גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אלה מנהלי קופוה"ג וקרנות ההשתלמות הטובים ברבעון 3

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השיגו ברבעון תשואה של כ-1.5% בממוצע, 3.2%-3.3% ב-12 החודשים האחרונים, ו-5.8%-6.05% ב-5 השנים האחרונות

יאיר לפידות (מימין) ודב ילין. עיקר ההכנסה מהדיבידנדים / צילום: קובי קלמנוביץ'
יאיר לפידות (מימין) ודב ילין. עיקר ההכנסה מהדיבידנדים / צילום: קובי קלמנוביץ'

נכון לסוף הרבעון השלישי בשנת 2016, כ-21.7% מסך הכנסים המנוהלים בקופות הגמל לתגמולים, בהיקף שקלי של כ-42.9 מיליארד שקל, היו נכסים בחו"ל ובמט"ח, וזאת לעומת שיעור של פחות מ-10% לפני קצת פחות מעשר שנים.

בשוק המקביל, של קרנות ההשתלמות, דובר בסוף הרבעון על שיעור נכסים בחו"ל ובמט"ח מסך הנכסים המנוהלים על-ידיהן של כ-21.5%, בהיקף שקלי של כ-38.3 מיליארד שקל, וזאת לעומת שיעור נכסים בחו"ל ובמט"ח של כ-10.1% בסוף 2006.

בעתיד הקרוב נראה שכספים אלה עשויים לעמוד במוקד העניין יותר מבדרך כלל, על רקע מה שיקרה בשוקי ההון בעולם בעקבות בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב.

ימים יגידו האם, ובאיזו מידה, הבחירה המרעישה של האמריקאים בטראמפ תשפיע על כספי החוסכים בישראל - במישרין או בעקיפין, אבל ברור שהשפעה כלשהי תהיה. למעשה, לבחירות בארה"ב, ולציפיות השוק לבחירתה של הילארי קלינטון, כמו לכל מהלך משמעותי שקורה, ולצד השפעות "רגילות" ו"מיוחדות" אחרות, הייתה כבר השפעה שנרשמה בתשואות הרבעון השלישי השנה של קופות הגמל לתגמולים, שבהן מנוהלים כיום נכסי ציבור בהיקף כולל של כ-197.5 מיליארד שקל, ושל קרנות ההשתלמות, שבהן מנוהלים נכסים בהיקף כולל של כ-178.4 מיליארד שקל.

כמו כן, לאחר תקופה ארוכה של שיעור מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות, גבוה יחסית מתוך סך הנכסים המנוהלים בתיקי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, נכון לסוף הרבעון השלישי השנה דובר על שיעור מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות נמוך ממה שהיה נהוג בשנים האחרונות.

כך, נכון להיום מדובר על שיעור של כ-5.1% מסך התיק של הגמל לתגמולים, וזאת לעומת שיעור של כ-6.7% בסוף 2015 ושיעור של כמעט 7% בסוף 2014, בעוד שבקרנות ההשתלמות מדובר על שיעור נוכחי של כ-6% לעומת שיעורים של כ-7.3% וכ-7.4% בסוף 2015 ובסוף 2014, בהתאמה. עיקר הירידה חלה בהחזקה הישירה במזומנים ובשווי המזומנים, שבהגדרה לא מהווים מנוע ליצירת תשואה.

כך או אחרת, מבחינת נתוני הגמל-נט עולה, שברבעון השלישי ב-2016 רשמו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות תשואות נומינליות ברוטו של כ-1.5% בממוצע כלל-ענפי. מדובר בתשואה חיובית שמתווספת לתשואות חיוביות שנרשמו במחצית השנה שקדמה, כך שבשלושת הרבעונים הראשונים של 2016 הציגו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות תשואות מצטברות של כ-2.3% ושל כ-2%, בהתאמה. ברבעון הראשון השנה הציגו הקופות והקרנות תשואות שליליות של כ-0.6%.

מדובר באפיקי השקעה שנמנים עם אפיקי החיסכון לטווח ארוך, אך שנפרדים באופיים ובמאפייניהם מיתר האפיקים - הפנסיה החדשה וביטוחי המנהלים. הכספים בגמל נזילים בחלקם הגדול, וניתנים למשיכה בכל עת, בעוד שקרנות ההשתלמות הן למעשה מכשיר חיסכון לטווח בינוני, שהנו נזיל במידה רבה. ואולם, ברור שלא מדובר באפיקי השקעה לטווח קצר, כמו קרנות הנאמנות, ולכן מיוחסת חשיבות רבה יותר לתשואות שרושמות החברות המנהלות בטווחי זמן ארוכים יותר.

