גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהי פוליסת סחר רכב - ומהן הבעיות במקרה של תאונת דרכים?

הפוליסה שמקובלת במוסכים, מכוני בדיקת רכב ויבואני מכוניות מבטחת את הנוהגים בכלי רכב רבים לצורך עבודתם - אבל הכיסוי הביטוחי אינו אוטומטי, בלשון המעטה ■ מה פסקו בתי המשפט בנושא? ■ מדריכים בתחום

תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק
תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק

פוליסת סחר היא פוליסה ייחודית, אשר מקובלת בעיקר בקרב עוסקים בסחר בכלי רכב כגון מוסכים, מכוני בדיקה של כלי רכב, יבואני רכב ועוד עסקים שונים שבהם מתקיים שימוש יומיומי בכלי רכב רבים. מדובר בפוליסה שאינה מוגבלת לשימושם של כלי רכב מסוימים.

פוליסה מסוג זה מאפשרת לעובדים לנהוג בכלי הרכב השונים אשר נמסרים לעסק, מבלי שיהיו תלויים בקיומו של ביטוח חובה (המכסה נזקי גוף) או ביטוח רכוש אשר יכסה את השימוש ברכב מסוים.

עם זאת, פוליסת סחר מגבילה את השימוש המכוסה לשימוש בכלי רכב למטרות סחר בלבד. לעתים קרובות, במקרה שתתרחש תאונה שבה מעורב רכב אשר מבוטח בפוליסה מסוג סחר רכב, ייבדקו בקפידה הנסיבות כדי לבחון האם הרכב נפגע בעת תאונה פרטית, או בעת נסיעה ברכב לשם סחר או שתנאי מהותי בתנאי הפוליסה לא התקיים. נתאר מקרים שבהם התמודד בית המשפט עם תנאי הפוליסה הייחודית.

א' היא סטודנטית שנפגעה בתאונת דרכים כאשר נסעה מהמכללה שבה למדה לביתה. הרכב היה נהוג בידי חברתה אשר נהגה במהירות גבוהה, וכתוצאה מכך שניים מגלגלי הרכב עלו על שפת הכיכר שאותה חצו. הרכב התנגש במעקה, התהפך והתגלגל כלפי מטה במורד הרחוב. כתוצאה מכך נחבלה א' קשות בכל חלקי גופה. בעת התאונה נכח ברכב סטודנט נוסף, שישב מאחור.

א' הגישה תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"). בהתאם לחוות-דעת של מומחים רפואיים מטעם בית המשפט, נקבעה ל-א' נכות רפואית משוקללת בשיעור של כ-40%. א' טענה כי בעת התאונה הייתה פוליסת ביטוח חובה מסוג סחר רכב למכונית שבה הוסעה, ולכן חברת הביטוח היא זו שצריכה לשאת בנזק שאירע לה. חברת הביטוח טענה כי הרכב נפגע בעת תאונה פרטית, ולא בעת נסיעה לשם סחר, ולכן אין תחולה לפוליסת ביטוח הסחר שהוצאה על-ידיה במקרה זה ולא קמה לה חובה כלפי א'.

בית המשפט הדגיש כי תכלית "פוליסת סחר" הינה לאפשר לעוסק בסחר בכלי רכב ו/או לעובדיו לנהוג לצורך עבודתם בכלי הרכב הנכנסים ויוצאים מהמאגר העסקי. לדבריו של בית המשפט: "הצורך שעליו באה פוליסה כזאת לענות הוא צורך עסקי בלבד". עם זאת קבע בית המשפט כי בנסיבות המיוחדות של מקרה זה מכסה פוליסת ביטוח הסחר את התאונה, מאחר שהוכח כי מטרת הנסיעה המוצהרת בשעת התאונה הייתה "בדיקת הרכב ובחינתו" ולכן זהו שימוש עסקי. בית המשפט קבע כי ישנה זיקה עסקית הואיל והיה מדובר ברכב שייעודו ותכליתו היה להיות חלק מהמלאי העסקי, ולכן התמלאו כל היסודות והתנאים המצטברים לקיומה של פוליסת ביטוח סחר תקפה בעת התאונה. לפיכך קיים כיסוי ביטוחי תקף במסגרת "פוליסת סחר", שהונפקה על-ידי חברת הביטוח. לאור זאת קבע בית המשפט כי הנסיעה שבה אירעה התאונה הייתה מבוטחת על-ידי פוליסת ביטוח חובה וביטוח סחר של חברת הביטוח, וחייב את חברת הביטוח לשלם ל-א' פיצוי בגין נזקי הגוף, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

איפה ישב המלווה?

