גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הצעת חוק בוועדת הכספים: עיגון חובת הדיווח על ייעוצי מס

נישומים יחויבו לדווח לרשות המסים על קבלת ייעוץ מקצועי המנוגד לעמדת הרשות, בנושאי מכס, מע"מ, מס בלו ומס קנייה ■ מטרת החוק היא חשיפת תכנוני מס לא לגיטימיים

דוחות כספיים/צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
דוחות כספיים/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

נישומים יחויבו לדווח לרשות המסים על קבלת ייעוץ מקצועי המנוגד לעמדת הרשות, אשר נובע ממנו יתרון מס (חיסכון) של 2 מיליון שקל בשנה או 5 מיליון על פני 4 שנים, בנושאי מכס, מע"מ, מס בלו ומס קנייה. בנוסף, נישומים יחויבו לדווח על ייעוץ מס שקיבלו במסגרת "חוות-דעת מדף" וכן על חוות-דעת שבסיסה שותפות בין נותן הייעוץ למקבלו.

כל זאת, החל מינואר 2016 - כך עולה מהצעת החוק המעגנת את חובת הדיווח על ייעוצי מס, שאושרה אתמול (ד') בוועדת הכספים ועתידה לעבור את שלבי החקיקה הסופיים בקרוב.

מדובר בהצעת חוק שקידמה רשות המסים בחודשים האחרונים - תחילה במסגרת חוק ההסדרים ובהמשך כהצעה נפרדת - ואשר על-פי ההערכות אמורה להגדיל את הכנסות המדינה במאות מיליוני שקלים.

נכון להיום הצעת החוק נוגעת לייעוצי מס בענייני מס הכנסה, מע"מ ומס קנייה, כאשר פרק החוק הנוגע למיסוי מקרקעין פוצל ויידון בוועדת הכספים בנפרד עד סוף השנה.

מטרת החוק היא חשיפת תכנוני מס לא לגיטימיים, כחלק מהמאבק בתכנוני מס אגרסיביים. לטענת רשות המסים, בשל התגברות השימוש בתכנוני מס אגרסיביים לשם הפחתת חבות המס, באופן שאינו תואם את מטרת המחוקק, אם מטרת תכנון המס העיקרית או הבלעדית היא הפחתת מס בלתי נאותה והימנעות מתשלום מס - יש לתת לרשות כלים לחשוף תכנונים אלה.

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי כיום מדובר בתופעה נפוצה מאוד של היעזרות של נישומים בחוות-דעת מקצועיות של עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, שמאים וכדומה. אופן תכנון המס נותר חשאי, כיוון שהנישומים אינם רוצים שרשות המסים תדע שנקטו תכנון מס. המצב הזה מקשה על רשות המסים לזהות אמצעים הנהוגים בשוק המנוגדים לכוונת החוק, לבצע ביקורת יעילה ולגבות את המס בהתאם להוראות הדין.

עד היום לא הייתה קיימת חובת דיווח על התייעצות עם גורמים מקצועיים - עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס - לצורך יצירת תכנוני מס. החוק מחייב חובת דיווח בגין פעולה שהוגדרה כתכנון מס (שחייב בדיווח), אך מדובר ברשימה סגורה של תכנוני מס, שאינה כוללת את כל התכנונים האופציונליים, וגם אינה כוללת חובת דיווח על עצם קבלת חוות-דעת מקצועית.

במסגרת חוק ההסדרים הוצע לתקן את החוק, באופן שייקבע כי אדם שקיבל חוות-דעת כתובה מגורם מקצועי בשל פעולה שביצע, לרבות כל עסקה ומכירה הנותנת לו יתרון מס - כדוגמת הנחה או הקלת מס, דחיית אירוע מס, דחיית תשלום מס, הימנעות מהתחייבות לנכות מס או התחשבות בהפסד מס - יחויב לדווח על חוות-הדעת בטופס מיוחד שיצורף לדוח השנתי.

ואולם, לאור התנגדות שהביעו לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס לחקיקה המתוכננת, ועקב מורכבותה וההשלכות שעשויות להקשות על חייהם של העוסקים במשק, הוחלט לפצל את החקיקה מחוק ההסדרים ולדון בה בנפרד.

במסגרת הדיונים החיצוניים הללו, שנוהלו באינטנסיביות בשבועיים האחרונים, הוסכם על גרסה "מרוככת" מעט של חובת דיווח על ייעוצי מס. כך, על-מנת שלא לפגוע ביכולתו של הנישום להיוועץ במומחים, נקבע כי הדיווח לא יכלול את חוות-הדעת עצמה או הפרשנות שניתנה בה לדיני המס אלא את הנתונים הבאים: עצם מתן הייעוץ, הפעילות הכלכלית שלגביה ניתן הייעוץ וסיווג הייעוץ לפי סוג המיסוי המושפע ממנו - כלומר האם הייעוץ השפיע על סוגיית הניכויים, הפחת, סיווג ההכנסה, סיווג הוצאה או על סוגייה אחרת שייקבע מנהל רשות המסים.