כך, ב-12 החודשים שהסתיימו בספטמבר האחרון, רשמו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות תשואות נומינליות ברוטו ממוצעות של קצת יותר מ-3.2%, וקצת יותר מ-3.3%, בהתאמה. בשלוש השנים האחרונות הקופות והקרנות הציגו תשואות נומינליות ברוטו שנתיות ממוצעות של 4.1% ו-3.95%, בהתאמה, ובחמש השנים האחרונות מדובר על תשואות שנתיות ממוצעות של 6.05% ושל כ-5.8%, בהתאמה.

שונות גבוהה בין הגופים

התשואות הממוצעות הללו, כדרכם של ממוצעים, כוללות תמונה מגוונת של תשואות שרשמו הגופים השונים, עם שונות ניכרת ביניהם, תוך שהתשואות בשוק הגמל לתגמולים קשות לקריאה ולבחינה יותר מבעבר, ובוודאי שיותר ממה שמאפיין את האפיקים האחרים. נוסף על כך אנו משווים בטבלה הנלווית בין מסלולי השקעה בעלי אופי שונה מהותית, ולא כוללים שורה ארוכה של מסלולי חיסכון מובילים. וזאת מדוע? בגלל שינויים שהוביל אגף שוק ההון באוצר, שהפך לאחרונה לרשות עצמאית, במסלולי החיסכון בשוק הגמל, מה שיצר שינוי אדיר ביכולת לעקוב ולבחון את הטרק רקורד (היסטוריית ביצועים) של גופים רבים בשוק.

במה מדובר? האוצר, בצעד הגיוני וראוי כשלעצמו, הורה לשנות את אופן ניהול החיסכון הפנסיוני למסלולים תלויי גיל. ההליך עצמו יצר ערפל אדיר, שמכסה על חלק ניכר מהשוק, ומסתיר אותו מעינינו. במסגרת זו הורה האוצר לכלל הגופים הפועלים בחיסכון הפנסיוני לנהל בגמל כמה קבוצות, שנבדלות ביניהן לפי גילאי החוסכים, וזאת בניגוד למצב הקודם, שבו הרוב המכריע של הכסף נוהל במסלולים כלליים, שהיו משותפים לבני 20 ולחוסכים שנמצאים ערב פרישתם לגמלאות.

הוראות אלה נכנסו לתוקף השנה, ויצרו בלגן בשוק, שנובע מאופן הטמעת הוראות האוצר ללא מפת דרכים לתקופת הביניים - עד אשר יהיה לכלל הקופות טרק רקורד (תשואות עבר) מינימלי, שיאפשר לראות ולהשוות את הביצועים שלהן (וזאת מבלי לגרוע מהצידוק שבעצם הרעיון בביצוע השינוי ושל מטרות האוצר).

כלומר, הבלגן הנוכחי, שניתן היה לצפות שיקרה - ושכולל היעלמות התשואות של קופות גדולות רבות, והיווצרות קופות חדשות ללא טרק רקורד להשוואה - הוביל לכך שנכון לסוף הרבעון השלישי של 2016 חסרות לנו במדגם קופות פרטיות רבות הפתוחות לכלל הציבור. כמו כן, עד השנה שעברה כל המסלולים שאותם אנו משווים בטבלאות הרצ"ב, היו מסלולים כלליים, שבהם נוהלו, ועדיין מנוהלים, כספי ציבור בהיקף אדיר.

אבל החל מהשנה חלק מקרנות ההשתלמות שינו את שמן ואת אופיין, וכך יש לנו קרנות השתלמות במסלולים אג"חיים עם עד 10% מניות, לצד מסלולים כלליים עם רכיב מנייתי גבוה בהרבה. אולם אלה וגם אלה הם מסלולים שונים, שנולדו מתוך מסלולים כלליים בעבר, ושמהווים אמצעי דומה, אף ששונה במקצת, להשגת אותה מטרה: השאת תשואה גבוהה ככל הניתן לאורך זמן.

בקרנות ההשתלמות השינויים הללו עוד מינוריים יחסית, אך בשוק קופות הגמל לתגמולים התמונה בעייתית בהרבה, ולמעשה קשה עד בלתי אפשרי לבצע השוואה מאירת עיניים בין הגופים הפעילים בשוק, ובעיה זו תיוותר עוד זמן.

