אישום: ניצלה היותה עיוורת להונאת נדל"ן מתוחכמת ושיטתית

לפי האישום, לירז רז כבדת-הראייה הפעילה עוקץ שיטתי כלפי אנשים שעמם קשרה יחסי ידידות, תוך שהיא מנצלת היותה עיוורת כדי לרכוש את אמונם

לירז רז / צילום: אלון רון
לירז רז / צילום: אלון רון

"לירז רז הפעילה תוכנית הונאה מתוחכמת, שיטתית וארוכת-טווח כלפי אנשים שעמם קשרה יחסי ידידות, תוך שהיא מנצלת את היותה עיוורת על-מנת לרכוש את אמונם. רז הציגה מצגי-שווא שקריים, בין היתר שהיא אשת עסקים בעלת חברה מצליחה בתחום הנדל"ן, שהיא עובדת ברשות מקרקעי ישראל, שהיא שמאית מקרקעין מורשית, שהיא בעלת היתר מיוחד להגשת הצעות במכרזים המפורסמים על-ידי כונס הנכסים הרשמי ובעלת קשרים עסקיים ענפים.

"בהסתמך על מצגים אלה קיבלה מקורבנותיה במירמה סכומי כסף בעבור הגשת הצעותיהם במכרזים שבדתה לרכישת דירות בתל-אביב ובאזור המרכז, ועסקאות רכישה ושותפות פיקטיביות בקרקעות, בהיקף העולה על 3 מיליון שקל".

כך טוענת הפרקליטות בכתב האישום החמור שהגישה היום (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד רז, שהיא כאמור כבדת-ראייה שעשתה לכאורה שימוש במוגבלותה כדי להונות לפי האישום קורבנות רבים.

רז מואשמת בריבוי עבירות מירמה, בזיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר, בשימוש במסמך מזויף, בהלבנת הון ובהתחזות כבעל תעודה, והכול בנסיבות מחמירות, וכן בעבירות על פקודת מס הכנסה ועל פקודת פשיטת-הרגל. לצד רז נאשמת חברת "כאן גרים" בע"מ שבבעלותה בעבירות מירמה והשמטת הכנסה במזיד בכוונה להתחמק ממס.

על-פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד צלי פלג, החל משנת 2012 ועל רקע מצבה הכלכלי, גמלה בליבה של רז החלטה לפעול בזדון לקבלת כספים במירמה ושלא כדין. לפי האישום, רז פעלה בדרכים מתוחכמות כדי לרכוש את אמונם של המתלוננים, ללכדם ברשת מעשי ההונאה ולמנוע מהם לבדוק את מצגי-השווא שהציגה בפניהם. כך, בין היתר, קיימה רז את פגישותיה בבנייני משרדים יוקרתיים במרכז תל-אביב כגון מגדלי עזריאלי ובניין אלקטרה, השתמשה ברכב מפואר, נהוג על-ידי נהג, כשלצידה עוזרת אישית, וקיימה שיחות טלפון רבות שנחזו להיות שיחות עסקיות חשובות.

לפי כתב האישום, רז שלחה למתלוננים מכתבים שזייפה, הנחזים להיות כתובים על נייר מכתבים של כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל, ומטעמו, וכן החתימה את המתלוננים על חוזים כוזבים לרכישת נכסי מקרקעין, לשותפות עסקית או להצעת הצעות במכרזים בדויים. במטרה למנוע מהמתלוננים לבדוק באופן עצמאי את מצגי-השווא, נטען, היא חייבה אותם בהסכמי סודיות.

"במטרה להציג מצגות-שווא שעסקאות המירמה הן עסקאות לגיטימיות בנדל"ן הורתה רז לעו"ד י"ש (שמופיע ברשימת עדי התביעה מטעם הפרקליטות. ח"מ) כי ירשום אותה בחשבון בנק הרשום על שמו, באופן שהחשבון יוצג כחשבון נאמנות, אף שלמעשה הוא חשבון שעמד לרשותה".

לטענת הפרקליטות, בהמשך לכך הורתה רז לקורבנות המירמה להעביר סכומי כסף לחשבון הנאמנות, והורתה לעו"ד י"ש למשוך את הכסף במזומן ולהעבירו לידיה. בתמורה, נטען, היא שילמה לי"ש 3,000 שקל במזומן מתוך הכסף שמשך בכל משיכה.

בנוסף, נטען כי רז לא דיווחה כחוק על הכנסותיה או על הכנסות החברה שבבעלותה, בשנים 2012-2015. כמו כן, נטען כי רז ביצעה את העבירות המיוחסות לה שעה שהייתה תחת צו כינוס נכסים ונמנעה מלדווח על פעילותה העסקית ועל הכנסותיה למנהל הממונה אשר מונה לה מתוקף צו הכינוס.

