גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בג"ץ פסל החלטה שהכשירה מתקן חשמל סולארי בחוות השקמים של שרון

לאחר שהעליון קבע כי הקמת המתקן אינה חוקית, קיבלה רמ"י בראשות אורי אריאל החלטה שהכשירה זאת בדיעבד ■ רובינשטיין: "החלטת אורי אריאל להכשיר מתקן החשמל בחוות השקמים מצדיקה את התואר שדבק בישראל - מדינת פרטאץ'"

חוות השיקמים/ צילום: אריאל ירוזולימסקי
חוות השיקמים/ צילום: אריאל ירוזולימסקי

בג"ץ דחה הערב (ב') 3 עתירות הנוגעות להחלטה 1374 של מועצת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהכשירה בדיעבד מתקן סולארי פרטי לייצור חשמל שהוקם בחוות השקמים שבבעלות גלעד שרון, בנו של ראש הממשלה המנוח אריאל שרון. המתקן הוקם שלא כדין בהשקעה של כ-8.5 מיליון שקל.

השופטים קבעו כי החלטה 1374 של הרשות, שהתקבלה בניגוד לדעתם של היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל והיועץ המשפטי לממשלה, היא בלתי חוקית בשל שורה של נימוקים. לפיכך, קבע בג"ץ, כי בדין פעל שר האוצר הקודם, יאיר לפיד, כשסירב לאשר אותה, כשהוא נוהג בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה וינשטיין.

ההחלטה התקבלה לאחר שבפסק דין קודם, בהליך אזרחי, קבע בית המשפט העליון כי הקמת המתקן בחוות השקמים לא הייתה אפשרית כלל על-פי התנאים שהותוו בהחלטה הרלוונטית של רמ"י, ומשמע שהוא הוקם שלא כדין אולם, לאחר מכן קיבלה המועצה את ההחלטה החדשה - 1374 - שכאמור, הכשירה בדיעבד את הקמת המתקן.

בג"ץ צידד בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ופסק כי ההחלטה החדשה שהתקבלה ברמ"י היא בלתי חוקית נוכח הפגמים שנפלו בהליך קבלתה, מבחינת התשתית העובדתית שעליה נסמכה ההחלטה; נוכח התוקף הרטרואקטיבי שנקבע לתחולתה; ומשום חריגתה ממתחם הסבירות, משלא ניתן משקל לשיקולי צדק חלוקתי ובהיעדר טעם ראוי לסטייה ממדיניותה הקודמת של המועצה."לא עלה בידי החווה או המדינה להצביע על צידוק כלשהו לקביעת תחולה רטרואקטיבית להחלטה 1374, פרט להכשרת המתקן הספציפי שהקימה חוות השקמים; ומאחר שהחלטות המועצה מיועדות להתוות מדיניות כללית, יש בכך טעם לפגם", קבע בג"ץ.

בניגוד למגמה

השופטים ציינו כי הם מצווים לבחון את מצב העניינים שביקשה החלטה 1374 ליצור אל מול המצב הקיים. "בעשותנו כן נמצא כי ההחלטה אינה עולה בקנה אחד עם מגמת הצמצום ההדרגתי והעקבי שנקטה המועצה בנוגע להחכרת קרקעות לצורך הקמת מתקנים סולאריים בפטור ממכרז", פסקו. "בניגוד למגמה זו, לא רק שהחלטה 1374 מרחיבה את היקף הקרקעות המוחכרות בפטור ממכרז, אלא שהיא אף עושה כן עבור חוכרים עצמאיים ולא רק לבעלי נחלות ביישובים חקלאיים. החוכרים הללו עשויים להחזיק בשטחים נרחבים פי עשרות מונים לעומת נחלות, ולפי לשון ההחלטה עשויים אף להקים מתקנים הגדולים מאלה שרשאים בעלי נחלות להקים".

לדברי השופטים, איזון השיקולים בדבר התרת שימושים לא חקלאיים בקרקע המיועדת לחקלאות קשור בטבורו להבחנה בין אופני ההחכרה של קרקעות חקלאיות, כאשר רק בעלי נחלות מחויבים להתגורר בהן וקיימות הגבלות על עבירותן, לצד הטבות בתנאי החכירה. "כשעסקינן בחווה בשטח כה גדול כדוגמת חוות השקמים, שבעליה אינם מחויבים להתגורר בשטחה, איזון זה משתנה והכף אינה נוטה לכיוון מתן הטבות מהמדינה, על-מנת לאפשר אפיקי תעסוקה חלופיים במקום העיסוק בחקלאות", נקבע. "נקודת האיזון חייבת לנוע משהתוצאה של החלטה 1374 אינה מיישמת את העיקרון המנחה, שלפיו 'התרת השימוש הלא חקלאי בקרקע, נעשתה בגדר 'רע הכרחי'. היא לא ניתנה לו כדי להרחיב את גדר הכנסותיו מעבר לאלה שבהן יכול היה לזכות כחקלאי".

