התיק הפלילי נגד עו"ד יורם יוסיפוף בגין עבירות מס עובר לגישור

יוסיפוף והחברות רוי נדל"ן גרופ, MASY וספידי לינק שבשליטתו נאשמים כי ביצעו עבירות מס ומירמה, השמיטו הכנסות ודיווחו דיווחים כוזבים ■ האם יחתמו על הסדר טיעון?

עו"ד יורם יוסיפוף / צילום: יחצ
עו"ד יורם יוסיפוף / צילום: יחצ

התיק הפלילי נגד עו"ד יורם יוסיפוף, המואשם בהעלמת הכנסות בהיקף של כ-25 מיליון שקל, עובר לגישור. זאת, לבקשת יוסיפוף ובהסכמת הפרקליטות. 

אתמול (ג') נפתח משפטו של עו"ד יוסיפוף בדיון הקראת כתב האישום, כאשר בפתח הדיון הודיעו הפרקליטות ובא-כוחו של יוסיפוף, עו"ד אבי גרוס, כי הם מעוניינים לפנות להליך גישור על-מנת לנסות לגבש הסדר טיעון.

השופטת לימור מרגולין-יחידי אישרה את הבקשה וקבעה דיון בתיק לספטמבר, על-מנת לאפשר לצדדים למצות את הליך הגישור.

לפני כ-3 חודשים הוגשו לבית משפט השלום שני כתבי אישום נגד עו"ד יוסיפוף ונגד איש העסקים ופעיל שוק ההון פרדי רובינסון, המגוללים - האחד סיפור של עסקאות בהיקף מיליוני שקלים ומהלכים מתוחכמים שנעשו לכאורה על-ידי יוסיפוף כדי להעלים את ההכנסות בהיקף של כ-25 מיליון שקל הנובעות מהן; והשני - סיפור של רישום משכורות כוזבות לרעייתו של רובינסון, שלא עבדה בחברה בה נרשמה המשכורת. 

יוסיפוף, מעורכי הדין העשירים בארץ, מתמחה בתחום האזרחי, מסחרי, מסים, מקרקעין וחברות ועוסק בעסקי מקרקעין ונדל"ן, בארץ ובחו"ל. ככל הידוע, יוסיפוף מחלק את זמנו בין ישראל לבריטניה, שם הוא פועל כאיש עסקים עצמאי וכיזם.

בבעלות יוסיפוף וגרושתו, דורית יוסיפוף, מספר חברות, בהן חברת MASY נכסים והשקעות, העוסקת בנדל"ן ובהשקעות ומחזיקה בחברת לנדקו. עם לקוחותיו נמנים אנשי עסקים מישראל ומהעולם, קבוצות משקיעים, יזמים מקומיים ובינלאומיים בתחום הנדל"ן וחברות ניהול נדל"ן. אחד הבולטים מבין לקוחותיו היה מקורבו לשעבר, רוני מאנה, שביצע השקעות נדל"ן רבות בבריטניה.

על-פי כתב האישום, איש העסקים רוני מאנה (אשר נחקר בפרשה אך התיק נגדו נסגר) עסק בתיווך לעסקאות הון ונדל"ן, ובמשך שנים קיים קשרי חברות ושותפות עסקית עם יוסיפוף, בין היתר באמצעות חברת רוי גרופ נדל"ן, שהוקמה על-ידי יוסיפוף וששימשה את השניים לניהול עסקי התיווך, ולקבלת הכנסות מעסקאות תיווך ועסקאות נדל"ן. רובינסון הוא בעלי חברת מילומור, העוסקת בייזום מיזמי בנייה, נדל"ן מניב ותשתיות ומי שהייתה בעלת זכויות הניהול וההפעלה של חברת לנדקו, מיום שזו נרכשה על-ידי MASY שבבעלות יוסיפוף.

מכתב האישום שהוגש נגד עו"ד יוסיפוף עולה כי בשנים 2006-2007 תיווך מאנה במספר עסקאות, בהן עסקת אוסיף - עסקת תיווך למכירת מניות חברת אוסיף מקבוצת חברות אביב לארקדי גאידמק, בתמורה לדמי תיווך בסך כולל של 12 מיליון שקל, כולל מע"מ. עסקאות התיווך אותן ביצע מאנה - נטען באישום - נרשמו על-ידי עו"ד יוסיפוף, בהסכמתם של מאנה ורובינסון, כהכנסות של חברת לנדקו, ודווחו בדוחות של חברת לנדקו לשנים 2006 ו-2007, כ"הכנסות אחרות".  

בנובמבר 2006, נטען, פתחה חברת לנדקו, באמצעות יוסיפוף, חשבון בנק מיוחד בבנק מזרחי, שיועד לקליטה של "ההכנסות האחרות" הללו. לפי כתב האישום, סמוך לאחר פתיחת החשבון המיוחד שיעבד יוסיפוף את חשבון החברה לטובת הבנק, לשם מתן ערבות מוחלטת, ללא הגבלה בסכום, לחובותיו האישיים לבנק.