רשות המסים גם ויתרה על הענישה הפלילית כנגד הנישומים עצמם על אי-העברת הדיווחים, אך לא כנגד נותני הייעוץ. נקבע כי במקום בו כבר קיים בחוק או בפקודה קנס גירעון, הוא יחליף את הענישה הפלילית, ובמקום בו אינו קיים, יוטל על הנישום קנס מינהלי בגובה המקובל של חלף שנת מאסר אחת.

על-פי ההסכמות שהושגו בדיון בוועדת הכספים, סעיף החוק הקובע חובת דיווח על ייעוצי מס הנוגדים את עמדות רשות המסים יחול בעיקר על חברות גדולות, שנחשבות למתכננות המס האגרסיביות ביותר, היות וחובת הדיווח תחול כאשר סכום חיסכון המס שהושג עולה על 2 מיליון שקל בשנה ו-5 מיליון ב-4 שנים, כאמור.

החוק לא יחול על עסקים קטנים, שהמחזור שלהם הוא עד 3 מיליון שקל, או עסקאות עם רווח הון של מיליון וחצי שקל.

על-פי החוק החדש, כאמור, מלבד חובת הדיווח על ייעוצי מס הנוגדים את עמדת רשות המסים, יידרשו נישומים לדווח על ייעוץ מס שקיבלו רק במקרים חריגים, בהם מדובר ב"חוות-דעת מדף" ובחוות-דעת שבסיסה שותפות בין נותן הייעוץ למקבלו.

הביטוי "חוות-דעת מדף" מתייחס לחוות-דעת "למכירה" אותן מציעים מומחי מס ללקוחות שונים. מדובר בחוות-דעת שיש בהן טיעון מס חדש, אותן מפתחים יועצי המס כמוצרי מדף לחיסכון מס, ובהמשך מוכרים אותן לנישומים שונים.

במקרה של חוות-דעת מהסוג הזה, הוסכם כי ברגע שחוות-דעת כזו נמכרה ל-3 לקוחות או יותר, במשך שנתיים, יידרש הנישום לדווח עליה. היוזמה להענקת חוות-הדעת במקרה של חוות-הדעת הללו, צריכה להיות של נותן חוות-הדעת.

הסוג השני לגביו הוסכם כי ידרוש דיווח הוא חוות-דעת המבוססות על שותפות עסקית בין יועצי המס למקבלי חוות-הדעת, כאשר שכר-הטרחה ביניהם נקבע על בסיס הצלחה בהתיישנות השומות או החיסכון במס.

יום לאחר האישור, נדמה שכולם מרוצים. בלשכות המקצועיות - לשכת עורכי הדין, רואי החשבון ויועצי המס - סבורים כי הושג ניצחון עבור העוסקים בתחום המס כאשר רוכך החוק, והוא אינו גורף כפי שתוכנן מלכתחילה; וברשות המסים סבורים כי מדובר בהישג משמעותי עבור המדינה ואכיפת חוקי המס כנגד מעלימי מס, אשר יוביל להכנסות של מאות מיליונים לקופת המדינה.

לדברי עו"ד ליאור נוימן, מנהל תחום המסים במשרד ש. הורוביץ, "אמנם מדובר בחקיקה פורצת דרך שיש בה כרסום מסוים בסודיות שבין יועצי המס ללקוחותיהם, אך בסופו של דבר החקיקה מאוזנת ולא תוביל לפגיעה גדולה.

"התנגדות דומה הייתה כשחוקקו ב-2006 את חובת הדיווח על תכנוני מס אגרסיביים, ורשות המסים יצאה אמנם עם רשימה של 13 תכנוני מס רחבים (אחזקה בחברות במקלט מס, משיכה ביתר מעל מיליון שקל וכו') שיש לגביהם קיימת חובת דיווח ספציפית, והדבר התברר שלא כצעקתה.

"ראשית, חלק גדול מהחברות הגדולות במשק אשר נשענות בדוח על חוות-דעת המפחיתות מס משמעותי נותנות גילוי בעניין. שנית, בכל הנוגע לעורכי דין וליועצי המס, מדובר בשני סוגים בלבד של חוות-דעת שהן ייחודיות - זו הבנויה על חיסכון מהותי במס וחוות-דעת גנרית.

"בכל הנוגע להתייחסות לפוזיציה שנוגדת את עמדת הרשות בדוח הכספי, הרי ככל שיהיו יותר עמדות - ואנחנו מדברים על עד כ-100 עמדות שונות בסוף שנה ו-50 נוספות כל שנה - כך הכלי הזה יישחק ויטבע בים הדוחות והדיווחים".