מפקח ולא רק מייעץ

שופטי בג"ץ הקדישו חלק גדול מפסק הדין לדיון במעמד קביעתם של היועץ המשפטי למשרד ממשלתי והיועץ המשפטי לממשלה ("שומרי הסף"), כי החלטה מסוימת שקיבלה הרשות אינה חוקית, ובחיוניותם של "שומרי הסף".

השופטים ביקרו באופן חריף ביותר את העובדה שמועצת מקרקעי ישראל בראשותו של אורי אריאל, לשעבר שר הבינוי והשיכון וכיום שר החקלאות, החליטה להתעלם מעמדותיהם של היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, והיועץ המשפטי של רמ"י עו"ד ינקי קוינט, שהתריעו שניהם בפני המועצה כי החלטתה אינה חוקית.

השופטת ענת ברון כתבה כי "היועמ"ש, כמו גם נציגיו במשרדי הממשלה השונים, הם שומרי הסף של שלטון החוק, ופעילותם ככזו חיונית בכל רשות מרשויות המדינה. פירושו של דבר שהיועמ"ש, בפרשנותו את הדין הקיים, איננו רק 'מייעץ', הוא גם 'מפקח' על הממשלה, משמש עבורה כ'כלב שמירה' של שלטון החוק. לחוות-דעתו יש אופי מעין-שיפוטי, מפני שהיועמ"ש גוזר מסקנות נורמטיביות המתחייבות, להבנתו המקצועית, מיישום הדין הקיים על נסיבותיו של מקרה ספציפי. במובן זה, מבחינתה של הרשות המינהלית, פעולה בניגוד לדעת היועמ"ש כמוה כפעולה בניגוד לדין, ופשיטא שאין רשות רשאית לפעול בניגוד לדין".

לדברי ברון, "היותה של פעולה בלתי חוקית - כקביעת היועמ"ש - היא אפוא סיבה מספקת שלא לבצעה במתכונת המבוקשת, והימנעות הרשות מביצועה היא שיקול-דעת נכון ואף מתחייב. המשמעות איננה שהשר כפוף ליועמ"ש, אלא שהשר כפוף לחוק - ופירושו של היועמ"ש את החוק מחייב אותו".

חומרים עגומים

המשנה לנשיאה, השופט אליקים רובינשטיין, קבע בפסק הדין כי "מקום שבו 'שומרי הסף', היועצים המשפטיים, מתריעים ואין שומע לקולם, חובתו של בית המשפט להתערב. פרשה זו ותהליך קבלתה של החלטה 1374 מצדיקים את התואר שדבק בישראל לעתים, 'פרטאצ'יה' או מדינת הפרטאץ', על-פי מילוני היידיש 'רישול', ויהא מי שיאמר - כשם סיפורו של הסופר י"ל פרץ, ולהבדיל, -'אם לא למעלה מזה'... השאלה הרצינית עד מאוד שלפנינו היא היחס הבעייתי למקרקעי ציבור, ולשוויוניות ככל הניתן שיש לנהוג בהם. הקורא את פסק דינה של חברתי ואת החומרים העגומים במבחן התוצאה שביסודו, אינו יכול שלא לתמוה כיצד בעשור השביעי למדינת ישראל מתקבלות החלטות בדרך זו".

רובינשטיין התייחס ללקח שיש בפרשה זו - כיצד אין מערכת ציבורית צריכה להתנהג, ועד כמה חיונית השתתפותם של 'שומרי סף' משפטיים ואחרים. "יש טענה חוזרת ונשמעת בדבר 'משפטיזציה' יתרה" ציין, "אולם המשפטנים אינם קובעי המדיניות, ואילו היה הכל נעשה כדין לא היו עולות אותן טענות; אך ענייננו הוא דוגמה לכך שאילולא המעורבות המשפטנית היו נעשות שגיאות קשות... תפקידן של פרקליטות המדינה ופרקליטויות המחוזות, על מחלקותיהן הרלבנטיות בתחום האזרחי, הבג"צי והמינהלי בכלל, להציג לבית המשפט עמדה משפטית מאוזנת, וכך צריך שיהא גם בעתיד... דומני שחיוניות שומרי הסף בייעוץ המשפטי הוכחה בעליל".

