בשל פירעון מוקדם: אי.די.בי מתכננת גיוס של 250-200 מ' ש'

החברה צפויה להציע סדרת אג"ח חדשה שתובטח בשיעבוד על מניות דסק"ש ■ ההנפקה תתבצע כנראה רק לאחר השלמת מכירת ההחזקות באדמה לכמצ'יינה

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

חברת אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין תנסה לבצע בזמן הקרוב הנפקה נוספת של איגרות חוב, שיובטחו כנראה בשיעבוד על מניות החברה הבת דיסקונט השקעות, וזאת לאחר שנדרשה לבצע פירעון מוקדם של מרבית סדרת האג"ח י"א שגייסה בתחילת חודש אוגוסט. ההנפקה החדשה מיועדת להתמודד עם פירעון של כ-244 מיליון שקל, ולכן סביר להניח שתעמוד על סכום של לפחות 200-250 מיליון שקל.

בסוף השבוע שעבר דיווחה הנהלת אי.די.בי כי בהתאם להחלטת הדירקטוריון, היא תבחן את האפשרות לצאת בהנפקה לציבור של איגרות חוב מסדרה חדשה, שיכול ותהיה מובטחת בשיעבוד על חלק מנכסי החברה. בנוסף, ציינה החברה כי ייתכן שתבצע את הגיוס בדרך של הרחבת סדרת אג"ח קיימת, אולם לנוכח העובדה שהסדרות הקיימות (ז', ט', י') נסחרות כיום בתשואות לפדיון גבוהות בשיעור של 11% עד 14%, נראה כי אפשרות זו אינה ישימה לפי שעה.

בתחילת אוגוסט השלימה כאמור אי.די.בי גיוס של 325 מיליון שקל (ברוטו) בהנפקה של איגרות חוב מסדרה י"א, שהובטחו בהתחייבות להעמיד לטובת המחזיקים שיעבוד על כ-19% ממניות החברה הבת כלל ביטוח. אלא ששיעבוד זה נתקל בהתנגדות של הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, ועקב כך התחייבה אי.די.בי לבצע פירעון מוקדם של הסדרה, במקרה שהאישור לא יושג.

במקביל, אי.די.בי עתרה לבג"ץ כנגד החלטת סלינגר שלא לאשר את השיעבוד, אך בג"ץ דחה את העתירה ברובה והעניק לחברה את האפשרות לשעבד עד כ-5% בלבד מכלל ביטוח לטובת מחזיקי אג"ח י"א. בעקבות דחיית העתירה, הודיעה אי.די.בי ביום חמישי כי מחזיקי האג"ח יקבלו בחזרה תשלום קרן של 239.5 מיליון שקל, וכן ריבית, הפרשי הצמדה ופיצוי על החלק הנפדה, בהיקף של כ-4.5 מיליון שקל. בסך הכול, תפרע אי.די.בי בסוף החודש הנוכחי 73.7% מיתרת קרן האג"ח, כך שהיקף הסדרה יצטמצם ל-85.5 מיליון שקל ע"נ בלבד.

הנפקה תדרוש ביטחונות איכותיים

סדרה י"א נשאה מח"מ של כ-3 שנים והונפקה בריבית של 4.25% בלבד (בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן), בזכות השיעבוד שניתן למחזיקים על מניות כלל ביטוח. כך, שהנפקה בתנאים דומים תחייב הענקת ביטחונות איכותיים אחרים למשקיעים, כגון שיעבוד על מניות החברה הבת הנוספת, דיסקונט השקעות (דסק"ש).

דסק"ש אמורה להשלים בקרוב את מכירת יתרת החזקתה במניות חברת אדמה (40%) לכמצ'יינה הסינית, תמורת המחאת חוב של 1.2 מיליארד דולר ותשלום מזומן בסך 230 מיליון דולר. השלמת העסקה תשפר באופן מהותי את חוסנה ונזילותה של דסק"ש, כך שההנפקה תצא לדרך רק לאחר השלמת מכירת מניות אדמה.

אי.די.בי מחזיקה כיום ב-67.3% ממניות דסק"ש בשווי של כ-800 מיליון שקל, לאחר שמכרה בחודש שעבר 8.9% מהן לבעל השליטה אלשטיין תמורת 100 מיליון שקל. 18% ממניות דסק"ש שבידי אי.די.בי (וכן 4% ממניות כלל ביטוח) משועבדות לחברת מנורה מבטחים כנגד הלוואה שהיקפה עמד בסוף יוני על 56.5 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988