במקרה אחר, חברת מוסכים המספקת שירותי רכב הגישה לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור בעקבות פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי, אשר דחה את תביעתה נגד חברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח. בתחילה הגישה חברת המוסכים תביעה בבית משפט השלום נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את רכבה, בעקבות נזק שנגרם לרכב שבבעלותה בתאונת דרכים ואשר חברת הביטוח סירבה לשלמו בנימוק "היעדר כיסוי ביטוחי". חברת המוסכים הייתה מבוטחת ב"פוליסת סחר", אשר נועדה לאפשר כיסוי ביטוחי לחברה לגבי כל כלי הרכב אשר ברשותה. על-פי תנאי פוליסת סחר רכב, שהייתה ברשות החברה במועד התאונה, רק האדם אשר שמו צוין במפרט הפוליסה רשאי היה לנהוג ברכבה של החברה ("הנהג המורשה"), וכן כל אדם הנוהג ברשות החברה ומלווה על-ידי הנהג המורשה.

בשעת התאונה נהג ברכב שבבעלות החברה עובד של החברה, ואילו הנהג המורשה נהג ברכב אחר אשר נסע בקרבתו. כאמור, לפי תנאי פוליסת הסחר העובד צריך היה להיות מלווה על-ידי הנהג המורשה ששמו נקוב בפוליסת הסחר. האם ליווי ברכב אחר יכוסה על-פי תנאי הפוליסה הנ"ל?

חברת המוסכים טענה בתביעתה כי הנהג המורשה אינו חייב ללוות את העובד בתוך הרכב, והעובדה שהיה מחוץ לרכב בשעת התאונה לא משפיעה לעניין החבות בהתאם לפוליסה. בית משפט השלום דחה טענה זו של חברת המוסכים, וקבע כי הפרשנות הסבירה היחידה היא שהנהג המלווה חייב להיות לצד הנהג באותו רכב, שכן אחרת אין כל ערך למושג ה"ליווי" המוזכר בפוליסה. נקבע כי מטרת הליווי הינה שהמלווה יישב במושב הקדמי לצד הנהג, ובמידת הצורך אף יתערב בנהיגת הנהג ויזהירו בפני הסכנה המתקרבת. בית משפט השלום דחה את תביעתה של החברה, אך קרא לחברת הביטוח לתקן את הפוליסה ולהוסיף בצורה ברורה את התנאי שנהג מלווה יהיה לצדו של הנהג באותו רכב.

חברת המוסכים לא השלימה עם תוצאות פסק הדין והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור, אימץ את פסיקת בית משפט השלום וקבע כי כל פרשנות המאפשרת למלווה להיות מחוץ לרכב, סותרת את כוונת הפוליסה ומטרתה. בעקבות דחיית ערעורה, הגישה חברת המוסכים בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, וטענה כי זהו מקרה יוצא דופן אשר מחייב התערבות מטעם העליון. לטענתה, ישנה חשיבות עקרונית לסוגיית פרשנות פוליסת ביטוח מסוג "פוליסת סחר" לכלל ציבור המבוטחים בפוליסה זו. לדבריה, יש לפרש את נוסח הפוליסה כך שגם ליווי חיצוני, הכולל קשר עין עם הרכב, עונה על דרישה זו. החברה הדגישה כי כל עוד יש קשר עין ויכולת שליטה אמיתית על מיקומו של הרכב המבוטח, אין כל חשיבות למיקומו של המלווה ותכלית הפוליסה מתקיימת.

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור, והדגיש כי התנועה בכביש אינה בשליטת שני כלי הרכב, ולכן קשר עין עלול להיקטע במהירות כשנכנס רכב אחר בין השניים או כשאחד מהם עבר רמזור והאחר לא הספיק. העליון קבע כי ליווי מחוץ לרכב אינו עונה להגדרת "מלווה", הואיל ומדובר בפוליסה ייחודית מסוג סחר רכב. הודגש כי דרישת הליווי בפוליסה מסוג זה נועדה להבטיח פיקוח על נהג שאינו הנהג הרשום בפוליסת הביטוח, ואף לצמצם את מספר הנהגים הנוהגים בכלי הרכב של החברות המבוטחות בפוליסת סחר.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

פטריק דרהי / צילום: רויטרס

ענף במשבר: שוק הסלולר זקוק לתיקון גם במחיר היעלמות של אחת החברות מהזירה

המבצע של הוט מובייל בשיתוף סאני, חבילת סלולר ב-14.9 שקל לחודש, מטלטל את השוק, והשאלה היא מי תמצמץ ראשונה - הוט או חברה אחרת • מה רוצה להשיג בעל השליטה פטריק דרהי, למה הסיכוי שהרגולטורים יתערבו הוא קלוש, ומה מרוויחה סאני מהמהלך? • 7 הערות על הענף השברירי

