גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רישיון הנהיגה שלכם נשלל? עדיין ייתכן שתקבלו תגמולי ביטוח

אם בעל הרישיון אינו יודע על ההחלטה לפסול את רישיונו, הוא אינו פסול מלנהוג, והכיסוי הביטוחי לא נשלל ממנו ■ מדריכים בתחום

תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק
תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק

שלילת רישיון נועדה למנוע מנהגים שעברו עבירות תנועה להמשיך לנהוג ולסכן את סביבתם. עם זאת, ישנם נהגים שרישיונם נשלל מסיבה שאינה קשורה כלל לאופן נהיגתם על פני הכביש, אלא לא היו מודעים לכך שהרישיון נשלל מהם או שלא שילמו אגרת חידוש הרישיון.

במקרים רבים, כאשר נשלל הרישיון, ומתרחש מקרה ביטוחי, חברת הביטוח תטען להיעדר כיסוי ביטוחי (הפוליסה דורשת כתנאי מהותי "רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל").

למרות זאת, נראה כי בתי המשפט קבעו פעמים רבות שלא די בשלילת רישיון כדי למנוע תגמולי ביטוח ממבוטח, וכי נסיבות פסילת הרישיון חשובות ויכריעו את הכף. נדגים נסיבות שונות שכל אחד עשוי להיקלע אליהן באמצעות כמה פסקי דין.

באחד הימים אירעה תאונה, כאשר רכבו של א' נעצר בצומת מרומזר. לאחר כמה שניות עצר רכב שני מאחורי רכבו של א', ורכב שלישי שבו נהג י' פגע ברכב השני והדף אותו לכיוון רכבו של א'. בעקבות כך נגרמו נזקים לרכבו של א'. בזמן התאונה היה רכבו של י' מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף. למרות שהייתה הסכמה בין הצדדים ש-י' הוא האחראי היחיד להתרחשות התאונה, טענה חברת הביטוח של י' כי אין לחייבה בתשלום לפי הפוליסה מאחר ו-י' נהג באותה העת כשרישיון הנהיגה שלו בשלילה. חברת הביטוח הוסיפה ואמרה כי נשלחו ל-י' מכתבים המורים על כך שרישיונו נשלל וכי לא התייחס אליהם.

י' ואישתו העידו בבית המשפט כי לא קיבלו את המכתבים שעליהם מדברת חברת הביטוח ולא קיבלו כל מסמך שיש בו כדי ללמד על שלילת רישיון הנהיגה של י'. עדותם התקבלה על ידי בית המשפט מאחר והתגלה כי לא הוצג כל מסמך המעיד על משלוח ההחלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה, לא בדואר רגיל ולא בדואר רשום. עוד התברר, כי י' נחקר במשטרה בחשד לנהיגה בזמן פסילה, אך לא הוגש נגדו כתב אישום מאחר ולא הוכח כי ידע על כך בזמן התאונה. בית המשפט הזכיר פסיקה קודמת של בית המשפט העליון, ולפיה כדי שיישלל הכיסוי הביטוחי מנהג שרישיון הנהיגה שלו נפסל, יש צורך שהנהג יידע על הפסילה, ולכן מבלי ידיעה של בעל הרישיון על ההחלטה לפסול את רישיונו, הוא אינו פסול מלנהוג והכיסוי הביטוחי לא נשלל ממנו. בית המשפט הסביר כי נדרשת ידיעה ממשית לגבי ההחלטה לשלול רישיון נהיגה ובמקרה של י' לא הייתה כל ראיה המלמדת על ידיעה כזו. נקבע כי חברת הביטוח לא הוכיחה את טענתה, כי י' נהג בזמן התאונה בידיעה שרישיונו פסול ולכן הפוליסה בתוקף במועד התאונה ועל חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח לפי תנאי הפוליסה.

