביוון סיקרה בסוף השבוע בהרחבה את מסיבת הענק שערך המיליארדר הישראלי במיקונוס לרגל עשר שנות נישואיו לבתיה

גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

הדוח הראשון כחברה ציבורית: מניית אלטשולר גמל מזנקת

היקף נכסי קופות הגמל של החברה עלו מ-75.8 מיליארד שקל בסוף שנת 2018 לסך של 89.7 מיליארד שקל נכון לרבעון השני ● הרווח הנקי ברבעון השני של 2019 זינק ל-19.5 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 10.5 מיליון שקל ברבעון השני של 2018 ● נכסי קרנות הפנסיה זינקו ב-43.8% בסיכום המחצית הראשונה של השנה לעומת 2018

עמוס דבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן / צילום: איל יצהר, גלובס

מונה מנכ"ל חדש לקרדן נדל"ן: עמוס דבוש יחליף את מיקי זיסמן

דבוש כיהן ב-13 השנים האחרונות כסמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של חברת י.ח דמרי, והוא צפוי להיכנס לתפקידו החדש ב-1 לנובמבר, בכפוף לאישור האסיפה הכללית

איילת שקד מול עמיר פרץ / צילום: כדיה לוי

האם צריך להגביל את זכות השביתה? איילת שקד ועמיר פרץ ראש בראש

מצד אחד עיקרון המשילות המהותי בימין הכלכלי, ומהצד השני המלחמה הסוציאל-דמוקרטית למען זכויות העובדים ● "גלובס" מפרסם את תפיסתם של איילת שקד ועמיר פרץ, שני פוליטיקאים משני קצוות הקשת הפוליטית, בנושא החשוב של זכות השביתה במילותיהם

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

בין המסורת של הטכניון למסורת של סל התרופות

בזמן שבטכניון הציגו הנהלה חדשה בלי אף אישה, ליצמן מינה מקורב ליו"ר סל התרופות ● וגם: הבחירות המשיכו לספק לנו כותרות השבוע ● פרשנות

חוות גידול קנאביס בצפון הארץ / צילום: רויטרס, Amir Cohen

מהקופקסון לקנאביס: בכירה לשעבר בטבע עוברת לקנאשור

יפית שטרק, שהובילה את הפיתוח הקליני של הקופקסון, תרופת הדגל של טבע, חוברת לחברת הקנאביס קנאשור ● במקביל, דיווחה החברה על קבלת אישור מהיק"ר לעמידה בתנאי האבטחה, תקן IMC-GSP