עסקת מכירת מגה מהווה את אחד הצמתים המרכזיים בשוק הקמעונאות, אך הממונה החדשה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, תהיה מנועה מלעסוק בה. במסגרת הסכם ניגוד העניינים של הלפרין היא התחייבה להימנע מלקבל החלטות בנוגע לרשת יינות ביתן, שאותה היא ייצגה בזמן עבודתה במשרד עו"ד מיתר טרם מינויה.

לדברי עו"ד רוית ארבל, ראש מחלקת הגבלים עסקיים ורגולציה במשרד עמית-פולק-מטלון, "מדובר בבעיה מהותית. עצם המניעות, כשמדובר לא במיזוג בשוליים אלא באחד המיזוגים היותר משמעותיים שייבחנו על ידי הרשות בשנה הקרובה, היא בעייתית כשלעצמה, כי הממונה לא תוכל להביע עמדה כאן.

"בסופו של יום היא תצטרך לטפל בענף קמעונאות המזון, כי הוא ענף מרכזי במשק, בלי שהכריעה באחד הצמתים הקריטיים בתקופת הכהונה שלה. מדובר בגורם קריטי לעניין עתיד הענף מבחינה תחרותית - והממונה לא שם".

עו"ד צחי יגור, המתמחה בדיני הגבלים עסקיים, דווקא לא מתרגש. "סוגיית ניגוד העניינים של הממונה הייתה ידועה לכלל הגורמים שעסקו במינויה. לכן, אין לטעמי מקום לתדהמה רבה כאשר נתקלים כעת בסוגיה שבה לא תוכל הלפרין לטפל".

הנושא היה אמור להגיע להכרעתו של המשנה לממונה על ההגבלים, הכלכלן הראשי ברשות, ד"ר אסף אילת, אך גם הוא לא יעסוק בו מאחר שמונה לאחרונה לתפקיד יושב ראש רשות החשמל.

אז על שולחנו של מי ברשות ההגבלים תנחת אחת העסקאות החשובות ביותר בענף הקמעונאות? הכתובת הטבעית תהיה היועץ המשפטי לרשות, עו"ד אורי שוורץ, שכיהן בעצמו כממלא מקום הממונה טרם מינויה של הלפרין.

"ברשות יש שדרה מקצועית רחבה, וסביר להניח שבמקרה של בקשת המיזוג הנוכחית יטפל בנושא שוורץ", אומר יגור, אך מוסיף כי "ברור כי עקב המניעות של הממונה ועזיבתו של הכלכלן הראשי נגרעת האפשרות לקיים סיעור מוחות מפרה בקרב הגורמים הבכירים ברשות".

- וכשכבר יימצא הגורם שידון בעסקה ברשות ההגבלים, מה סיכוייה לעבור את המשוכה ההגבלית?

"עסקת המיזוג בין מגה ליינות ביתן תיבחן כאשר ברקע יעמוד המיזוג בין שופרסל לקלאבמרקט, שהיה המיזוג הגדול והמשמעותי ביותר בענף קמעונאות המזון, ואשר הדעות על השלכותיו חלוקות עד היום. המקרה הזה, הגם שהוא יוצר את קמעונאית המזון השנייה בגודלה - אם הבקשה תאושר - הוא קל יותר ממקרה שופרסל-קלאבמרקט, משום שמדובר בקמעונאי קטן יחסית המבקש לרכוש את פעילותה של קמעונאית גדולה ממנו המצויה בקשיים.

"בסיטואציה שבה אחת המתמזגות היא חברה בקשיים, כגון מגה, מעבר לשיקולי התחרות גרידא קיימים שיקולים של השאת קופת הנושים, ושל מזעור נזקי התמוטטותה. בהקשר זה, כך על פי הפרסומים, יינות ביתן הודיעה כי תיקח על עצמה התחייבות למזער את נזקים אלו, ובהם פיטורי העובדים. אין ספק כי שיקולים בר-תחרותיים אלה יקבלו גם הם משקל לחיוב במסגרת החלטה בנדון גם אם לא באופן פורמלי".

לדברי עו"ד ארבל, "לפני שהעסקה בכלל תגיע אל רשות ההגבלים, צריך לשאול את שאלת הסיכוי של המיזוג הזה להיות מאושר בבית המשפט. במקרים קודמים השתמשו הצדדים שלא זכו במכרז בחוות דעת מומחים כדי להוכיח שההצעה שהם היא תחרותית יותר ובעייתית פחות, וסיכויי המיזוג להיות מאושר ברשות ההגבלים נמוכים, ולכן יש לדחות את ההצעה כבר בשלב זה. כך, אפשר לטעון שההצעה של מוטי בן משה, הגם שהיא נמוכה מבחינת התמורה, היא ההצעה היחידה שלא בעייתית מבחינה תחרותית. כל ההצעות הגבוהות האחרות הן הצעות של מתחרים מהשוק, שעלולות לעורר בעיות תחרותיות".