פרויקט עזריאלי Town, ת"א / הדמיה: יח"צ

סמסונג שכרה 6 קומות בפרויקט עזריאלי Town בת"א

החברה שכרה 9,000 מ"ר במחיר משוער של 120-140 שקל למ"ר בפרויקט ● לפי דוח החברה לרבעון השני של 2019, מרבית שטחי המשרדים בפרויקט שווקו

רכב של מאזדה במפעל הייצור / צילום: רויטרס

חולשה בפעילות המסורתית של דלק רכב: מכירת מכוניות מאזדה צללה ב-30% ברבעון ונתח החברה בשוק הרכב המקומי הצטמצם ל-5%

ללא תרומתה של חברת התשתיות ורידיס, היה מחזור ההכנסות הרבעוני יורד ב-16% ● הרווח הרבעוני של דלק רכב צנח ב-29%, אך בסיכום המחצית סייעו סעיפי מט"ח להגדיל את הרווח ב-40%, ל-168 מיליון שקל

אבו מאזן/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

ישראל העבירה היום לרשות הפלסטינית יותר מ-2 מיליארד שקל

זאת בעקבות סיכום עם הרשות שפותר חלק מהמשבר בגין חוק הקיזוז, שקבע כי ישראל תקזז מכספי המסים, שהיא גובה עבור הרשות, את המשכורות והמענקים שעוברים למשפחות מחבלים ● הכספים ישמשו לתשלום מלא של המשכורות ולהחזרת מקצת הקיצוץ במשכורות מהחודשים האחרונים

משחק ליגה בין בית"ר ירושלים ומכבי תל אביב  / צילום: עודד קרני, מנהלת הליגות

ליגת העל חוזרת: חמש סיבות שהכדורגל הישראלי נשאר מאחור

ליגת העל בכדורגל חוזרת ביום שבת ● למרות החגיגה, ישנן המון סיבות לדאגה לנוכח מצב הענף בישראל ● כתבי "גלובס" התארחו באולפן "גלובסטוק" ונתנו כמה סיבות למה הכדורגל הישראלי נמצא בפיגור לעומת שאר העולם ● האזינו בבינג'

פיתוח עסק / צילום: שאטרסטוק

כאבי הגדילה של הסטארט-אפים: איך להתרחב בלי לאבד אינטימיות

דייט עם המנכ"ל, עובד שמראיין את מי שמועמד לנהל אותו והפחתת ביורוקרטיה - כך מנסות חברות שצמחו במהירות לשמר את תרבות הסטארט-אפ שלהן

סניף קפה של קופיקס / צילום: יחצ

קופיקס מנסה להתייעל תחת רמי לוי וסוגרת בתי קפה; בינתיים ההפסד הרבעוני זינק ל-6 מיליון שקל

ברבעון המקביל ההפסד עמד על כמיליון שקל ● לצד זה ההפסד התפעולי ברבעון התכווץ מ-2.9 מיליון שקל ל-1.7 מיליון שקל ● המנכ"ל אירם גרייבר: "נקטנו בשורה של פעולות ורה-ארגון, הן ברשת הסופרים והן במסגרת פעילות בתי הקפה"

סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

הרשתות לא הציגו מחירים באינטרנט - וייקנסו ב-2.6 מיליון שקל

הרשות להגנת הצרכן הודיעה ל-10 רשתות מזון בולטות כי יוטל עליהן קנס כולל של 2.6 מיליון שקל, בטענה כי הפרו את חוק המזון בסעיפים הנוגעים להצגת מחירים באינטרנט

מזודות חכמות: הדור הבא/ צילום: יחצ

האינטרנט של הדברים החכמים: הגאדג'טים שמגדירים מחדש יעילות

פלסטר ש"נותן" תרופות, מזוודה עם מנעולים המבוססים על טכנולוגיות זיהוי, שעון שמכוון את עצמו לזמן המקומי וארגז חול עם חיטוי אוטומטי שמזהה חתולים שונים

חסן רוחאני, נשיא איראן, בעצרת האו"ם / צילום: Reuters, Carlo Allegri

תגובה יצירתית להשפלה אמריקאית: נשיא איראן מחק 4 אפסים מהמטבע. איך תושפע הכלכלה?