המדינה יוצגה בהליך על-ידי עורכי הדין תדמור עציון וראובן אידלמן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

רקע: מתקן לא חוקי בחסות רשות המקרקעין

ראש הממשלה המנוח, אריאל (אריק) שרון, נחשב לאורך מרבית חייו, לטוב ולרע, כאדם שהמטרה מקדשת בעיניו את האמצעים וכמי שאינו מאפשר לביורוקרטיה, חוקים או תקנות, למנוע ממנו להשיג את מטרותיו. כאשר מתה לילי, אשתו, בשנת 2000 לא קבר אותה שרון בבית עלמין מסודר אלא בחוות השקמים שבה התגוררו. כשמת שרון ב-2014, הוא נקבר לצדה של רעייתו, על גבעת הכלניות בחווה, ומי שנותר להתגורר במקום הוא גלעד שרון, בנו של ראש הממשלה המנוח ומשפחתו.

חוות שקמים, שבמקור יועדה בעיקר לגידול צאן, היא החווה הפרטית הגדולה ביותר בארץ והיחידה מסוגה, בשטח כולל של 3,823 דונם. שרון האב רכש החווה מהבעלים המקוריים ב-1972, בעזרת הלוואה שקיבל מידידו משולם ריקליס. החווה הועברה ב-1989 לבעלותם הפורמלית של בניו של ראש הממשלה המנוח, עומרי וגלעד שרון. זאת, בעקבות דרישה של מבקר המדינה, בשל ניגודי עניינים של שרון כשר חקלאות ושר תמ"ת.

בשנת 2013 הקים גלעד שרון בחווה מתקן פוטו-ולטאי גדול ממדים להפקת אנרגיה סולארית, המתפרס על-פני שטח של כשמונה דונמים, בעלות של 8.5 מיליון שקל. אולם, בתחילת 2014 דחה בית המשפט העליון פעמיים את בקשת גלעד שרון להפעיל את המתקן בשטח החווה על קרקע חקלאית. העליון פסק כי חוות שרון אינה עומדת בקריטריון המזכה הקמת מתקן סולארי, של חכירה "בתנאי נחלה", שהם התנאים המיוחדים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) למושבים וקיבוצים, למתקן של עד 2.5 דונם.

הכשרה לא סבירה

ביולי 2014 הכשירה מועצת מקרקעי ישראל בדיעבד את הפעלת המתקן בהחלטה המכונה החלטה 1374. בין התומכים בהחלטה התמוהה היו יו"ר המועצה ושר השיכון והבינוי דאז, אורי אריאל (כיום שר החקלאות), וכן המנכ"לים של משרדי הפנים, הגנת הסביבה, החקלאות ונציג משרד ראש הממשלה. חבר המועצה היחיד שהתנגד להצעה היה נציג האוצר - סגן ראש אגף התקציבים, ערן ניצן.

ההחלטה ברמ"י התקבלה למרות ביקורת חריפה של היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, שהגדיר את ההכשרה בדיעבד של המתקן כ"לא סבירה". היום כינה שופט בג"ץ, אליקים רובינשטיין, את התנהלות הרשות והיו"ר שלה, אורי אריאל - "תהליך קבלתה של החלטה 1374 מצדיקים את התואר שדבק בישראל לעתים, 'פארטצ'יה' או מדינת הפרטאץ'".

הביקורת על השר אריאל בפסק דינו של בג"ץ מצטרפת לביקורת שנמתחת עליו היום בשל פרשת המזל"ט. לפי הפרסומים, מזל"ט שעלותו 200 אלף שקל שמשמש חלק ממחקר חקלאי נמסר בשבוע שעבר כמתנה על-ידי אריאל, לראש ממשלת רוסיה, דמיטרי מדבדב, שביקר בישראל. זאת, למרות שהמזל"ט שייך למכון וולקני.