על כל פנים, מיהם הגופים המובילים את דירוגי התשואות של "גלובס" נכון לסוף הרבעון השלישי השנה? את התשואות הגבוהות בשוק הגמל לתגמולים ברבעון השלישי בלבד השיגו אנליסט גמל ישראל (לשעבר גמל ב') של בית ההשקעות אנליסט, שהציגה תשואה רבעונית של כ-4.2%, וקופות מיטב דש גמל כללי ומיטב דש גמל לבני 50-60, שרשמו בשלושת החודשים האחרונים תשואות נומינליות ברוטו של כ-2.1%.

הקופה של אנליסט מובילה גם את דירוג התשואות מתחילת השנה, כשבשלושת הרבעונים הראשונים של השנה היא הציגה תשואה מצטברת של כ-7.6%. יחד עמה נציין את ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות (לשעבר גמל כללי), שרשמה בתקופה זו תשואה של כ-4.4%, ושמובילה את דירוג הקופות הגדולות.

ב-12 החודשים האחרונים שבה קופת אנליסט גמל ישראל הקטנה יחסית, ומובילה את השוק עם תשואה של כ-9.4%, וילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות (לשעבר גמל כללי) היא המצטיינת מבין הקופות הגדולות, עם תשואה של כ-5.4% בתקופה זו. שתי הקופות הללו מככבות גם בדירוגי התשואות בשלוש ובחמש השנים האחרונות.

ומה קרה בשוק קרנות ההשתלמות, מקרב הקרנות שבחנו? מקרב הקרנות הגדולות שתי המצטיינות שבולטות לחיוב בדירוג של 12 החודשים האחרונים הן של ילין לפידות: ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי וילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות. מקרב הקרנות הקטנות יש שתיים שבולטות לחיוב לא פחות: אנליסט השתלמות כללי והפניקס השתלמות כללי.

בהסתכלות על טווחי זמן ארוכים יותר אנו מוצאים כי בדירוג התשואות לשלוש השנים האחרונות שתי הכוכבות הן שוב ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ואנליסט השתלמות כללי, עם תשואות שנתיות ממוצעות של כ-6.1% ו-5.2%, בהתאמה.

בבחינת התשואות בחמש השנים האחרונות מדובר בתמונה שונה במקצת, ולצד ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי, שמובילה עם תשואה שנתית ממוצעת גבוהה של כ-8.2%, בולטות לחיוב גם הקרנות של בית ההשקעות אלטשולר שחם - אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' ואלטשולר שחם השתלמות כללי, עם תשואות שנתיות ממוצעות של כ-8.1% וכ-7.8%, בהתאמה.

תשואות קופות הגמל לתגמולים

תשואות קרנות ההשתלמות

עוד כתבות

גל גדות בפרסומת לוואווי/ צילום: מתוך ערוץ יוטיוב

"לעומק התודעה" זכה בתקציב הפרסום הבינ"ל של וואווי בהיקף כ-500 מיליון דולר

המשרד יטפל בכלל הפעילות העולמית של המותג ב-115 המדינות בו הוא פועל ● לזכות המשרד עמדה בין היתר העובדה שליהק לקמפיין המותג את השחקנית גל גדות, עוד לפני שכיכבה בתפקיד וונדר וומן

עבודה בסטארט אפ / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

דוח חדש: כמה משלמות חברות ההייטק הבינלאומיות ואיפה עובדים צעירים מוצאים עבודה?

18.5 אלף משרות פנויות יש בהייטק, שיעור הנשים בתעשיית ההייטק עומד במקום, ויש יותר ערבים וחרדים בתעשייה ● דוח חדש של רשות החדשנות וסטארט-אפ ניישן סנטרל על ההון האנושי מציג את ההזדמנויות ואת הבעיות בתעשיית ההייטק

בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

בעלי אתר חלפנות הקריפטו BITIN נעצר בחשד לעבירות מס והלבנת הון

בר מיטלמן הוא אחד מארבעת החשודים שנעצרו אתמול לחקירה, ומעצרו הוארך עד ל-3 במרץ ● עסק החלפת המטבעות הדיגיטליים, שבו מעורבים לכאורה החשודים, פעל ללא רישיון למתן שירותים פיננסיים ובלי לשלם מס הכנסה