נ' שירת ביחידת משמר הגבול בחברון ובמשך שירותו נפגע בראשו מאבן שהושלכה עליו. בעקבות האירוע סבל נ' מסחרחורות ופונה לבית החולים. מאז האירוע סבל נ' מהתעלפויות חוזרות ונשנות. מתוך חשש כי אינו כשיר לנהיגה, פנה הצבא למכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועדכן על האירוע. הצבא ציין כי הליקוי שהתקיים אצל נ' הינו "התעלפות חוזרת ממקור בלתי ידוע" וביקש לשלול את רישיונו של נ' עד שייערך בירור בעניין מצבו הרפואי.

בעקבות העדכון החליטה רשות הרישוי במשרד התחבורה לשלול זמנית את רישיונו של נ' וזאת מחשש לכושרו הבריאותי לנהוג. רשות הרישוי הכינה הודעה על "התליית רישיון נהיגה מטעמי בטיחות לצורך בדיקות רפואיות". מאחר ו-נ' לא התייצב לבדיקות הרפואיות, שלחה רשות הרישוי הודעה ל-נ' שלפיה רישיונו נשלל עד שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי ויימצא מתאים לנהוג ברכב מנועי. נציגי רשות הרישוי טענו כי החלטת השלילה נשלחה ל-נ' בדואר רגיל. עם זאת, הוריו של נ' - אשר להם תא דואר משותף עם בנם - העידו כי המכתב מעולם לא הגיע לתא הדואר המשותף ולידי בנם. נ' לא ידע על שלילת רישיונו והמשיך לנהוג ברכבו כרגיל. לאחר שמונה חודשים ממועד שלילת רישיונו נהרג נ' בתאונת דרכים ברכב שבו נהג ועמו נהרג אדם נוסף שהיה ברכב. בעקבות כך, ביקש עזבונו של נ' בשמו את הנזקים שאירעו לרכב מתוקף הפוליסה שהייתה תקפה בשעת התאונה אך חברת הביטוח סירבה לשלם מן הטעם שלא היה ברשותו רישיון נהיגה בתוקף עקב השלילה. לפיכך הוגשה תביעה לבית המשפט.

בית המשפט ציין כי משלוח של דואר רגיל אינו מאפשר לדעת האם המכתב נשלח לכתובת הנכונה או אם אירעה טעות ברישום הכתובת. עוד הוסיף בית המשפט, כי גם אם הגיע המכתב לכתובת הנכונה, לא ניתן לדעת האם הנמען הוא זה שקיבלו. לכן במקרה זה, אין בידי רשות הרישוי ראיה טובה לכך שהודעת השלילה נשלחה ונמסרה ל-נ'. בית המשפט קבע כי ללא ידיעתו של נ' על החלטת השלילה, נ' לא היה פסול לנהוג בעת התאונה והכיסוי הביטוחי לא נשלל ממנו או מעזבונו.

א' עבד כסוחר ירקות ובאחד הימים אירעה תאונת דרכים שבה היה מעורב עם רכב נוסף. א' פנה לחברת הביטוח שביטחה את רכבו בביטוח מקיף, בכדי להפעיל את הפוליסה מאחר ונגרם לרכבו נזק רב בעקבות התאונה. חברת הביטוח סירבה להכיר בבקשתו וטענה כי בעת התאונה א' נהג כאשר רישיונו לא היה בתוקף. חברת הביטוח טענה כי פוליסת ביטוח לא מכסה מקרים שבהם נוהג המבוטח ללא רישיון בתוקף.

א' טען בתגובה כי שכח לבקש להאריך את תוקף רישיון הנהיגה וכי עשה זאת בשוגג. לדבריו, מאחר ופוליסת הביטוח הינה חוזה אחיד בין מבטח לבין מבוטח, התנאים השוללים חבות אמורים להיות מודגשים. לטענתו, לא הייתה קיימת בפוליסה שרכש מחברת הביטוח הדגשה כלשהי בעניין זה. א' טען כי חברת הביטוח נוהגת בחוסר תום לב ומנסה להתחמק מתשלום תגמולים המגיעים לו מתוקף הפוליסה שרכש.