עוד לפי האישום, במהלך שנת 2007 ביצע מאנה את עסקת אוסיף, שבעקבותיה הופקד בחשבון המיוחד של חברת לנדקו סך של 10 מיליון שקל, שנבעו מדמי התיווך מעסקת אוסיף, לאחר ניכוי המע"מ. כשנתיים מאוחר יותר, בשנת 2009, חולט החשבון המיוחד על-ידי בנק מזרחי, כאשר יתרת החשבון עמדה על סך של מעל 12.25 מיליון שקל. בעקבות החילוט נותר יוסיפוף וחברת MASY שבבעלותו עם חוב לחברת ללנדקו בהיקף של מלוא הסכום שחולט בחשבון המיוחד - כך לפי ספרי החשבונות של לנדקו.

לפי כתב האישום, בשלהי 2009 נערך ונחתם הסכם בין חברת MASY, באמצעות בעליה, עו"ד יוסיפוף, לבין חברת לנדקו שהוחזקה בידי MASY וחברת מילומור של רובינסון, שבמסגרתו העבירה MASY למילומור, ללא תמורה את כל הון המניות של לנדקו המוחזק על-ידה.

במסגרת אותו ההסכם - לפי כתב האישום - נקבע גם כי מילומור מוותרת ל-MASY על יתרת כל התחייבויותיה של MASY כלפי לנדקו, עד לסך של 20 מיליון שקל - כך שחברת מילומור למעשה ויתרה לחברת MASY על חובותיה של זו כלפי חברת לנדקו - וכך החובות של חברת MASY (כ-5 מיליון שקל) ושל יוסיפוף באופן אישי (כ-13.66 מיליון שקל) לחברת לנדקו נמחקו מספרי החשבונות של האחרונה.

לפי האישום, מחיקת חובותיהם של חברת MASY ויוסיפוף מספריה של לנדקו היוו הכנסות החבות בדיווח ובמס. ואולם, בדין וחשבון על הכנסותיו לשנת המס 2011 דיווח יוסיפוף על הכנסתו בארץ ממשכורת בסך של 49,093 שקל בלבד, תוך שהוא משמיט מדוח זה את ההכנסה הנוספת שהפיק בארץ בשנת המס 2011 בסך של כ-13.66 מיליון שקל, שנוצרה מהמחילה על חובו לחברת לנדקו. בנוסף, נטען באישום, בדוחות על הכנסותיו לשנות המס 2012 ואילך נמנע יוסיפוף מלדווח על הכנסה כלשהי שהייתה לו במהלך שנת המס.

בהמשך נטען כי גם MASY שבבעלות יוסיפוף דיווחה דיווחים כוזבים לרשות המסים, כאשר הגישה לפקיד השומה דוח לשנת המס 2009, במסגרתו דיווחה על העברת החזקותיה בחברת לנדקו לחברת מילומור ללא תמורה, אך נמנעה מלדווח כי בתמורה להעברת החזקותיה בלנדקו נמחלו לה כל התחייבויתיה הכספיות כלפי לנדקו.

עוד נטען באישום כי MASY לא הגישה את הדוחות על הכנסותיה משנת המס 2011 ואילך, ולמעשה הסתירה את ההכנסה בסך של כ-5.5 מיליון שקל שנוצרה לה בעקבות המחילה על חובותיה ללנדקו.

בשיטה זו, נטען באישום, העלימו יוסיפוף וחברת MASY הכנסות בסך כולל של כ-19.2 מיליון שקל במזיד ומתוך כוונה להתחמק ממס. "הנאשמים עשו זאת תוך שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, במזיד ומתוך כוונה להתחמק ממס", נכתב באישום.

משכורות פיקטיביות

עוד מואשם יוסיפוף כי חברת רוי נדל"ן גרופ שבבעלותו נמנעה מהגשת דוחות מ-2008 ואילך, וכי חברה נוספת בבעלותו, ספידי לינק, נמנעה מהגשה של דוחות על הכנסותיה מ-2010 ואילך. זאת, למרות שב-2010, למשל, ביצעה החברה עסקת תיווך בין חברת חבס לחברת בסר למכירת מגרשים בפארק צמרת בתל-אביב, שהניבה לה הכנסות של למעלה מ-5 מיליון שקל.

באישום נוסף נגדו,מואשם יוסיפוף בעבירות מירמה, השמטת הכנסות וניהול ספרי חשבונות כוזבים, בשל רישום משכורות לגרושתו בגין עבודתה ב-MASY, למרות שבפועל היא לא עבדה בחברה. לפי הנטען, רישום המשכורות הפיקטיביות נועד להקטין במירמה את ההכנסות ואת חבות המס של יוסיפוף.

רובינסון מואשם בכתב אישום נפרד כי רשם בחברת פרדי רובינסון נכסים שבשליטתו משכורות כוזבות לאשתו, סילביה, שלא עבדה בפועל בחברה, זאת,למטרת השמטת הכנסות בסכום של כמיליון שקל.

עו"ד אבי גרוס, המייצג את יוסיפוף, מסר כי "במטרה למנוע עינוי דין ובזבוז זמן, ומתוך אמונה שמדובר בעבירות טכניות פעוטות, פנינו לגישור, בו אנו מאמינים שנגיע להבנה ולהסכמה עם התביעה". 

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988