עוד כתבות

קובי אפללו / צילום: כפיר זיו

קובי אפללו: "אני לא צריך לסמן שיא ולהמשיך לבא אחריו. אני רץ מרתון ורוצה ליפול מת על קו הסיום"

קובי אפללו גילה באיחור את הרשתות החברתיות, וגם את הנישואין והאבהות ● עכשיו הוא מסתער על שלוש החזיתות

וול סטריט / צילום: רויטרס

וול סטריט נסוגה מהשיא: הדאו השיל 100 נקודות, הנאסד"ק איבד 0.8%

בורסות אירופה ננעלו בירידות, הדאקס איבד 0.9%, הפוטסי השיל 0.3% ● מדד הייצור של פילדלפיה עלה לשיא של שלוש שנים ● דרישות הראשוניות לדמי האבטלה בארה"ב בשבוע החולף הסתכמו ב-210,000 תביעות, בהתאם לתחזיות

מתקן ההתפלה פלמחים / צילום: שלומי יוסף

חריגות במים: המשטרה פתחה בחקירה נגד מפעילת מתקן ההתפלה בפלמחים

"גלובס" חשף חריגות במים במתקן ההתפלה שורק • אלא שהפארסה לא נגמרת כאן ● ל"גלובס" נודע כי דיווחים כוזבים אודות בדיקות המעבדה במתקן ההתפלה של פלמחים עומדים כעת בלב חקירת משטרה • איך בשניים מחמשת מתקני ההתפלה בארץ התגלו חריגות ומשרד האנרגיה שותק?

תצפית מלמעלה - נווה אילן ירושלים / יח"צ

האם הסכסוך בין ועד החדשות 13 להנהלת הערוץ בדרך להסלמה?

ועד החדשות 13 הודיע כי כניסת של נציגי רשת למשא ומתן הביאה להגדלת הפערים בין הצדדים ● עוד אמר הוועד כי אם לא תהיה התקדמות בשיחות, יורה הוועד כבר ביום שני הקרוב על נקיטת צעדים ארגוניים

בנימין נתניהו ויעקב ליצמן מבקרים במרכז הרפואי שפתחו לחולי קורונה בשיב"א / צילום: Heidi Levine, Associated Press

הקורונה בארץ: אחת הנוסעות שהוחזרו מספינה ביפן אובחנה בנגיף

משרד הבריאות הודיע כי אישה אחת מתוך 11 הישראלים שהועברו למתקן שהוקם עבורם בשיבא אובחנה בווירוס, והבהיר כי היא נמצאת בבידוד והשגחה ● תוצאות הבדיקות של יתר הנוסעים יצאו תקינות, והם סיפרו על השמחה לשוב ארצה והגעגועים למשפחה: "תודה לאל שחזרנו"

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 19 בפברואר

אתמול באיכילוב: 5 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

היקב של בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי / צילום: יחצ

רוזה בחורף: מסתבר שזה המשקה האולטימטיבי לעונה

זה הזמן להחזיר למרכז הבמה את יינות הרוזה - הכיף הגדול של עולם היין והמשקה האולטימטיבי לעונה

פרנץ ליבנספצר, מנהל תחום אריזות ואיכות הסביבה של קבוצת נסטלה העולמית / צילום: איל יצהר, גלובס

האחראי על איכות הסביבה בנסטלה העולמית בטוח: "אנחנו בדרך לשינוי היסטורי"

פרנץ ליבנספצר, מנהל אריזות ואיכות הסביבה של ענקית המזון נסטלה, הגיע לבקר בחברת אסם שבבעלות הקבוצה, ויש לו הרבה מה לומר על אריזות המזון המזהמות • לדבריו, בחברה עדיין מחפשים תחליף מזהם פחות לשקיות החטיפים ומעדיפים למכור מוצרים בתפזורת וללא עטיפה

יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי

יצחק תשובה מגדיל החזקותיו בדלק: רכש מניות הקבוצה ב-44 מיליון שקל

מדובר ברכישה של קרוב ל-1% מהונה המונפק של דלק ובכך תשובה עלה להחזקה של 61.7% ממניותיה של הקבוצה ● בחודש האחרון איבדה דלק כ-20% מערכה, מה שמשקף לקבוצה שווי שוק של 5.13 מיליארד שקל

אביגדור ליברמן / צילום: ישראל ביתנו

פרשנות: שבוע וקצת לבחירות, הכל על כתפי ליברמן והוא עוד עשוי לחזור לחיק הימין ובגדול

ההבדלים בין החקירה בפרשת המימד החמישי לפרשות נתניהו גדולים וניכרים ● אלא שגם גנץ נקט השבוע בפוליטיקה קטנה כשסירב לעימות ● ומעל לכל השאלה המסקרנת מכל היא מה מתכנן ליברמן, ולכך יש כבר כמה תשובות אפשריות

אבישי אברהמי / צילום: יונתן בלום

הכנסות Wix ב-2020 צפויות להתקרב למיליארד דולר; למרות הצמיחה המהירה, החברה עדיין לא מרוויחה

חברת האינטרנט צמחה בשנת 2019 ב-26.1% בהכנסות, שהגיעו לרמה של כ-761 מיליון דולר ● Wix סיימה את השנה עם הפסד נקי בסך 86.4 מיליון דולר, גבוה מההפסד שנרשם ב-2018