חברת הביטוח טענה כי אין רלוונטיות לכך ש-א' שכח לחדש את רישיונו וזאת מאחר והיה מודע לעובדה שרישיונו נשלל. לדבריה ניתן להוכיח עובדה זו מפעולותיו של א' בניסיון לבטל את הפסילה. התברר כי א' פנה למשרד הרישוי כדי לעכב את שלילת רישיונו ואף פנה לעו"ד. לכן ניתן להסיק בוודאות, כי א' היה מודע לשלילה. במקרה הזה קיבל בית המשפט את טענת חברת הביטוח מאחר והוכח כי א' נהג בעת אירוע התאונה ללא רישיון בר-תוקף וידע על כך, ולכן אינו יכול לקבל תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה.

בתי המשפט ציינו בפסקי הדין כי הרציונל שעומד מאחורי שלילת הכיסוי הביטוחי בתקופת שלילת רישיון הינה בעיקר ההרתעה. נהג הנוהג ללא רישיון חייב לדעת כי ככל שייגרם נזק הוא לא יוכל לקבל בגינו פיצוי לעצמו ולא יוכל לבקש מחברת הביטוח לפצות אחרים שבהם פגע. הדבר מחייב הטלת אחריות על ציבור הנהגים לא לנהוג בזמן פסילה. עם זאת, כאשר מתברר כי המבוטח באמת לא ידע ולא היה עליו לדעת כי נשלל רישיונו, הפוליסה תיחשב כאילו היא בתוקף וחברת הביטוח לא תוכל להתחמק מתשלום התגמולים.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע. 

עוד כתבות

פרוקטר אנ גמבל /צילום: רויטרס - John Sommers

P&G בשת"פ עם 8200EISP: "מחפשים את מותגי מיליארד הדולר הבאים"

החברה מחפשת מוצרים בתחום הבריאות, איכות החיים, איכות המגורים ומוצרים נגד "תשישות נשית"

יניב אלפי/ צילום: אלירן אביטל

"הצלחנו לשנות דפוסי התנהגות אצל נהגי מוניות. שכל נהג יעשה לעצמו את החשבון איפה משתלם לו לעבוד"

מנכ"ל יאנגו יניב אלפי מכיר היטב את הסיטואציה שבה בשעות השיא נהגי מוניות מכבים את האפליקציות, וגם את החאפרים שמנסים לנגוס לו ברווחים ●  זה לא מונע ממנו להתגאות במודל העסקי שבזכותו החברה מרחיבה את פעילותה בישראל ● "כשהשירות טוב, אנשים מוכנים לשלם עליו"

אייזיק דבח / צילום: תמר מצפי

יצרנית החזיות בוגארט הגדילה את הכנסות דלתא אך פגעה בשיעור הרווח הגולמי

הכנסות חברת ההלבשה התחתונה גדלו ב-20% ברבעון השלישי של 2019 ביחס לרבעון המקביל והגיעו ל-446 מיליון דולר ● בנטרול סעיפים חד-פעמיים הרווח הנקי נשחק ב-13% ל-14.5 מיליון דולר ● בפעילות בארה"ב הציגה דלתא שיפור רבעוני של 5% במכירות, שהגיעו ל-114 מיליון דולר

העיר חריש / צילום: שלומי יוסף

אפקט מחיר למשתכן? עלייה של 43% במכירת דירות חדשות מתחילת השנה

הנתונים מתייחסים לשלושת הרבעונים הראשנים של 2019 לעומת שלושת רבעונים אלה ב-2018 ● וגם: איזו עיר הובילה את רכישת הדירות החדשות ברבעון השלישי השנה?