עוד כתבות

קצין ומרגל/ צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג

אנטי־רומן: הסרט החדש של רומן פולנסקי גנרי ונטול ברק

"קצין ומרגל" של רומן פולנסקי נעדר חידוש וברק, ויוצרו רומז שגם הוא קורבן רדיפה, ממש כמו דרייפוס, גיבור הסרט

יגאל גלאי / צילום: רפי דלויה

מיזוג בענף יחסי הציבור: גלאי תקשורת וגל תקשורת מאחדים כוחות

החברה החדשה תיקרא גל-גלאי ותנוהל על ידי יגאל גלאי וגל בייסברג

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בדרך לפרישה קרובה מהאיחוד האירופי: ניצחון היסטורי לג'ונסון בבחירות בבריטניה

לפי מדגמים ותוצאות חלקיות, השמרנים בבריטניה זכו בבחירות ברוב גדול, הסולל את הדרך לפרישה מהאיחוד האירופי כבר בינואר 2020 ● "ניצחון בקנה מדה היסטורי", הכריז ג'ונסון ● ה"לייבור" הובסו, קורבין הודיע שיעזוב עד הבחירות הבאות ● עם פרסום המדגמים, הפאונד זינק ב-2.3%

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

המכרז המוסדי בהנפקת המניות של כלל ביטוח: ביקוש ער שמוביל לדילול של סדר גודל של כ-20% של בעלי מניות קיימים

במכרז המוסדי של הנפקת המניות החדשות של כלל ביטוח התקבלו ביקושים ערים בהיקף 900 מיליון שקל והחברה תגייס 650 מיליון שקל ● כלל תגייס עוד עד 868 מיליון שקל בכתבי התחייבויות נדחים

ליאת דרור וניר בן גל/ צילום: כפיר זיו

"אם ראש הממשלה היה מזיז את האגן אחרת, החיים שלנו היו נראים אחרת"

ליאת דרור וניר בן גל עברו לשדרות עם להקת המחול שלהם ועם מרכז אדמה ללימוד מחול ומתמודדים עם מציאות ביטחונית־כלכלית חדשה

פרופסור איליאן מיחוב / צילום: שלומי יוסף

"אנחנו שוכחים שלצמיחה יש גם צד שלילי"

פרופ' איליאן מיחוב, דיקן INSEAD, מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, גדל בבולגריה הקומוניסטית, למד בפרינסטון, הפך לקפיטליסט מושבע – ועכשיו משוכנע שהשיטה זקוקה לתיקון דחוף, והוא יכול להגיע רק מכיוון המגזר העסקי ● ראיון

זאב ביילסקי / צילום: משה מילנר - לע"מ

נפתר זמנית משבר מכוני הבקרה בענף הבנייה

בשעות שלפני פיזור הכנסת אמש ניסו ראש מטה הדיור זאב ביילסקי וסגן שר האוצר איציק כהן, להכניס סעיף לצד פיזור הכנסת שיאריך את הפטור מביקורת במכוני בקרה, מעבר לינואר 2020 ● לבסוף נקבע שוועדה זמנית שתוקם תטפל בנושא

מלון הר ציון ירושלים - 7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: איל יצהר, גלובס

מרד בהרצליה, זעם המתווכים ועזריאלי עולים לי-ם. כותרות הנדל"ן

בכמה מכר שלמה אליהו את מלון הר ציון בירושלים לעזריאלי, למה 300 מתווכים הגיעו השבוע לבית ציוני אמריקה בת"א, פרטים ראשונים על ההגרלה העשירית של מחיר למשתכן וגם: תוכנית ההתחדשות העירונית הגדולה של קרית ים קיבלה אור ירוק

רג'פ טאיפ ארדואן והמט דבוטאולו / צילום: Umit Bektas, רויטרס

ההתנגדות לארדואן גוברת: ראש ממשלת טורקיה לשעבר יציג מחר את מפלגתו

משלחת נציגים מטעם מפלגת השלטון ניסתה להניא את אהמט דבוטאולו מהחלטתו ● בעקבות הסירוב הגביר ארדואן את ביקורתו נגד עריקי המפלגה

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

ת"א צמצמה את הירידות בנעילה לאחר הציוץ של טראמפ

המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה הירוקה לאחר יום אדמדם ● טראמפ צייץ כי ארה"ב וסין קרובות ל"הסכם סחר גדול" ● לאומי פרטנרס במגעים לרכוש 20% מחברה בת של פוקס, מנייתה של חברת האופנה זינקה ביותר מ-7%

שופט העליון, נועם סולברג / צילום: אוריה תדמור

דעה: מהפכת הסבירות של השופט נעם סולברג

אף שהכרזת שופט העליון סולברג לא הופנמה, בקרוב נחוש את גלי ההדף • מי שעתיד לשמש כנשיא העליון מבקש לעצב מחדש את יחסי הממשלה ובתי המשפט, ולאפשר לדרג הנבחר לעשות את מה שהפך בשנים האחרונות ללא מקובל: למשול • וגם, מה ניתן ללמוד מראיונות הפרישה של שי ניצן ● פרשנות

יאיר נתניהו והוריו בנימין ושרה / צילום: קובי גדעון, לע"מ

"גיל ההתבגרות זז בכמה שנים": למה המילניאלז לא עוזבים את ההורים?

