עמוס לוזון נוקט פעולות ראשונות לסידור הבלגן בקבוצת הנדל"ן א. דורי, שאת מניות השליטה בה רכש בחודש שעבר מידי גזית גלוב של חיים כצמן, תמורת פחות מ-10 מיליון שקל.

אמש (ג'), לאחר סיום המסחר, פרסמה קבוצת דורי הצעת רכש למניות החברה הבת דורי בניה שבידי הציבור, לפי מחיר של 33.3 אג' למניה - בדומה למחיר השוק שמשקף לדורי בניה שווי של כ-28 מיליון שקל.

כאוס פיננסי

מניית דורי בניה , אגב, התרסקה בכ-80% בחודש האחרון, מאז המכירה ללוזון. אם הצעת הרכש תיענה במחיר הנוכחי, תשלם קבוצת דורי כ-4.7 מיליון שקל בלבד תמורת 16.5% ממניות החברה הבת שבידי הציבור. לוזון אמר היום שתכלית המהלך היא חיסכון בהוצאות והבראת הקבוצה.

בדורי בניה, מחברות הביצוע הגדולות בישראל, התגלה במהלך 2014 כאוס פיננסי חסר תקדים, שתחילתו בעדכון מינורי יחסית על אודות סטייה באומדני עלויות והכנסות צפויות של פרויקטים בביצוע החברה, שהוערך תחילה בכמה עשרות מיליוני שקלים. אולם, תוך חודשים ספורים התברר כי ההפסד מצטבר לסכום עתק בהיקף של כ-450 מיליון שקל, שכמחציתו השתרשר מעלה לחברה האם, קבוצת דורי. בעקבות זאת נאלצה גזית גלוב לבצע הזרמות הון ענקיות בהיקף של כ-750 מיליון שקל, כדי למנוע את קריסת החברה, עד שהרימה ידיים בחודש שעבר.

35% מהעובדים פוטרו

במקביל להצעת הרכש פרסמה אתמול דורי בניה נתונים, המלמדים על מצבה העגום של החברה. ההפסד הגולמי של החברה ברבעון הרביעי של 2015 צפוי להיות בטווח של 10-25 מיליון שקל (בהמשך להפסד גולמי של 101 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה החולפת), בעיקר "בשל ביצוע הפרשה צפויה בדוחות הכספיים בעקבות מו"מ המתנהל מול מזמין עבודה, התמשכות לוחות זמנים של פרויקטים של החברה במסגרת ביצועם והשלמתם של אותם פרויקטים כחלק מהפעילות השוטפת של החברה, וכן מהערכה להוצאות נוספות ועלויות נלוות שהחברה נדרשת להוציא בשלב מסירת הדירות באותם פרויקטים".

עוד מעדכנים בדורי בניה, כי בקופת החברה מזומנים בהיקף של כ-108 מיליון שקל (נכון לסוף 2015) ועל רקע התייעלות שבוצעה בחברה, לאחר שבמהלך השבועות האחרונים פוטרו כ-35% מעובדיה. זאת, "לאור ירידה בהיקפי הפעילות של החברה בשנה האחרונה כתוצאה מהתקדמות בביצוע של מרבית הפרויקטים הקיימים של החברה, לצד הליך מואץ שביצעה החברה בחודשים האחרונים להשלמה ומסירה של למעלה מ-1,300 דירות".

שקט זמני מבעלי האג"ח

במקביל לפרסום הצעת הרכש פרסמה אתמול קבוצת דורי מסמך הבנות והסכמות שנערך בין בעל השליטה לוזון למחזיקי האג"ח של הקבוצה (אשר להם היא חייבת כ-270 מיליון שקל) ושלפיו קיבל לוזון מהמחזיקים פרק זמן של כשלושה חודשים כדי לטפל בבעיותיה של החברה.

נאמני האג"ח ימנו מפקח מטעמם ("מהנדס או בעל השכלה הנדסית מתאימה") למשך 21 ימים, שבמהלכם יבחן את הפרויקטים של החברה בנס ציונה, בגני תקווה ובהוד השרון, את הערבויות, מסמכים שונים, פרויקטים אחרים ועסקת פתח תקווה (עסקה בין דורי בניה לבין לוזון, לביצוע פרויקט בנייה בפ"ת, שהפכה להיות עסקת בעלי עניין לאחר רכישת השליטה על-ידי לוזון).

לוזון התחייב במסגרת ההסכם "לשתף פעולה באופן מלא, ולהעמיד למפקח במהלך תקופת הפיקוח, כל מידע הנדרש לשם בחינת הפרויקטים הנבחנים...". עוד התחייב לוזון, כי במהלך תקופה זו לא תגדיל קבוצת דורי את החשיפה שלה להתחייבויות כלפי דורי בניה או בקשר לפרויקט כלשהו של דורי בניה, ותפעל לצמצום חשיפתה לערבויות שנתנה בעבר לבנק לאומי.

סעיף חשוב נוסף בהסכם מונע מלוזון לבצע העברה, מכירה, שעבוד, מתן זכות, או התחייבות להעביר, למכור או לשעבד אחד מנכסיה של החברה ללא הסכמת מחזיקי האג"ח, וללא מתן הודעה מראש ובכתב של 21 יום לפני ביצוע פעולה כזאת. עוד הוסכם כי אם תמכור הקבוצה את אחד מנכסיה במהלך שלושת החודשים הקרובים, כ-65% מהתמורה שתתקבל תשמש לפירעון מוקדם חלקי של חוב החברה לנושיה הפיננסיים.