טוקיו, יפן / צילום: ג'איי סי. הונג, AP

בצל הקורונה: אולימפיאדת טוקיו בסכנת ביטול

בוועד האולימפי מודים לראשונה כי הם שוקלים לדחות או לבטל את אולימפיאדת טוקיו 2020 אם לא תהיה התקדמות בטיפול ובעצירת התפשטות נגיף הקורונה

חיים סבן, בעלי בפרטנר / צילום: רויטרס

לאחר הכישלון הצורב בפרטנר: חיים סבן מקבע הפסד של מאות מיליוני דולרים בחברת המדיה יוניוויז'ן

קרן ההשקעה האמריקאית סרצ'לייט וחברת ההשקעות פורג'לייט ירכשו מסבן ושותפיו את השליטה בחברת המדיה בשפה הספרדית, וישלמו לפי מקורות שונים כ-800 מיליון דולר עבור 64% מהמניות ● סכום זה משקף ליוניוויז'ן שווי של כ-1.3 מיליארד דולר, נמוך מהותית מהשווי שבו רכשו סבן ושותפיו את השליטה בה

נטע כהן/ צילום:   צילום: דיאגו מיטלברג

"לפני 8 שנים היו כמה מאות אנשי הייטק בב"ש. היום רק בפארק ההייטק יש 3,000 – עם משכורת גבוהה פי 3 מבמשק"

נטע כהן, מנכ"ל חברת מסחור הידע של אוניברסיטת בן גוריון, פורש אחרי 16 שנה בתפקיד ● בראיון ל"גלובס" הוא מסביר מדוע העדיף לחתום על הסכמים גמישים ורבים שיקדמו שיתופי-פעולה עם התעשייה ופיתוח של אזור הדרום, במקום להתעקש על מקסום רווחים

ג'ייסון גרינבלט בוועידת ההשקעות OurCrowd2020 / צילום: OurCrowd

שליח הבית הלבן למזרח התיכון לשעבר ג'ייסון גרינבלט מצטרף לפלטפורמת השקעות ישראלית

שליח הבית הלבן למזרח התיכון לשעבר, ג'ייסון גרינבלט, יצטרף לפלטפורמת ההשקעות OurCrowd מירושלים כשותף שיתמקד בבנית קשרים בין הקרן לבין גורמים באיזור המזרח התיכון והמפרץ הפרסי

בוב איגר ומיקי מאוס / צילום: דייוויד רורק, רויטרס

מיקי מאוס בהלם: מנכ"ל דיסני בוב איגר פורש אחרי 14 שנה

איגר יישאר כיו"ר ביצועי בחברה ויפקח על היוזמות של דיסני עד סוף השנה הבאה, אז החוזה שלו יפקע ● מחליפו בתפקיד הוא בוב צ'אפק שניהל בשנים האחרונות את חטיבת הפארקים ואזורי הנופש של דיסני

מנחם פרלמן / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מנחם פרלמן יכין את חוות-הדעת למיזוג סלקום וגולן טלקום

פרלמן היה גם מי שהכין את חוות-הדעת לבקשת המיזוג של סלקום וגולן טלקום שנדחתה ב-2016

אסף פלד, מנכ"ל החברה ומייסד-שותף / אילוסטרציה: מינט מדיה

סבב שני בשנה: חברת Minute Media הישראלית גייסה 40 מיליון דולר

החברה, שעוסקת בהפצת תכני מדיה שמייצרים גולשים בתחום הבידור והספורט, צומחת ב-120%, והכנסותיה מוערכות בכ-200 מיליון דולר

רונן מיילי / צילום: יח"צ

משלושה יוצא אחד: פיץ', בלו סטון ומיוזיק ת"א מקימים משרד תוכן, הפקות ופרסום

מדובר בחיבור לא שגרתי בענף הפרסום המנסה לתת מענה ל"פרסום החדש", שבו מחפשים את הצרכן לא רק דרך אמצעי הפרסום המסורתיים אלא גם ע"י יצירת חוויות בעלות ערך וניסיון להשפיע באמצעות משפיענים - תחום המצוי בפריחה

שמואל סלבין, יו"ר קרן הריט  סלע קפיטל / צילום: איל יצהר, גלובס

"מחיר הדירה לבדו הוא פרמטר של אווילים. השכר עלה וכדי לקנות נכס צריך לעבוד פחות שנים לעומת לפני עשור"