רון פאינרו, מנכ``ל לאומי קארד/ צילום: יחצ בני גמזו לטובה

הפרידה מלאומי מכבידה על תוצאות מקס: ההכנסות עומדות במקום והרווח נשחק ברבעון השלישי ל-27 מיליון שקל

שינויים רגולטוריים, והשלכות הפיכתה של לאומי קארד לחברה עצמאית שנקראת "מקס," ממשיכים להכביד על תוצאות חברת כרטיסי האשראי, שנמכרה מוקדם יותר השנה על-ידי בנק לאומי וקבוצת עזריאלי לידי קרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

סגירה חיובית בבורסה: ת"א 90 קפץ בכ-1%, פרטנר זינקה בכ-6%

המדדים המובילים ננעלו בעליות ביום המסחר האחרון לשבוע על רקע היציבות בניו יורק ● דלתא קפצה לאחר הדוחות, מנייתה טאואר טיפסה ב-3.4%, יו ניבו זינקה בכ-5% ● מחזור המסחר הגיע ל-1.22 מיליארד שקל

רחוב שער פלמר בעיר התחתית, חיפה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עם הגב לים: קמפוס נמל חיפה נפתח למגורים ומחירי הנכסים עולים

מסילת הרכבת עדיין חוצצת בין העיר חיפה לבין הים, אבל התוכנית של העירייה ל"קמפוס הנמל" מקדמת את התחדשות האזור כבר עכשיו, והיזמים שנכנסו לפני כמה שנים רואים עליות מחירים

מרתף חניה / צילום: איל יצהר, גלובס

תמ"א 38: גם מרתף חניה אינו זכאי לפטור מהיטל השבחה

ועדת ערר החליטה כי מרתף חניה בר"ג לא יזכה לפטור מהיטל השבחה בפרויקט תמ"א 38

יהלי סלע, רם יוניש וגילי ינקוביץ - מייסדי סימפליפיי / צילום: יח"צ

צ'ק פוינט רוכשת את סטארט-אפ הגנת הסייבר סימפליפיי

סימפליפיי מפתחת טכנולוגיית הגנת סייבר להגנה על מוצרי האינטרנט של הדברים ● סכום העסקה לא נחשף, אך ההערכה היא כי מדובר בכמה מיליוני דולרים

רויטל סויד, העבודה–גשר / צילום: כדיה לוי

אם אוחנה חשף את סודו של חפץ במתכוון, האם יש לו חסינות?

האיום של ניר חפץ לתבוע את שר המשפטים אמיר אוחנה בגלל המידע שחשף עליו עורר תהייה: האם אוחנה, שדיבר מעל במת הכנסת, לא זכאי לחסינות פרלמנטרית? מתברר שלא תמיד ● המשרוקית של גלובס

דורית בייניש / צילום: דוברות אוניברסיטת חיפה

בייניש: "יש היום הסתה נגד הפרקליטות, בראש המסיתים עומד מי שקרוי 'שר המשפטים'"

שופט העליון מני מזוז אמר את הדברים בכנס חיפה למשפט ● נשיא העליון לשעבר אהרן ברק: "אני מאמין באמונה שלמה בכנות בשיקול-הדעת של היועמ"ש מנדלבליט. אני מבקש מכל עם ישראל שכאשר תתקבל החלטתו בתיקי נתניהו - נא להתייצב מאחוריו"

השקעות אלטרנטיביות / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

השקעות אלטרנטיביות - סיכונים מגלקסיה אחרת

בשעה טובה רשות ני"ע החליטה לבחון את מה שמכונה השקעות אלטרנטיביות ● מהמסמך שחיברה אפשר ללמוד מה הם סימני האזהרה החשובים בתחום זה, אבל מעבר לכך חשוב שהמשקיע ישאל אם הוא יכול לעשות בהשקעות אלה את כל הבדיקות הדרושות

אוון שפיגל / צילום: JD Lasica

"הורי גידלו אותי בלי טכנולוגיה. הבן שלי רשאי לצפות בטלוויזיה שעה בשבוע"

אוון שפיגל, מייסד ומנכ"ל סנאפ, מספר בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" על האופן שבו הוא מגדל את הילדים שלו, על העיצוב המחודש שהיה שנוי במחלוקת ("הוא הצלחה") ועל פייסבוק: "התחרות איתנו גרמה להם להציע יותר ערך ללקוחות"