כתב האישום נגד רז כולל לא פחות מ-20 אישומים שונים שבהם מתארת הפרקליטות את מסכת המירמה המתוחכמת לכאורה שבה נקטה רז כדי להשיג לעצמה משורה של קורבנות מיליוני שקלים בניגוד לדין.

אחד המקרים המוזכרים בכתב האישום הוא זה של ב"ב. לדברי הפרקליטות, במהלך שנת 2012 הכירה רז את ב"ב, לאחר שפגשה את רעייתו במהלך קורס כלשהו שבו השתתפו שתיהן. לאחר שרכשה את אמונו, הציעה רז לב"ב בכזב לסייע לה להשתלב יחד עמה בעסקים בתחום הנדל"ן.

"רז הציגה בפני ב"ב מצג-שווא שקרי, שלפיו היא מהבודדים בעלי גישה למידע על מכרזים שמפרסם כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר), ובלי זכות להגיש הצעות במכרזים עבור אחרים. רז הציעה בכזב לב"ב כי תגיש עבורו הצעות במכרזים שמפרסם הכנ"ר, ביודעה כי אין ביכולתה או בכוונתה לעשות כן ומתוך כוונה לקבל מב"ב סכומי כסף שלא כדין".

לפי הנטען, "על רקע מצג-השווא השקרי ובמטרה לגרום לב"ב למסור לידיה סכומי כסף שלא כדין, בדתה רז מליבה פרטי מכרזים שקריים למכירת מקרקעין מטעם הכנ"ר, ביודעה כי המכרזים בדויים. רז החתימה את ב"ב על הסכמים שקריים, לפיהם כדי שתגיש את הצעתו למכרזים, יעביר לידה סך המהווה 1% משוויו הבדוי של הנכס שמסרה באותו מכרז".

לדברי הפרקליטות, "בין התאריכים 18 באוקטובר 2012 ועד 11 ביוני 2013, קיבלה רז במירמה ושלא כדין מב"ב כ-792 אלף שקל לצורך הגשת הצעתו ל-66 מכרזים, ביודעה כי המכרזים בדויים, וללא שהיה בכוונתה או ביכולתה להגיש הצעותיו למכרזים אלה".

בהמשך, נטען, על-מנת לרכוש את אמונו של ב"ב ולשוות מהימנות לעסקאות הבדויות, השיבה הנאשמת לב"ב סך של כ-60 אלף שקל בגין 7 מכרזים ראשונים שבהם טענה בכזב שהצעותיהם לא זכו.

"במעשיה אלה קיבלה רז מב"ב במירמה ושלא כדין סך של כ-792 אלף שקל, וזאת בנסיבות מחמירות לנוכח תחכום מעשי המירמה, שיטתיות המעשים, משכם והיקפם הגדול".

לפי הנטען, בד-בבד עם האמור, הציגה רז לב"ב מצג-שווא שקרי, שלפיו החברה שלה רכשה אופציית רכישה באדמה חקלאית בסמוך לקיבוץ געש בשטח כולל של מאות דונמים. עוד נטען כיי הנאשמת הציגה לב"ב מצג-שווא שקרי, שלפיו מוכר הקרקע הוא אדם בשנות ה־80 לחייו בשם צבי מקיבוץ געש, שהכירה באורח מקרי ואשר אינו מתגורר בישראל. רז הוסיפה ואמרה בכזב לב"ב כי שילמה לצבי בתמורה עבור האופציה חצי מיליון שקל, וכי מדובר בעסקה כדאית ביותר, מאחר שניתן לסחר את האופציה או את חלקה אף טרם מימושה.

"רז הוסיפה והציגה לב"ב מצג-שווא שקרי, שלפיו הקרקע נמצאת בתהליך מתקדם של שינוי ייעוד למגורים, והוסיפה בכזב כי היא מאמינה שתוכל לקדם את שינוי ייעוד הקרקע בזכות קשריה הענפים".

עוד נטען בכתב האישום כי "במטרה לגרום לב"ב למסור לידיה סכומי כסף שלא כדין, וביודעה כי אין בבעלותה כל אופציה על הקרקע, וכי אין ביכולתה או בכוונתה לשווק את הקרקע, ובהסתמך על מצגי-השווא השקריים שהציגה לו, שכנעה הנאשמת את ב"ב להתקשר אתה בעסקה כוזבת לשותפות בשיווק הקרקע, בתמורה ל-40% מהסכום, שלדבריה שילמה עבור האופציה ומההוצאות העתידיות בגין שיווק הקרקע. בהמשך לכך קיבלה הנאשמת במירמה מידיו של ב"ב בתחילת ספטמבר 2013 המחאה על סך 234 אלף שקל. באופן דומה פעלה לפי האישום רז כלפי קורבנות רבים נוספים".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988