שער בכניסה לשכונה בעיר שנחאי / צילום: רויטרס ALY SONG

המשטר הסיני בכל פינת רחוב: המלחמה בקורונה, גרסת השכונה

780 מיליון סינים, מחצית מאוכלוסיית המדינה, נמצאים עדיין תחת הגבלות תנועה שונות כדי למנוע את התפשטות הנגיף ● מי שאחראיות על יישום ההגבלות הן השכונות והקהילות, שלפעמים הולכות רחוק מדי

ריאן מואנד / צילום: יונתן בלום

מכפר ברא לכפר שמריהו: הכירו את האיש שעומד מאחורי החברה הערבית היחידה בבורסה של תל אביב

בגיל 42 הפך ריאן מואנד לבעלים של חברת אשראי חוץ בנקאי שהנפיקה לאחרונה אג"ח בבורסה בת"א ● עכשיו הוא מספר על הפוטנציאל הלא ממומש של בעלי העסקים והצרכנים במגזר, ועל הדרך שעשה מכפר ברא לכפר שמריהו

כלב ברחבת הוותיקן / צילום: Andrew Medichini, AP

מהקורונה ועד הודו: 10 תמונות מהעולם שעשו לנו את השבוע

סוף השבוע הגיע וזה זמן טוב להעיף מבט אחורה על אירועי העולם ● התמונות שאספנו עבורכם פותחות צוהר לאירועים גדולים וקטנים מסביב לגלובוס ● הם לאו דווקא האירועים הכי חשובים בעולם, אלא רגעים מיוחדים שנלכדו בעדשת המצלמה ● שבוע טוב

ניכור הורי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

דעה: ניכור הורי איננו טרנד - זאת מציאות קשה וכואבת

לא פעם עולה השאלה - האם בכל פעם שיש קטין אשר אינו רוצה לראות את הוריו - זהו ניכור הורי? ● יש צורך להגדיר את הכלים העומדים לרשות מערכת המשפט ולמערכת הרווחה והמטפלים, במטרה למגר את התופעה הנוראית של ניתוק הקשר

שי ג'ינפינג - נשיא סין / צילום: רויטרס

בפעם הראשונה מאז מותו של מאו צה טונג: סין מגרשת עיתונאים

סין החליטה על גירוש שלושה עיתונאי "וול סטריט ג'ורנל", כעונש על פרסום מאמר דעה בעיתון ● השלושה נדרשים לעזוב את סין בתוך חמישה ימים ● מועדון הכתבים הזרים במדינה: "תגובה חסרת תקדים נגד עיתונאים זרים בסין"

חנן מלצר / צילום: שלומי יוסף

העליון דחה את בקשת "גלובס": הדיון בעניין חקירת מח״ש לא יצולם ולא יוקלט

חוק בתי המשפט אוסר על צילום והקלטת דיונים בבית המשפט, ללא אישור של השופט הדן בתיק ● השופט מלצר דחה את הבקשה וציין כי השופטים "שוקדים מזה זמן על הכנת תכנית מובנית לצילום והקלטה של דיונים נבחרים בבית המשפט העליון"

המשטרה והמז"פ הגרמניים חוקרת את זירת הירי  / צילום: מייקל פרובסט, AP

אחרי הפיגוע הרצחני, בגרמניה מאשימים את הימין הקיצוני ב"הרעלת האווירה"

הרוצח פתח בירי בבר, נסע לבר אחר שבו רצח ארבעה בני אדם, ואז המשיך לדירתו, שם רצח את אמו והתאבד ● פוליטיקאים מאשימים את "אלטרנטיבה לגרמניה" ביצירת אווירה המכשירה מעשי טרור מסוג זה

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

דעה: כשאדוורד מונק ותופרת איראנית אלמונית נפגשים

יש צעקה אינסופית שעוברת בטבע ● ואנחנו כל הזמן לומדים לשמוע אותה

השופט עוזי פוגלמן / צילום: ליאור מזרחי

ביהמ"ש העליון ביטל פסיקה שקבעה כי חוקר תוכנית ותמ"ל פעל מתוך ניגוד עניינים

דוח חקירה של אדיב נקאש נפסל בבית המשפט לעניינים מינהליים, מחשש שהחוקר, שהועסק בעבר ע"י מינהל התכנון עמד במצב של ניגוד עניינים ● שלושה שופטי העליון פסלו את האבחנה הזו ואת הפסיקה לפסול את החוקר