קנאביס / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

התפתחות דרמטית בבג"ץ הקנאביס: משרד הבריאות חשף כי הנחיות בעניין ייצוא הקנאביס יפורסמו בשבוע הבא

משרד הבריאות מתכנן לפרסם הנחיות בעניין ייצוא קנאביס ביום שני הקרוב ● בהודעה לבג"צ אמר המשרד: "מבחינת משרד הבריאות, כל עסק אשר עומד בסטנדרט לייצור ושיווק מקומי – יוכל לשווק מוצריו לחו"ל"

קניון גינדי TLV ת"א / צילום: כדיה לוי

רבוע כחול נדל"ן מאשרת חשיפת "גלובס": מגעים מתקדמים לרכישת מניות משפחת גינדי בקניון TLV

החברה עשויה לרכוש את זכויותיה של קבוצת גינדי בקניון TLV ובחברת המגורים, במסגרת עסקה כוללת להסדרת כלל העניינים העומדים על הפרק בין הצדדים

ברק עילם  / צילום : שלומי יוסף

צמיחה של 27% בתחום הענן דחפה את הכנסות נייס; מעלה תחזית רווח שנתית

הכנסות של 152 מיליון דולר מתחום הענן סייעו לנייס להציג ברבעון השלישי עלייה של 8% בהכנסות ל-387 מיליון דולר ● המנכ"ל ברק עילם: ההכנסות מפעילות הענן הן 40% בקירוב מהכנסות החברה ומשקפות את ההצלחה הגדולה שלנו בתחום"

אורי גייגר / צילום: יחצ

אקסלמד שואפת לשבור שיא לקרן מכשור רפואי: גיוס 400 מיליון דולר

הקבוצה, המשקיעה בחברות מכשור רפואי, מקימה קרן רביעית שתפעל לפי המודל הייחודי שפיתחה: צירוף טכנולוגיות חדשניות למערכי שיווק של חברות מדשדשות • המייסד והשותף המנהל, ד”ר אורי גייגר, מסביר אילו חברות הוא מחפש, מה היתרון של ניו יורק על עמק הסיליקון ומדוע המוסדיים צודקים בכך שלא השקיעו עד כה בקרנות רפואיות שיצאו מישראל

אוכלים בכלים חד פעמיים בחברת הפינטק "טיפלתי" / צילום: אורי פרל

להוציא את החד"פ: כך ההייטקיסטים שוב מקבעים נורמות בשוק התעסוקה

יוזמה של עובדי הייטק שקוראת למעסיקים להוציא מחדרי האוכל את הכלים החד-פעמיים ויוזמות סביבתיות אחרות מובילות את המעסיקים לדבר בשפה אקולוגית ● האם מדובר בטרנד חולף בגלל מחאת האקלים או בשינוי כיוון?

איז'י בלנק / צילום: אורי שדה

יו"ר איגוד אדריכלי הנוף חושב שהם "לא מספיק קולניים, אבל כן משפיעים"

יו"ר איגוד אדריכלי הנוף, איז'י בלנק, מצהיר שהוא מודע לזה שפרויקטים של התחדשות עירונית הם הפוטנציאל האמיתי של הוספת יחידות דיור בערים, אבל מצטער על כך שהם "הורסים את כל הצמחייה ברחוב"

שאול שני / צילום: איל יצהר

שנה לאחר כישלון ההנפקה: ספינת הדגל לשעבר של ההייטק הישראלי ECI בדרך למיזוג עם חברה אמריקאית

ריבון קומיוניקיישנס הציבורית חתמה על הסכם למיזוג עם ECI של שאול שני תמורת 32.5 מיליון ממניותיה ועוד 355 מיליון דולר במזומן ● המיזוג מגיע לאחר כישלון הנפקתה של חברת ציוד התקשורת הישראלית הוותיקה בלונדון לפני כשנה ● בעלי המניות של ריבון פחות מרוצים מהמהלך ושווי השוק שלה נחתך ברבע בארה"ב