שמואל סלבין, יו"ר קרן הריט סלע קפיטל, משוכנע שערך הנדל"ן עוד יעלה, מעריך כי הריבית הנמוכה כאן כדי להישאר, ומתנגד להשקעה בפרויקטים לשכירות לטווח ארוך ● ומה בקשר למשרדים? "כל ראש עיר צריך לעבוד בלהביא תעסוקה לעיר שלו"

יוני פארן / צילום: איל יצהר, גלובס

טלנובלה בהמשכים: יוני פארן עוזב את דורי מדיה-דרסט

בשוק מעריכים כי פארן יקים חברת הפקה חדשה - באופן עצמאי או בשיתוף-פעולה עם גורמים אחרים

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

סוף למשבר? שר האוצר כחלון חתם על הצו ליבוא חמאה פטור ממכס

חרף התנגדויות הרפתנים והגורמים המקצועיים במשרד החקלאות, שר האוצר חתם על הצו ליבוא פטור ממכס של חמאה לישראל, כהוראת שעה לשנה אחת ב-2020 ● המשמעות: במהלך 2020 ניתן יהיה לייבא חמאה לישראל ללא מכס, מבלי להתבסס על חלוקת מכסות

נטע קורין, דניאל פלד, אוריאל פלד וטל קול, מייסדים שותפים בחברת אורבס / צילום: אורבס

בלוקצ'יין משפחתי: נדב שמש מצטרף לאשתו נטע קורין בהנהלת חברת אורבס

בית המשפט אישר את קיצור תקופת הצינון במעברו של שמש מתפקידו כיועץ לשר האוצר כחלון לתפקידו החדש כיו"ר או מנכ"ל חברת הבלוקצ'יין ● המייסד השותף אוריאל פלד יפרוש מהחברה, אבל ימשיך להיות מבעליה, לצד אחיו דניאל פלד והשותפים נטע קורין וטל קול

הסגר בצפון איטליה לאחר התפרצות נגיף הקורונה / צילום: Claudio Furlan/Lapresse, AP

צפי לעליות בוול סטריט בפתיחה; מקרה מוות שני מהקורונה בצרפת

לאחר היום הגרוע של מדד S&P 500 מזה 4שנים, החוזים מטפסים ● התפשטות נוספת של וירוס הקורונה, בין היתר לדרום איטליה, מכבידה על סנטימנט המשקיעים ● קורונה גם ביוון, צרפת, אוסטריה, שווייץ וספרד

תמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר / צילום: יחצ

תמיר פרדו: הסירו את אפליקציית אלקטור - סכנה לביטחון המדינה

ראש המוסד לשעבר אמר בשיחה עם ד"ר ענת בן דוד מהאוניברסיטה הפתוחה כי השימוש באפליקציית אלקטור מהווה "סכנה אמיתית ומוחשית" לביטחון ישראל ● אלקטור בתגובה: "השתלחות פראית ולא אחראית; האפליקציה אינה מהווה סכנה לאיש"

מלון מריוט בטקסס / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אי-שקט ביטחוני? ישראל לוהטת מתמיד: רשתות בינ"ל מאתרות לוקיישנים למלונות חדשים בארץ

מאות חדרים, ביניהם גם של מותגי יוקרה בינ"ל כמו מריוט, יורו הוטל ומנדרין אוריינטל, אמורים להתווסף בשנים הקרובות לנוף הישראלי, בדגש על זה התל-אביבי

וילה מעץ במושב גבעת יערים נמכרה ב–3.69 מיליון שקל / צילומים: יח"צ. עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

בכמה נמכרה וילה מעץ עם שבעה חדרים במושב גבעת יערים?

לווילה יש 7 חדרים בשטח 183 מ"ר על מגרש בשטח 507 מ"ר ● "אין עוד כאלה בתים למכירה ביישוב. מחיר העסקה תואם את שווי השוק של הבית"

קופקסון. המחיר ירד והרווחים נשחקו / צילום: shutterstock

טבע ממשיכה להגן על הקופקסון גם כשהתחרות הגנרית בשיאה: מבקשת להחשיבו כ"מוצר ביולוגי"

מהלך כזה עשוי להקשות על תחרות גנרית לקופקסון, שכן על פי חקיקה של הקונגרס האמריקאי, החל ממרץ הקרוב תרופות החיקוי לביולוגיות ייאלצו לעבור מסלול אישור מורכב וארוך יותר ● בטבע סבורים שהקופקסון עונה על התנאים של מוצר ביולוגי על פי הרכבו