השפעת העיצומים על המדינה צוברת תאוצה: שער הדולר באיראן הגיע לשיא של 120 אלף ריאל לדולר, שיעורי האינפלציה מזנקים ושוק הדיור קורס • ח’אמנאי מציע לפתח את תחום התרופות ולהפסיק להסתמך על הנפט

דונלד טראמפ/ צילום: רויטרס

מדד מנהלי הרכש בארה"ב נפל לשפל של עשור, והאינדיקטור שמזהיר מפני מיתון מופיע שוב

מדד מנהלי הרכש של Markit למגזר הייצור בארה"ב ירד בניגוד לציפיות לשפל שלא נראה מאז שנת 2009 ● התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים משקפת תמורה נמוכה יותר מזו של האג"ח הקצרות, וזאת בפעם השלישית תוך שבוע

יוסף ג'בארין   / צילום: דוברות הרשימה המשותפת

האם ח"כ יוסף ג'בארין שולט בנתונים על העצורים המינהליים בישראל?

חבר הכנסת מהרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הפתיע כשטען כי בערך 500 עצורים מינהליים כלואים בישראל מבלי שנשפטו ● האם זה אכן המספר? ● המשרוקית של גלובס

טים קוק /  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

דיווח: אפל תשיק שלושה דגמי אייפונים עם מצלמות משופרות

לפי "בלומברג", אפל תשיק שני אייפוני פרו, שיהוו שדרוג לדגמי אייפון XS ו-XS מקס משנה שעברה, ובנוסף אליהם יושק דגם שיחליף את ה-XR המוזל שהושק בשנה שעברה ● בין השדרוגים: הטענה אלחוטי של אוזניות אייפודס, בלימת זעזועים ושיפור העמידות במים

ברוך מרזל / צילום: איל יצהר

עימות בין תומכי "עוצמה יהודית" ובין טיבי מחוץ לאולם ביהמ"ש

הדיון בבג"ץ בבקשות לפסילת "עוצמה יהודית" ומועמדיה הסתיים בעימות מחוץ לאולם בין תומכי המפלגה ממשיכת דרכו של הרב כהנא ובין ח"כ אחמד טיבי וכמה ממלוויו ● תומכי "עוצמה יהודית" קראו לעבר טיבי: "אתה תומך בשאהידים, תחזור למקום שבאת ממנו" - וטיבי השיב להם: "אני בעל הבית פה"

סמי תותח, יו"ר ומנכ"ל זמני של מטומי / צילום: יחצ

חוזרים למתווה של הסדר חוב? בוטלה מכירת החברה הבת של מטומי תמורת 36 מיליון דולר

חברת האינטרנט ממשיכה לאכזב את המשקיעים: המניה השלימה צניחה של 99% מאז הרישום הכפול בת"א, והאג"ח שהנפיקה כאן נסחרות בתשואת זבל של 62%

תמונה של הרובוט לניקוי בריכות של חברת מיטרוניקס / צילום: יח"צ

מיטרוניקס צומחת, והמניה נושקת לשיא: יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות מהקיבוץ שווה 2.8 מיליארד שקל

מיטרוניקס מציגה עלייה של 10% בהכנסות הרבעוניות, ל-308 מיליון שקל, ויציבות ברווח הנקי, שעמד על 59 מיליון שקל ● תחלק 48 מיליון שקל כדיבידנד לבעלי המניות

איתי בן זאב (מימין), אמנון נויבך ושחקני ליגת הבורסה לניירות ערך  / צילום: סיון פרג'

שריקת פתיחה: מנהלת הליגות לכדורגל פתחה את המסחר

וגם: יואל נוה, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר, מצטרף לחברת הפינטק פיוניר

יואב וינברג / צילום: עינת לברון

מניית אמת מחשוב צונחת: דוח חלש יחסית בהשוואה לדוחות טובים שפרסמו חברות אחרות ממגזר ה-IT

רווחי החברה ברבעון צנחו בחצי, והיא מסבירה זאת בעסקאות מהותיות בשיעורי רווח נמוכים מהממוצע

גיא סלע / צילום: תמר מצפי

גיא סלע, מנכ"ל סולאראדג', ייעדר מהתפקיד בגלל מחלתו; צבי לנדאו מונה למנכ"ל בפועל

סולאראדג' עדכנה לאחר סיום המסחר בוול סטריט כי במצבו הבריאותי של סלע חלה החמרה משמעותית, וכתוצאה מכך הוא ייעדר מהתפקיד ● לנדאו מכהן כסגן הנשיא למכירות בחברה מאז 2009

איימן עודה / צילום: איל יצהר

יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה: מוכן להצטרף לקואלייצית מרכז-שמאל

כפי שפורסם ב"גלובס" עוד באפריל, איימן עודה ציין כי הוא מוכן להמליץ על בני גנץ לראשות הממשלה בתמורה למספר תנאים, בהם ביטול חוק הלאום והסדרת הבנייה ביישובים הערבים ● יו"ר בל"ד, מטנאס שחאדה: "דברי איימן עודה מנוגדים לעמדה של המשותפת ושל בל"ד"