שליש מהישראלים בגילאים 25 עד 34 עדיין גרים עם ההורים ● אם פעם הצעירים שאפו לצאת מהבית לחיים כלכליים עצמאים, היום זה ממש לא המצב ● ההשלכות מרחיקות לכת - מבחינה כלכלית, שוק הדיור והמצב הנפשי של כל המעורבים בסיפור ● האזינו לפודקאסט "הצוללת" - פרק פתיחת העונה

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בריטניה מצביעה: תורים נרשמים בבחירות המכריעות של העשור

עד כמה ישפיעו הבחירות על עתיד הברקזיט ועל הליש"ט, מיהם המועמדים המובילים שמתמודדים, ומה חוזים הסקרים? ● "גלובס" מציג שורת שאלות ותשובות לגבי הבחירות

ארבעת הפרופסורים שהעידו בשימוע על ההדחה / צילום: רויטרס - Mike Segar

פרשנות - ימים של אימפיצ'מנט: הפרופסורים ו"ההפיכה היהודית"

ימי האימפיצ'מנט בוושינגטון הם זמן של חרדה, של מרירות ושל פילוג ● אנשים מצביעים זה על זה ואומרים דברים לא נעימים ● למשל, "הם יהודים" ● פרשנות

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

אנליסטים: ההסכם עם סין רחוק מלהיות הישג מפואר לטראמפ

תחת הכותרת "סין תחמנה את טראמפ" כותב "וושינגטון פוסט": בהסכימה להוריד את המכסים, הסירה ארה"ב נטל כבד מעל סין תמורת הבטחות שבייג'ינג תקיים או לא תקיים בעתיד ● המחלוקות הגדולות נותרו על השולחן: הסובסידיות המסיביות שמעניקה סין לחברות ממשלתיות, והנוהג הסיני לדרוש ידע טכנולוגי מחברות זרות תמורת הזכות לפעול בסין

סוחרים בבורסת NYSE / צילום: רויטרס Lucas Jackson

הדיווח על הסכם סחר עקרוני בין ארה"ב וסין הזניק את בורסות וול סטריט לשיא

דיווחים על הסכם סחר שמתקרב בין ארה"ב לסין שלחו את מדד S&P 500 לשיא, בעוד העלאת המכסים הצפויה ב-15 לחודש מתקרבת ● ה-ECB בראשות קריסטין לגארד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה אפסית ● תורים ארוכים בקלפיות בבריטניה ● דיווח על צו מניעה מה-FTC נגד פייסבוק הכביד על המניה

פרופ’ פרטה דסגופטה / צילום:רפי קוץ

"לפי החישוב שלי, כדור הארץ יכול להכיל רק 2 מיליארד אנשים"

פרופ' פרטה דסגופטה, מכלכלני הקיימות המובילים בעולם, מסביר שהאנושות צריכה להתכווץ ב-75% כדי לשרוד, ושאם נשנה את דפוסי הצריכה נוכל למנוע את רוע הגזירה ● בראיון ל"גלובס", הוא טוען שהמשבר הסביבתי מתחיל באשליה שהטבע בא בחינם

לי אור אברבך / צילום: איה אפרים

ממשיך להשתנות: שורה של מינויי בכירים ושינויים מבניים בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הציבורי "כאן"

ל"גלובס" נודע כי עומר פרנקל ימונה לעורך בכיר "כאן קול המוזיקה", תומר מולוידזון לעורך בכיר "כאן 88" ורועי דלמדיגו לעורך בכיר "כאן גימל" ● בנוסף ימונה קובי מנורה למפיק הראשי של תחנות המוזיקה

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

דעה: הטיפשות והשקר הולכות יד ביד לעבר השקיעה

אנחנו חיים בשקרים כמו שהדג חי במים ● אבל שקרים אינם המים, הם כתמי הנפט ושקיות הניילון שמזהמים את הים ● דעה

מטוס אל על בשדה התעופה רמון / צילום: דוברות רשות שדות התעופה

היסטוריה? מטוס אל על נחת ברמון אבל רק לביקור קצר

מזג האוויר קיצוני שתפס את המטוס של אל על עם חזרתו ארצה מרומא לא אפשר את הנחיתה בנתב"ג והמטוס הופנה לנחיתה ברמון